Galvenie » 2016 » Decembris » 19 » MĪLESTĪBAS ROUS:
22:15
MĪLESTĪBAS ROUS:

MĪLESTĪBAS ROUS:
APVIENOJOTIES AR GARĪGO DZIMTENI
par jauno astrālo matēriju

ERCEŅĢELIS GAVRILS
caur Sergeju Kanaševski

Sveicināti Zemes bērni. Sveicināti Radītāja bērni. Mīlestību un prieku jūsu sirdīs. Miers jūsu Pasaulei. Ar jums - Erceņģelis Gavrils. Kopā ar mani - labas vēstis.
Jau zinat: jūsu pasaules telpa un laiks mainās, kļūst cits. Jaunais izpaužas, pateicoties visam, kas jums apkārt. Taču jaunais īstenojas caur katru no jums - caur cilvēkiem, pasauli apdzīvojošiem. Jaunā matērija un jaunais Laiks dzimst caur jūsu iekšējiem "Es", caur sakrālo ģenētiku, kas tiecas būt izpausta.
Šodien runājam par astrālo matēriju, kas ir jūsu jūtu, emociju dzīvības forma. Kāda ir jūsu astrālās matērijas īpatnība? Tāda, ka tā cieši saistīta ar jūsu mentālo matēriju, kas ir jūsu domu dzīvības forma. Cilvēciskās jūtas un domas cieši caurvijas/savijas. Doma jūtīga, jūtas domīgas. Cilvēks spējīgs sekot gan jūtām, gan domām, izvirzot priekšplānā te vienu, te otru. Tomēr citās pasaulēs dzīvo būtnes, spējīgas precīzi atdalīt domas no jūtām (emocijām), un jūtas (emocijas) no domām. Viņu astrālie un mentālie ķermeņi spējīgi eksistēt atsevišķi viens no otra. Cita lieta cilvēkam - viņa astrālie ķermeņi cieši saistīti ar mentāliem ķermeņiem, astrālā matērija - savijas ar mentālo matēriju. Dažreiz tie iespiežas viens otrā - kā divi augi, augšanas procesā saplūstoši vienā veselumā. Tādēļ cilvēciskās apzināšanās izaugsme neiespējama bez emocionālās izaugsmes. Paaugstinās jūtu, emociju kultūra, ietērpta astrālā matērijā - paaugstinās saprāta, prāta, apziņas līmenis ietērpts mentālā matērijā.Un otrādi, bez cilvēka mentalitātes attīstības neiespējama viņa emocionālās attīstības līmeņa paaugstināšana.
Bez tam, jums, mūsdienu Gaismas Meistariem, svarīgi saprast un vienmēr atcerēties: astrālā matērija ir ceļš augšup un lejup. Ko šī metafora nozīmē? Tikai to, ka caur astrālo matēriju var viegli aiztraukties kā uz augstākajām pasaulēm, augstāku dimensiju pasaulēs, tā arī zemākās pasaulēs. Ne velti, ceļojumus ārpus ķermeņa, cilvēki nosauca par ASTRĀLIEM CEĻOJUMIEM. Tieši tādēļ, ka strālā matērija - pamats dažādu pasauļu saistībai. Tiesa, jāsaprot: īstenojot ceļojumus ārpus fiziskā ķermeņa, cilvēks izmanto arī mentālo ķermeni un dažus citus Daudzdimensionālā Ķermņu Kompleksa ķermeņus, kurus jums stāv priekšā vēl iepazīt. Taču mums tagad svarīgi noskaidrot, ka astrālā matērija uz Zmes ir pamats materiālajiem sakariem starp daudzām pasaulēm. Tā līdzīga pavedienam ap kuru veidojas citas matērijas audums. Šis pavediens realitātē ar sevi sniedz sarežģītu struktūru, kas dažādi izpaužas dažādās pasaulēs un dimensijās. Un pavediens veidots dziļā līmenī ne vienā nepārtrauktā līnijā, bet sarežģītā, savstarpēji mijiedarbojošamies sastāvdaļās, kuru skaitā - astrālie kvanti. Par astrāliem kvantiem nosauksim kādas energoinformatīvas porcijas, kuras pārnes astrālo matēriju. Ar astrālo kvantu palīdzību energoinformācija var tikt pārnesta no piektās dimensijas ceturtajā, no ceturtās - trešajā. Un otrādi. Daudziem Gaismas Meistariem zināma parādība, kad notiek pagaidu inficēšanās ar negatīvu informāciju pie vienas vai citas saskarsmes ar citām pasaulēm. Tāda saskarsme notiek gaismas darbu, dziedniecisku prakšu laikā, informatīvos kontaktos. Jūs bieži runājiet par līdzīgām parādībām, nosaucot tās kā "nevēlamas pieslēgšanās", "negatīvie implanti", "astrālu būtību iemitināšanās"... Nosaukumu šādām parādībām daudz, bet jēga viena. Kontaktu laikā ar citām pasaulēm notiek mijiedarbība astrālā līmenī, īstenojas apmaiņa ar astrāliem kvantiem. Tieši caur tiem, caur astrāliem kvantiem tiek nodota negatīvā energoinformācija, kas iekļūst jūsu astrālajā matērijā, bet pēc tam - var iekļūt arī mentālā matērijā un citos matērijas veidos. Ne nejauši jūsu Augstākie "Es", Garīgie Skolotāji aicina jūs darbā ar zemākām pasaulēm īstenot savu darbību Beznosacījumu Mīlestības līmenī. Kad jūs paceļaties uz šo līmeni, zemāko pasauļu astrālie kvanti nespēj to sasniegt, un, tātad, nevar nodot jūsu astrālajā matērijā negatīvo energoinformāciju. Kaut gan, jāatzīmē: dažreiz, pat strādājot augstā Beznosacījumu Mīlestības līmenī, Gaismas Darbinieks, vienalga, saņem... negatīvi inficētu astrālo kvantu porciju. Taču tā jau - cita parādība, visbiežāk saistīta ar misijas izpildīšanu negatīvās energoinformācijas transformēšanā, pārveidošanā pozitīvajā. Tādos gadījumos cilvēka Augstākais "Es" PIEĻAUJ negatīvos astrālos kvantus savā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, pēc kā sākas negatīva pārveidošanas process pozitīvā, saņemto struktūru pilnveidošana, evolucionārās attīstības Dievišķo programmu ienešana viņos. Gaismas Meistars uz laiku kļūst līdzīgs inkubatoram, kur izaudzējas jauna astrālā ģenētika priekš zemām pasaulēm. Kad energoinformācija pārveidota, kad jauna ģenētiska mirkrostruktūra noformēta, sākas tās nodošana atpakaļ - tanīs pasaulēs, no kurienes atnāca. Nereti mūsdienīgie Gaismas Darbinieki šos procesus īsteno neapzināti, Augstāko "Es" kontrolē. Taču arvien biežāk un biežāk mūsdienu Meistari, līdzjaunradē ar Gaismas Ģimeni to īsteno apzināti, saprotot, ka piedalās sarežģītā procesā, zemāko pasauļu pārstāvju izdziedināšanā. Agrāk, dziedinātājs, noņemot nevēlamo energoinformāciju no cilvēka smalkās matērijas (tanī skaitā - tā saucamās iemitinājušās būtības), sadedzināja to, centās iznīcināt, vai nosūtīt kaut kādos priekšmetos. Tagad viņš aicināt izdziedināt, pārveidot šo energoinformāciju, un ar sava Augstākā "Es" palīdzību, savu Skolotāju no augstākām Pasaulēm, smalkmateriālo Atbalsta Grupu palīdzību, nosūtīt to tur, kur šādai energoinformācijai paredzēts evolucionāri attīstīties tālāk. Dažreiz energoinformāciju (vai būtību) iespējams nosūtīt tur, no kurienes tā atnāca jūsu pasaulē. Dažreiz izdziedināto energoinformāciju (būtību) nepieciešams nosūtīt attīstītākās pasaulēs. Jūsu Augstākie "Es", Garīgie Skolotāji noteikti pateiks priekšā, kā to izdarīt. Pie tam, svarīgi saprast, ka mūsdienīgs Gaismas Meistars, neko neiznīcina, neko nesadedzina, bet visu izdziedina, atbalsta visu dzīvības formu evolucionāro attīstību, ar kurām viņam nākas satikties, mijiedarboties.
Kontaktus ar citām pasaulēm, to pārstāvjiem, jūs īstenojat arvien biežāk un biežāk. Lūk, kādēļ arvien svarīgāks kļūst jautājums par harmonisku astrālās energoinformācijas apmaiņu. Šīs apmaiņas pilnveidošanai tagad jūsu Daudzdimensionālajos Ķermeņu Kompleksos sāk formēties jaunas struktūras, jauna astrālā ģenētika. Pamats šīš ģenētikas veidošanai kļūst SPECIĀLS DAUDZDIMENSIONĀLS GĒNS, par kuru šodien pastāstīšu. Izsakot tīru nodomu, jūs varat aktivizēt to un sākt aktīvi radīt jaunu astrālo ģenētiku savos astrālajos ķermeņos. Saucas šis Gēns POLIASTROLS. Tas - polipasaules astrālās matērijas svarīgs pamats. Tagad apzinīgi kopā radīsim to jūsu Sakrālās Sirds telpā.
Vispirms veidosim gaišzilas krāsas telpu, kas veidota no divām magnētiskām linz-membrānām (divu savstarpēji apvienotu sfēru daļu formā). Šīs telpas iekšienē koncentrējas astrālie kvanti. Augšējā daļā eksistē zemākās kārtības kvanti (zemāko pasauļu), apakšējā daļā - augstākās kārtības kvanti (augstāko pasauļu). Elipsoīdais tors, violetā krāsā, veidojas no jūsu pasaules kvantiem (skat. zīmējumu Nr 2)

ZĪMĒJUMS Nr 2. POLIASTROLA FORMĒŠANAS SĀKUMA STADIJA. Divi apvienotie gaišzilie membrāni un violetais tors iekšienē simbolizē energoinformācijas apmaiņu starp augstākiem, zemākiem un mūsu pasaules astrāliem kvantiem. Violetie stari sūta energoinformāciju augstākās un zemākās pasaulēs.
Tomer tas mijiedarbojas ar apvienotās mebrānas kvantu gan augšējām, gan apakšējām daļām. Tieši tāda astrālā struktūra eksistē tagad jūsu pasaules absolūtā vairākuma cilvēku astrālajos ķermeņos. Apmaiņa starp jūsu, augstāko un zemāko pasauļu astrāliem kvantiem (starp tora kvantiem un diviem membrāniem) īstenojas neefektīvi, trūkst harmoniskas energoapmaiņas, dažāda līmeņa kvantu augsta izolētība. Bez tam, daudziem cilvēkiem trūkst apakšējā membrāna, un, tātad, nav astrālās apmaiņas iespēju ar augstākām pasaulēm, ar piekto dimensiju. Kad astrālā ģenētika traucēta, tad magnētiskās membrānas telpa piepildās ar negatīviem astrāliem kvantiem un membrāna sāk izstarot negatīvu energoinformāciju, izjaucot cilvēka emocionālo darbību. Attēlosim tādu membrānu pelēkā krāsā, izstarojošu sarkanus starus (zīmējums Nr 1).

ZĪMĒJUMS Nr 1. Astrālās magnētiskās membrānas shēma, kuras iekšienē negatīvie kvanti.Ārēji izstarojas negatīvā energoinformācija.
Pievērsiet uzmanību, ka staru skaits zīmējumā - 12. Tas nav nejauši. Astrālajam GĒNAM, kas atbild par energoinformatīvo apmaiņu, tiešām ir 12-mit stari priekš energoinformācijas izplatīšanas. 12 stari - 12 energoinformācijas spektri. Šie spektri noskaņoti uz jūsu pasaules divpadsmitnieciskumu. Caur stariem tiek nodoti 12 dažādi astrālie parametri, kuru raksturojumus nosaka astrālie kvanti. Tomēr daudziem gaismas Darbiniekiem, kuri nodarbojas ar mūsdienīgām gaismas praksēm, nodibinās energoinformatīvie sakari ar Iekšējo Centrālo Sauli. Tas notiek, pateicoties dažādu dziļu, iekšķīgu struktūru veidošanai. Mūsu gadījumā, membrānu iekšienē priekš tādiem sakariem veidojas struktūra no Nulles Punkta Mēbiusa lentas un Augšupcelšanas Uguņu Kristāliskā vaiņaga veidā. (Par Augšupcelšanas Uguņu Kristālisko Vaiņagu var izlasīt: Žurnāla "MIROVOI ČENNELING:Duhovnije soobščeņija" Nr1(26) 2016. g. GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS. Augšupcelšanas Uguņu Kristāliskais Vaiņags" / http://spekavots.ucoz.ru/news/augsupcelsanas_ugunu_kristaliskais_vainags/2016-07-15-1894 ). Iekšējā Centrā Saule ir ENERGOINFORMĀCIJAS AVOTS, SAISTĪTS AR VISUMA LIELO CENTRĀLO SAULI. Iekšējā Centrālā Saule ir kā planētai Zeme, kā katrai viņu apdzīvojošai Gaismas Būtnei. Tā - daudzdimensionāla ģenētiska struktūra, kas eksistē dziļā sakrālā līmenī. Un šī struktūra katram izpaužas dažādi. Kādam tā pagaidām "guļ", praktiski nekādi neizpaužas. Citiem - sāk savu atmodu. Trešie aktīvi sadarbojas ar savu iekšējo Centrālo Sauli. Var teikt, ka Iekšējā Centrālā Saule - tā pati galvenā "sakaru līnija" ar Visuma Lielo Centrālo Sauli.
12 stari no augšas nodod energoinformāciju zemākās (ārējās ) pasaulēs, 12 stari no apakšas nodod energoinformāciju augšējām (iekšējām) pasaulēm...
Un tātad, lūk, veidojošās astrālā Gēna pārveidojums ar nosaukumu POLIASTROLS. Gaišzila mebrāna, iekšā violetais tors un violetie stari (zīmējums Nr 2).
Tagad mūsu uzdevums - pilnveidot augšējā membrāna, apakšējā membrāna un elipsoīdā tora astrālo kvantu energoinformatīvo apmaiņu. Līdzsadarbības rezultātā ar Galaktiskām Kristāliskām Gaismas Būtnēm jūs saņēmāt brīnišķīgu daudzfunkcionālu gaismas Instrumentu - Augšupcelšanas Uguņu Kristālisko Vaiņagu. Šī unikālā struktūra, daļēji, ietver iespējas priekš efektīvas energoinformatīvās apmaiņas organizēšanas. Augšupcelšanas Uguņu Kristālisko Vaiņagu ievietosim mūsu radāmā Gēna centrā un vērojam, kā elipsoīdais tors transformējas Mēbiusa lentā (zīmējums Nr 3).

ZĪMĒJUMS Nr 3. POLIASTROLA FORMĒŠANAS OTRĀ STADIJA. Membrāna iekšienē - Augšupcelšanas Uguņu Kristāliskais Vaiņags. Elipsoīdais tors trasformējas Mēbiusa lentā.
Tas kļūst par sevišķu Nulles Punktu, kura centrā aktivizējas programmas, Kosmisko Augšupcelšanas Uguņu atnestas. Jūsu astrālos ķermeņos tieši tagad šīs programmas atdzīvojas un sāk attīstīties...
24 violetie stari (12+12), ar jaunā iekšējā energoinformatīvā avota atbalstu, sāk atdzīvoties un izstarot jūsu Sakrālās Sirds telpā dažādu līmeņu astrālo kvantu apvienoto energoinformāciju. Sāk formēties polipasaules astrālā matērija (Nr 4 zīmējumā tā attēlota dzeltenā krāsā). Pakāpeniski šī matērija iemanto jaunas īpašības - pateicoties Augšupcelšanas Uguņu Kristāliskajam Vaiņagam. Izveidojas astrālās matērijas trīs kārtas.

ZĪMĒJUMS Nr 4. POLIASTROLA FORMĒŠANAS TREŠĀ STADIJA. Apkārt violetiem stariem, formējas trīs slāņi astrālās matērijas - gaišzilais (magnētiskais), violetais (vibrācijas izlīdzinošais), zeltītais (vienotību veidojošais).
Pirmajā no tām (zīmējumā Nr 4 - gaišzilā krāsa), astrālā matērija iemanto sevišķu magnētismu, viņai sāk piemist spēja lielā mērā saskaņot dažādu līmeņu astrālos kvantus, tanī skaitā - saskaņot trešās, ceturtās, piektās dimensiju kvantus. Nākošajā kārtā - gaiši violetajā - polipasaules astrālā matērija izstrādā vienotus parametrus, vibrācijas starp dažādiem kvantiem ievērojami izlīdzinās. Zeltītais slānis tiešām satur ASTRĀLĀS POLIPASAULES ZELTU. Šeit jau veidojas astrālās matērijas harmoniska vienotība, radīta no dažādu pasauļu un pat - dažādu dimensiju astrāliem kvantiem. Šī matērija spējīga harmonizēt un attīstīt dažādus procesus. Ar tādas matērijas palīdzību cilvēkam vieglāk harmonizēt savas personīgās jūtas, emocijas, vēlēšanās. Šī matērija palīdz harmonizēt arī apkārtējo telpu.
Tumši zilais un tumši violetais riņķis, shēmā attēlotie, simbolizē īpašas telpas, kas atdala slāņus vienu no otra. Gaiši violetais un zeltītais slānis savstarpēji saplūstoši. Šo slāņu atdalījums (zīmējums Nr 4) prakstiski neeksistē.
Nākošais Poliastrola veidošanas etaps pietiekami vienkāršs. Mēs radām vēl divus, jau izveidotās struktūras, fraktālus, rezultātā saņemam trīs struktūras, savstarpēji savienotas tā, kā rādīts kārtējā shēmā (zīmējums Nr 5).

ZĪMĒJUMS Nr 5. POLIASTROLA VEIDOŠANAS CETURTĀ STADIJA. Realizēts trialitātes princips.
Tā aktivizējas TRIALITĀTES princips, svarīgs priekš jūsu pasaules attīstības dotā etapa. Tas ievērojami palielina Poliastrola darbības efektivitāti (zīm. Nr 5).
Tagad triālo struktūru ievietosim zeltītajā/zelta sfērā, kas nodrošinās viņu trīsvienības energoinformāciju. Visas trīs struktūras sāk darboties kā viens triāls veselums (zīmējums Nr 6).

ZĪMĒJUMS Nr 6. POLIASTROLA FORMĒŠANAS PIEKTĀ STADIJA. Trīsvienības veidojums.
Tālāk mūsu radītā struktūra veido jaunu trīsvienību (trīsvienības trīsvienību) un... kļūst mums jau zināma Nulles Punkta elements. (Par NP var izlasīt: Žurnāla "MIROVOI ČENNELING: Duhovnije soobščeņija" Nr 5(11) 2013.g. HELITRONS. "Kas tas TRONS").
Nulles Punkta centrā, struktūras "Dieva Roka" vietā, radīsim svarīgu ģenētisku veidojumu. Šis veidojums balstīts uz sešnieciskuma principa. Mēs veidosim sevišķu struktūru "Dieva Globuss", savstarpēji apvienojot sešas gaišzilas sfēras (zīmējums Nr 7, shēmā - apļi).

ZĪMĒJUMS Nr 7. SEŠAS SFĒRAS UN ZELTĪTA PRIZMA. NULLES PUNKTA-20 CENTRS.
Apgabalus, kur apļi krustojas, iekrāsosim violetā gaismā. Telpās, gaišzilā krāsā iekrāsotā, dzīvo astrālie kvanti, kurus mēs apzīmēsim ar zīmi "X" (krievu burts "x"/latv. "h"). "X" - tie astrālie kvanti, kuros sakrustojas jūsu pasaules un zemākās pasaules astrālā energoinformācija. "У" (krivu burts "у"/latv."u") - tie astrālie kvanti, kuros skarustota jūsu pasaules un augstākās pasaules astrālā energoinformācija.
Mūsu veidojuma centrā mēs dabūjam ZELTĪTU SEŠSKALDŅA PRIZMU (shēmā - sešskaldnis). Viņa centrā ieliksim apzīmējumu "OM". "OM" - tā astrālā energoinformācija, kurā apvienoti astrālās matērijas trīs veidi (jūsu pasaules un augstāko pasauļu un zemākās). Un, bez tam, šī astrālā informācija, sakrālā līmenī, saistīta ar Iekšējo Centrālo Sauli (zīm. Nr 7).
Tagad mūsu speciālais Nulles Punkts-20 gatavs. Paskataties uz to. Tā - astrālā Gēna POLIASTROLS svarīga daļa.

ZĪMĒJUMS Nr 8. GĒNA POLIASTROLS NULLES PUNKTS-20.
Tālāk mēs savstarpēji sakrustojam divus Nulles Punktus, veidojot Kristus Monogrammas formu - ar vienu centru. Un, lūk, tagad, mani dārgie, mes saņemam astrālā Gēna POLIASTROLS shēmu (zīmējums Nr 9).

ZĪMĒJUMS Nr 9. ASTRĀLĀ GĒNA POLIASTROLS SHĒMA. SIMBOLS "POLIASTROLS".
Gaismas Meistari! Svarīgi saprast, kas atrodas Poliastrola centrā. Kad Poliastrols sāk darboties jūsu astrālajos ķermeņos, izkārtojas īpaša astrālo kvantu rinda. Agrāk nedalāmais kvants "OM", nesošs Iekšējās Centrālās Saules astrālo energoinformāciju, kā avota, no Visuma Lielās Centrālās Saules energoinformācijas, tagad dalās. Sevišķos divu Nulles Punktu-20 mijiedarbības apstākļos, astrālā kvanta "O" daļa atvienojas no astrālā kvanta "M" daļas, starp viņiem iekārtojas kvants "У" (krievu burts "у"/latv. "u"), bet kvantu rindas pašā sākumā, stājas kvants, mūsu apzīmēts ar burtu "X" (krievu burts "x"/latv."h"). Sanāk kvantu ķēdīte, kuru mēs apzīmēsim kā: "ХОУМ" (latv. "HOUM").
Bet tagad, mani bērni, Radītāja bērni, atceraties budistu mantru, kuru, droši vien, dzirdējāt agrāk: "ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ" (latv. OM MANE PADME HUM"). Mantras burtisks mūsdienīgs tulkojums: "О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!" (latv. "O, pērle, mirdzoša lotosa ziedā!"). Dotajai mantrai mūsdienu pasaulē piešķirts daudz nozīmju. Taču mums svarīgi atzīmēt, ka viņai saglabājās viena no senām nozīmēm - "Шестислоговая" (latv. burtiem: seštislogovaja ?). Tieši tā to nosauc daudzi budisti. Pievērsiet uzmanību, ka Poliastrola centrā veidojas sešskaldņu prizma. Tāda pati prizma ir pamats Augšupcelšanas Uguņu Kristāliskajam Vaiņagam. Tādā veidā, gan centrā, gan Poliastrolā izpaužas sešnieciskuma princips, kas ir viens no noteicošiem principiem pie jaunās matērijas veidošanas.
Pēdējo mantras vārdu - "ХУМ" (latv. "HUM") - Lemūrijas laikos izrunāja tieši kā "ХОУМ" (latv. "HOUM") un nozīmēja "Viena nedalāma māja", "Viena Dzimtene". Lemūrieši par Vienu Dzimteni sauca Garīgo Dzimteni - to, no kuras atnāca visi cilvēki. Skaņa "ОУ"/"OU" Lemūrijas laikā nesadalījās un savā sastāvā saturēja vienu abu skaņu harmonisku izrunu. Tālāk, valodai attīstoties, skaņa "ОУ"/"OU" transformējās, vai skaņā "У"/"U", vai skaņā "O". Dažos vārdos šī skaņa savstarpēji mainās. Spilgta liecība tam ir sens vārds "ROUS", kas Lemūrijas laikos nozīmēja "ENERĢIJU NESOŠAIS", "ENERĢĒTISKAIS CENTRS", "ENERĢIJAS IZPLATĪTĀJS". Vēlāk, Hiperborejas laikos, ROUS saucās upe mūslaiku Krievijas teritorijā, kas tagad pazīstama kā "VOLGA". "ROUS" nosacīti nozīmēja: "ūdens enerģijas izplatītājs". Tādā veidā, sena lemūriešu nozīme vārdam "РУС"/"RUS", "РОС"/ROS" - "ENERĢIJU NESOŠS, ENERĢĒTISKAIS CENTRS". Vēlāk šī sakne saplūda ar citām leksiskām saknēm, kuras arī sāka tā skanēt. Piemēram, ar vārdu "русый"/"rusīj" (gaišbrūns), kas senatnē skanēja citādi: "руосый"/"ruosij" un nozīmēja : "krāsains, spilgti izkrāsots". Tas ir, bez sinkrētiskās, nedalāmās skaņas "OУ"/"OU", eksistēja Lemūrijas laikā arī sinkrētiskā, nedalāmā skaņa "УО"/"UO", kas vārdiem deva citu nozīmi. Lūk, kādēļ jūs vienlaikus izmantojiet vārdus: "РОССИЯ" un "РУСЬ" [latviski: "KRIEVIJA" un "KRIEVZEME"], "российский" un "русский" [latviski "krievu" un "krieviski"]. Lemūriešu valoda līdz šim laikam izdara savu ietekmi uz valodu krievu. Un saikne ar lemūriešu valodu cieši saglabājusies daudzās pasaules valodās.
UN TĀTAD, "ХОУМ"/"HOUM" - TĀ "VIENA DZIMTENE". Tieši Vienas nedalāmas Dzimtenes enerģiju mēs saņemam Poliastrola centrā, kad apvienojas astrālie kvanti (kriev.) "Х", "О", "У", "М" [latv. "H", "O", "U", "M"].
Mantra (krievu burtiem): "OM MAHE ПАДМЕ ХУМ" / (latviešu burtiem: "OM MANE PADME HUM") Lemūrijas laikos skanēja tā (krievu burti): "ОМ! МАНЕ! ПАД МЕ ХОУМ!" / (latviešu burti: "OM! MANE! PAD ME HOUM!") un nozīmēja sekojošo: "DIEVA-RADĪTĀJA GARS! (OM) PIESAUCU (MANE)! APVIENO (PAD) MANI (ME) - ar GARĪGO DZIMTENI (HOUM).
Un tātad, "ХОУМ" / "HOUM" - tā Garīgā Dzimtene, Mīlestības Dzimtene, kur Mīlestība viena un nedalāma. Tas - sevišķs sakrāls centrs, visaugstāko jūtu - Mīlestības pirmsākumu avots. "ХОУМ"/"HOUM" - VISUMA DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS. Tieši Mīlestība stāv pie astrālās matērijas radīšanas sākumiem, bet astrālā matērija - pamats citu matērijas veidu radīšanai.
Dieva-Radītāja Bērni! Gaismas Meistari! Tagad jūs varat aktivizēt Poliastrolu savos astrālajos ķermeņos. Aktivizējiet Poliastrola simbolu ar Mīlestības enerģiju un trīsreiz izrunājiet lemūriešu mantru, kuras spēks dzīvs arī tagad jūsu pasaulē.
(krievu burtiem.................................... latviešu burtiem)
"ОМ! МАНЕ! ПАД МЕ ХОУМ!" ........ "OM! MANE! PAD ME HOUM!"
"ОМ! МАНЕ! ПАД МЕ ХОУМ!" ........ "OM! MANE! PAD ME HOUM!"
"ОМ! МАНЕ! ПАД МЕ ХОУМ!" ........ "OM! MANE! PAD ME HOUM!"


Un tad jūsu sakrālās telpās atdzīvosies Garīgās Dzimtenes enerģija, enerģija plūdīs no tām iekšējām telpām, kur dzimst Viena Mīlestība, kuru neviens nedala mīlamos un nemīlamos. Poliastrols jums ne tikai palīdzēs veikt harmonisku energoinformatīvo apmaiņu ar augstākām un zemākām pasaulēm, ar piekto un trešo dimensiju. Tagad tas kļūs par jaunas astrālās matērijas radīšanas avotu, kuras pamatā pirmsākumu Mīlestība. Galbājiet rūpīgi Dieva-Radītāja Jauno Dāvanu. Attīstiet to. Mācaties just harmoniski, attīstiet jūsu emociju kultūru. Un kļūstat "MĪLESTĪBAS ROUS" - "MĪLESTĪBAS RUSJU", MĪLESTĪBAS ENERĢĒTISKIE CENTRI, kuri augšupcels visus cilvēkus uz viņu Garīgo Dzimteni - Beznosacījumu Mīlestības Dzimteni, Viena Dieva-Radītāja sirdī.

2016. g. janvāris-februāris.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(27) 2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.12.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.12.2016.

Skatījumu skaits: 391 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: