Galvenie » 2013 » Marts » 1 » *NAD Vēstule "Esiet uzmanīgi!"
17:40
*NAD Vēstule "Esiet uzmanīgi!"
 *NAD Vēstule "Esiet uzmanīgi!"

   Mīļo Draudziņ! LĪDZCILVĒKI! DievDvēselītes!!! Lai actiņas un saprāts PALĪDZ šiem pierakstītajiem vārdiem līdz SIRDSSAPRAŠANAI nonākt KATRAM, kurš pie izlasīšanas tiek!!! Vārdos Jēgu-informāciju sniedz Smalkās Pasaules VISU redzošās Dievišķās - Augstākā Saprāta Būnes!!! Ja Cilvēkā Augstākā Saprāta drusciņa ir - Viņš Saprot, kad un kā jārīkojas, lai nebūtu jāslīkst ENERĢIJĀS kā kucēnam maisā un ūdeņos ... 

   "ES daudzkārt runāju, ka jums nepieciešams sasniegt cilvēka un Dabas (Blīvās pasaules apkārtnes) Harmoniju, bet galvenais cilvēkam, sasniegt Harmoniju pašam ar sevi! Tas nozīmē, Blīvā un Smalkā plāna Harmonijas sasniegšana, kas iespējama tikai apzinoties (atzīstot) pašam sevi kā vienotu, sabalansētu enerģētisku Būtību, kurā visi enerģiju veidi un viņu spiegumi atrodas Harmonijā un tiek Gara vadīti! Ja tāda atbilstība vai Harmonija tiek sasniegta, tad Blīvais plāns (materiālais ķermenis) tiek Smalkā plāna vadīts, saskaņā ar Gara paaugstināšanu vai cilvēka Apziņas, iekšējā "Es" pilnveidošanu, atbilstoši vienotai Programmai." (5.,6.,7. pants Radītāja Skaidrojumā "Jauni laiki un cilvēka jaunas iespējas", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.04.2012.)**  

   Pacenšaties saprast: neviens jums priekšā neko neteiks, kas un kā jādara. Tikai pašam savās sajūtās jāieklausās, panikā nav jākrīt, lai vai kas notiktu. Miers un Prieks jāsaglabā. Tas ir ļoti svarīgi!
   Viegli izšķīst enerģijās*** jaudīgās, ja vien priekā noturas. Jāzina un jābūt drošam - Dvēselītes Priecīgās vienā lielā saimē saplūst, lai ar' kur tavs apvalks būtu. Dvēselītes Priecājas Lielā Saimē tikušas!
   Bēdīgās un bailīgās, nezinītes paliek malā vientuļas, jo tad spēka nepietiek Kopsaimīti sameklēt. Pārāk smagie negatīvi paliek tālā pagātnē ... Tāds ir Laiks un Jauna Celtne Notikumu virpulī, kad pa Ceļu Zvaigžņotu Jaunās gaitās dodamies Dieva plašā Pasaulē. Nav Tur rīkotāju, komandieru, tikai paša Brīvā GRIBA  visus ceļus, virzienus izvēlēties var. Rīkojies un esi Drošs - Drošam pieder Pasaule Dižā Dieva Saimniecībā krāšņā! ...

   "Cilvēka reālais līdzsvars/balanss, tas ir visu viņa Plānu enerģētiskie lauki, kas tiek sasniegts tikai tad, kad cilvēks apzinājies savu piederību Dievišķajai Telpai, koriģē savu dzīvi, saprotot savu misiju un saprotot kārtējā iemiesojuma uzdevumus kā posmus Smalko plānu Harmonijas sasniegšanā un Gara paaugstināšanā!" (11. pants Radītāja Skaidrojumā "Jauni laiki un cilvēka jaunas iespējas", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 14.04.2012.)**
 
   Mīļais Draudziņ! Dvēselīti tavu Garu saime uztvers, bet par apvalku (tavu miesas namiņu) enģelīši parūpēsies, bet kad viss būs pagājis, tad jau pats tu zināsi, kas un kā ir jādara. Arī tagad vari, kamēr Notikumi kavējas, pameklēt un painteresēties, kas tad īsti notiek? Informācija internetā plūst, kamēr tas vēl darbojas, bet ja nav, tad jau Vēstulēs no Eslaumas, kur Radītāja Ziņojumu-Diktātu Leonīdam Maslovam latviskojumu ir daudz., ļoti Ieteicams Tos lasīt vairākkārt, jo, GALVENAIS Tur enerģijas SPĒKS, kaut ar' Doma tūlīt skaidra nav, ENERĢIJA spēcina! Gudrība ir viltīga, grib lai pastāvīgi "kutina" un kustina, tad tik īsti nogruntējas, savam Pārvaldniekam pakļaujas. Tad tik Gudrībiņa zina - Saimnieks Dieva Spēkā strādā! Jaunās Lūgšanas ir apguvis, zina kā ir jādarbojas Līdzsaskaņā Radītājam, Savas Sirds laukumā, Zināšanu paļāvībā atslābināt spriedzi! ...
   Tūlīt viegli nebūs, tas ir Prātā jāpatur, bet jau izsprukt nekur nevar, vecos ērkšķos pagātnē arī ielīst vairs kur nebūs. Tātad, tikai Ticībā un Mīlestībā, liela Prieka Cerībā, Līksme GUDRINIEKUS gaida! Esi drošs, piepulcēties Dieva-Radītāja Saimei - ceļi vienmēr brīvi!!! Laiks, kad bijām Bēbīši, pagātnē nu aiziet ... Sveiki Draugi! Gudrinieki Lielie!!!

   "ES jums daudzas reizes runāju par to, ka jūs (cilvēki) ESMU Mana fraktālā līdzība, arī spējīga kļūt Radošais Sākumu Sākums, tātad, vadīt to EGREGORU, kurš glabājas Būtnēs ar nosaukumu "cilvēki" - Augstākā Kosmiskā Saprāta Dievišķās dzirkstelītes nesēji!" (8. pants Radītāja Vēstījums "Vēl mazliet, vēl tikai drusciņ ...", pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-25.02.13.html/ , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.02.2013. lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.02.2013.11:07)

   Sak' Saulīte noiedama: Nav līdzeni meža gali.
   Ņem, Dieviņi, zelta šķēres, Nolīdzini meža galus. (LTD,X,2104)

   LŪDZU mīļais DebesTēvs! Visaugstākais! Svētī mūs mūsu Ceļā Žēlīgi! Un lai viss ko vēlamies ir ar mums un mēs VISI KOPĀ esam TAVĀS Tālēs Zvaigžņotās!

 Lūgšana palīdzībai katastrofās:
     Dievs, dod mums aizsardzību,
     Dod mums Savu Palīdzību, 
     Dod mums Tavu Mīlestību.
     Dod mums padzīvot kā dzīvojām, 
     Palīdzi mums saglabāt mūsu ķermeņus,
     Apturi un ieslēdz Sevī visas postīšanas,
     Visas zemestrīces, ūdensplūdus. 
     Palīdzi mums saglabāt mūsu mājokļus,
     Mūsu bērnus un draugus. 
     Palīdzi mums saglabāt
     Visus cilvēkus un visus dzīvniekus.
     Palīdzi mūsu Zemei attīrīties, saglabāties.
     Saglabāties un visus saglabāt.
     Palīdzi mums, Dievs, mūsu Visaugstais, 
     Man un maniem tuviniekiem.
        Cilvēki uz Zemes, pie jums griežos briesmu brīdī! Pie jums, kuri lasa šīs rindas. Jo tikai jūs variet palīdzēt mūsu Zemei grūtā minūtē, cilvēkiem, kuri nevar palīdzēt paši sev.
         Dodam jums LŪGŠANU, ar kuru griezties pie mūsu Kunga. Viņš neatstās nelaimē tos, kuri lūdz palīdzību. Viņš pasargās ciešanās tos, kuri neatceras Viņu, bet par kuriem jūs lūdzat.
         Mīlestībā ar visiem Zemes cilvēkiem, El Morija 
                       6. martā 2012.g.
 
(Lūgšana no: http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/molitva_opomoshhi/10-1-0-136/  lasāma vēl saitā: http://spekavots.ucoz.ru/  22.01.2013. *NAD Vēstules "Domāsim!" satura papildinājumā)

----------
Papildinājums!
Informācija no "Narodu Zemļi" ("Zemes Tautai")
1.Stara Skolotāja EL MORIJA vēstījums 22.02.2012.

Atsevišķi gribu parunāt par Zemes reģionu, ko par Latviju sauc. Šī valsts ātri kļūst par Eiropas Garīgo Centru. Tā bija lemts BŪT! Latvija - izsenis varena ar savu garīgumu, tuvību Dabai; valsts, pārvaldoša daudzskaitlīgas Gaismas un Spēka Sākotnes; spēcīgu Zināšanu valsts; valsts - visas Zemes dziednieks! DRUĪDU UGUNS caur akupunktūras punktiem (Latvija - tā Planētas auss) sasniedz visus Zemes kaktus un harmonizē, piesātina ar Mīlestību, Gaismu, attīra visas telpas, attīra un dziedina cilvēkus. Cilvēki to vēl jūtami neapjauš - jo viss taču pagaidām notiek Smalkajos Plānos, taču drīz parādīsies arī zemes realitātē.
Latvija palīdz Planētai pacelt Gaismu caur UGUNI!
Latvijas cilvēki, šīs pasakainās valsts, lieliski savā Būtībā. Viņi Garā stipri, Dvēselē Gaiši, tīri Sirdī! Es runāju par vairākumu, kuri atdzīvināja Gaismu Latvijā. Ir, protams, "dualitātes gruži", taču tie drīz pārveidosies Šajā Gaismā.
Svētīta valsts tādiem Lāpnešiem!
Ar Mīlestību pie cilvēkiem Latvijā  EL MORIJA


   (Pieņēma Tamāra Knusle 13-30)
Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/2123  , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.04.2012.
---------

   Paldies mīļais DebesTēvs! DievMāmiņa! ZemesMāte! Dzīvā Dieva Pasaulīte! Paldies! Paldies Skolotājam El Morijam! Visiem, Visiem! Paldies! Nu mēs naski mācāmies! Ceļā DROŠI pošamies! TICAM! VISI tiksimies! MĪLESTĪBĀ DZĪVOSIM DIŽĀ DIEVA PASAULĒ!!!

13.04.2012.02:41 --- sirdsmīlestībā pierakstīja Eslauma.

=====
*NAD Vēstuli "Esiet uzmanīgi!" Eslauma pierakstīja 2012. gada 13. aprīlī plkst 02:41, sūtīta e-pasta un parasta pasta adresātiem Latvijā, ievietota saitā: http://spekavotā.ucoz.ru/  01.03.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-30.12.07.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/  01.03.2013.
***Ieteicams izlasīt: *2)-Radītāja Domu Vēstuli 2. "Tā jau ir tā enerģija" http://spekavots.ucoz.ru/ 13.09.2012.22:56
=====
Sirdsmīlestībā *NAD Vēstuli "Esiet uzmanīgi!", atjaunoja, precizēja, sagatavoja pieredzei Spēkavotā, Eslauma. 
Skatījumu skaits: 482 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: