Galvenie » 2014 » Decembris » 20 » *(KD) "Ticības Vārds!"
23:51
*(KD) "Ticības Vārds!"

*(KD) "Ticības Vārds!"

Tas ir Brīnišķīgs un Svēts Vārds! Cilvēki to zina un cilvēki izrunā, runā un pat tic, ka viņi arī paši tic. Taču mēs ticam sava Galvas saprāta un Mutes rīcības diktātā. Jā, tieši tā: mūsu mute, vadoties no domām, taču līdzšinējās domāšanas programmu spēkā, izrunā skaļā balsī vārdu Ticība: "Es ticu"... turpina dažādos papildus vārdu virknējumos. Tad nu mēs arī esam šo programmu atkal sevī nostiprinājuši un turpinām ticēt, ka TICAM... (1)

Taču Ticība tagad ir ļoti, pat ļoti spēcīgs Instruments. Ticība nav rokām tverams instruments, bet Domu Instruments, kuram ar runāšanu vispār var nebūt nekāda sakara. Lai runā mute, ko runā, bet Domās darbojas Sirds Gudra Ticība, kura kopā ar Visaptverošo Mīlestību "pārvieto kalnus". Šīs darbības spējīgi redzēt, vai vismaz intuitīvi sajust tikai Īstas Ticības, Garīgās DievGaismas piepildīti cilvēki un Būtnes. Un par Ticības esamību vai neesamību cilvēka ķermeņa Kopumā-Visumā, liecina viņa domrīcība un darbības ikdienas reālajā dzīvē (2-16).

Ticības cilvēks, Būtne, Dievišķās Mīlestības Līdzsadarbībā vai LīdzJaunradē ar sevī esošo Dieva līdzības daļiņu, sevī augošo Gaismas Ķermeni, rīkojas vienādi mīļi, gudri, saprotoši pret visiem un visu visās situācijās. Ja tā nav, tad cilvēkam jāpadomā nopietni: ko domā, ko runā, kā rīkojas un izturas pret sevi, apkārtējiem, dažādām situācijām... Atbildes reakciju izpelnīsies un saņems pats. Pagaidām tas notiek Kosmisko Enerģiju virpuļu ietvaros, bet, kad Debesu Spēki Enerģijas noregulēs turpmākai Dzīvei nepieciešamajos ritmos, tad jau Ticības Dievcilvēki un Būtnes būs Jaunķermeņos labi saskatāmi. Un Neticības cilvēki, ja būs, būs retums.
Padomāsim par šādu Dzīves Scenāriju, jo mums tas vairs nav jāizgudro, tas jau notiek Tēva Absolūta Komisko Programmu reālās izpildes ietvaros. Mums tikai pašiem, katram pašam un visiem kopā, jācenšas to visu saskatīt un ieraudzīt, varbūt sajust, vai dzirdēt savu Augstāko "Es" (3) un darīt zināmu, paskaidrot tuviniekiem, draugiem, līdzcilvēkiem, kuri vēl pagaidām spējīgi uztvert, spējīgi rīkoties, lai Jaunās Dzīves Skolā sāktu apgūt Īstas TICĪBAS Vārdu!
17.12.2014.10:39

Pieredzes moments /18.12.2014.13:18/. Tā brīnumziņa no Augstkalnu zonas (4)! Neskatoties uz tehnoloģisko sakaru traucējumiem, tomēr sazināšanos uzturam cik spējam. Un, lūk, interesants pieredzes moments. Draudziņam, nomaļā lauku sētā, vistiņu saimīte kupla un sunītis. Jauns vēl, bet jau prasmīgs palīgs Draudziņam. Svarīgākais kopdarbs - vistiņas nosargāt, lai lapsas kūmiņš saimīti nesamazina. Tad nu Draudziņam sanācis brīnums! Sunītis sētā, bet vistiņu nav! Draudziņš prasa atbildīgajam: "Kur tad vistiņas?" Atbildīgais mudīgi aizjož uz mežu. Drīz vistu saime sētā. Taču saimniece redz, ka vienas trūkst un prasa atbildīgajam: "Kur tad vēl viena?" Atbildīgais paskrien uz meža pusi un apstājas. Saimniece paietas līdzi, bet līdzko saimniece apstājas, sunītis arī apstājas. Saimniece saprot, ka jāiet un abi nonāk mežā pie vietas, kur guļ samocītā vistiņa, bez kodumiem, bez pušumiem...
Tagad nu skaidrs, ka vistu saimei gailīša trūkst (5). Sunītis jau agrāk vistiņām bija lūkojis palīdzību sagādāt ar savdabīgo pamīdīšanu un tā dažas jau samocījis. Mēs ar Draudziņu runājām, ka vistu saimei gailītis jāsarūpē, bet nu sunītis (taču ne bez vistiņu piekrišanas) nodemonstrēja spilgtu nepieciešamību, ka lauku sētas saimniekiem jāpadomā par vistu Ģimenes Pilnību. Vistu ģimene jau savlaicīgi sāk domāt, ka jaunā audze bez Ģimenes Tēva nedzimst un Daba prasa Pilnību! Cilvēkiem, Dabas Draugiem, arī sava Atbildība jāzina un jāievēro. Mēs šodien jau Visi Viena Dieva Gaismas Dvēseļu Saime Esam! Mēs Atbildību mācāmies: "viens par visiem un visi par vienu" (6), lai īstenība kļūtu Ticības Vārds!

Mātei nāca prātiņā:
- Vai meitiņa vīra raud?


No grāmatas "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās", izdevn."Liesma", Rīga, 1990, 11. lpp.

Vaicāju: http://google.lv - ticība, atvērtajā lapā 5. Bildīte no kreisās... http://www.maminuklubs.lv/mk/20120827-gimenes-emblema-milestiba-ticiba-/

Un vēl vērtīgi ielūkoties: "Virši" svin 10 gadu jubileju Ticība Latvijai, uzvarai un Dievam:
http://www.cesvaine.lv/uploads/tx_templavoila/11_2012.pdf

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Dievišķās Gaismas Debesu un Zemes Pasaule, ka Mēs DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulks kopā ar MammasDabas Dzirksteļu Saimi centīgā atbildībā apgūstam, mācāmies izpildīt Īstas Ticības Vārdus!
---------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_enerģija/2012-09-13-50
(2-16) 16.pants: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_04_12_14_gaismas_dalibnieku_kareivju_savstarpeja_uzticesanas/2014-12-06-1293
(3) http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola/2014-12-15-1302
(4) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_augstkalnu_zona/2014-11-27-1283
(5) http://spekavots.ucoz.ru/news/j_musu_celi/2014-03-03-989 - Bildīte: tēvs izstieptās rokās nes bēbīti...
(6) http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_1_2_pazinojums_03_12_2014/2014-12-07-1294
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Vakar tika pieņemts Vēsturisks lēmums, gan priekš cilvēkiem, gan priekš Debesīm, pārvedošs (ar Manu piekrišanu) cilvēci un, pirmām kārtām, Pamata civilizāciju, Jaunajā dimensijā, kas paredz arī Jaunu struktūru nokārtošanai/упорядочения Dievcilvēku Vienošanu GARĀ pēc līdzības Pasaulsēkas struktūrai, bet tas nozīmē, ka viņu orientieris vienam ar otru būs tikai GARS, bet viņu parādītā OKTAEDRA figūra, kā pirmais etaps Sestās rases pamata formēšanai!"
---(8. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 18.12.14. "Patiesa vēsture rodas pilnīgā klusumā", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskja, intuitīvi, Eslauma 18.12.2014.)**

2) "= Starp citu, par slimībām. Mums ir pazīstama frāze: "Kaķim deviņas dzīvības/dzīves". Un cilvēkus vienmēr pārsteidza kaķu neiedomājamā dzīvotspēja. Kā to paskaidrosi.
- Tas labs jautājums! Labprāt uz to atbildēšu. Kas attiecas uz ciparu "9", tad tā - informācija palikusi cilvēku atmiņā no tālas pagātnes. Agrāk cilvēki zināja, ka kaķim 9 speciāli gēni
1. GĒNS CITU BŪTŅU DOMU PIEŅEMŠANAI UN PĀRRAIDĪŠANAI (īpašas telepātijas gēns, kas atšķiras no cilvēciskā). Kaķis spējīgs lasīt domas, tātad, spējīgs brīdināt par briesmām
"
---(Citātiņš no: "Slepenie aģenti priekš Eņģeļiem", Lilija Timofejeva, žurnāls "Mirovoi Čeneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(12) 2013, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.12.2014.)***

Atceramies?
(#1) "Šobrīd visi glābjami, jo ZemesMāmuliņa pāriet Jaunu Enerģiju kvalitātē. Uz Planētas jau Gaismas Būtņu, Eņģeļu ir daudz, Mēs, blīvās miesas, blīvās domāšanas CilvēkBūtnes viņus neredzam, jo - Neticam! Mums viens arguments "tā nevar būt, jo nekad nav bijis"..."
---(Citātiņš no: *(JD) "Neticība!", pierakstīta 09.10.2014.15:23, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_neticiba/2014-10-19-1248

(#2) "Mums jābūt tikai ZINĀTGribošiem un Ticībā, Mīlestībā, Savā Personīgā Aktivitātē, ATBILDĪBA JĀDARBINA pareizajos virzienos! Lai mēs LīdzCilvēkus, arī SEVI, Glābtu augstfrekvenču vibrācijās Enerģiju Spēku vadīt, valdīt mācētu! MĒS VARAM, ja tik vēlamies... Zaru saimi pasargāt jau spējam! Savu Dzimtu arī pazīstam un sargājam, Mīlestības Godā ceļam!"
---(Citātiņš no: *(J) "Zaru saimē...", pierakstīta 03.08.2013.11:25, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_zaru_saime/2013-08-12-751

=====
*(KD)-KopDarba Simbolvēstuli "Ticības Vārds!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 17. decembrī plkst.10:30 un "Pieredzes momentu" 2014. gada 18. decembrī plkst.13:18, ievietots saitā: http://spakavots.ucoz.ru/20.12.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.12.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-18.12.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/19.12.2014.10:57 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.12.2014.07:36
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/slepenie_agenti_prieks_engeliem/2014-12-18-1305
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Ticības Vārds!" viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma.
 

Skatījumu skaits: 541 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: