Galvenie » 2017 » Augusts » 17 » LAIKA SIRDS
12:21
LAIKA SIRDS

LAIKA SIRDS

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
2017. gada 7. februāris
Avots: Žurnāls Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(34) 2017, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.06.2017.

Labdien, mani Bērni - Bērni Zemes, Bērni Galaktikas!
Piecdimensiju ēteriskā simfonija atnesa savu harmoniju planētas Zeme ūdeņos. Zemes ūdens, bagātinājies ar augstāko pasauļu enerģijām, sāka mainīties. Tas patiešām tagad kļūst polipasaulīgs, savienojošs dažādas pasaules. Mūsu kopīgais uzdevums - palīdzēt šim procesam. Mainās ūdens, attīstaties jūs, pasaule ieiet jaunā evolucionārā ciklā. Šinī ciklā mainās visi matērijas veidi. Arī ūdens - svarīgs pamats šīm pārmaiņām.
Šodien runāsim par Ūdeni un Laiku. Liekas, ka šīs izpratnes ne īpaši cieši savstarpēji savītas. Tomēr, jūs bieži lietojiet tekoša ūdens Laiku... "Laiks tek, kā ūdens" - tā cilvēki saka. Bet vēl jūs radījāt brīnišķīgu tēlu: Laika Upe. Un tas nozīmē - Ūdens un Laiks jūsu apziņā savienoti.
Laiks - Kosmisks Spēks, visuma Stihija, kas piedalās dažādas matērijas radīšanā. Tas formē pasauļu telpu un nodrošina to attīstību kopā ar citiem Kosmiskiem Spēkiem. Daudzās pasaulēs Ūdens ir sevišķs vidutājs starp Laiku un matēriju. Tā - svarīga Laika izpausme, tā pārstāv matērijas attīstības procesu. Jūsu planētas virsmas divas trešdaļas klātas ar ūdeni. Tas ne nejauši. Zeme aicināta aktīvi mainīt, attīstīt savas matērijas ar Laika palīdzību. Dotajā etapā īstenojas viņas intensifikācija. Un ūdens uzstājas kā palīgs šajā nevienkāršajā procesā. Ne nejauši arī cilvēciskais organisms gandrīz divas trešdaļas sastāv no ūdens. Laiks maina cilvēku, par cik arī viņš aicināts evolucionēt. Cilvēka, kā garīgi-saprātīgas matērijas, evolūcija ir viņa galvenā misija. Attīstoties cilvēks ne tikai apgūst Visumu, bet kļūst arī tā Līdz-Radītājs. Viņš piedalās visu dzīvības formu attīstībā, jaunu dzīvību un jaunu pasauļu dzimšanas procesā.
Bērni Mani! Jūs jau izpildījāt gaismas prakses, virzītas uz Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns apvienošanu. Uguns un Ūdens saplūst vienībā, lai kopīgi radītu planētas plašumos. Jaunais Ūdens, bagātināts ar piecdimensiju ēteriskām programmām, ieiet jūsu ugunīgajos ķermeņos, palīdz tiem pārveidoties. Tā arī Jaunais Ūdens ieiet jūsu TEMPORĀLOS (laika) ķermeņos, kas tagad sāk aktīvi attīstīties Gaismas Darbiniekiem. Bet jaunajā evolucionārajā ciklā līdzīgs process īstenosies priekš visiem cilvēkiem.
Kādēļ tik svarīgi, lai Jaunā Ūdens programmas ieietu tieši jūsu temporālos ķermeņos? Laiks Rada jauno matēriju. Tas auž matēriju no saviem pavedieniem, radot Jaunā Laika audeklu un, tātad, jaunu Pasaules Gleznu. Laiks rada apstākļus jauno likumu darbībai, saskaņā ar kuriem eksistēs, attīstīsies matērija. Kad Jaunā Ūdens programmas ieies jūsu temporālos ķermeņos un sāks tos attīstīt, jūs paši kļūsiet jūsu pasaules jaunās matērijas radītāji. Pateicoties jūsu temporāliem ķermeņiem, sāksiet izstarot energoinformatīvos laukus, veicinošus jaunās matērijas formēšanu. Jūs vibrēsiet pa jaunam, radot nepieciešamās vibratīvās frkvences priekš jūsu jaunās pasaules. Jūs varēsiet ar savu nodomu mainīt ne tikai matērijas blīvumu, bet arī tās struktūru, radot jaunu kvalitāti. Tā, pasauli mainot, cilvēks izmainīsies pats. Fiziskā matērija, no kuras viņš sastāv, kļūs cita. Cilvēka bioloģiskais organisms saņems jaunas spējas, kurām pateicoties, kļūs iespējama cilvēka pilnīga atveseļošanās. Radot harmonisku matēriju priekš pasaules cilvēks rada harmonisku matēriju priekš sava Daudzdimensionālā Ķermeņu kompleksa. Evolūcijas gaitā cilvēks saņems paplašinātas iespējas sava fiziskā ķermeņa reģenērācijai. Bet tas nozīmē - jūsu pasaulē jau neviens un nekad nekļūs invalīds. Katrs šinī pasaulē atnākušais vai jau dzīvojošs viņā, saņems absolūtas tiesības uz veselību un harmonisku dzīvi.
Cilvēki pierada uztvert Laiku kā spēku, matēriju izmainošu. Pie tam, Laiku bieži saista ar novecošanas procesu, kas ne gluži patīkams priekš cilvēka. No tā, cilvēkiem iekšķīgi rodas un attīstās laika nepieņemšana. Jā, jā, mani Bērni. Ja ielūkoties jūsu siržu dziļumos, tad var atklāt ĻOTI SENAS JŪTAS CILVĒKAM LAIKA NEPIEŅEMŠANĀ. Cilvēkiem, neapzinātā līmenī, LAIKS - TAS IR TAS, KAS PAKĀPENISKI PAŅEM VIŅU DZĪVI. Ja uz šo parādību paraudzīties no jūsu pasaules cilvēka skatu punkta, kurš tic, ka nāve eksistē - tad, tiešām tas tā. Taču tiklīdz cilvēks, attīstoties garīgi, saprot, ka nāves nav, bet eksistē tikai transformācija, ar kā palīdzību viņš pāriet no vienas pasaules citā, ar kā palīdzību viņš vienkārši pārveido savas formas, savus ķermeņus - attieksme pret laiku izmainās. Tad atnāk saprašana: Laiks - tas ir tas, kas cilvēku pietuvina Jaunai Dzīvei. Laiks - tas ceļš uz esamības augstāku līmeni.
Ir ļoti svarīgi izturēties pret Laiku kā Matērijas Radītāju. Laiks rada matēriju, uztur tās eksistēšanu, attīsta. Pašā Laikā, attiecīgi, atrodas satītas, arhivētā veidā, matērijas visas formas, visas tās struktūras, programmas. Piektās dimensijas ēteriskais Ūdens, kas jūsu pasaulē ienāca iepriekšējā gada nogalē, tieši arī nes jaunās programmas prieš jaunās matērijas. Un, lai jūs šīs programmas varētu pieņemt, jums nepieciešams attīstīt savus temporālos ķermeņus, sagatavot tos šo programmu pieņemšanai.
Kā jūs stādaties priekšā savu temporālo ķermeni? Jums ļoti grūti iedomāties, kāds tas īstenībā. Cilvēki līdz pat šim laikam neizzināja pilnībā savu fizisko ķermeni, savu bioloģisko organismu, kaut var to redzēt, aptaustīt ar rokām, izpētīt ar dažādām ierīcēm. Jūsu temporālo ķermeni jūs varat tikai sajust un daļēji redzēt ar iekšējās redzes palīdzību. Taču tas nenozīmē, ka tas mazāk reāls, kā jūsu fiziskais ķermenis. No daudzdimensionālā skatu punkta raugoties, no dzīves bezgalības līmeņa, tieši temporālais ķermenis ir vairāk reāls kā fiziskais. Tas nesadalās pa atomiem, kā fiziskais ķermenis - tas ir - nenomirst. Tas cilvēku pavada no iemiesojuma uz iemiesojumu, katru reizi palīdzot iekārtoties viena vai cita iemiesojuma realitātē.
Tagad daudzi spējīgi ar iekšējo redzi ieraudzīt savu temporālo ķermeni kā sfēru, līdzīgu saulei. Pati saule gaišzilas krāsas, bet starus viņa izlaiž varavīkšņotus. Apkārt saulei veidojas varavīkšņoti apvalki... Stari, sagriežoties valdziņos, auž struktūru, kas jums pazīstama kā Nulles Punkts-20. Šīs struktūras īpatnība tā, ka tā atļauj vadīt energoinformatīvo apmaiņu starp trīs centriem. Pie tam, šie centri var būt dažādos esamības līmeņos, dažādos telpas-laika plastos.
Nulles Punkts-20 sastāv no trīs energoinformatīviem pamatiem - centrs, kur atrodas gaišzilā saule, izstarojoša varavīkšņotus starus. No centra uz divām pusēm iziet varavīkšņoti valdziņi, esoši speciāli energoinformatīvie kanāli. Tie veido divas spirāles, augšup un lejup. Tie divi citi pamati. Augšējās spirāles iekšienē - Mēbiusa lentas, struktūru veidojošas, kuru mēs ar jums apzīmējām kā Patiesā Laika Kristāls (Zīmējums Nr 1).

Zīmējums Nr 1. MĒBIUSA LENTAS PATIESĀ LAIKA KRISTĀLA FORMĀ.
Kas tas ir patiesais laiks? Tas - etalonais Laiks, kas satur visus matērijas attīstības variantus, nepieciešamus pasaules evolūcijai jūsu Realitātē. Tās jau ne programmas priekš matērijas attīstības, bet noformēti parametri, formas, matricas. Tas - Dižens Laika Avots, no kura var saņemt visu nepieciešamo priekš jūsu individuālā temporiālā ķermeņa, jūsu personīgā pagaidu [временнОго] ķermeņa. Apakšējās spirāles centrā izvietojas tas, ko var saukt par LAIKA ARHĪVU, Laika glabātuve vai PAGĀJUŠĀ LAIKA ENERGOINFORMĀCIJA. Šeit koncentrējas visa temporālā matērija, kas jau kļuva daļa jūsu pieredzes. Tā, raugoties no jūsu lineārā laika uzskata, aizgāja pagātnē. Ja jūs uzmanīgi pavērosiet ar savu iekšējo redzi, tad šeit atklāsiet... saulīti! Jā, apakšā, kā arī pašā temporālā ķermeņa centrālajā daļā, ko mēs tagad ar jums izzinām, izvietojas gaišzila saule. Tās disks izausts no varavīkšņotiem valdziņiem. Taču tādas saules īpatnība tā, ka tās varavīkšņotie stari tiecas ne uz āru, bet iekšķīgi. Šeit saule, kas savus starus virza iekšienē!
Un tātad, tagad mēs ar jums radīsim shēmu tam, ko var saukt par jūsu temporālā ķermeņa daļu, fragmentu. Tas -Nulles Punkts-20. Nulles Punkta-20 centrā - gaišzila saule, kas izstaro varavīkšņotus starus. Augšējās spirāles centrā - Patiesā Laika Kristāls. Apakšējās spirāles centrā - zila saule, kas izstaro varavīkšņotus starus iekšienē.

Zīmējums Nr 2. CILVĒKA TEMPORĀLĀ ĶERMEŅA FRAGMENTA SHĒMA NULLES PUNKTA-20 FORMĀ.
Cilvēka temporālais ķermenis pēc savas uzbūves daudz sarežģītāks par jūsu fizisko ķermeni. Šie ķermeņi, protams, daudzējādi nelīdzinās viens otram. Tomēr ir arī dažas līdzības. Kā domājiet, ar ko var salīdzināt to temporālā ķermeņa fragmentu, kura shēmu mēs ar jums radījām? Ar saules pinumu! No jūsu bioloģiskā organisma saules pinuma, it kā stari, izstiepjas "nervu valdziņi" uz svarīgiem ķermeņa orgāniem. Solārais mezgls, kā vēl saucas jūsu saules pinums, saista daudzus cilvēka orgānus ar centrālo nervu sistēmu.
Temporālais "saules pinums" ar saviem "pagaidu pavedieniem" saista vienībā visu cilvēka temporālo matēriju, organizējot tās darbību ar augstākās mentālās metērijas palīdzību, ar jūsu Augstākā "Es" palīdzību. Šobrīd svarīgi, lai Gaismas Darbinieki savos temporālos ķermeņos aktivizētu tieši "saules pinumu". Par to bija zināms senos laikos. Atlanti šo fragmentu sauca "Laika Mezgls", Lemūrijas cilvēki tam deva nosaukumu "Laika Sirds".
Un tātad, mani bērni! Priekš iesākuma, ar savu tīru nodomu, aktivizējiet savos temporālos ķermeņos Laika Sirdi! Lai tā uzticīgi kalpo jums jaunajā evolucionārajā ciklā, pieņemot svarīgas Laika programmas, kas tagad izlīst uz jūsu planētu kā zvaigžņu lietus straumes. Pieņemiet Laika Sirdi savā Sakrālajā Sirdī, kas ir Dižens Centrs, nodrošinošs jūsu Gaismas Būtņu daudzdimensionālo dzīvi. Sūtiet turp savu Mīlestības enerģiju. Pieaiciniet līdzsadarbībai Laika un Ūdens elementāļus. Lai tempioni (Laika elementāļi) un akvioni (Ūdens elementāļi) kļūst jums uzticami palīgi Laika Sirds attīstības procesā.
Laika Sirds tagad gatavojas jaunu temporālo programmu pieņemšanai jūsu Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā. Taču jūs vispirms aicināti atbrīvoties no tiem vecajiem energoinformatīvajiem pagaidu uzkrājumiem, kas jau traucē jūsu temporālās materijas attīstībai. To skaitā - duālie implanti, kas ierobežoja jūsu daudzdimensionalitāti Laikā. Jūsu temporālos ķermeņos dzīvo noskaņojumi ar veco Laika frekvenci: 12:60. Bet jūs, kā Gaismas Būtnes, jau virzīti uz jauno frekvenci: 13:20. Daudz novecojušu temporālo matricu jūsu temporālā ķermeņa iekšienē noskaņo jūs tikai lineārā laika līdzjaunradē ar laiku. Bet jūsu sirdis jūs sen aicina uz līdzjaunradi ar Sfērisko Laiku. Laiks attīrīt jūsu Laika Sirdi no tā, kas traucē jums dzīvot jaunajā evolucionārajā ciklā, kas jūs ierobežo kā daudzdimensionālas Gaismas Būtnes. Visas novecojušās matricas, programmas, noskaņojumi pagaidām atrodas Laika Sirds pašā centrā, tanī gaišzilajā Saulē, izstarojošā varavīkšņotos starus. Mēs varam visu novecojušo informācīju novirzīt lejup, "laika arhīvā", zilajā saulē, kuras stari virzīti ne uz āru, bet iekšienē. Un jau pēc tam mēs varam ienest Laika Sirds centrā, tanī pašā gaišzilajā centrālajā saulē, jaunas programmas, jaunas matricas kas spējīgas mums dāvināt Etalono Laiku. Ar Etalono Laiku mēs varam saistīties caur Patiesā laika Kristālu, atrodošos Nulles Punkta-20 augšējās spirāles vidū.
Un tātad, mūsu uzdevumi pirmām kārtām - pieņemt no Etalonā Laika (no NP-20 augšējas daļas) jaunas programmas un noskaņojumus, atbrīvoties no vecām temporālām programmām un noskaņojumiem, pārvedot tos NP-20 apakšējā daļā. Pie tam, derīgi atcerēties, ka Etalona Laika jaunās progrmmas un noskaņojumus, mēs varam saņemt... tikai ar ēterisā ūdens palīdzību. Tādēļ ka tieši caur ūdeni tās tagad atnāk jūsu pasaulē, un, tātad, arī jūsu ķermeņos. Atceraties struktūru, kas apvienoja visus ēteriskā ūdens moduļus vienā veselumā (zīmējums Nr 3).

Zīmējums Nr 3. ĒTERISKĀ ŪDENS APVIENOTAIS KLASTERS NO SEPTIŅIEM MODUĻIEM UN PIECDIMENSIONĀLĀ ŪDEŅRAŽA TRIĀLĀ VIĻŅA. JAUNĀ ĒTERISKĀ ŪDENS SIMBOLS.
Pavisam nesen, jūs kopā ar Gaismas Ģimeni to bagātinājāt ar piecdimensionālā ūdeņraža vilni.
Šī struktūra spējīga aktīvi mijiedarboties ar Laika Sirdi - svarīgu jūsu temporālā ķermeņa daļu. Vēl vairāk, tagad mēs varam jaunā ēteriskā ūdens struktūru harmoniski iekārtot Laika Sirdī, ar to pašu pārveidojot jūsu temporālā ķermeņa fragmentu. Un šis fakts kļūs viens no pamatiem, lai dzimtu jūsu jaunā daudzdimensionālā ģenētika - Gaismas Būtnēm jaunajā evolucionārajā ciklā. Nu tad apvīsim jaunā ēteriskā ūdens struktūru ar varavīkšņotiem Laikas Sirds stariem-valdziņiem. Varavīkšņotā temporālā spirāle rodas apkārt viņai. Pārvilksim spirāles valdziņus Laika Sirds centrā, pie centrālās gaišzilās saules. Un vērojiet, kas tagad notiek jūsu Sakrālajā Sirdī. Šeit atdzīvojas jaunā Laika Sirds, kas pēc savas struktūras vairs nava Nulles Punkts-20. Jūsos tieši tagad dzimst... Nulles Punkts-13!

Zīmējums Nr 4. NULLES PUNKTS-13, KURĀ APVIENOTI VIENĀ VESELUMĀ JAUNĀ ĒTERISKĀ ŪDENS STRUKTŪRA UN LAIKA SIRDS KĀ CILVĒKA TEMPORĀLĀ ĶERMEŅA FRAGMENTS (SASTĀVDAĻA).
Kāda ir tāda Nulles Punkta īpatnība? Skaitlis "1" apzīmē tāda Punkta trīsvienības centru. Un šis centrs aktīvi mijiedarbojas ar trīs citiem energoinformatīvajiem centriem (skaitlis "3"). Nulles Punkta-13 centrā paliek mūsu gaišzilā saule, izstarojoša starus ārpusē. Bet apkārt šim kodolam formējas vēl trīs energoinformatīvie centri. Pirmais - Etalonā Laika centrs (shēmā iezīmēts Patiesā Laika Kristāls). Otrs - Laika Arhīvs, jūsu pagātne (shēmā - gaišzilā saule, kuras stari virzīti iekšienē). Trešais centrs - tā jaunā ēteriskā ūdens struktūra, mijiedarbojošās ar piecdimensionālā ūdeņraža triālo vilni. Tā veidojas Nulles Punkts-13, aicināts apvienot jūsu temporālo matēriju ar ēterisko ūdeni, kas tagad no piecdimensijām priekš jums aktīvi nodod programmas - jūsu dzīves attīstībai jaunajā evolucionārajā ciklā.
Svarīgi saprast, mani mīļotie: Laika Sirds, kā Nulles Punkts-20, eksistēt nepārstāj. Tas turpina dzīvot! Nulles Punkts-13 nenomaina Nulles Punktu-20. Tas tikai dzimst uz tā pamata. Tādēļ jūsu temporālos ķermeņos turpmāk dzīvos arī Laika Sirds nulles Punkta-20 formā un Nulles Punkts-13, kas apvieno Sirds Laiku ar ēterisko piecdimensiju ūdeni. Kopā abi Nulles Punkti sekmēs to, ka jūs, viss jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss (DĶK) veiks vēl vienu - ĻOTI SVARĪGU! - soli pārejai uz frekvenci "13:20" - jaunā evolucionārā cikla frekvenci. Par šo frekvenci jums jau ziņots daudz, mani bērni. Mēs plānveidīgi jūsu pasaulē ienesam šīs frekvences elementus. Tā pakāpeniski kļūst jūsu matērijas parametrs, noskaņo uz daudz harmoniskāku saskaņu.
Nulles Punkts-20 un Nulles Punkts-13, apvienojoties un savstarpēji mijiedarbojoties, veidos vienu Nulles Punktu- 13:20, kas spējīgs pieņemt energoinformatīvās Laika programmas no piecdimensiju augstākām pasaulēm (zīmējums Nr 5).

Zīmējums Nr 5. NULLES PUNKTS -13:20. APVIENO NULLES PUNKTU-20 un NULLES PUNKTU-13 VIENĀ VESELUMĀ, VEIDOJOT CILVĒKA TEMPORĀLĀ ĶERMEŅA JAUNU FRAGMENTU (SASTĀVDAĻU).
Nulles Punktā-13:20 eksistē jau seši energoinformatīvie centri. Viens - vidū, vieci - apkārt. Vienā no centriem, apkārt izvietotiem, atrodas jaunā ēteriskā ūdens struktūra (zīmējumā Nr 5 apakšā). Bet lūk, Patiesā Laika Kristāls un "Laika Arhīvs" (saule ar stariem, kas virzīti uz iekšu), gluži kā kopē viens otru, eksistē pāra veidā. Kādēļ tā? Lieta tā, ka jūs tagad dzīvojiet PĀREJAS laikā. Aktīvi īstenojas Pāreja no viena evolucionārā cikla otrā. Pārmaiņas novērojamas visās esamības sfērās. Viens Patiesā Laika Kristāls ļauj jūsu temporālam ķermenim īstenot visus temporālos noskaņojumus pa vecam. Tas atbalsta aizejošā cikla matērijas formēšanu. Otrs Patiesā Laika Kristāls - jaunā cikla struktūra. Tas ienes jūsu temporālajos ķermeņos jaunus noskaņojumus, ļauj formēt matēriju priekš jaunā evolucionārā cikla. To pašu var teikt par diviem "Laika Arhīviem". Pirmais no tiem - tas energoinformatīvais centrs, kas arhivē, satin aizejoša cikla laiku. Otrs - energoinformatīvais centrs, kas tikai sāk formēties. Tas sāks arhivēt, satīt pagātnē Laiku jaunajā evolucionārajā ciklā.
Nulles Punkts-13:20 veido cilvēka jaunā temporālā ķermeņa fragmentu. Un jūs, Gaismas Darbinieki, Gaismas Meistari, kļūstat pirmie jauno evolucionāro struktūru nesēji, nepieciešamu planētas Zeme dzīves tālākai attīstībai. Jūs tagad savos ķermeņos radat to Laika Sirdi, kuru var nosaukt par JAUNĀ LAIKA SIRDI. Šī jaunā Laika Sirds, pateicoties savienošanai ar ēteriskā ūdens moduļiem un triālo piecdimensiju ūdeņradi, aicināta ne tikai atjaunot cilvēciskos temporālos ķermeņus. Tā rada pamatu tam, lai aktīvi sāktos jaunās matērijas formēšana priekš jūsu DĶK visiem ķermeņiem. Tādēļ ka tieši Laiks formē jauno matēriju, ienesot tur Dieva-Radītāja evolucionārās programmas. Bērni mani, vienmēr svarīgi atcerēties: mainot savu temprālo matēriju, attīstot savus Daudzdimensionālos Ķermeņu Kompleksus, jūs kļūstat aktīvi jaunu evolucionāru Laika Programmu izplatītāji. Jūs - daļa Zemes. Jūs ciešā energoinformatīvā vienotībā ar citiem cilvēkiem. Tādēļ viss, ko jūs tagad saņemat no augstākām pasaulēm, viss ko aktivizējat savās Sakrālajās Sirdīs, iet cilvēces kopējam labumam. Paies gadi, desmitgades... Cilvēki arvien vairāk un vairāk sāks iemantot savās sakrālās telpās jauno Laika Sirdi. Arvien vairāk jaunās cilvēces pārstāvju spēs saņemt energoinformāciju no augstākām pasaulēm un izplatīt to jūsu pasaulē.
Mani bērni! Jūs varat izteikt tīru nodomu priekš jaunās Laika Sirds veidošanas jūsu Sakrālās Sirdīs! Tad dariet to! Īstenojiet evolucionāro darbību ar Mīlestību, tīru nodomu un pārliecību par to, ka jūs kopā ar Gaismas Ģimeni īstenojat planētas Zeme evolūciju. Un vērojiet, kā jūsu Sakrālo Siržu telpās vareni mirdz jaunā Laika Sirds, jūsu temporālā ķermeņa jaunais fragments.
Un ziniet, ka kopā ar cilvēkiem mainās pati planēta Zeme... Tagad arī viņas temporālajā ķermenī tiek ienesta jaunā Laika Sirds, kas kļūs telpas-laika pamats jaunajā kārtējā evolucionārajā ciklā. Un jūs, mani Bērni, varat ņemt dalību šajā svarīgajā procesā - kopā ar Gaismas Ģimeni.
Mēs aicinām jūs veidot meditāciju, kuru nosauksim "JAUNĀ LAIKA SIRDS".

07.02.2017.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(34) 2017, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
---------
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.08.2017.
Un arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.08.2017.

Skatījumu skaits: 340 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: