Galvenie » 2014 » Decembris » 2 » *(KD) "Svinamās dienas".
10:43
*(KD) "Svinamās dienas".

*(KD) "Svinamās dienas".

Interesantas domas izraisīja saruna ar DievGaismas Eņģeļu Dvēselīti, un proti: par svinamām dienām. Tur mums bija teksts: "Latviešu tautas tradicijās ar svēto Nikolaju, ko 6. decembrī piemin katoļu un pareizticīgo zemēs, nav nekā kopēja." (1 -240.lpp) Un vēl uzzinām: "Kā no tautas tradicijām redzam, senie latvieši pazina laikus, galvenokārt saulgriežus, ko svinēja vairākas dienas, un svinamās dienas: Meteņdienu, Mārtiņdienu u. c., ko ilgāk par dienu nesvinēja." (2 -4.lpp)
Vēl novembrī svinamās dienas atzīmētas: Katrīnas diena (25. novembris), Andreja diena (30. novembris), bet tālāk: Barbaras diena (4. decembris), Niklāva (Miklāva) diena (6. decembris) un pēdējā - Lūcijas diena (13. decembris). Interesanti par Lūcijas dienu, ka "Latviešu tautas tradicijās šo dienu uzskata par īsāko dienu gadā: no Lūcijas dienas saule atlecot un diena kļūstot garāka... Arī pie citām tautām Jaunā gada tradicijas pa daļai pārnestas uz Lūcijas dienu (13.dec.), kas vēl līdz XIV g.s. bijusi īsākā gada diena..." (3 -242.lpp)

Mans redzējums Dievišķā Spēka saprašanā: reliģisko konfesiju priekšnieki - mācītāji un citi garīdznieki zināja tikai paši Dievišķo Enerģiju Noslēpumus un katrs turēja pa rokai savu ziedojumu lādīti. Tādēļ, lai tā lādīte būtu pilnāka un tās konfesijas pārvaldnieks vai mērs spēcīgāks, tad katrs Dievišķos Noslēpumus savā zināšanā turēja aiz visspēcīgākajiem, slepenākajiem zieģeļiem-zīmogiem! Bet baznīcēniem "iepotēja" (un spēcīgi "iepotēja", tūkstošiem gadu) tikai savas konfesijas spēka virskundzību. Latviešiem arī ir Vecticībnieki, bet viņi ir ļoti klusiņi, esmu tikai dzirdējusi, lasījusi, ka viņi ir...

Latviešu tautas Himna-Lūgšana (4) runā pati par savas Tautas Gara mantību: ne naudu, ne varenību, bet Dziesmu un Deju Dievišķās Mīlestības Laimi!
Tātad, Svinamo dienu personvārdiem, kas atzīmēti noteiktos datumos, nav nekā kopēja ar reliģiskajām dogmām, jo tie ir Dievišķās Pasaules Dabas norišu nozīmīgi posmi, kad Kosmisko Ritmu harmonijā, Planētas Dabas noteiktos apgabalos un noteiktos laika periodos notiek krasas, spēcīgas enerģiju izmaiņas. To tad es arī saprotu kā telpas-laika kontinuuma posmus vai periodus, kosmiskos ritmos. Un galvenā Enerģija ir Mīlestība, Ticība-Uzticība, Cerība un Dievišķo Zināšanu Gudrība, ko DebesTēvs-Radītājs, Tēvs Absolūts, tagad atklāj cilvēkiem - cilvēkiem visiem uz mūsu planētas! Un tas priekš nākošajiem 26000 Gaismas gadiem (iepriekšējie 26000 gadi bija Tumsai-naktij), tagad tālāk dzīvosim Gaismas-dienas gadus un atkal 26000, bet jau sfērās un ne vairs taisnās ceļu līnijās, kurās mūs starpnieki vadīja. Tagad mēs paši - sadarbībā ar Dievu SirdsDomu līmenī, vai ar savu Augstāko "Es", izvēlamies un - lidojam jaunos sfēru ceļos! Var jau var arī gribēt... taču to jau gan pats katrs labāk zinās...

Tādēļ, tikai no tā, cik katrs cilvēks, personīgi, kā DievDvēsele - Dieva fraktālā daļiņa - Brīvi un Brīvprātīgi pieņem šo izpratni savā saprašanā, kā turpina vadīties un paklausīt Dieva Dievišķo Enerģiju noteicošajai vadībai (vai arī ietiepsies palikt, turēties vecajās dogmās, tad tur arī paliks), tad tas tā arī ir - Rīta Ausmas Moments sasniegts Pilnā Saules Spožuma Mirklī!!!...
Nu, bet ja nu nokavēts, nogulēts - tad rāpulīši turpinās Zemes līkumotos līnijceļus taustīt, bet Dievišķie Taureņi, Putniņi, Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulks, Kopā ar MammasDabas Dzirkstelīšu Saimi, Mēs turpināsim lidojumus Debess-Zemes DievGaismas sfērās, jo būsim pamanījušies Tēva Absolūta Zināšanas atrast, izlasīt un vēl Gaismas Skolotāju-Meistaru, Gaismas Darbinieku aktivitātes iepazīt un pat ievērot datumus Svinamām dienām!

Paldies mīļais DebesTēvs-Radītāj-Tēvs Absolūt! Mēs sapratām, ka izvēle Mums Katram Brīva un Brīvprātīga - visu izšķir mūsu interese par Zināšanām un šo Zināšanu saprātīga pieņemšana, ar izpratni, saprašanu, gribēšanu Gudram būt un pareizi atrast Dievišķo Gudrību Sevī, bet orientieriem pamanīties ievērot arī nozīmīgās Dabas Ritmu Svinamās dienas!

Pirksim bērus kumeliņus,
Ņemsim jaunas līgaviņas.


No grāmatas "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās", izdevn. "Liesma", Rīga, 1990, 67. lpp.

Intereses bagātināšanai - var ierakstīt vaicājumu: http://google.lv - ceļi vārdi. Atveras lapa un otrajā lapā, no 5 attēliņiem, 4.: http://www.rublis.lv/2014/01/blog-post-9.html

29.11.2014.08:38 --- DebesTēva-Radītāja Garā Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
---(1 -240.lpp), (2 -4.lpp), 3 -242.lpp): Avots: "Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas" Osvalds Līdeks, Scientia 1991 (Latviešu Folkloras Krātuves Materiāli. Rīgā, 1940)
---(4) Latvijas Republikas Valsts Himna:
"DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! (Autors: Baumaņu Kārlis)
Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo Tēviju,
Svētī jel Latviju
Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!"

----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Pasaule iegremdējās reliģijās "jebkurai gaumei". Tagad cilvēki izšķirti ne tikdaudz pēc Mamona, cik pēc priekšstatiem par Dievu, atstājot reliģijām tiesības lemt cilvēku likteņus un, dot tiesības tagad jau Mamonam, cilvēku vienošanai, kaut Garīgās verdzības rangā, taču tomēr vienošanas iespējai! Un ja kāds (pēc Manas GRIBAS) runāja cilvēkiem par to, ka Garīgā verdzība ne mūzīga un, ka kaut kad Garīgās brīvības saule atgriezīs cilvēkus pie Dieva, pie viņu Sākotnes, tad cilvēki šo cilvēku uztvēra kā ērcinātāju, kā "miera jaucēju", jo "kārtība" un Gara miers, viņiem šķita, iet tikai no reliģijām, kas, savukārt, cilvēku neapmierinātību, bet precīzāk, domājošo, Garīgo vergu neapmierinātību, novirzīja uz revolūciju, kas noņēma stresu, taču cilvēkiem neko nedeva, jo bez Dieva Dvēselē cilvēks nekad nespēs kļūt pa īstam BRĪVS, nekad nekļūs tas, kas viņš bija daudzus gadus atpakaļ!"
---(10. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījums 29.11.14., pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.11.2014.)**

2) "Šobrīd rāpuļu būtību skaits, ieslodzītu ierobežotas telps-laika rāmjos, skaitas 4,3 miljoni. Vairāk kā 2/3 no viņiem nevēlas dzīvot pa vecam, nevēlas iet baiļu, negatīvisma un agresijas ceļus.Tomēr vara tanī sabiedrībā joprojām paliek valdīšanas virsotnē, turošās pie vecās, jau savu laiku nodzīvojušās sistēmas, kas ķirzaku sabiedrībai liedz kaut kādas perspektīvas."
---(Citātiņš no: "Kosmiskā dziedniecība", Augšupceltie Skolotāji: El Morija, Kut Humi, Sen-Žermens, caur Sergeju Kanaševski. Avots: "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(6) 2012, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.11.2014.)***

Atceramies?
(#1) "Uz ko mums Jābūt Gataviem, ja vēlamies Dzīvību savā ķermenī saglabāt, ja vēlamies normāli un normālu Dzīvi turpināt... Tikai - nu jau Jaunā Kvalitātē! Jaunās uztveres un izzināšanas iespējās. Vecās manieres un vecie uzkati, uzslāņojumi turpinās darboties, kamēr tiem kāds atbalstītājs savus Dievišķos enerģiju dārgumus dāvinās un interesi uzturēs..."
---(Citātiņš no: *(J) "Saprāts Sirdī!", pierakstīta 08.07.2014.11:37, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_saprats_sirdi/2014.-07-15-1146

(#2) "Lūk, arī Jaunā, Gaismas realitāte, Jaunā laikmeta cilvēki ieņem savas vietas jaunās dzīves realitātē: kurš Zināšanas, Ticības Mīlestības Gaismā ievīkstījies, pakāpsies pie Tēva Absolūta Dievišķās monarhijas piramīdas kāpnēm uz Dievu Olimpu, bet kurš naudas un prestiža spožuma autiņos tinies... tad nezinu..."
---Citātiņš no: (J) "Ieejam Tēlā!", pierakstīta 30.09.2014.16:33, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_ieejam_tela/2014-10-09-1236
=====
*(KD)-KopDarba Simbolvēstuli "Svinamās Dienas", DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā, Eslauma pierakstīja 2014. gada 29. novembrī plkst. 8:38, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru./02.12.2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 02.12.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-29.11.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.12.2014.07:49 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.12.2014.08:21
***Latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/news/kosmiska_dziednieciba/2014-11-29-1285
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Svinamās dienas" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.
 

Skatījumu skaits: 509 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: