Galvenie » 2013 » Janvāris » 20 » Natālija Koteļņikova. Saruna ar Emanuelu par apziņu.
00:28
Natālija Koteļņikova. Saruna ar Emanuelu par apziņu.
Saruna ar Emanuelu par apziņu

Natālija Koteļņikova
18.01.2013.10:06
17.01.13.

Natālija un Vladimirs.
- Mēs piesaucam Emanuelu.
= Es šeit, bērni mani.
- Man gribētos zināt kā aug cilvēka apziņa, no kā tas atkarīgs un ko mēs varam izdarīt, lai paceltu cilvēka apziņu?
= Apziņa atkarīga no realitātes. Apziņa uztver realitāti, ja realitāte mainās, tad tās uztvere notiks caur tiem jūsu orgāniem un daļām, kuras atbilst šīm realitātēm un aktivizējas. Kad jūs aktivizējiet sakarus ar Augstākiem Es, tad jūs uztversiet citu realitāti caur Augstākajiem Es. Svarīgi vienmēr būt sakaros ar šo aspektu, būt savā IEKŠIENĒ, ne ārpusē, kā pierasts duālajam cilvēkam, kurš dzīvo, uzzin un apzinās pasauli caur ārējo realitāti. Būt iekšienē - sajust kvantisko realitāti caur savām iekšējām daļām. Būt koncentrētam uz šo iekšējo: enerģiju sajūtu, enerģiju vadību, jaunu enerģiju radīšanu, piemēram, prieka, mīlestības un gaismas enerģiju. Tāds cilvēks, kuram iekšiene aktivizēta, sāk sajust citu realitāti, tas ko jūs dēvējat ar kopējo terminu - enerģiju iecirknis. Vai tu vari raksturot kā tu mani sajūti?
- Noskaņojoties, es sūtīju tev pa savu sutratmu un pieņēmu to caur sutratmu sirdī. It kā es noregulētu radio uz tavu vilni. Sākās raidījums, mūsu saruna. Fiziski tas nekādi nesajūtas. Enerģētiski kaut kāds neliels dvēselisks siltums sirdī.
= Kā tu atšķir Mani un, teiksim, Mihailu?
- Priekš manis tie dažādi stari, dažādas plūsmas, ar dažādas kvalitātes pildījumiem. Redzu, ka Mihails augstāk par Tevi vibrācijās un lielākā apmērā, no Viņa iet liela un gaišāka plūsma. Manā realitātē viņš atrodas augstāk kā Tu. Es jūs sajūtu kā gaismas avotus. No Mihaila iet vairāk gaismas kā no Tevis, kaut pēc kvalitātes jūs ne ļoti atšķiraties ... Mihails - vairāk radniecīga, mājas Būtne, kā Tēvs, bet Tu, tomēr, maz zināms, kaut kā man ļoti priecīgi ar Tevi kontaktēties, taču es Tevi ne tik labi zinu kā Mihailu. Lūk, tā es varu salīdzināt manu uztveri par jums.
= Priekš tā, lai uzzinātu viens otru, mēs ieaugsim viens otrā. Es tevī, tu Manī. Saaugsim staros. Šis sakars attīstīsies, stiprināsies, mēs ar tevi varam daudzus čenelingus rakstīt, tu vari Man vaicāt un Es atbildēšu.
Šodien mums tēma "apziņa". Uz kā rēķina notiek apziņas izaugsme, kā mēs barojam apziņu, kādā veidā mūsu apziņa attīstās. Dotajā gadījumā savienojoties ar Mihailu un Mani, tu baro un attīsti savu apziņu. Kā mēs zinām, kam pievienota enerģija, tas arī attīstās un katra jūsu savienošanās ar augstākajiem aspektiem, vai kādām Gaismas Būtnēm, papildina jūsu zināšanas, jūs attīstaties uz jūsu saskarsmes pamata. Jo vairāk tu praktizēsi tādas savienošanās, jo vieglāk tev saņemt informāciju un enerģiju. Iegūstot daudz draugu Kosmosā, tu pēc augšupcelšanās neskumsi. Tādēl, ka , jo vairāk tu atšķir, ir vairāk kontaktu, paziņu, jo tu kļūsti attīstītāka.
- Salīdzini manu un Vladimira apziņu: ar ko tās atšķiras, lai kaut kā varētu atšķirt apziņas. Mēs dzīvojam vienādā realitātē un apziņām mums vajadzētu būt vienādām?
= Ir kopējais tips vai šablons planētas cilvēka apziņai. Protams, jūs abi ierakstāties šajā šablonā. Labāk salīdzināsim āfrikāņa apziņu, kurš nedzīvo pilsētā, bet ciltī ar eiropieti, dzīvojošu pilsētā, tur daudz vairāk atšķirību.
Āfrikāņa apziņa saistīta ar zemes gariem, tā sajūt viņus, par cik sākotnēji, caur audzināšanu, noskaņota uz šo saskarsmi. Viņš tic daudzām zīmēm (tā visa apziņa, bet ne saprāts). Ja cilvēks tic zīmēm, viņš tās iedvesmo un tās sāk priekš viņa darboties. Ja viņš netic un nesaistās ar to mazajiem domtēliem - egregoriem, tad zīmes nestrādā. Ja saistīt sevi ar zemes gariem, tad viņi ar tevi strādā, ja tu viņus nezini, neesi saistīts, tad arī gari tevi nepazīst un nestrādā tev.
- Mēdz taču būt, ka cilvēks nenodarbojoties ar maģiju un šamanismu, saskaras dzīvē ar kādu garu izpausmēm, kuri uzrodas pie viņa telpā, vai satiek kaut kur uz ceļa vai mežā.
= Viņi eksistē, protams, cilvēkam nezinot, daudz smalkā plāna būtņu dzīvo uz planētas un cilvēks var ar viņiem satikties. Tagad mēs runājam par ticību un zīmēm, kā par apziņas daļu, bet ne par gariem. Dabīgi uz zemes daudz neredzamu garu, cilvēks par viņiem nedomā, taču viņi eksistē un mēdz būt, ka viņu ceļi krustojas - gluži nejauši, vai arī priekš kaut kā. Saproti, ka katra tāda tikšanās virza cilvēku apgūt jaunas zināšanas. Tā arī garīgā pamudināšana: viņš sāk par tiem lasīt, uzzināt neredzamo realitāti, sāk to sajust. Tas arī ir garīgās izaugsmes sākums.
Tagad mēs runājam par cilvēka apziņu un kā tā strādā. Mēs runājam par apziņas atšķirību, mūsdienīga sociuma cilvēka ar viņa datoriem, vilcieniem, lidmašīnām un cilvēka apziņu, kurš gandrīz nav saistīts ar mehāniskiem priekšmetiem. Apziņa pēdējam mazliet pievērta, taču tādēļ tā vērsta vairāk sevī, viņam nevajag savu enerģiju tērēt šurpu turpu, viņš to koncentrē sevī. Viņš savu uzmanību vērš uz to, uz ko jūs nevēršat, dzīvojot pilsētā. Viņš ļoti smalki jūt, dzird, redz, viņš var sajust citu būtņu auru - cilvēku, dzīvnieku, kuri atrodas netālu. Viņa aura atvērta un viņš var sajust auru savstarpējo ietekmi. Kā viņš sajūt garu klātbūtni, tā viņš sajūt cilvēku klātbūtni. Lūk, tev apziņu atšķirība.
Re, salīdzināsim vēl tavu dienas apziņu ar tava Augstākā Es kvantisko apziņu. Tagad tu runā ar Mani, ar sava Augstākā Es palīdzību. Salīdzini, kā tu vērsies pie Vladimira un kā pie Manis. Kā virzītas tavas enerģijas, kā strādā tava apziņa ...
- Kad es runāju ar Tevi, es atrodos it kā virs ķermeņa. Nē, ne tā ... manas apziņas punkts atrodas citā ķermenī, krietni augstākā, kad es vēršos pie Vladimira, es uzmanības enerģiju un domas virzu no savas zemes galvas, veicot sūtījumu/vēstījumu caur trešās acs čakru.
= Citi cilvēki sevi sajūt apmēram līdzīgi, galvā un strādā ar galvu uz citiem. Bet, kad tu vērsies pie Manis, tavs centrs atrodas augstu virs galvas. Viņš tev vienkārši attīstīts. Tur tu apzinies manu "paketi", izsaiņo to, izdzen šīs enerģijas caur sirdi un galvu, tas ir, tās iet pa noteiktu maršrutu. Pie kam, čakras nepiedalās izpakošanā, tu ar mani runā caur centrālo Vienoto Čakru.
- Tagad daži čenelingi runā par to, ka "dualitātes enerģija mainās ar trialitāti visās planetārās dzīves sfērās". Cik tur taisnības?
= Trialitāte - tas cilvēku ticējums, kuru viņi radīja paši mentālajā plānā. Tur, kur mēs ar tevi klātesam, kaut vai Augstākā Es līmenī, tu sajūti trialitāti?
- Trialitāti es sajūtu Zemes līmenī, tur kur palika cilvēki, fiziskais plāns. Šeit es sajūtu daļu Vienotību: es viena, mēs ar Tevi viens t.i. mūsu Stars savieno mūs ar Tevi Vienībā un nav nekāda trešā ...
= Tas kā saprašana palika uz Zemes.
- Kas tas ir Vienība/Kopība? Parunāsim par Vienotību/Kopīgumu.
= No Vienības/Kopīguma mēs izgājām un Vienībā/Kopīgumā ieejam. Pie kam, kad Mēs izgājām no Vienotā/Kopīgā, tad izdalījāmies daudzās daļās, taču katrs šeit sevi sajūt Vienotu. Pēc tam bija dažādas dalīšanās katrai daļai, taču vienalga Mēs saistīti ar Vienoto, mums ir Viņa Vienības apziņa - tas kā zvaniņš, kas vienmēr sauc un tas SAUCIENS aicina atgriezties Sākotnē un kļūt Vienotam. Šajā ceļā bija daudz dalīšanu, ne trijās, bet daudzās.
- Taču eksistē Svētā Trīsvienība - Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Kas tā par izpratni - Trīsvienība? Bībelē, Urantijā ir tāda izpratne, ar ko tas saistīts?
Man parāda Vienotu Sauli, apkārt viņai ir gredzens, galo tipa: pirmais apgabals aptumsums, otrs apgabals aptumsuma ... Pirmais apgabals mazāks, otrs, ārējais gredzens, ļoti liels.
- Es saprotu, ka tā lineārā izpratne, Tas ir, Tu uzskati, ka Saule - tas Tēvs, pirmais gredzens, tas Dēls, bet viss pārējais Svētais Gars?
= Varu teikt, ka gredzens apkārt Vienotam Avotam, nevienveidīgs. Tur daudz atšķirību, liels skaits Dzīvju, vienkārši mēs varam tā izdalīt Dzīvību Erceņģeļu plānā un augstāk un eņģeļu plānā, zemāk. Lūk, tad sanāk trīsvienība, taču nekādi viena izdalīšana trijās daļās.
Teiksim, ja ņemam Saules sistēmu, jums tagad zināmas 9 planētas. Jums ir deviņi gredzeni apkārt Saulei un jūs varat teikt, ka jums ir devītniekvienība (devjaķiričnosķ ?). Mēdz būt Saules, kur divi, trīs gredzeni, divvienība, trīsvienība ... Taču nav nekādu ziņu, ka astrālā plānā, kur jūs ieejat, viss būtu trīsvienīgs ...
Ja skatāmies daudzdimensionāla cilvēka uzbūvi pa vertikāli, tad viņš atkal neietilpinās trīsvienībā. Ja ņem planētu, viņas uzbūvi, tad planētas uzbūvē nav nekā trīsvienīga.
- Iespējams, ka tur tiek domāts - gaisma, tumsa un kaut kas pa viducīti.
= Nu tad jau viņa ne rodas - bet jūsos jau ir. Jūs no viņas aizejat, tādēļ, ka savienojas gaisma un tumsa un kļūst atkal savienība, bet ne trīsvienība.
- Un, tomēr, no kurienes atnāca izpratne Tēvs, Dēls un Svētais Gars?
= Nu Es jau tev paskaidroju, - lūk, Saule, lūk, pirmais un otrais "galo" ("galo"?) vairāk gaišā daļa, tie, kuri ar to domāja, kuri šīs zināšanas atnesa - pirmais blīvums un viss pārējais - turpmākie blīvumi. Tā lineārā uztvere. Ja mēs ņemam pirmo blīvumu, kuru jūs sauciet Dēls, ugunīgo realitāti, viņa maz ko atšķiras pēc vibrācijām, pēc tīrības, pēc blīvuma, no Tēva. Tēvs radīja Dēlu, Tēvs palielināja savu realitāti, centās viņu nofiksēt vairāk vai mazāk stabilā stāvoklī, tā Viņš radīja realitāti ap Sevi. Un tālāk Dēli nodarbojās ar radīšanu nākošās realitātes. Viņi sevi savienoja ar to, ko jūs sauciet par Svēto Garu, ar Visuma materiālo daļu, ar to materiālo, neizpausto daļu, kura eksistē Vienmēr. Tas ir, Tēvam ir ietekme uz Telpu (manā izpratnē), viņa ne visa Viņam izstrādāta, ne visi atomi aktīvi. Vilni aiz viļņa Viņš sāk strādāt izpaužot Sevi te vienā, te citā, te trešajā, bet varbūt tas viss bija vienmirklīgi, vienā/vienotā vilnī un izcēlās/radās Apziņa, kuru Viņš nosauca - Dēls. Tas maz atšķiras no viņa apziņas, tādēļ, ka tas tikai darba sākums. Apkārt kļuva aktīva vide, kurai bija Vienota Tēva Apziņa, taču par cik, šķirtu formu vēl nebija, tad bija vēl maz Pieredzes. Tādēļ var teikt, ka īpaša Saprāta vēl nebija, jo Saprāts ir Pieredzes auglis. Un pēc tam Apziņa sāka evolucionēt, par cik tāda programma bija no sākuma ielikta Vienotā Apziņā un sāka uz pieredzes pamata attīstīties pirmais Saprāts. Šis Saprāts saglabājās, pavairojās, sāka rasties formas priekš blīvāku plānu iepazīšanas/izzināšanas. Šīs formas tad arī ir tās, ko jūs sauciet par Svēto Garu, tas ir, materiālās daļas izmantošana formu radīšanai. Visām formām no sākuma bija iedalīta pirmsākuma apziņa un arī iedalītas realitātes, kurās viņi sāka iemantot savu pieredzi, radot savus sekotājus, bērnus, pēcnācējus, kura sāka radīt jaunu realitāti. Realitāte strādāja apziņai, apziņa realitātei, viss tas attīstās kopā, vienlaicīgi.
Paplašinās Tēva klātbūtne dažādos plānos, visur Viņa Apziņa bija arī viņa Klātbūtne. Viņš šajā Apziņā jebkurā var būt klāt - tevī, Manī, visās Galaktikas daļās un tanī pat laikā jums ir atšķirīga no Viņa apziņa, teiksim, dualitātes apziņa, apziņa Kopībai, daži cenšas radīt trialitātes apziņu vai trīsvienību.
Principā, jums pietiek ticēt Vienotam Tēvam, Vienotībai. Tas patiesi. Dievs Viens. Kad tu ieej Dievā, tu jūti sevi Vienotu/Vienotībā?
- Kad es runāju ar Tēvu, es jūtu sevi pašu, bet Tēvu - Tēvs. Taču, kad es ieeju Paradīzē, tad es kļūstu Vienota/Vienotība.
= Tu pareizi teici. Kamēr atrodies perifērijā, tu sevi jūti atsevišķi no Tēva un, kaut arī Viņš tavā iekšienē, vienalga, tu esi tu, bet Tēvs - Tēvs. Bet, kad ieej Viņa Apziņā, Viņa Centrā, kļūsti VIŅŠ, tad tu, protams, sajūti Vienotību. Tu kļūsti VISS KAS IR, un nav nekā, izņemot tevi - ne otra, ne trešā, ne desmitā, visās savās daļās, visur tu, gan mazā, gan lielā un arī tālajā un tuvajā, visur tu ...
- Bet kā Tu sajūti savu realitāti? Ko tava apziņa runā par to realitāti, kurā Tu atrodies?
(Viņš translē man savu apziņu un man pašai tā jāapzinās. Es redzu Kosmosu, pie kam, ne tādu Kosmosu, kuru redzam mēs, fizisko. It kā gaismojošu daļu, mirādes salasītas gigantiskā sakopojumā, it kā Viņš šo daļu mākonis, perifērijā daļas beidzas un tālāk cita realitāte.
Apziņā ieslēgtas ... vēlēšanās, sevis apziņa, mīlestība uz Tēvu, tieksme paplašināties ... Tagad Viņš paplašinās uz mana rēķina, piemēram. Katra apziņa, kura Viņu pieņem, kļūst Viņš, Viņš paplašinās uz tā rēķina, ka savienojas ar kādu citas apziņas daļiņu un tūlīt ieslēdz šo daļiņu savā Augstākajā Apziņā, savā Līdzziņā ...)
-Tādā veidā es jau Emanuela daļiņa?
= Protams! Mums ar tevi stingras saites, viņas aug un jo vairāk cilvēku Mani apzināsies (tas liels skaits apziņu, atstrādātu, pieredzējušu) uz tāda rēķina paplašinos Es. Es kļūstu jūs - bet jūs Es. Mūsu saites ar tevi paliek/saglabājas, viņas nesaraujamas, un Es kļūstu tavs Augstākais Es, dotajā gadījumā, tu kļūsti mans zemākais Es, un tu piesātini Mani ar savu pieredzi, mana apziņa paplašinās uz tavas pieredzes rēķina un tava pieredze paplašinās uz manas pieredzes pamata.
- Man pagaidām grūti apzināt tavu pieredzi, Emanuel, man grūti apzināt arī tavas formas un tavu dzīvi. Gribētos saprast kā augstākās apziņas dzīvo, barojas, kādi viņiem paradumi, manieres, kā viņi domā, ko viņi dara un kā viņi rada, kādēļ es to nevaru apzināties?
= Tev vēl nav atvērtas tās daļas apziņā, kuras LĪDZAPZINĀS manā līmenī. Taču tu atradi ceļu pie Manis, tātad, tava apziņa paplašinājās līdz Manīm, tagad tikai jāaug šajā virzienā, jāpaplašinās, jānostiprinās un jāsāk ražot kādas pieredzes realitātē, lai tās apzinātos tā kā Es tās apzinos. Tu sāksi apzināt viņas caur manu Apziņu. Pietiekami cilvēkam pacelties jebkurā Erceņģelī, Būtnē, kura atrodas pat augstāk virs Erceņģeļu plāna un jūs sākat apzināt mūsu realitāti caur mūsu apziņu.

Pateicos Tev, Emanuel! Bija ļoti patīkami ar Tevi strādāt. Es tevi labi saprotu un ceru uz jaunu tikšanos!

Avots: http://www.sanatkumara.ru/stati/razgovor-o-soznanii-s-immanuilam , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.01.2013. lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.01.2013.
Skatījumu skaits: 548 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: