Galvenie » 2012 » Augusts » 31 » Natālija Koteļņikova. Saruna ar Emanuelu.
00:10
Natālija Koteļņikova. Saruna ar Emanuelu.
SARUNA AR EMANUELU PAR GAISMAS UN TUMSAS APZIŅU

Natālija Koteļņikova
19.08.2012.10:53

Kristusapziņa - tas dievišķās hierarhijas zemākais līmenis. Kristusapziņa atšķiras, vispirms, ar tumsas neesamību apziņā. Tumsas hierarhija nav savienojama ar Kristusapziņu. Tas kontrindicēti viņai.

Pastāsti, kā tu domā? Kādā veidā un kur eksistē tumsas hierarhija, no kurienes viņi atnāca uz planētu un kā attīstās?

Es sapratu tavu jautājumu. Kāda ir tumsas spēku izcelšanās? Tie jūs, tikai zemākajā aspektā.
Tātad, noskaidrosim. Blīvums nav dubļi. Tev par to jau saprašana ir. Tad no kurienes radās dubļi? Tie 2.- 4. dimensijas apziņu sastrādāti (pēc jūsu uztveres). Tās atraugas, atstrādes pie pārejas no tumsas pasaulēm gaismā. Tas ir kolektīvisma - individuālisma trūkums.

Kādēļ vajag šo apziņu?

Kādēļ vajadzīgas saknes? Viņas barojas ar pavisam citām enerģijām, nekā virszemes daļa, jā, arī aug saknes uz citu pusi. Taču nav nevienu augu bez saknēm.

Mēs taču neesam augi! Vai arī Ba enerģija līdzīga kokam?

Jā, tev taisnība. Ba enerģija noenkurota dziļi tumsā un paceļas līdz 7. dimensijai un pat augstāk. Jūs smelieties spēkus tumsas Bezdibenī kā Būtība. Daudzas Bezdibeņa būtības pātrstrādā pirmsākumu dzīves enerģiju kā saknes, priekš tā, lai jūs tās varētu izmantot, jūs - kā ziedi uz zariem. Taču jūs no pirmsākuma kā Būtnes Pasaultelpā saistīti ar Visu Kas Esmu. Priekš tā, lai šo sakarību apzinātos un savienotu sevi ar Visu Kas Esmu, jums jāsavienojas ar saknēm līdz Pirmsākumu Būtnēm, tēlaini sakot, jāaizaug turp - līdz apakšai, Bezdibenim. Tkai tur ir tas, ko izstrādāji tu un visi jūs Kopīgi. Mēs taču - jūsu augša. Mēs jau izaugām līdz Augšai un kļuvām Viņa. Savienojoties jums un Mums Kopībā, mēs kļūstam Viena Visa Kas Esmu Būtība. Tevi interesē, no kurienes radās mentālie un emocionālie dubļi?

Jā, tie mūsu kari, nelabais, visas negatīvās pretīgās īpašības ar kurām mēs cīnāmies un kuras mēs iztīrām. Kāda jēga visam šim negatīvam? Kam viņš kalpo un priekš kam eksistē?

Viņš kalpo kā otra puse pozitīvam. Jūs izpaudāt to, ko mēs sadedzinājām, slēpām, ieslēpām savas apziņas dziļumos, to, kas noliegts, nepieļauts, neparādījās. Mēs kļuvām ļauni, nežēlīgi inkvizitori, nepieļaujoši ārējo citdomību, taču neapnīkstošu ar savu miazmu, iegribām, slēptām vēlmēm un netikumiem.
Atklāti izpaust to, to kas nav atļauts, nepieklājīgi, nodemonstrēt to, attīstīt un izzināt, saprast, lai zinātu. Iztīrīt, atvērt visas čūlas, defektus, aizliegumus. Vispirms tos jāierauga, pareizi?
Tie esat jūs - Mēs mēģenē. Mēs izzinām sevi caur jums. Mēģenē Mēs ielaidām "sevi", tā diapazona brīvībā, kur ir tieša saistība ar tumsu. Jūs uz tumsas un gaismas robežas. Jūs - lakmuspapīrītis, + un - rādītājs, neitrālā teritorija, kur iespējamas jebkuras darbības un pilnīga brīvība domai.
Jūsu daļas izdziedināšana dos samierināšanos visai lielajai Būtnei iekš sevis. Miera nodibināšana uz gaismas un tumsas robežas, harmonija aktivitātēs - ir saprātīga visu spēku saskaņa vienotībā. Tas darbs, tā sarežģītība, tā nepieciešamība, tā bīstamība un godpilna kalpošana.
Uz šī ceļa lauzts daudz šķēpu, daudz neveiksmīgu mēģinājumu, postījumu un katastrofu. Tas viss - mūsu kopējais ceļš saprāta izzināšanā, sevis atzīšana ne tikai kā gaismu, bet arī tumsu. Viss koks uzreiz/kopā.

Kādā posmā mēs atrodamies tagad?

Noslēguma. Mēs ieraudzījām, kas notiek, ja izlaiž džinu no pudeles. Mēs ieraudzījām un atzīstam negatīva spēku un jaudu. Mūsu lieta - radīt prioritātes, līdzsvaru, atzīt vienam otru un sākt saprast vienam otra nozīmi.

Jūs variet samierināties ar nepiedošanu, nepatiesību, netaisnību, agresiju, viltību?

Mēs atklājām gudru norobežotību - nenodari ļaunu. Lai iepazītu ļaunuma spēku, postījumus. Jāiedziļinās tajā no iekšienes. Jāiemācās radīt pienācīgu ietvaru/ierāmējumu tumsai, pārspējošu spēkā, taču tikai divi spēki kopā spējīgi kalpot kā svira, kas apgriež/pārvērš visumu. Mēs iegremdējāmies sevis izzināšanā. Agrāk mēs nicinājām, atraidījām, atdalījām un sadedzinājām tumsu. Viņa bija mums pretīga. Tagad jau mēs sapratām, ka visums balstās uz šo spēku, kas arī tiecas uz transformāciju un satur sevī - Gaismu un Centru. Mēs kaut kad bijām tumsa. No tās viss notika. Mēs - izkristalizējusies enerģija, attīrīta un pilnveidota, taču atminīga par savu izcelšanos, savu Iesākumu.

Tu savā iekšienē uzturi visu pasauli, ieskaitot Iesākumu?

Jā. Pateicoties fiziskajām pasaulēm, mēs spējām apvienoties ar tumsu un kļūt par viņas daļu.

Kā tā?

Tumsas daudz vairāk ...Iesākuma daudz vairāk, kā radītās realitātes. Mēs - gaišā, radītā Iesākuma daļa. Iesākums prasa darbu ar sevi, attīrīšanu un kultivēšanu. Mēs augam dziļumā un iekšienē. Mēs izprotam iekšējās pasaules un ārējās. Mēs transformējam sevi pēc mūsu ideāliem tēliem un priekšstatiem, iztīrāmies un kļūstam saprātīgi. Saprātu mēs izvirzām par galveno Pilnveidošanā: Saprāts - tas ir tas, ko radījām mēs visi, tas mūsu Karogs. Mēs attīstām Saprātu, lai uz tā pamata būvētu un pilnveidotu mūsu visumus. Saprāts - tas mūsu sasniegums un Velte Vienotībai. Saprātu attīsta Vienots Radītājs uz pieredzes pamata, kuru Viņš iziet caur visu būtību, visiem dzīves ceļiem, visās realitātēs.

Pastāsti par saprātu un apziņu.

Uz Pasaultelpas vienotas apziņas pamata, sevi apzinošās būtnes saprot viena otru: tu - Mani, bet Es tevi. Taču Es nevaru iekļūt visos tavos dzīves sīkumos, bet tu mani nesaproti kā Radītāju, lai arī kā noskaņotos uz Mani. Pārāk tāli mūsu esamības blīvumi realitātē. Mēs diskutējam ar tevi, pie tam, Es pārtulkoju uz savu līmeni tavus jautājumus, bet tu manas atbildes interpretē caur savu saprātu. Tu nevari atšifrēt manu izpratni plašāk, kā pieļauj tavs cilvēciski ierobežotais saprāts.
Tanī pat laikā, neizejot blīvuma pieredzi, man nepieejamas dažas tavas zināšanas un slēdzieni, paradumi un loģika. Mēs mācāmies to no jums, pieņemot vai nepieņemot jūsu izzināšanas daļas. Jūs - tādas pašas mūsu daļas, kā Mēs - jūsu daļas. Tumsa tāda pati visu mūsu daļa. Ierobežojumi eksistē visos līmeņos. Saprāts nekad līdz galam neizpratīs VISU nekad VISS nekļūs pieejams saprašanai.

Ko vēl pasaule aptver? Kāda daļa, izņemot Saprātu, ir izziņas instruments?

Apzināšana arī attīstās.

Kā atšķirt apzināšanos no Saprāta?

Mākonis apzinās sevi, taču tas nav saprātīgs. Straume apzinās savu formu, uzdevumu, bet viņai nav saprāta. Izzināšana attīstās pie sevis apzināšanās, taču apziņā nav vadības, tas ir, nav radošās daļas.
Radošā daļa - jaunrade, izvirzoša uzdevumus un risinoša tos. Jebkurā līmenī ir saprātīgā, radošā daļa. Viņa ir skudrā, bitē, dzīvniekā, cilvēkā ...

Delfīns ir radošā daļa? Kā tā izteikta?

Rotaļās, apmācībās, sarunās ... Viņi nerada jaunu realitāti, kā jūs, taču, bez šaubām, viņi rada savu realitāti kā kolektīvais gars.

Tagad man gribas novilkt robežu starp delfīniem un cilvēkiem. Ko tu vari teikt? Kāpēc cilvēks nevar dzīvot kā delfīns? Kur starpība uzdevumiem/misijai?

Iedziļinies savā vēsturē, kad tu biji delfīns un izpēti šos ķermeņus.

* * *
Delfīnu valstība attīstījās uz ūdens planētas, kad visur bija ūdens. Kādi bija mūsu uzdevumi? Apgūt fiziskos ķermeņus, radīt saprātīga veida izziņas tīklu, vadošo uz planētas. Līdz ar aukstuma pastiprināšanos, vieni veidi aizgāja, ar pasiltināšanos - citi ... Mainījās formas, veidi, izmēri, smadzeņu daļas. Fizisko apstākļu maiņa radīja lokanu, bioloģiskās piemērotības formu. Citas rases atnāca un aizgāja, bet delfīni dzīvoja "vienmēr".
Cilvēciskā rase, salīdzinot ar delfīnisko, mākslīgi radīta rase, viņas saistība ar Augstāko Es bija pastiprināta priekš radītāju rases izveidošanas uz zema materiālā līmeņa.
Liela daļa dvēseļu pārgāja no delfīniskajiem ķermeņiem cilvēciskajos, lai radītu daudz attīstītāku rasi bioloģiskos ķermeņos.

* * *
Kāpēc mūsos tikdaudz agresivitātes?

Bija dažādi mēģinājumi (plāni) radīt paritātes (paritet ?) starp gaismu un tumsu. Pārāk mierīga sabiedrība, aprobežota tikai ar ēšanu un mitināšanos, viņai daudz nevajag. Apmierinātība neattīsta saprātu, pietiekamība rada vidi, kurā saprāts guļ.
Sabiedriskās pretrunas - rases attīstības dzinējs. Nepietiekamība, trūkums, tiekšanās piepildīt to ar zināšanām, jauniem, fiziskiem projektiem - transports, sakaru sistēmas, apgādes sistēmas - dod stimulu cilvēka attīstībai. Ekspansija, agresivitāte, tieksme kļūt bagātiem, rada milzīgus planetāros projektus, apvienojošus jūsu saprātus, zināšanas, mērķus. Atlicis novest jūsu mērķus līdz saprātīgumam, lai jūs iekļautos daudz vecākās rasēs, neradot sev un viņām zaudējumus.
Jūs vēl neiemācījāties ilgtermiņa prognozes. Sabiedrība un mācība neiemācījās ieklausīties sevī un domāt par cilvēci kopumā. Joprojām vēl eksistē "skaldi un valdi". Tā tumšo vadību sistēma. Kad planēta apvienosies, jūs sāksiet domāt par visām dzīvām būtnēm kā par sistēmu. Tas sarežģīti, taču tā jūsu nākotne. Jūs vai nu sevi izdzīvosiet no planētas, vai izvērtēsiet dzīves drošību visās attiecībās kā galvenos sadzīves noteikumus priekš visiem.

Kā tu vari noraksturot jūsu izmaiņas? Kas notiek pie jums?

Priekš tā vajag labi stādīties priekšā mūsu sistēmu. Notika izmaiņas brīvības virzienā, atslābinājās "tvērieni", atcelti "institūti", sistēmu modernizācija, vairāk vaļības un mazāk garlaicības.

Kur atrodas Mihails?

Palika pie varas, bet viņa amats (stāvoklis) aizgāja pagātnē.

Bet kādu amatu tu ieņem?

Grūti tev paskaidrot. Sakari ar sabiedrību. Vara izcentrēta, bet Es savienotājs, centrēšanas sistēma.

Ko tu vēlētos pateikt mūsu lasītājiem?

Es lūdzu nodot manu mīlestību, godbijību un cieņu. Saprotu jūsu grūtības un sveicu šī neparastā maratona uzvarētājus! Uz tikšanos!

Pateicos tev par interesanto un pamācošo sarunu.

Avots: http://www.sanatkumara.ru/stati/razgovor-simmanuilom-o-soznanii-tmi-isveta (latviskoja, pēc intuitīvas uztveres, Eslauma 23.08.2012.


Skatījumu skaits: 532 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: