Galvenie » 2018 » Maijs » 25 » Ko darīt
11:58
Ko darīt

Ko darīt
ar apmācību sistēmu?

Antons Makarenko
Caur Sergeju Kanaševski
2018. gada 10. janvārī.
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(40) 2018., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.05.2018.

Laimīgu Jauno gadu! Un paldies par jūsu žurnālu, visiem Gaismas darbiniekiem šeit un tur sveiciens! Man jums jautājums. Kā mums glābt mūsu bērnus-eņģeļus no skolā eksistējošas, tā saucamās, izglītības mūsu bērniem, uzspiestas no Ēnu valdības visu destruktīvo būtņu personās! Es jau uz sevi ņēmu nevieglu nastu... šeit (ASV) ņemt kontrolē visu izglītojošo procesu attiecībā uz manu 9-gadīgo meitu. Bet, lūk, kā šo problēmu var apgaismot Skolotāji, ko viņi var ieteikt vecākiem? Kā mēs "izstūrēsim" no šīs melīgās apmācības sistēmas mūsu bērnus..! Programmas šeit notrulina, tās palaiž no augšas valsts un process ir slēgts, apspriešanai nepadots. Es rakstu no ASV. Taču šis jautājums aktuāls visur. Un ar to kaut kas jādara!
ELEONORA.

"Kurš var atbildēt uz Eleonoras jautājumu?" - mēs griezāmies pēc palīdzības pie Valdnieka El Morija. Un viņš atbildēja, ka par šo jautājumu atbildi var dot tas, kurš pie iemiesojuma mūsu pasaulē, izpaudās kā vispazīstamākais pedagogs XX gadsimtā. El Morija palīdzēja nodibināt sakarus ar cilvēku, kurš kļuva pazīstams kā ANTONS SEMJONOVIČS MAKARENKO.

"Iemācīt cilvēku būt laimīgam - nevar, bet audzināt viņu tā, lai viņš būtu laimīgs, var".
A.S. Makarenko 
"Lekcijas par bērnu audzināšanu"
.

ANTONS MAKARENKO
Sveicināti, draugi! Sveicinu tos, kuri prot dzirdēt vārdus, skanošus no augstākām pasaulēm. Es - viens no tiem, kurš, turpinot dzīvot piektajā dimensijā, turpināja arī savu iemīļoto profesionālo darbību. Un arī tagad ar visu savu dvēseli, ar visu savu dzīves veidu, palieku pedagogs. Es - lielas komūnas dalībnieks un mēs ar visu savu lielo kolektīvu veltījam savu dzīvi garīgās izaugsmes procesam. Mūsu komūnā uzaug ne tikai piecdimensiju bērni, bet arī pieaugušie, kuri salīdzinoši nesen ieradās piecdimensijā. Mūsu komūna ļoti liela, uzskaitē vairāk kā trīs miljoni cilvēku. Mēs visi kopā pieaugam un evolucionāri attīstāmies. Mūsu misija - sevišķa kolektīva radīšana, kas spējīgs dzīvot un radīt kā viens veselums. Pie tam, tiek saglabāta katra mūsu individualitāte. Katram komūnas dalībniekam ir savi universāli talanti, bagātinot citus ar savu unikalitāti un neatkārtojamību. Protams, jums interesanti, tieši priekš kā tiek radīta tāda komūna. Tā - prototips Lielai Kolektīvai Gaismas Būtnei, kas būs spējīga radīt arī jūsu četrdimensiju blīvajās pasaulēs un arī piecdimensiju plašumos. Paies laiks un mūsu kolektīvs iemiesosies individuālo dvēseļu lomā jūsu pasaulē. Atnākot jūsu pasaulē, mēs nepazudīsim, atradīsim viens otru un saplūdīsim vienotā cilvēku sabiedrībā, kuri aiz sevis vedīs daudzus citus. Mēs iemācīsim cilvēkus dzīvot pēc jauniem likumiem - Labestības, Taisnīguma, Savstarpējās izpalīdzības, patiesā vienlīdzībā un brālībā. Mēs palīdzēsim daudziem cilvēkiem iemantot laimi dzīvot kolektīvos, attīstīties kolektīvos un radīt individuāli-kolektīvi.
Dualitāte un egoisms tagad tik spēcīgi cilvēkos, ka absolūtais vairākums no jums nav spējīgi dzīvot kolektīvā, radīt kolektīvā un kļūt daudz laimīgākiem kolektīvā. Personīgi, tieši no sevišķas piecdimensiju komūnas, es arī atnācu jūsu četrdmensiju pasaulē. Tās Garīgie pamati, iekšējā atmiņa par to, palīdzēja man izdarīt to, ko es izdarīju - radīt harmoniskas zemes komūnas, kuras nosauca par darba kolonijām. Kopā ar mani iemiesojās vēl kādi cilvēki, kuri kļuva audzinātāji mūsu kolonijā. Viņi palīdzēja man radīt to pedagoģiju, ko var nosaukt par nākotnes pedagoģijas PIRMTĒLU.
Kādreiz mana diplomdarba tēma zemes augstskolā saucās tā: "KRĪZE MŪSDIENU PEDAGOĢIJĀ". Es darbu pie savas diplomtēmas pabeidzu 1917. gadā. No tā laika pagāja simts gadi, bet krīze pedagoģijā tikai padziļinājās. Jūsu pasaulē pedagoģiju uzskata, vispirms, kā zinātni par cilvēka audzināšanu un apmācību. Taču tagad šī zinātne nosliecās tikai APMĀCĪBU AMATĀ. Īstas audzināšanas jautājumi, kā likums, izlikti aiz vispārizglītojošo skolu rāmjiem, bet jo vairāk - aiz augstāko mācību iestāžu rāmjiem. Audzināšana īstenojas stihiski un audzina bērnus, gandrīz visur tie, kuri savā laikā paši nesaņēma nekādu īstu audzināšanu. Jau vairākas Zemes cilvēku paaudzes nesaņem īsti profesionālu, kvalitatīvu cilvēcisko audzināšanu. Jūs jautāsiet: vai tāda profesionāla audzināšana eksistēja agrāk? Jā, kaut kas līdzīgs eksistēja. Tikai tas bija pieejams ļoti ierobežotam cilvēku lokam. Labu audzināšanu Krievijā un aiz robežas saņēma muižnieku bērni, augstu amatu, bagātu cilvēku atvases. Audzināšanas procesā bērniem ieaudzināja ne tikai uzvedības normas sabiedrībā, bet arī ētiskos principus. Bērnos formēja ideālus, uz kuru pamata varēja veidoties augsti, cildeni mērķi un uzdevumi. Tiesa, tie tikai īstenojās reti, harmoniskos kolektīvos. Bet audzināšana harmoniskos, laimīgos kolektīvos - tas obligāts noteikums priekš harmoniskas, laimīgas personības tapšanas.  
Nekā tāda tagad nav ne vēsts vispārizglītojošās Krievijas iestādēs un absolūtā vairākumā citās valstīs. Dažreiz par audzināšanu var pieņemt reliģisko izglītību. Bet arī reliģiskie postulāti tagad nevar noformēt pilnasinīgu, garīgu, protošu laimīgi un harmoniski dzīvot, cilvēku.
Galvenais jautājums, kas stāv priekšā cilvēcei - AUDZINĀT PATIESUS AUDZINĀTĀJUS. Kamēr sabiedrība neradīs savā vidē īstus, patiesi garīgus, sirsnīgus, rūpīgus un prasmīgus pedagogus, tā nevarēs pacelties uz jaunu evolucionāru līmeni vienkārši nevarēs dzīvot jaunajā evolucionārajā ciklā, kas jau sākas. 
Bērnu apmācības tagadējā sistēma pasaulē - ne vienkārši melīga. Jūsu apmācības meli sākotnēji, jo bāzējas uz normām un pamatiem, kas nav patiesi. Vēsture, piemēram, bieži balstās ne uz īstiem faktiem, bet uz postulātiem, izdevīgiem varai piederīgai dotajai sabiedrībai, dotajā valstī. "Bet vai ir meli precīzās zinātnēs? - jautāsiet jūs. - Viņi taču objektīvi". Jā, precīzās zinātnēs vairāk objektivitātes. Tomēr arī šeit objektīvie fakti bieži tiek izmantoti tā, ka rodas hipotēzes, kas neatbilst lietu reālam stāvoklim. Un šīs hipotēzes tiek pasniegtas par galējām patiesībām.
Tagadējā pedagoģija savā plūsmas apjomā nemāca cilvēkus domāt. Daudzi bērni, apmācības procesā zaudē tās domāšanas spējas, kādas viņiem bija sākotnēji, agrīnā bērna vecumā. Bet radošās domāšanas attīstība, tieši RADOŠĀS - tas viens no galvenajiem pedagoģijas uzdevumiem. 
Es jau nerunāju par garīguma attīstības procesu. Tas vispār nav vairākuma izglītības iestāžu uzdevums. Bet Garīguma, Dievišķā Sākuma attīstība cilvēkā - tas galvenais, uz ko aicināta īsta pedagoģija. Bez tā cilvēce nekad nevarēs radīt harmonisku sabedrību, kur katrs cilvēks var kļūt laimīgs.
Kā jūs, tagadējo laiku vecāki, varat "izstūrēt" no tādas nepareizas izglītības sistēmas?
Pagaidām ir tikai viena izeja. Jūs paši aicināti kļūt ĪSTI AUDZINĀTĀJI. Tas ne vienkārši, bet ļoti nevienkārši. Taču iespējami.
Lai kļūtu īsts audzinātājs, nepieciešams, vispirms PĀRSTĀT AUDZINĀT SAVUS BĒRNUS. Jūs patiesu audzināšanu varat sākt tikai tad, kad varēsiet kļūt savam bērnam ĪSTS BIEDRS. Bet kļūt par īstu biedru, ļoti nevienkārši. Priekš tā vajadzīga karsta vēlēšanās dzīvot jūsu bērna dzīvi, interesēties par visām viņa dzīves niansēm, kas galvenokārt norit skolā un kolektīvā, kur nav ne harmonijas, ne laimes. Tikai tad, kad kļūsiet biedrs un viņa notikumu līdzdalībnieks, jūs varēsiet viņam palīdzēt iemantot ceļu dzīvē, kas vedīs uz harmoniju un laimi. Protams, jūs varat dot padomus. Bet saprotiet: jūsu padomi vienmēr iziet no jūsu pieaugušā pieredzes. Jūsu uzdevums kopā ar bērnu atrast pareizo atrisinājumus. Jūs domājiet, ka visos dzīves gadījumos jums ir pareizais lēmums un jūs to lēmumu dodiet, uzskatot, ka tas vienīgi pareizais? Bet tas ne tuvu tā. Vienkārši... ielieciet savu "Es" situācijā, kāda izveidojusies, kļūstiet uz brīdi maziņš skolnieciņš vienaudžu lokā. Domās izspēlējiet šo situāciju vairākas reizes un jūs varēsiet saprast, ka jūsu padomi, bieži vien, priekš bērna nepieņemami. Kopīgi un tikai kopīgi vajag meklēt izeju no tām situācijām, kurās nokļūst bērni jūsu skolās. Un, pie tam, nekad nedomāt, ka jums ir pareizas un gudras receptes. Jūs aicināti iemācīties GUDRĪBU kopā ar bērnu. Ir pieaugušā gudrība un ir bērna gudrība. Atsevišķi šī gudrība vienmēr var pārvērsties muļķībā. Saplūduši vienā, šīs gudrības var radīt īstu dzīves gudrību, kas var atrast izeju no izveidojušās nevienkāršas situācijas.
Soli pa solim jūs aicināti izaudzēt savos bērnos GUDRĪBU, pareizi saprast to, kas notiek. Nenoraidīt pilnībā apkārtējo pasauli, nekritizēt to, skolotājus un klases biedrus, nekritizēt apmācības sistēmu, kaut arī jūs kopā ar savu bērnu sapratāt, ka tā nepareiza, neharmoniska vai pat - melīga. Tur, kur jūs atradīsiet kropļojumus, jūsu uzdevums - sniegt bērnam pareizu informāciju. Pie tam, jūs aicināti paskaidrot, kāpēc tas tieši tā un ne citādi. Bērns pamazām sapratīs, ka ir sabiedrībā uzvedības normas un noteikumi, bet ir Dzīves normas un noteikumi. Ir ideāli, kuriem var un vajag sekot. Nelikt bērnam cīnīties ar  apmācības sistēmu, nelikt viņam pāraudzināt skolotājus un skolniekus. Svarīgi paskaidrot, ka vienmēr taisnība tam, kuram harmonija dvēselē, kurš ar dvēseli cenšas meklēt taisnību. Svarīgi bērnā noformēt pareizu attieksmi pret notiekošo: redzot melus, kropļojumus, neharmoniju, bērns aicināts, vispirms, mācīties tos noskaidrot. Derīgi paskaidrot, ka izlabot melus uz patiesību, neharmoniju uz harmoniju viņš sāks tad, kad kļūs pieaudzis, tad, kad būs pārliecināts, ka viņam viss izdodas. Nevajag samierināt ar meliem vai neharmoniju, bet svarīgi viņam mācīt attiekties pret tiem kā pret to, ko obligāti izlabot var nākotnē. Nepieciešams atrast vārdus, kas bērnā stiprinās pārliecību, ka viņš gudrs un labs cilvēks, kurš izaudzis iemācīs labestību un gudrību citiem. Un svarīgi tūliņ atkārtot arī to, ka nedrīkst pats būt melīgs, neharmonisks, ļauns. Tādēļ ka tā kā slimība, kas attīstās, ko pēc tam grūti izārstēt.
Jau agrīnā stadijā izpaužas jūsu bērna interešu loks. Kas viņš? Mākslinieks? Inženieris? Celtnieks? Dziedātājs? Sportists? Un paši dodiet viņam zināšanas par tām dzīves sfērām, kādas viņu interesē. Dodiet viņam tās zināšanas kādas nedos skola. Kad bērns savās interesēs pietiekami nostiprināsies, izpaudīsies, var viņu vest uz specializētām skolām - mākslas, muzikālās, sporta, daiļamatniecības... Obligāti vedat tikai tur, kur jūtiet harmoniju. Nevar bērnu vest pie tiem pedagogiem, kuri tiek uzskatīti kā ļoti profesionāli, ja jutīsiet ap viņiem kaut niecīgāko neharmoniju. Nevar bērnu atdot speciālajā skolā pret viņa gribu, ja viņš to negrib. Jūs varat izdzirdēt desmitiem stāstījumu par to, ka bērnu atdeva muzikālajā vai sporta skolā piespesti, viņš negribēja, bet pēc tam kļuva ievērojams muzikants vai sportists. Ko tas īstenībā nozīmē, zinat? Visbiežāk, vecāki dzīvē iemieso savu, bet ne bērna sapni. Un ļoti bieži tādos gadījumos netiek izpildīts tas uzdevums, kura dēļ bērns atnāca šajā psaulē, netiek izpildīta viņa augstā gaismas misija.
Lai bērns "nenotrulinātos" izglītības sistēmā, jūs aicināti... paši kļūt par izglītības sistēmu priekš viņa. Atrodiet laiku un dodiet viņam jaunas zināšanas un galvenais - māciet viņu domāt. Tas ne vienkārši. bet jūs, šīs rindas lasošie, zinat, ka jums palīdz augstāko pasauļu kolektīvi kurus jūs sauciet smalkmateriālās Atbalsta Grupas. Viņi ne tikai atbalsta jūs jūsu zemes ceļā. Viņi spējīgi reāli palīdzēt, nolikt uz pareizā ceļa, palīdzēt jebkuros jautājumos - tanī skaitā, arī jūsu bērna audzināšanas jautājumā. Pieaiciniet viņus līdzjaunradei pedagoģijā un palīdzība no viņiem obligāti atnāks.
Protams, svarīgi teikt arī par to, ka izglītība aktīvi darbojas, balli rīko jums pazīstamā informatīvi-komunikatīvā sistēma, saukta X-matrica. Šī tehnokrātiskā sistēma izmeta savus taustekļus izglītības sistēmā, izglītības iestādēs - līdzīgus neredzamam astoņkājim. Visspilgtākais un uzskatāmākais piemērs tehnokrātiskās sistēmas ietekmei - tā testēšana, ieviesta Krievijā eksāmenu vietā. Rietumu valstīs šī testēšana ieviesta ievērojami agrāk. Par ko tas liecina? Par to, ka tur tehnokrātiskā X-matrica savas saknes ielaida agrāk. Un tās saknes jau parādījās kā augi. Caur datoriem, internetu, caur cilvēkiem, kuri kļuva daļa X-matricas, īstenojas bērnos ne tikai ārēji bet arī iekšējās darbībās. Ārējā iedarbība - tā tehnokrātiska, robotizētā apmācības sistēma. Iekšējā iedarbība - tie smalkmateriālie izstarojumi, kuri iedibinās bērnu smalkajos fiziskajos ķermeņos ar datoru, interneta palīdzību, caur cilvēkiem, kuri paši kļuva daļa tehnogēnās robotizētās sistēmas, X-matricas.
Lai neitralizētu un pārveidotu ārējo ietekmi, vecāki, ejoši garīgās attīstības ceļu, aicināti radīt SAVU IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS SISTĒMU. Un pakāpeniski, soli pa solim neitralizēt un pārveidot ārējo ietekmi. Iesākumā iespējamas piesardzīgas sarunas par šo tēmu, par datoru un interneta negatīvu ietekmi. Pareizu apmācību un ierobežotu pievēršanos datoriem un internetam. Jūs varat pievest bērnu pie uguns un parādīt, ka ugunskura liesmu mēles var dāvāt siltumu aukstā dienā. Bet, ja rokas turēt ilgi liesmu tuvumā, var iegūt apdegumu. Var paskaidrot, ka cilvēks var saņemt sevišķu apdegumu arī no datora, ja ilgi sēdēs pie datora ekrāna un neapdomīgi spiedīs uz klaviatūras taustiņiem ar mērķi uzvarēt vienā vai citā spēlē. Vajag paskaidrot, ka jebkura spēle ar datoru - tā neapšaubāms zaudējums. Tiek zaudēta veselība un dārgais laiks. Beigās, zaudēta tiek dzīve...
Ir vienkārša gaismas prakse, kas palīdz neitralizēt tehnogēnās sistēmas izstarojumus. Ja jūsu bērns ilgu laiku pavadīja pie datora, ja viņš vienkārši bija pakļauts negatīvai ietekmei skolā, noguldiet viņu uz gultas, paprasiet aizvērt acis un atslābināties. Paskaidrojiet bērnam, ka gribat viņu paārstēt no visa sliktā. Noskaņojieties uz Mīlestības vilni... Tas ne sarežģīti, kad jūs radāt savu bērnu veselības labā...
Pieaiciniet līdzjaunradei Vienīgo Tēvu-Radītāju...
Pieaiciniet līdzjaunradei Augstākos "Es" - jūsu un jūsu bērna, smalkmateriālās Atbalsta Grupas.
Apkārt bērna galvai izveidojiet violetu sfēru, bet sirds apvidū - zelta sfēru. Piepildiet zelta sfēru ar mīlestības enerģiju. Tā sāks it kā atdzīvoties, pulsēt... Pēc tam, no zelta sfēras līdz violetai sfērai novelciet trīs starus. Pirmo staru nokrāsojiet oranžā krāsā otru - gaišzilu, trešo - zilā. Un sūtiet no sirds, no zelta sfēras ar maigu mīlestību sākumā oranžo gaismu... Pēc tam gaišzilo gaismu... Pēc tam - zilo gaismu. Ziniet, ka ar jums rada Laika Stihijas un Kosmiskā Uguns... Ar jums rada Zemes cilvēces Vienotā Dievišķā Apziņa... Ar oranžās gaismas palīdzību jūs sava bērna apziņā ienesat Dievišķās apziņas enerģijas, kas palīdzēs negatīvo mentālo programmu pārveidošanā. Ar gaišzilās krāsas palīdzību jūs bērna apziņā ienesīsiet jaunas programmas, ko tagad nes Laika Stihija... Ar zilās krāsas palīdzību Kosmiskās Uguns energoinformācija palīdzēs neitralizēt visu nevajadzīgo, atvērs ceļu jaunās dzīves attīstībai...
Atkārtojiet šo praksi tik bieži, cik tik varat. Ja jums ir labi sakari ar jūsu Augstākiem "Es", ar smalkmateriālām Atbalsta Grupām - jūs šo praksi varat pilnveidot, izstrādāt piemēroti katram konkrētam gadījumam.
Mani zemes draugi!
Nav neizpildāmu uzdevumu priekš tā, kurš sev izvirza labsirdīgu mērķi un sāk to enerģiski izpildīt - ar Dievišķo Spēku palīdzību. Tagad nav labvēlīgāku uzdevumu, kā garīgi pilnīga cilvēka audzināšana, kurš pats spējīgs kļūt laimīgs un harmonisks, bet pēc tam radīt laimi un harmoniju priekš visas cilvēces.
Vēlu veiksmi šī uzdevuma izpildīšanā!

P.S.  Skolotājs El Morija apsola, ka šī svarīgā tēma ar doto ziņojumu nav izsmelta, pie tās atgriezīsimies vēl ne reizi vien...
10.01.2018.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" Nr 1(40) 2018, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling.ru , Tel/faks +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ 
Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
-----------
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru / 25.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.05.2018.
=====
Latviskoto informāciju - Ko darīt - viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.05.2018.

Skatījumu skaits: 162 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: