Galvenie » 2012 » Decembris » 24 » *NAD "Atbildītes Gaismas Draudziņam!"
14:03
*NAD "Atbildītes Gaismas Draudziņam!"
*NAD "Atbildītes Gaismas Draudziņam!"

Mazu atbildīti rakstīšu Tev uz vēstuli visjauko! - Viss ir pareizi Tevis mīļi rakstītais! Priecīga esmu! Laimīga esmu! Radzi: vārdi dzejā rīmējas!
Jā, pamodos es šorīt agri, tūlīt domas raisījās, ķēru papīru un rakstāmo, lai Tev mazliet pierakstītu!
Tevis uzrakstītais viedoklis man vienmēr ir klātu, jo es cienu, pieņemu un izprast mācos uzrakstīto.
Arī tas viedoklis, kas ir manis pierakstīts, to ar Skolotāju rakstiem cenšos atrast, pamatot, jo manī Domas nāk ne no večiņas Laumas zināšanu bagāžas. Neatminos es tās pati pašlaik, tomēr roka mana klausa Spēkam stiprākam.
Lūk, vārdi no Svētā Erceņģeļa Mihaēla Vēstījuma "Es saucu jūs uz nākotni":

"...ir pienācis tas laiks, kad jums ir jāseko tai vadībai, kuru jūs saņemiet no jūsu sirdīm ..." Un vēl turpat: "Es zinu, ka nekas nenotiks ar manu planētu, kamēr kaut vai viens gaismas nesējs apzināti darbosies Gaismas spēku pusē." ("Es saucu jūs uz nākotni" Svētais Erceņģelis Mihaēls, pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle, grām. "Gudrības Vārds 3", izdevn. "SOL VITA" 2011, Internetā http://www.sirius-riga.lv/diktati2009.06-07 )

Paldies Skolotājiem! Paldies Vēstījumu pierakstītājiem un tulkotājiem! Mana Sirds staro Gaismas Laimē! Lai skan Kosmoss! Zemes ļaudis Mājup iet!
Lūk, lasīsim, apdomāsim vērtīgas Zināšanas, informāciju:

"Notiekošais Krievijā patiešām ir "mazā" cilvēka ApZiņas izmaiņas rezultāts, kurš cenšas Telpas vibrāciju frekvenču svārstību paaugstināšanās apstākļos saorientēties, tātad, SASKAŅOTIES ar Radītāju un KOSMOSA Lielajām vibrācijām." (8. pants Radītāja Atklāsmē "Garīgās transmutācijas process vairs nav apturams", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja intuitīvi, Eslauma 19.12.2011. Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-18.12.11.html , latviskojums lasāms http://spekavots.ucoz.ru/ ievietots 24.12.2012.)

Sirdsmīļais Gaišumiņ, arī es esmu "mazais" cilvēks, kā Atklāsmē teikts, to apzinos un eju Radītājam līdzi! Lai notiek mūsu Tēva Debesīs Griba! Jo manu fiziskās miesas platformu sen esmu Viņu - Augstāko ES ESMU un Radītājam atvēlējusi. Lai rīkojas VIŅI! Esmu jau Tev to stāstījusi. Es tik uzmanīgi klausos, DOMAS laikus uztvert manos. Un tad varu
kopkorī ar zvirbulīšiem dziedāt: "Priecīgs esmu, laimīgs esmu! Dievs par mani rūpējas!"

Paldies Sirdsmīļais Gaismas Draudziņ! Paldies par visu Gaismas Pulkiem! Lai veiksme Tev un visiem mīļajiem tuviniekiem, draugiem!

19.12.2011. --- Sirdsmīlestībā, Tava Lauma.

Mīļais SirdsGaišumiņ! Sveicinu Tevi!
Pierakstīju papildus atbildīti Tavai vēstulītei! Mani kāds it kā mudina parunāties ar Tevi par Tavā vēstulītē izteiktiem interesantiem viedokļiem.
Tātad, viedoklis 1. - "...iebildumi, kāpēc -... lai liktu interneta publiskajā telpā ir jāuzlabo, jāizlabo un jāpārvērš ..." Uzmanīgi, vērīgi ieinteresēsimies Gaismas Skolotāja El Morija ļoti nozīmīgajā diktātā Tatjanai Mikušinai un mums visiem. Diktēts 2006.gada 27. decembrī, bet ļoti aktuāls arī šodien un vēl ilgi būs aktuāls:

"... cilvēki, uz kuriem mēs cerējām, izvēlējās parādīt savu brīvo gribu un novirzījās no Ceļa ... nepieciešama izdevniecība, kas izpildīs mūsu uzdevumus ... nepieciešami cilvēki, kuriem ir pieredze ... lai sāktu ... pārbūvi uz Dievišķiem principiem. Un šie principi nāks no Dievišķās pasaules kā apgaismība un atklāsmes. ...Mēs atstājam ... nedievišķās izpausmes Dieva ziņā ... enerģija šajā visumā ir koncentrēta Dieva rokās ... ceru, ka mēs darbosimies draudzīgā sadarbībā ... jūs eksistējat šajā visumā ne jau paši par sevi ... Beidziet uzskatīt sevi kā kaut ko no Dieva atdalītu ..." ("Tagad, jaunā gada priekšvakarā, mēs steidzamies aizvadīt līdz jūsu apziņai jaunos uzdevumus, ko nepieciešams īstenot" Iemīļotais El Morija 27.12.2006., pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle, grām. "Gudrības Vārds 2", izdevn. SOL VITA 2010, Internetā: http://www.sirius-riga.lv/diktati2006.09-2007.01

Lūk !!! Vai šie vārdi mudina mūs uz fiziskā cilvēka brīvdomību un visatļautību, vai paklausību GAISMAS Skolotāju Mācībai? Manā saprašanā dominē viedoklis, ka mums IR JĀIZPILDA, pašdarbību NEpieļaujot! Vēl ieinteresēsimies vārdos, ko Skolotājs El Morija diktē T.Mikušinai 22.06.2007.

"... es pielieku ārkārtīgas pūles, lai sniegtu saviem skolniekiem dažkārt ļoti svarīgu un nepieciešamu informāciju. Es sūtu savas domas, es dodu zīmes, es sūtu eņģeļus. Un katru reizi, kad jūs sastopaties ar manām zīmēm Ceļā, jūsu prāts man nezināmu iemeslu dēļ izliekas, ka nav nekādu zīmju, vai noraksta notikušo kā pārpratumu vai sagadīšanos." ("Aktualie norādījumi" Skolotājs Morija 22.06.2007., pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle grām. Gudrības Vārds 2", izdevn.SOL VITA 2010, Internetā http://www.sirius-riga.lv/diktati2007.03-07)

SirdsGaišumiņ! Iedomāsimies, ka students ņem pasniedzēja disertāciju un to PĀRTAISA, PAPILDINA atbilstoši savai uztverei, savām intelektuālajām iegribām un tālāk sniedz kā savu izcilo gara darbu. Vai pasniedzējs būs aplaimots par studenta "izcilajām" spējām un piekritīs, lai docenta darbs iet tālāk publiskajā telpā kā studenta "gara darbs"? Kaut kas tāds augstskolu aprindās jau pat nesenā pagātnē pavīdēja, kur apšaubīja autortiesības. Nē, es gan to nevaru atļauties! Es cenšos latviskot pēc precīzas teksta izpratnes, saprotu, ka tas var nesakrist ar literāriem priekšrakstiem, bet man svarīgi saprast, ko autors - Radītājs dāvina, mudina uzzināt.

Tālāk viedoklis 2. - "Maslova saits ... nav vienīgais ..." Jā, mīļais SirdsGaišumiņ! To pilnībā saprotu, ka nav vienīgais, bet es Tev būtu ļoti pateicīga, ja uzrādītu interneta lapu, kura vēl sniedz RADĪTĀJA Diktātus, Atklāsmes tik pastāvīgi, tieši, precīzi, izsmeļoši, pa punktiem kā tas tiek pasniegts L. Maslova "Atklāsmes Jaunās ēras cilvēkiem". (2004. - šodienai ...)
Kurš, kā autors, vēl DIKTĒ RADĪTĀJA Vārdus un tādas Kosmiskas ziņas par Visumbūves struktūru, cilvēces radīšanas pamatnostādnēm? L.Maslovs NEDIKTĒ, viņš tikai PIERAKSTA Radītāja - Mūsu Tēva Debesīs, Diktātus, Atklāsmes cilvēcei, tāpat kā to dara T.Mikušina ar Gaismas Skoltāju Diktātiem. Viņi, L.Maslovs un T.Mikušina ir Radītāja Paša izvēlēti, dzirdēt spējīgi, Viņa - Radītāja palīgi Planētas Zeme realitātē. Tā es to saprotu no Radītāja Atklāsmēs uzzinātā.
Ar šo 2. viedokļa izteikumu es negribu Tevi pārliecināt par Tavu un domubiedru nodomu izmaiņām, tikai gribu uzzināt, salīdzināt informāciju, ko katrs pierakstītājs sniedz. Jo katrā informācijā ir kāds Zināšanu dimanta graudiņš, kas var noderēt īpaši kritiskos brīžos. Ja izvēlamies Kalpošanas Ceļu Gaismai, tad tas ir nepārvērtējami - uzzināt pēc iespējas vairāk un plašāk, un pēc iespējas dažādus viedokļus, lai ir izvēles brīvība pārliecinošākai drošībai būt apmierinātam ar to kas ir. Lai saprastu, ka ne es vadu Pasauli, bet Radītājs, kura Dzīvības Dzirkstelīte ir arī manī - bērnā paklausīgā.

"... viens no jūsu pirmajiem soļiem un sasniegumiem Ceļā būs apmierinātības sajūta ar visu, kas ir jūsu apkārtnē un jūsos. ..." (Kungs Šiva 25.12.2010. "Pavirzīšanos Ceļā jums dod nevis darbs ar Gaismas būtnēm, bet jūsu apziņas kvalitāte", pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle, grām. "Gudrības Vārds 3", izdevn. SOL VITA 2011., Internetā: http://www.sirius-riga.lv/diktati2010.12-2011.01 )

Ievērosim - apmierinātības sajūta! Un mūsos! Vērtīgi!!!
Mīļo SirdsGaišumiņ, piedod par šiem viedokļu skaidrojumiem. Man tas ir vērtīgi - SKOLA! Pie tam, prieks par manu šodienas atminīgumu un koncentrēšanās uzlabojumu. Taču izteiktie domu viedokļi gan drīzāk būs kā mana Augstākā "Es" darbiņš, kurš spēj manā galviņā ieinstelēt Augstāka Saprāta gudrībiņu. Paldies visiem Skolotājiem! Paldies visiem Eņģeļiem par Zināšanām, ko saņemam no Augstākām sfērām! Kaut es spētu paklausīt Radītājam, Skolotājiem! Tā būtu Laime!
Vissirsnīgākais paldies Tev, mīļais Gaismas Draudziņ!!! Paldies par skolu! Paldies, ka viens otram esam! Lai AUST GAISMA! Mūsu VISU - Dieva Bērnu Sirsniņās!!!

20.12.2011. --- Sirdsmīlestībā, Tava Lauma.
Skatījumu skaits: 407 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: