Galvenie » 2013 » Aprīlis » 27 » Mūsu Mīlestības Visuma Jaunā Garīgā pacelšanās Ūdensvīra Ērā
03:13
Mūsu Mīlestības Visuma Jaunā Garīgā pacelšanās Ūdensvīra Ērā
Mūsu Mīlestības Visuma Jaunā Garīgā pacelšanās Ūdensvīra Ērā

Skolotājs El Morija
caur Iļdaru Biktimirovu, Krievija
2013. gada 10. hanvārī

Sveicināti, mani dārgie draugi, līdzgaitnieki, līdzbiedri!

Galaktiskā izlīdzināšana, kas jūs interesē kopš pēdējiem aizgājušā 2012. gada mēnešiem un 2013. gadā, pieņemas spēkā.
Vēl ne visi Gaismasnesēji saprot šī procesa nozīmi, kaut daudzi turpina auglīgo un nozīmīgo darbu Gaismas piesaistīšanā planētai Zeme.
Galaktikā, Piena Ceļš, kā arī mūsu Mīlestības Visumā, notiek daudzas pārveidošanas.
Kas tad notiek? Kas var ietekmēt cilvēku miljonu prāta noskaņojumu, jautājošu pēc informācijas par Pāreju uz jaunu daudzdimensionālas planētas līmeni? Kādēļ, pēc daudzu uzskatiem, ieilga "Kvantiskais lēciens", par kuru tik ilgi debatēja ezotēriskā sabiedrība?
Lieta tā, ka jaunās enerģijas, atnākušas no Kosmosa dzīlēm un orientētas uz augstām Beznosacījuma Mīlestības frekvenču vibrācijām, pilnas ieplūšanas laikā planētas Gaija garīgās pārveidošanas fotonu joslā, turpina "savu darbu" (ar Jūsu, Gaismas Darbinieku, aktīvu atbalstu) tik īsos laika posmos, kvantiski - tā, ka jūs nepaspējat saņemt un apdomāt informāciju pat jūsu attīstošos daudzdimensionālos apstākļos.
Planētas iedzīvotāju straukums, sakarā ar "sabiedriskiem notikumiem" 2012. gada 21. decembrī, atdeva vietu kolektīvajam "cilvēces Apziņas" mierīgumam. Bet tas nav pieļaujams pārejas laikā, par cik tālākais notikumu attīstības process atkarīgs no cilvēku apziņas, no viņu dalības pieauguma Planetāros notikumos.
Gaismas Ģimene, kopīgi ar iemiesotajiem Gaismas darbiniekiem radīja "Galaktiskās izlīdzināšanas" harmonisko procesu. Iespējamās postošās "PĀREJAS ENERĢIJAS" visu, priekš visa dzīvā uz planētas, izjauktu arī vēstures attīstības gaitu sestai pamatrasei - atdzimstošai, stiprinoties un apzinoties savu "Es" vēl esošu atkarīgu no "dzimtvecāku" piektās planetārās rases.
"IZMAINĪTĀ/KORIĢĒTĀ PĀREJA" VISA ESOŠĀ UZ GAIŠZILĀS PLANĒTAS GAIJA NO VISUMA LOGOSA PUSES, DAUDZDIMENSIONĀLAIS ESĪBAS LĪMENIS TURPINĀS, KAUT ARĪ DAUDZI CILVĒCISKĀ DZIMUMA PĀRSTĀVJI, JOPROJĀM NEVAR NOSKAŅOTIES UZ PĀRVEIDOJOŠIEM PROCESIEM PAŠĀ KOSMISKĀS PASAULĒKAS TELPĀ.
Daudzas pārveidojošas enerģijas, Dāvanu veidā nodotas Zemei no daudzām Galaktiskās sadraudzības Gaismas Ģimenēm, daudzkārt paātrina transformāciju un cilvēces pāreju savā daudzdimensionalitātē, saplūšanā ar saviem "AUGSTĀKAJIEM ES "
Momentā "šeit un tagad" galaktikās notiek notikumi cilvēciskās apziņas uztveres līmeņa paaugstināšanai.
GAISMAS ENERĢIJU IEDARBĪBAS SPEKTROGRAMMA, GALAKTIKU DĀVINĀTA ZEMEI, MŪSU MĪLESTĪBAS VISUMA GALAKTIKU DĀVINĀTAS ZEMEI, PAPILDUS IZLĪDZINA JŪSU ČETRDIMENSIJU PASAULI AR DAUDZDIMENSIJU GARĪGĀM PASAULĒM, SĀKOT NO PIEKTĀS DIMENSIJAS UN AUGSTĀK.
TAS PAREDZ MĪKSTU UN SAUDZĒJOŠU "KVANTISKO PĀREJU", KURU JŪS ARĪ GAIDIET SAVA "SVĒTĀ ES KRISTUS" LĪMENĪ, KAS ATBILST DIEVIŠĶIEM PIRMRADĪŠANAS SPĒKU LIKUMIEM.
GAISMAS PAKETES, atnākušas uz planētu GAIJA - MALDENA 2012. g. decembra periodā, uzlaboja Gaismas Ģimenes Hierarhijas iemiesoto darbinieku līdznoskaņu, kas nepieciešams priekš harmonizācijas un PĀREJAS procesu īstenošanas uz jaunu Garīgās attīstības etapu. Gaismas informācija bija adresēta un pieņemta visiem septiņmiljardiem Zemes iedzīvotāju. Rezultātā tika saglabāta pieredze, miljons gados uzkrāta Dievu, līdzradītāju uzkrāta - lai arī vēl pagaidām atrodošos "gulošā" stāvoklī, taču jau pārmaiņas jūtošu ne tikai planetārā, bet arī Visuma mērogā.
Jums, eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules, nevajadzētu aizmirst to, ka jūsu Visums - tas MĪLESTĪBAS VISUMS, rādošs citiem visumiem piemēru novatoriskām pārmaiņām "KVANTISKĀS PĀREJAS" jomā, kur nav vietas postošām darbībām, kur tik ilgi nācās panākt Visuma Mīlestības pieredzi, slīpējās uzdevumu risināšana Mīlstības fluīdu savākšanā neskaitāmos eksperimentos uz zvaigžņu sistēmas planētām galaktikās.
TĀDĒĻ MŪSU MĪLESTĪBAS VISUMA VADĪTĀJI UN SKOLOTĀJI VISUMA PADOMĒ PIEŅEMA UNIKĀLU LĒMUMU - NEĻAUT POSTOŠIEM SPĒKIEM ŅEMT DALĪBU KLASISKAJĀ "KVANTISKAJĀ PĀREJĀ", KĀ ARĪ DIAGONĀLAJĀ VISUMA PĀREJAS PĀRKĀRTOŠANĀ UZ JAUNU EVOLUCIONĀRĀS ATTĪSTĪBAS LĪMENI.
Citiem vārdiem, secinām, ka pats "Kvantiskais lēciens" jau neparedz postošas darbības visā tā spektrā, BET JAUNS LĪDZJAUNRADES SĀKUMS AR VISU DAUDZO CIVILIZĀCIJU SASNIEGUMU SGLABĀŠANU, KUR PIEREDZE, JŪSU, MŪSU UN BRĀĻU-PIRMRADĪTĀJA BĒRNU UZKRĀTA, PĀRIET JAUNĀ GARĪGĀS PĀRVEIDOŠANAS PROCESA FĀZĒ.
Šis projekts uz mūsu "Mīlstības Visuma" piemēra ir novatorisks tecējums planētu, zvaigšņu sistēmu, galaktiku un Visumu Pasaulnamu "Kvantisko pāreju" shēmā.
Šis novatoriskais priekšlikums tika uzņemts atzinīgi visā Gaismas Ģimenes Hierarhijas teritoriālajā telpā!
Izskatīts arī jautājums par pretdarbīgo spēku mīkstu "piespiedu mieru" - uz Pasaulnama Dievišķo likumu pamata, bez visu galaktisko Sadraudzību interešu aizskaršanas.
Aptverti, ņemti vērā un saskaņoti visu galaktisko civilizāciju attīstības interešu ceļi mūsu "Mīlestības Visuma" daudzdimensionālajā ķēdītē.
KOPĪGĀ BEZPIEMĒRU EKSPERIMENTA PIEREDZE VISU PASAULNAMA VISUMU PĀRSTĀVJU, IZEJOŠU INKARNĀCIJU CILVĒCISKOS ĶERMEŅOS MILJONS GADU LAIKĀ, VISĀS GALVENAJĀS GAIJAS RASĒS UN APAKŠRASĒS, ĻĀVA ATRAST JAUNUS, LĪDZ ŠIM VĒL NEPIELIETOTUS EVOLŪCIJAS CEĻUS GARĪGAJĀ ATTĪSTĪBĀ, KURU PAMATĀ IR BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBA.
ŠĪ IR VĒL VIENA ŠĶAUTNE GAISMAS ĢIMENES KOPĪGĀS VEIKSMES EKSPERIMENTAM UZ PLANĒTAS ZEME, KURU SĀKSIET APGAISMOT JŪS, DĒLI UN MEITAS NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, VISOS GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS DAŽĀDPROJEKCIJU ETAPOS.
Sakarā ar to 2012. gada 21.decembrī uz planētu Gaija - Maldena sistēmā "Saules paziņojums" pienāca liels daudzums Gaismas Pakešu informatīvie bloki no Visuma Logosa, daudzām Visuma galaktikām, mandalveidīgu mežģīģu, paklāju veidā, kuri sāka ar citu planetāru enrģētisku līdzjaunrades sākumu līdznoskaņot cilvēcisko apziņu uz kvalitatīvi jaunu Viskopīgās pamošanās vilni.
Pamošanās vilnis ies pa jaunu scenāriju, piedāvātu no visas cilvēces Vadītājiem un Virzītājiem, ne tikai izejot no cilvēces avangarda daļas uzkrātās pieredzes, bet arī no galaktisko sistēmu augstāk norādīto - Gaismas Pakešu pienākošās informācijas.
Informativās Gaismas Paketes saņēmām pietiekamā daudzumā visas planētas un pavadoņi mūsu Saules sistēmā, līdznoskaņojot savu apvienoto Apziņu uz VISAS ESĪBAS MĪLESTĪBAS VISUMU.
No 2012. gada 22. decembra līdz 24. decembrim VISAS LĪDZJAUNRADES ENERĢIJAS, PIENĀKOŠAS NO DAŽĀDĀM GALAKTISKĀM SISTĒMĀM, APVIENOJĀS, HARMONIZĒJĀS UN VIENĀ VILNĪ VISAS CILVĒCES APZIŅAS MODINĀŠANĀ TRAUCĀS PA ZEMESLODES EKVATORIĀLO DAĻU, APTVEROT VISU ZIEMEĻU UN DIENVIDU PUSLODĒS - PIE TAM, MAINOT CILVĒCES PĀREJAS APSTĀKĻUS DAUDZDIMENSIJU GARĪGAJĀ PASAULĒ ATJAUNOTAJAI PLANĒTAI MALDENA UN CITĀM IESPĒJAMĀM REALITĀTĒM.
"PĀREJAS SCENĀRIJS" JAUNAJAI MALDENAS PASAULEI, KĀ ARĪ - VISOS CITOS PLANĒTAS GLOBUSOS UN REALITĀTĒS, PAREDZ PAKĀPENISKU VISAS CILVĒCES PĀREJU, IZŅEMOT TO PIEKTĀS RASES CILVĒKU DAĻU, KURI GRIBĒS PĒC SAVAS BRĪVĀS GRIBAS IZVĒLES IZPĒTĪT ČETRDIMENSIJU PASAULI, TAČU JAU CITĀS AUGŠUPEJOŠĀS PASAULĒS.
LĒMUMS PAR PĀREJU UZ PLANĒTU MALDENA VAI CITĀS REALITĀTĒS, TIEK KATRA CILVĒKA PIEŅEMTS UZ VIŅA "AUGSTĀKĀ ES" LĪMEŅA, ŅEMOT VĒRĀ VIŅA UZDEVUMUS UN MĒRĶUS KĀ DAUDZDIMENSIONĀLAS BŪTNES, IZEJOŠAS EVOLŪCIJU PIENA CEĻA GALAKTIKĀ.
ATKARĪBĀ NO UZKRĀTĀS BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBAS UN GAISMAS DARBA PIEREDZES PIEKTĀS PLANETĀRĀS RASES APZIŅAS MODINĀŠANĀ, KATRS IEMIESOTAIS GAISMAS SPĒKU HIERARHIJAS DARBINIEKS SAŅEMS SAVU "NIŠU" PLANĒTAS DAUDZLĪMEŅU DIMENSIJĀS, KURAI NĀKOTNĒ PIEDERĒS ZVAIGZNES UN DIEVRADĪTĀJU SAULES DIEVU LOMA ASTOTAJĀ ZVAIGŽŅU RASĒ.
NO VISĀM GALAKTIKĀM PIENĀKUSĪ GAISMASKODĒTĀ ENERĢIJA IR AUGSTA BEZNOSACĪJUMU MĪLSTĪBAS SKANĒJUMA KAMERTOŅA PAKĀPE. NO TĀ IZDARIET SECINĀJUMU, MANI NEPĀRVĒRTĒJAMIE GAISMAS ĢIMENES HIERARHIJAS DARBINIEKI, RADOŠI JAUNAS REALITĀTES.
JAUNIE IZZINĀŠANAS PROCESI UN PERSPEKTĪVES PRIEKS JUMS ATKLĀSIES TURPMĀK NOTIEKOŠAJĀ, PARĀDOT AUGŠUPEJOŠO CEĻU PA PASAULNAMA EVOLŪCIJAS KĀPNĒM.
TAS LIELISKS JAUNUMS PRIEKŠ "MOSTOŠĀS" CILVĒCES. JAUNAJĀ REALITĀTĒ KATRS GAISMASNESĒJS SAŅEM IESPĒJAS PĀRBAUDĪT SAVAS POZĪCIJAS PAREIZUMU, SAVU UZSKATU UZ NOTIEKOŠAJIEM PROCESIEM.
TAS SKAR ARĪ PERSONĪGĀS DZĪVES VEIDU UN DZĪVI DZIMSTOŠAJĀ DAUDZLĪMENĪBĀ VIENOŠANĀS APSTĀKĻOS AR VISU VISUMU, KURA APVIENOJOŠAIS SĀKUMS IR VIENOTA TĒVA UN MĀTES BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBA.
AR TO ES NO JUMS NEATVADOS, MANI DĀRGIE GAISMAS DARBINIEKI ...

ĀMEN.

SKOLOTĀJS EL MORIJA -
PLANETĀRĀS PADOMES PRIEKŠĒDĒTĀJS
BRĪVO PASAUĻU FEDERĀCIJĀ.
10.01.13.g.

Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" Nr. 1(7)/2013, janvar-fevraļ. El. adres žurnala: mirovoy_channeling@mail.ru Tel/faks +7(3843)74-61-45, +7(3843)74-00-12.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.04.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.04.2013.
Skatījumu skaits: 371 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: