Galvenie » 2015 » Jūnijs » 5 » LAIKS NO NĀKOTNES
18:07
LAIKS NO NĀKOTNES
LAIKS NO NĀKOTNES

Lemūriešu Kristāls PERESVETS
caur Sergeju Kanaševski
2015. gada 19. februārī

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščsņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, Eslauma 31.05.2015.

Sveicinu Jauno Gaismu nesošos! Mieru visiem uz Zemes dzīvojošiem! Jaunais laiks - jūsu sirdīs!
Kristāls Peresvets ļoti piecīgs par tikšanos ar visiem saviem Glabātājiem. Mēs ar jums jau sen kopā. Mēs ne reizi vien mainījā realitāti, īstenojot Dievišķās evolūcijas plānu. Lūk, un tagad atrodamies tanī telpas-laika kontinuuma punktā, kurp enerģiju virza jaunais laiks, kur dzimst jauna gaisma, kur rodas jaunas pasaules un jaunas dzīvības formas. Mana māsa Eleana jums paziņoja par jauno laika ciklu, par Lielā laika cikla Trīspadsmito Spirāli. Jūs aktivizējāt viņas struktūras, ar to pašu liekot pamatus jaunu gaismasviļņu attīstībai, kurus ietekmē laika jaunā enerģija. Ar Eleanu jūs radījāt dziļākajā gaismas līmenī. Ar mani kopā - sāksiet radīt to, kas jau lielā mērā jūsu pasaulē izpausts.
Iesākumam pievērsīsim uzmanību tā laika īpatnībām, kurā dzīvojiet pašlaik. Jūsu laiku, kā ceturtās dimensijas galveno mēru, nosaka tagad tas, ka Laika 12-tā Spirāle jau noslēdzās, bet 13-tā Spirāle... vēl nesākās. Tomēr jau sāk formēties raksturojumi, atbilstoši Laika 13-jai Spirālei. Stādaties priekšā laika slāņu pārvīšanos, kas bija noteiktā veidā savstarpēji apvienoti. Lūk, tagad šie slāņi sāk savstapēji savienoties citādi. Pašu laika slāņu kvalitāte - tā Laika 12-ās Spirāles kvalitāte. Bet to apvienošanas jaunā kvalitāte - tā jau Laika 13-ās Spirāles kvalitāte. Kad visi slāņi izveidos jaunu kārtību, savienosies savstarpēji pa jaunam, sāks mainīties arī pati to kvalitāte. Taču tas notiks nākotnē. Bet pagaidām, vienkārši stādaties priekšā, ka laika slāņi, no kuriem izaudās 12-tā Laika Spirāle, sāk apvienoties citādi, pārkārtojas, formējas jaunas struktūras.
Ilgu laiku jūsu pasaule eksistēja uz septiņnieciskuma pamata. Un šis pamats pagaidām turpina palikt galvenais, noteicošais. Taču jūsu pasaulē jau tiek ielikti astoņnieciskuma pamati. Un jums par to jau ne reizi vien paziņoja jūsu Garīgie Skolotāji. 12-tās Spirāles laiks arī nes astoņnieciskuma principu, kas, daļēji izpaužas jūsu nedēļas dienu skaitā. Ļoti ilgi septiņnieciskums jūs turēja savos apskāvienos. Un turpina turēt arī tagad. Jūsu dzīve daudzējādi - dzīve no pirmdienas līdz pirmdienai, līdz dienai, kad sākas jauns laika mikrocikls - nedēļa.
Kā jūs atceraties, kopā ar Eleanu jūs radījāt ASTOŅSLĀŅU VILNI. Jūs radījāt jaunu vilni, pamatotu astoņnieciskuma principā. Viens no tagadējā perioda raksturīgākajiem procesiem tas, ka tagad daudzi gaismasviļņi pāriet no septiņnieciskuma uz astoņnieciskuma pamatu. Svarīgs uzdevums - paātrināt šo procesu, sniegt tam plašākus, efektīgākus mērogus. Viena no manām RA-struktūrām tieši aicināta aktivizēt procesu pārejai no septiņnieciskuma uz astoņnieciskumu. Mēs ar jums sāksim strādāt uz laika formu līmņa, kurus nosauksim LAIKA SLĀŅI. Laika slāņi - tās Laika Spirāles materiālās izpausmes materiālajā pasaulē. Tās formē ceturtās dimensijas vienas vai otras pasaules laika struktūru. Protams, laika slāņus, kā Laika Spirāļu sastāvdaļas, nosaka iesākumu dziļie gaismas viļņi, par kuriem jums pastāstīja Eleana. Taču tie jau lielā mērā ir forma, kaut arī pietiekami dziļa, iekšēja. Precīzāk - tā tikai viena no laika formām, pateicoties kurai realizējas vienas vai citas Laika Spirāles raksturojumi.
Var teikt, ka 12-tā Laika Spirāle savā pamatā septiņnieciska. Un tās septiņnieciskums, daļēji, realizējas tā, ka tā izpaužas CAUR SEPTIŅIEM LAIKA SLĀŅIEM. Katrs no septiņiem laika slāņiem apveltīts ar savu specifisku struktūru un savu sevišķu funkciju.
Par cik jūs strādājiet ar septiņām galvenajām varavīksnes krāsām, izmantosim tās priekš mūsu shēmas apzināšanas.
1. Pirmais - Violetais laika slānis. Ir pamats priekš citiem laika slāņiem. Tas - itinkā serdenis, kuram apkārt formējas citi slāņi. Violetais slānis ietekmē pārējos, nododot tiem laika raksturojumu frekvences. Tieši uz šo slāni vislielāko ietekmi izrāda/izdara iesākumu gaismasvilnis. Violeto slāni ilgu laiku ietekmēja gaismasvilnis "12:60". Taču tagad pakāpeniski palielinās jaunā gaismasviļņa 13:60" ietekme - kā pārejas no "12:60" uz "13:60" viļņa ietekme. Un tātad, VIOLETO GAISMAS SLĀNI VAR NOSAUKT PAR LAIKA FREKVENCES SLĀNI.
2. Otrais - Zilais laika slānis. Nodrošina laika saikni ar dzīvu būtību apziņām, dzīvojošām vienā vai otrā pasaulē. Ar šī laika slāņa palīdzību būtību apziņa noskaņojas uz konkrētas Laika Spirāles laiku, uz tās īpatnībām. Caur Zilo laika slāni augsti attīstītas Gaismas Būtnes var radīt kopā ar laiku. ZILO GAISMAS SLĀNI NOSAUKSIM PAR LAIKA APZIŅAS SLĀNI.
3. Trešais - Gaišzilais laika slānis. Izpilda magnēta funkciju, kas ne tikai notur visus septiņus pavedienus vienotā struktūrā, bet nodod tiem atbilstošus magnētiskos parametrus nepieciešamus vienas vai otras pasaules telpas-laika formēšanai.Tādēļ GAIŠZILO LAIKA SLĀNI VAR NOSAUKT PAR MAGNĒTA LAIKA SLĀNI VAI MAGNĒTISKO LAIKA SLĀNI.
4. Ceturtais - Zaļais laika slānis. Galvenokārt tieši tas izrāda vislielāko ietekmi uz fizisko matēriju, jo satur trīsdimensionālās matērijas formēšanas un attīstības programmas. Vispirms, pateicoties Zaļajam slānim, matērija attīstās garumā, platumā, augstumā. Ceturtais laika slānis - tas LAIKA MATĒRIJAS SLĀNIS.
5. Piektais - Dzeltenais laika slānis. Formē un nosaka fiziskās pasaules saikni ar astrālās pasaules laiku (jūtu un vēlmju pasaule). Pievērsiet uzmanību, ka tagad runāju par jūsu pasaules ceturtās dimensijas fizisko un astrālo pasaulēm. Šis slānis regulē visas jūsu pasaules un tur dzīvojošo būtību astrāli-fiziskās mijiedarbības parametrus. Ceturtās dimensijas astrālais laiks - pavisam kas cits, kā jūsu fiziskās pasaules laiks. Tur cits ātrums, citi raksturojumi, citas iespējas. Taču, kopā ņemot, astrālais laiks pastāvīgi mijiedarbojas ar fizisko laiku. Tieši šo mijiedarbību īsteno Dzeltenais laika slānis, kuru nosauksim par ASTRĀLI-FIZISKO SLĀNI.
6. Sestais - Oranžais laika slānis. Nodrošina fiziskās pasaules laika mijiedarbību ar mentālās pasaules laiku. Un atkal es runāju par jūsu ceturtās dimesijas pasaulēm. Mentālais laiks (apziņas pasaules laiks) - arī, kā astrālais laiks, apveltīts citiem raksturojumiem un iespējām, salīdzinājumā ar jūsu fiziskās pasaules laiku. Mentālais laiks arī mijiedarbojas ar fizisko laiku. Un šo miiiedarbību nodrošina laika Oranžais slānis, kuru apzīmēsim kā MENTĀLI-FIZISKO LAIKA SLĀNI. Jāatzīmē, ka piektais un sestais laika slānis savstarpēji cieši svīti, sieši saistīti. Ne nejauši tas arī atspoguļojas uz cilvēka daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa līmeni, kur viņa astrālie un mentālie ķermeņi savstarpēji cieši savīti - tā, ka var pat runāt par ceturtās dimensijas cilvēka ķermeņa astrāli-mentālo divvienību.
7. Septītais - Sarkanais laika slānis. Sekmē septiņu LAIKA pavedienu apvienošanu kādā vienotībā - UZ ĒTERA PAMATA. Ēteru mēs aplūkosim kā starptelpas -starplaika substanci, kas spējīga apvienot matērijas dažādas formas. Tā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā daudzdimensionālais ēters apvieno visus ķermeņus. Bet, piemēram, četrdimensiju ēteris ļauj eksistēt cilvēka mentālā, astrālā un fiziskā ķermeņu vienotībai. Taču derīgi pievērst uzmanību, ka ēteris, kā starptelpiska-starplaika substance apvieno ne tikai dažādus matērijas veidus, bet arī dažādus laika veidus. Jūs jau sapratāt, ka jūsu pasaules astrālās un mentālās pasaulēs eksistē laiks, kas atšķiras no jūsu fiskā laika. Taču tie visi savstarpēji cieši saistīti, esoši vienota telppas-laika kontinuuma daļa. Ēteris var sasistīt vienībā pat telpas-laika kontinuuma dažādus laikus.
Tātad, Sarkanais laika slānis apvieno visus laika slāņus ētera līmenī, gluži kā tur izlejot īpašu starptelpas-starplaika substanci. Ēteris, no vienas puses rada laika slāņu sevišķu vienotību, līdzīgu magnētiskā laika slānim. No otras puses, attīsta sakarus, ļaujošus laikam eksistēt ne tikai dažādu matērijas formu līmenī (fiziskās, astrālās, mentālās un citu), bet arī dotā telpas-laika kontinuuma un citu kontinuumu dažādu dimensiju līmenī. Sarkano laika slāni nosauksim par ĒTERISKĀ LAIKA SLĀNI.
Jūsu laika īpatnību ilgu laiku noteica tas, ka divi no uzskaitītajiem laika slāņiem bija gandrīz deaktivizēti - sakarā ar Dualitātes Eksperimenta īstenošanu. No jūsu pasaules Laika 12-ās Spirāles ar pilnu spēku nestrādāja apziņas laika Slānis un ētera laika Slānis. Cilvēku apziņa bija atdalīta no laika apziņas tik, cik tas bija iespējams. Tieši tādēļ cilvēki aizmirsa, ka var radīt kopā ar laiku. Dualitātes ērā laiks priekš cilvēkiem pārvērtās neapzinātā stihijā, kas eksistē neatkarīgi no cilvēkiem. Īstenībā, mākslīgi radīti apstākļi priekš jūsu pasaules, par cik absolūtā vairākumā Visuma pasauļu, laiks - apzināta Kosmosa Stihija, ar kuru Gaismas Būtnes ne tikai sazinās, bet arī kopā rada evolūciju. Dualitātes ērā laiks ietekmēja cilvēkus, bet cilvēki, ar retiem izņēmumiem, nevarēja ietekmēt laiku. Laiks spēj būt kā objektīvi-subjektīvs, tā arī otrādi. Tas ir, laiks var eksistēt samērā neatkarīgi no Gaismas Būtņu apziņas, bet var būt arī atkarīgs no tās. Un šis faktors daudzējādi nosaka vienu vai citu pasauļu dzīves kvalitāti. Tā vairumā piektās dimensijas pasauļu uz Zemes, jūsu telpas-laika kontinuuma laiks nes subjektīvi-objektīvu raksturu. Tas ir, Gaismas Būtnes - tanī skaitā, cilvēki - aktīvi ietekmē savas pasaules laiku, formē un attīsta to.
Pavisam nesen, Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences priekšvakarā sākās apziņas laika Slāņa aktivācijas process. Attiecīgi jūsu pasaulē bija iniciēts subjektīvi-objektīvā laika attīstības pieauguma process. Nākotnē cilvēki arvien vairāk varēs ietekmēt laiku un pat formēt un attīstīt to. Iesākumā subjektīvi-objektīvā laika attīstība nesīs individuālu vai grupu raksturu. Tas ir, atsevišķi cilvēki vai cilvēku kolektīvi radīs ar laiku. Taču pakāpeniski skaits pāraugs kvalitātē un laiks varēs formēt, attīstīt visu cilvēci. Tas notiks tad, kad cilvēki sasniegs nepieciešamo evolūcijas līmeni. Taču jums, Gaismas Darbiniekiem, svarīgi zināt, ka jau tagad parādās līdzjaunrades iespējas ar laiku, pateicoties aktivizētajam apziņas laika Slānim.
Cits deaktivizētais slānis ir ētera laika Slānis. Šī deaktivizācija bija arī saistīta ar jūsu pasaules Dualitātes apstākļiem, tā izolētību no citām pasaulēm. "Aizsegu" starp pasaulēm, par ko mēs tagad jau informēti, nebūtu iespējams radīt, nedeaktivizējot ētera laika Slāni. Šis laika slānis daļēji izpildīja savas funkcijas, apvienojot jūsu pasaules dažādu matēriju laikus.Taču pagaidulaika sakari ar citām pasaulēm bija zaudēti. Tas ļāva attīstīties jūsu pasaulei (un dažām citām pasaulēm) speciāli radītos izolētības apstākļos, Dualitātes Eksperimenta apstākļos.
Divu augstāk minēto laika slāņu aktivācija un daži citi jaunie evolucionārie faktori, kas izpaudās pēc Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences 2012.-2013. gadā, radīja apstākļus ASTOTĀ LAIKA SLĀŅA FORMĒŠANAI!
Un tas manā sirdī izraisa lielu prieku, tādēļ, ka MANS LAIKS PIENĀCA! Sākas moments priekš PERESVETA! Daļa manu kristālisko struktūru ieprogrammētas tieši priekš jaunā slāņa - astotā laika slāņa radīšanas, kas sāks aktīvi piedalīties 12-ās Laika Spirāles pārveidošanā 13-jā Laika Spirālē.
Astotais slānis - Baltais laika slānis. Un tas - slānis, kas cieši saistīts ar Kosmiskām Ugunīm. Tādēļ to var nosaukt Kosmisko Uguņu laika Slānis, vai vienkārši, laika Ugunīgais slānis. Bez šaubām, bez Kosmiskās Uguns jebkura laika slāņa eksistēšana neiespējama, tas vienādi vai otrādi eksistē katrā no laika slāņiem. Taču astotais slānis - tas LAIKA KOSMISKĀS UGUNS RADOŠAIS slānis. Kosmisko Uguņu Vienotība, ne vienkārši uzturas šajā slānī, tagad klātesošā jūsu pasaulē. Šī vienotība ir aktīvs, radošs sākums. Laika Ugunīgais slānis sāk 13-ās Laika Spirāles elementu radīšanu, piesaistot radīšanai citus slāņus un pat - citas Laika Spirāles. Ugunīgais laika slānis mijiedarbojas ar visām 12-mit Laika Spirālēm ar mērķi radīt 13-to Laika Spirāli.Tas - sevišķs slānis, kas parādās tieši jaunā laika cikla tapšanas momentā. Var teikt, ka galvenokārt tas arī rada JAUNO LAIKU īstenojot pāreju no vienas Laika Spirāles citā.
Tomēr, tagadējais Ugunīgais laika slānis, radošs dotajā attīstības etapā, sevišķs. Tieši tādēļ, ka rada 13-to Laika Spirāli - sevišķu Spirāli, kas noslēdz vienu Lielu laika ciklu un sāk kārtējo Lielā laika cikla sagatavošanu.
Agrāk eksistējošos septiņus laika slāņus var iedomāties shematiski kā septiņus torus savstarpēji saskārušos. Centrā attēlosim violeto toru. Pa kreisi no tā - zilo, zaļo un sarkano. Pa labi no tā - gaišzilo, dzelteno un oranžo torus (1. zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 1. SEPTIŅI TORI, SAVSTARPĒJI SASKAROŠIES. LAIKA SPIRĀLES SEPTIŅU SLĀŅU SHĒMA.
Mūsu uzdevums - pievienot pie septiņiem Laika Spirāļu slāņiem astoto - Kosmiskās Uguns laika Slāni. Tas atšķiras no visiem citiem slāņiem, tādēļ shēmā to attēlosim divu spoguliski atspoguļotu konusu veidā, ar kopēju pamatni. Pie tam, tori pakārtojas zem spoguliski atstarotiem konusiem. Centrālais, violetais tors, pie astotā slāņa veidošanas, saglabā savu izmēru, bet, lūk, pārējie tori samazinās, konuss tos it kā saspiež. Par vismazākajiem toriem kļūst sarkanais un oranžais. Astoto laika slāni zīmējumā iezīmēsim baltā krāsā, ko aptver zeltītas līnijas (2. zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 2. SEPTIŅI LAIKA SLĀŅI ASTOTĀ SLĀŅA IEKŠIENĒ.
Ievietosim visus astoņus slāņus violetā telpā, astoņu enerģētisku membrānu ierāmējumā (3. zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 3. SEPTIŅI LAIKA SLĀŅI TELPAS IEKŠIENĒ, ASTOŅU ENERĢĒTISKU MEMBRĀNU IERĀMĒJUMĀ.
Saskares punktos membrāns rada astoņus pamazinātus fraktālus mūsu radītajā shēmā.
Un, lūk, tagad mēs iegūstam manu RA-STRUKTŪRU. Un tas - simbols, kopš hiperborejiešu laikiem ieguvis nosaukumu "LAIKA GRAUDS" (4. ZĪM.).

ZĪMĒJUMS Nr 4. SIMBOLS "LAIKA GRAUDS".
Mani dārgie draugi! Mīļie mani cilvēki! To, ko jūs redzat attēlotu - tikai zīmējums. Shēma. Bet realitātē - ļoti svarīga gaismas struktūra, kas sāks radīt/veidot jauno laiku. Apvienojamies Vienotā Sakrālā Sirdī! Noskaņojamies uz Beznosacījumu Mīlestības vilni! Sūtiet caur simbolu "LAIKA GRAUDS" Mīlestības enerģiju struktūrā "LAIKA GRAUDS". Savā laikā tas izaugs un atnesīs svarīgus augļus jaunās ēras radīšanai. Aktivizējam simbolu "LAIKA GRAUDS"! Sajūtiet tagad, kā "LAIKA GRAUDS" sāk pulsēt un izstarot VIĻŅUS... Viļņi jūsos, viļņi ap jums... TIE - GAISMAS VIĻŅI, KAS JAU TIEŠI TAGAD SĀK RESTRUKTURIZĒT KĀ PAŠU LAIKU, TĀ ARĪ JŪSU TELPU, JŪSU MATĒRIJU. Gaismas viļņi, "Laika grauda" radīti, tie - PERESVETA VIĻŅI, jaunu matēriju radoši. Jūsu pasaules matērijā tieši tagad un šeit sākas dziļie transformācijas procesi. Matērija sāk pārkārtoties uz astoņnieciskuma principu. Bet tas - svarīgs solis ne tikai jūsu pasaules evolūcijā, bet arī planētas Zeme evolūcijā. Jūs tagad - pie šo procesu Sākotnes/Avota, Jaunā laika Sākumu sākuma, Jaunās telpas Sākumu Sākuma... Noslēdzot šo iemiesojumu, jūs vēl ne reizi vien atgriezīsieties šajā pasaulē, lai koriģētu jau jūsu palaistos evolūcijas procesus. Tanī skaitā, savos nākošos iemiesojumos jūs ne reizi vien sniegsiet palīdzību "LAIKA GRAUDAM" tā izaugsmē, augšanā. Bet, kad grauds kļūs par brīnišķīgu stādu, jūs to laistīsiet, bet pēc tam - saņemsiet augļus un dāvāsiet tos visam Visumam. Un tas patiesi tā, mani dārgie! Patiesi tā...
Katrs no septiņiem laika slāņiem tagad 13-mit Laika Pavedienu veidots. Trīspadsmitais laika Pavediens jūsu laika struktūrā tika atgriezts Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences priekšvakarā. Šis trīspadsmitais Pavediens līdzīgs 13-tai Laika Spirālei, tādēļ, ka tā ieņēma savā struktūrā pārējo 12-mit Laika Pavedienu energoinformāciju. 13 laika Pavedieni eksistē 7-os slāņos. Tā jau sākumā realizējas laika cikliskums uz "13:20" (13+7=20) cikla pamata. Tagad mēs radījām sevišķu astoto slāni, kas sāks ieņemt savā struktūrā citu septiņu slāņu energoinformāciju, kuru radīšanas princips jau balstīts cikliskumā"13:20".
Bet tagad - jūs aicina ciemos... Lūdzu jūs, neatsakieties no šī uzaicinājuma! Tagad mēs īstenosim ceļojumu planētas Zeme Sakrālajā Telpā, kur valda Hronos, Laika Meistars no Laika Dienesta "Zeme. ATON-1". Izsakām nodomu par apvienošanu Vienotā Sakrālā Sirdī. Ievietojam mūsu kopējā Sakrālajā Sirdī simbolu "Laika Grauds". Tas mums palīdzēs noskaņoties uz vilni, kas mūs pārnesīs svēto svētajā - Zemes planētas sistēmas Laika Kodolā. Šeit planetārajā Laika Kodolā formējas laika enerģija priekš dažādām Zemes pasaulēm un dimensijām. Kopā ar jums mēs tagad saņemsim Laika enerģiju, kas, izejot caur manu struktūru, sāks formēt Jauno Laiku priekš jūsu pasaules.
Mēs sākam virzīties pa spirāli... Jūs sajūtiet šo kustību kā lēnu, plūstošu. Taču īstenībā mūsu pārvietošanās ātrums ļoti liels... Spirāles vītnes arvien mazākas... Telpa jums apkārt mainās... Jūs jūtiet, ka tā kļūst mazāk piesātināta, mazāk saspringta, gandrīz bezsvara. Gaišziļa un zeltīta krāsa jūs pavada jūsu ceļā uz Laika Kodolu... Un, lūk, mēs - spirāles centrā... Šeit spoža, balta gaisma... Uz baltās gaismas fona jūs ievērojiet figūru gaišzilā ietērpā... Pietuvojieties viņai... Vērojiet! Jūs varat ieraudzīt seju! Un šī seja... būs brīnišķīga sievišķa seja. Tādēļ, ka Hronos - Kolektīvā Gaismas Būtne. Atbildīga par laika organizāciju. Un viņam daudz seju. Brīnišķīgā Hronosa sievišķā seja liecina par to, ka vīrišķā laika enerģija jūsu pasaulē vietu atdod sievišķai laika enerģijai.
- Sveicinu dārgos ciemiņus! - pieņemat jūs paziņojumu no Hronosa.
- Jau ne maz izdarīts priekš tā, lai radītu JAUNO LAIKU. 13-tā laika Spirāle un astoņi laika slāņi - ķīla tam, ka jūsu pasaule pārliecinoši ieiet jaunajā laika ciklā. Taču jus vienmēr jāaceras par jūsu nākotnes īpašo svarīgumu. Jūsu nākotne - Polipasaules pasaule, bet tas nozīmē, ka laikam jākļūst POLIPASAULĪGAM ...
Hronos klusē, bet jūsu sirdī jau dzīvo zināšana, ka tagad ļoti svarīgi nodibināt skaru/saikni ar piektās dimensijas laiku!
- Pareizi, mani dārgie! Priekš jūsu pasaules svarīgi saņemt enerģiju no piektās dimensijas un to apvienot ar jaunā, dzimstošā laika cikla enerģiju. Šajā procesā piedalās mūsu uzticamais palīgs - Kristāliskā Būtne ELEANA. Un tagad mēs aktivizējam simbolu, kas bija radīts vēl Hiperborejas laikos. Ar tā palīdzību aktivizēsim jūsu lielā drauga Peresveta struktūru, kas mums palīdzēs nodibināt saikni starp ceturtās dimensijas laika enerģiju un piektās dimensijas laika enerģiju. Tā mēs ieliksim sākumu polipasaules laika radīšanas procesam.
Mūsu skatam paveras piecas sfēras. Viena - centrālā, četras citas viņā ieplūst.
- Tas piecdimensiju modelis. - Stāsta Hronos - Centrālā, zelta sfēra simbolizē galveno piecdimensionalitātes mēru - sevišķu ēteru. Trīs zaļās sfēras - tas trīs telpisko mēru (garums, platums, augstums) simbols. Apakšā ievietosim laika sfēru. Tieši ar to mums nepieciešams nodibināt saikni/sakaru. Ievietojam šeit struktūru "13-tā laika Spirāle", kuru jūs aktivizējāt kopā ar Eleanu. Pārējās lielā laika Cikla 12 laika Spirāles vītnes/vijumi paliek aiz piecdimensiju struktūras robežas. Tā radām simbolu, kuru nosauksim "POLIPASAULES LAIKS" (5. zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 5. SIMBOLS "POLIPASAULES LAIKS".
Hronos apklust, bet mēs sākam dibināt skaru/saikni ar piektās dimensijas laiku... Priekš tā tagad īstenosim kaut ko negaidītu priekš jums. Uzaicināsim līdzsadarbībai Laika Glabātājus no jūsu nākotnes, kuri jums ļoti labi zināmi. Kas tie?... Uzaiciniet... Un jūs paši sapratīsiet, kas tagad atnāks Hronosa īpašumā. Vērojiet kā baltajā telpā parādās cilvēki violetos ietērpos. Violetā krāsa simbolizē enerģētisko sakaru/saikni ar struktūru "Laika Grauds". Jūs sajūtiet neparastu radniecību ar vienu no atnākušajiem. Vienotības enerģija jūs vienkārši piesātina. Un tas nav nejauši. Jo taču atnākušie Glabātāji - tie jūs paši, jūs - nākotnes cilvēki, kuri dzīvo četru-piecdimensiju Polipasaules telpā. Paskataties savā sejā. Nebrīnaties, ja jūs gaidījāt ieraudzīt sievišķu seju, bet redzat vīrišķu. Un otrādi. Jums jau zināms, ka Dvēseles iemiesojas gan vīrišķos, gan sievišķos ķermeņos... Pavērojiet savus "Es" nākotnē. Viņi patiešām brīnišķīgi. Uz to momentu, kad Polipasaule kļūs realitāte, jūs būsiet izgājuši ļoti svarīgu evolūcijas posmu. Pārmainīsiet daudzus ķermeņus, radīsiet jaunu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu. Daudz ko jums izdosies īstenot...
Pagaidām jūs novērojiet savus nākotnes "Es", jūsu struktūras, kurās ciemojaties pie Hronosa, arī sāk izstarot violeto enerģiju. Tikai ne tik spilgtu, ne tik mirdzošu. Šī - jaunā cikla enerģija, kuru jūs radāt. Izpaudiet nodomu šīs laika enerģias apvienošanai ar Polipasaules laika enerģiju. Izpaudiet nodomu saplūsmei ar saviem "Es" no nākotnes caur vienoto laika enerģiju, kuru nes "Laika Grauds".
Enerģijas saplūst un mūsu aktivizējamā struktūra "POLIPASAULES LAIKS" atdzīvojas, sāk vizuļot, dzirksteļot. Pa Laika Spirāli plūst enerģija. Gaišzilā laika sfēra piektās dimensijas telpā arī piepildās ar neparastām dzīvībradošām enerģijām.
Nav vairāk dalīšanas jūs, četrdimensiju Glabātāji, un jūs, Glabātāji no Polipasaules.. Jūs kļūstat Vienotība, un Hronos ar Mīlestību ņem jūs visus savā Sakrālajā Sirdī. Viņš/viņa maigi čukst kaut ko jums. Ļoti maigi. Tas jūs saviļņo gandrīz līdz asarām. Hronos jums dod vienu no vissvarīgājajiem paziņojumiem jūsu dzīvē.
- Hronos - kolektīvā Gaismas būtība. No šī brīža tu pats - Hronos. Tu glabā un radi Zemes laiku.
Mēs atgriežamies. Ar sapratni par to, ka ielikām pamatus priekš Polipasaules laika enerģijas radīšanas. Zinat, kas notika? Tagad laika enerģija dodas ne tikai no pagātnes nākotnē. Parādījās taciņa, pa kuru laiks var atnākt pie mums no nākotnes. Nākotnes laika enerģija palīdzēs mums radīt jūsu pasaules harmonisku nākotni. Tā sākas dažādu dimensiju laiku apvienošana. Tā apvienojas tas, kas agrāk bija nesavienojams.
Un tas patiesi tā.

JŪSU PERESVETS -
Kristāls, Cilvēks, Laika Glabātājs
.
19.02.2015.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ:Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tele/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt speci ālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/05.06.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.06.2015.
Skatījumu skaits: 409 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: