Galvenie » 2014 » Novembris » 22 » *(KD) "Visi kopīgi!"
13:34
*(KD) "Visi kopīgi!"

*(KD) "Visi kopīgi!"

Atcerēsimies! Blīvumā izdzīvošanu šobrīd ļoti lielā mērā nosaka: elektrība, gāze, internets! Visu laikmetīgo izdzīvošanu nosaka - siltums un gaisma! Palūkosimies šodien uz lielpilsētu un pat daudzu mazpilsētu siltumapgādi, gaismas apgādi un par interneta labvēlībām pat nerunājot! Vai pilsētnieki uguni plītī iekurt var? Vai to izdarīt vispār prot? Vai ugunskuru ilgstoši uzturēt degošu māk? Vai sērkociņi un sveces pa rokai ir?... Ak, laime tiem pilsētniekiem, kuriem laukos tuvinieki, radinieki, draugi, kuri izmisīgā brīdī palīdzības roku pasniegt neliegsies! Paldies viņiem! Paldies, ka latviešu zemiešu laukos vēl vietējās cukurbietes aug, vietējo maizi, kaut muzeju saimniece (1), bet cep, gan jau arī lauku sētu saimnieces cep un pacienā ciemiņus arī.

Lūk, tās ir lietas laikmetīgā cilvēka dzīvē, kas ļoti lielā mērā izšķir izdzīvošanas iespējas. Pat nevajag plūdu, ne zemestrīču, lai cilvēka dzīve, dzīvības briesmās nonāktu. Briesmās, lai vai kādās, bet vēstures pagātnē aizejošie neprašas, gribot vai negribot, sarīkot spētu. Tur, tādā procesā Zināšanu, Ticības, Mīlestības un žēlsirdības trūkums izjūtams neganti un salti. Tur radu draugu, darbabiedru labestīgo atbalstu samanīt neviegli, jo steiga pēc naudas, pēc prestīža, pēc izdevīga mantīguma, šobrīd daudziem actiņas aizmiglo, sirsniņu aizslēdz...

Ak, mīļie Draudziņi, Zinīši, Gudrīši, Sprīdīši! Steigsimies DebesTēvam Absolūtam pretim! Viņš - Visuma Radītājs taču zina, Viņš Virza un Vada; Ceļus un Taciņas Gaismo, lai Viņa mīļotā DievDvēseļu-DievCilvēku Gaismas Pulka Dalībnieku Saime no Zemes blīvuma vieglākās enerģijās saudzīgi izkļūt spētu! Tik pašām, DievDvēseļu Gaismas Būtnēm, jāgrib un jāprot Brīvības un Brīvprātības apstākļos savas iniciatīvas atraisīt! Vispirms jau pēc Paša Tēva Absolūta Zināšanām sniegties, pēc Gaismas Skolotāju-Meistaru padomiem meklēties, savu personīgo Sirsniņu dzirdēt un ķermenīti sajust! Tad jau varam droši būt: dzīvu dzīvi dzīvosim visi kopā!

Mēs, Debess-Zemes DievĢimenes Gaismas Būtnes, MammasDabas Dzirkstelīšu Saime, steidzamies un cenšamies kristāliskos energoinformatīvos kanālus atrast, iedarbināt, izskandināt, lai jau visas plašās Zemes āres Gaismas Skaņās Mirdz! Lai skan Mūsu varen plaša Zeme Dzimtā no Baltijas jūras līdz tālajiem Austrumiem un vēl tālāk pār Planētu Zeme, jo šeit - Zemes Blīvumā, Mums šūpulis darināts Visiem kopīgs!
30.09.2014.12:00 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.

Pieredzes moments /21.11.2014.11:32/: kāpēc Lauma/Eslauma savā astoņdesmitajā dzīves gadā, pēc pāriešanas (2) vēl dzīva un aktīvi darbīga, kas redzams pēc Spēkavota saitā ievietotajiem darbiņiem? Pastāstīšu! Kad jau gulēju gultā kā pusdzīvs bluķis, bērni izlasīja izrakstīto zāļu pilienu instrukciju, kur sastāvā viņiem divas daļas šķita nepieņemamas un pārstāja man tos pilienus dot. Beidzot piekrita ieklausīties, ko vēlos es un mans ķermenītis, bet ar noteikumu, ka sākšu ēst. Mēs ar ķermenīti piekritām. Sākās ķermenīša kaprīzes (3) vispirms ar ūdeni, tad - svaigas ogas saberstas vietējā cukurā, vai svaigi saldētas ogas, tad tikai vārītas saknes ar sviestu, utt. Jā, viss bez sāls, pa tējkarotēm, bet bieži un ar domām jācenšas turēt vēderu atslābinātu, lai mazinātu stingumus, trenētu ķermenīša sistēmu turēties vieglumā, brīvībā. Tā, pateicoties maniem mīļajiem un gudrajiem bērniem, ka ieinteresējās izlasīt izrakstīto zāļu instrukciju, esmu Dzīva, mundra, darbīga, ar visiem kopā! Paldies! Paldies DebesTēvam-GaismasĢimenei! Visiem Debess-Zemes Gaismas Skolotājiem-Meistariem Paldies! Paldies!

Ugunskurs nakts tumsā kvēlo,
Dzirkstis gaisā paceļas,
Nakts ir tumša, nav neviena,
Šeit ir mūsu šķiršanās. (4)

http://spoki.tvnet.lv/tribine/Bet-ugunskurs-tacu-dziest/584238,

dzirdēšanai: http://www.youtube.com/watch?v=hUd0P1m0pp8
----------
---(1): http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page2
---(2): http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_pariesana/2014-10-22-1252
---(3): http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_jaunie_noteikumi/2014-11-06-1261
---(4): "Ugunskurs" no grām. "Mārtiņa dziemu grāmata" Mārtiņš Zandbergs, izdevn. "Avīze", Rīga, 1990, 163.lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tādēļ arī ES jūs nosaucu Pirmie un Pēdējie, jo šodien tas ir viens un tas pats! Stāvoši uz Laiku robežas, punktā, kur sastopas Vakar, Šodien, Rītdien, jāpieņem VĒSTURISKS lēmums ne tikai priekš sevis, ne tikai priekš Planētas, bet arī priekš Visuma, jo Manos Plānos paredzēts radīt uz šīs Planētas, kā jau ES jums runāju, Dievu LīdzZiņas Visuma Centra formēšanu, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta evolūcijas Visuma Centru"
---(9. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījums 14.11.14. Pēdējais Vēstījums pirms pēdējās DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.11.2014.)**

2) "Šo Vētījumu ES sāku ar vārdiem par to, ka glābsieties, bet nepamanīsiet, un ka ESMU PATIESĪBA, taču gribu apstiprināt, ka nepamanīsiet daudzus, jo puslīdzeklis/paliatīvs (полумеры ?) Nākotnē ieiet arī nevar! Un ja runā par Jaunās Planētas piepildīšanu ar cilvēkiem, tad jāsaka, ka šīs Planētas "klienti" būs ne tikai neticības cilvēki, bet arī tie, kuri tā arī nenoteica "par ko" vai "ar ko" viņi, taču pārdomu laiks galīgi aizgāja pagātnē un tagad viņiem nāksies cik tūkstošgades domāt par to, cik nelāgi izveidojās dzīve Mamona meklējumos, bet nepavisam ne Gara!"
---(10. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 19.11.14. "Glābsieties, bet nepamanīsiet", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.11.2014)***

3) "=... Kā notiek pāreja un uz kā rēķina aug planētas vibrācijas?
- Magnētiskais lauks neizzūd, bet pāriet uz citu diapazonu, kuru zinātnieki vēl neuztver. Saules uzliesmojumi papildina planētai augstākās enerģijas, un, tāpat kā cilvēkam, protonu starojums dod planētai papildus enerģiju un paaugstina viņas līmeni. Iestrāde jau ir diezgan liela, un starojuma līmenis visu laiku paaugstināsies uz Magnētiskā Vairoga pavājināšanās rēķina.
= Bet vai tas novedīs pie nāves mūsu bioloģiskos ķermeņus?
- Nē, nenovedīs. Notiks planētas vibrāciju plāna maiņa."

---(Citātiņš no: "Priekšā Rītdiena", Natālija Koteļņikova, 14.11.12., tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "Garā Vienoti un Sirdī Mēs, Brīnumus Mēs veiksim! Mēs celsim Gaismas Pilsētas saviem ļaudīm zemiešiem! Mēs mācīsimies, apgūsim sēšanu bez graudiem, malšanu bez miltiem un vēl citus Brīnumus! Bet, kas gribēs rakšanu un ecēšanu - arī tādas lietas radīsim. Tikai mežonībām, māžošanās variantiem, Mūsu sētās vietu atrast nevarēs"
---(Citātiņš no: *(AM) "Nākotne!", pierakstīta 25.04.2014.00;37, atrodama: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 - "Stipras rokas palīdzēs..."

(#2) "Ah, laižam mēs projām uz Prieka lidojošā paklāja!Tādu lietu radīt Mums, DebesTēva-Radītāja un MammasDabas Spēka Kopapjomos tīrais nieks! Mēs dodamies Tēva Absolūta Debess-Zemes Dievišķās MmmasDabas mākoņu āres pārbaudīt, pagaidām. Tur jau arī ir ko redzēt, uzzināt, pārsteigumus saņemt. Atceramies?..."
---(Citātiņš no:*(J) "Laižam prom!", pierakstīta 28.09.2014.14:45, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_laizam_prom/2014-10-04-1231

=====
*(KD)-KopDarba Simbolvēstuli "Visi kopīgi!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 30. septembrī plkst. 12:00, bet Pieredzes momentu 2014.gada 21. novembrī plkst.11:32, viss ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.11.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.11.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-14.11.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/15.11.2014.16:07 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.11.2014.12:19
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.11.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.11.2014.07:47 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.11.2014.07:21
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/439-prieksa-ritdiena
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Visi kopīgi!" viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma

Skatījumu skaits: 501 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: