Galvenie » 2017 » Marts » 18 » NEPARASTA TIKŠANĀS
16:22
NEPARASTA TIKŠANĀS

NEPARASTA TIKŠANĀS
K.E.Ciolkovska laboratorijā

Tamāra Knusle, Latvija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(33) 2017, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.03.2017.

Konstantīns Eduardovičs Ciolkovskis (1857-1935) krievu domātājs, ziātnieks un eksperimentētājs, tēvzemes kosmonautikas un plūdlīnijas aeroplānu pamatlicējs. 1880. gadā eksterni saņēma matemātikas skolotāja diplomu, no 1920. gada strādāja Borovskas un Kalugas skolās. Ciolkovskis zinātniski pamatoja reaktīvā principa pielietošanu lidojumiem kosmiskā telpā un iespējām kosmisko ātrumu sasniegšanā, radīja teoriju raķešu taisnvirziena kustībai, deva matemātisku izstrādi daudzpakāpju raķetes idejai. 20-to gadu beigās Ciolkovskis iemanto pasaules slavu un kļūst atzīts jaunā zinātniskā virziena - raķešudinamika un astronautika vadītājs.

Ciolkovskis - zinātniski-fantastisku darbu autors, kosmiskās telpas izpētes ideju atbalstītājs un propagandists. Ciolkovskis ieteica kosmiskā telpā izmitināt iemītniekus ar orbitālo staciju izmantošanu, izvirzīja kosmiskā lifta ideju, vilcienus uz gaisa spilveniem.
Pēc Ciolkovska domām, kosmoss - tā viengabalaina, harmoniska sistēma, kuras ietvaros atoms un cilvēks vienādi piederīgi Augstākai Vienotībai.
Izejot no visu matērijas formu un pakāpju korelatīvās dzīvības jūtīguma un apgarotības priekšnosacījumiem Visumā, Ciolkovskis pa jaunam izprata filozofiskās problēmas.
Ciolkovskis pieļāva daudzu dažāda blīvuma pakāpju pasauļu vienlaicīgu eksistēšanu, aktīvu savstarpējo mijiedarbību. Visums, no viņa skatu punkta, pilns ar saprātīgām, varenām un laimīgām būtībām.
Ciolkovskis ticēja, ka viņiem izstrādājamie tehniskie līdzekļi un projekti nesīs iespējamo ieguldījumu visuma harmonijas uzturēšanas lietā, pavērs ciešanās esošās un savu likteni radošās cilvēces priekšā jaunus cerību horizontus.

(Informācija no dažādiem Interneta avotiem)


Kad Valdnieks El Morija piedāvāja sazināties ar K.E.Ciolkovski, es biju zināmā apmulsumā. Es vispārīgi zināju šo Cilvēku. Tagad jau, līdz tikšanās brīdim ar Konstantīnu Eduardoviču, es izlasīju diezgan daudz par viņu pašu, kā arī vienu viņa grāmatu - "Sapņi par Debesīm un Zemi". Tā nedaudz sagatavojusies, es beidzot izšķīros par sakaru kanāla nodibināšanu ar viņu. Pēc Skolotāja ieteikuma pieaicināju palīdzēt Valdnieku Kut Humi.
VALDNIEKS KUT HUMI:
"Labdien, labdien, mans dārgais cilvēk! Es priecājos par priekšā stāvošo tikšanos ar Konstantīnu Eduardoviču Ciolkovski. Izvedīšu Tavu "Es" uz tikšanās vietu ar viņu, noskaņošu tavu kanālu uz viņa frekvencēm, ar prieku klausīšos jūsu sarunu. Ja nepieciešams - palīdzēšu."
Valdnieks KUT HUMI piedāvā man pārvietoties caur Dzīvībradošās Uguns Sfēras Portālu, tās centrālajā punktā - Patiesā Laika Kristālā. Sirds Telpā es redzu šo Portālu, es izsaku patiesu Nodomu: pārvietoties pa Dzīvībradošās Uguns Sfēras varavīkšņoto Portālu baltās Sfēras centrā - Patiesā Laika Kristāla centrā... Es Nulles Punktā, kur Laika-Telpa saritināta. Lūk, Telpa atraisās manā priekš un es esmu kaut kādā zālē, kaut arī to, kas man apkārt, tikai nosacīti var apzīmēt ar šo vārdu
Es saprotu, ka būs ļoti neparasta tikšanās.
Apkārt - dažādas intensitātes Gaismas mirdzums, dažādu krāsu gamma: Gaismas varavīkšņota spektra griezšanās ar visiem pustoņiem; maiga Gaisma plūstoši transformējas piesātinātā, spilgtā, tad pāriet atkal daudz mierīgākā. Visu laiku notiek kaut kāda pārplūsme; sajūta, ka apkārt kaut kāda nenotverama matērija - zaigojoša vide. Sajūtu it kā vieglu vēja pūsmu pie gaismas lauku pārvietošanās. Šī Gaismas telpa piepildīta ar tādu Mīlestību, ka Sirds paplašinājās un, šķiet, pamira no maiguma. Un vēl: viss it kā notiek kaut kādā sfēriskā apjomā. Sfēriskums sajūtams tādēļ, ka es atrodos it kā centrā šiem Gaismas lāsmojumiem. Sienu nav, bet ir blīvuma klātbūtne, neredzama ierobežojuma, vai telpas norobežotība.
Es lūdzu Skolotāju Kut Humi paskaidrot, ko redzu un sajūtu.

KUT HUMI:
"Tavā priekšā atvērās dimensiju Telpa un tu iegāji Jaunās Ģenētikas Attīstības un Jaunās Matērijas attīstības Iespējamību daudzdimensionālā Institūta telpas smalk-frekvenču matērijā. Tā sfēriska telpa, kurā mēs tagad atrodamies, ir jaunu telpas matēriju Gaismas eksperimentālā laboratorija. Šeit notiek dažādi pētījumi, dažādu matērijas veidu, noteiktu frekvenču kodu radīšanai, kurus plāno ienest cilvēka jaunajā Daudzdimensionālajā DNS. Ja jau pieradi pie Gaismas kustības, tad vari redzēt un atšķirt dažādas ierīces, kuras tu redzēji kā sfēriskas un "sienas" nedaudz caurspīdīgas.
Tagad es tavu uztveres frekvenci noskaņoju uz Konstantīnu Eduardiviču Ciolkovski - vienu no šīs laboratorijas Galvenajiem Vadītājiem - un nododu tavu zinātkāro "Es" šim izcilajam Talantam".
Un, lūk, es redzu kā caur dūmakaini rozā Gaismu izspiežas figūra, tas - uz mūsu Zemes leģendārais K.E.Ciolkovskis. Un izskatās viņš daudz jaunāks, kā portretā.
Labdien, Konstantīn Eduardovič! Atzīstos, es negaidīju, ka redzēšu Jūs un varēšu nedaudz ar Jums parunāt.
- Sveicināta, tautiete! Priecājos, ļoti priecājos par mūsu iepazīšanos, divkārt priecīgs par tavu ierašanos manā kosmiskās jaunrades telpā.
Konstantīn Eduardovč, es jau zinu, ka Jūs darbojaties Daudzdimensionālās Ģenētikas laukā. Bet kā tad šī laboratorija, kur Jūs viens no tās vadītājiem? Kā es sapratu no Skolotāja Kut Humi paskaidrojuma: šī - laboratorija priekš dažādu telpas līmeņu jaunas matērijas radīšanas.
- Mana dārgā, tu visu pareizi saprati. Institūts mums zinātniski pētniecisks (redzi, termins atbilst jūsu dimensijai). Pasaules izpētes virzienu, jaunu un cienīgu radīšana, neiedomājamu daudzumu priekš cilvēces. Šīs laboratorijas virziens cieši saistīts arī ar Ģenētiku. Jūs jau daudz zinat par enerģijām un matēriju kādās dzīvo arī planēta Zeme, un Cilvēks kā daudzdimensionāla kosmiska Gaismas Būtne. Tagad, ja tu vēlies, es varu nedaudz pastāstīt par dažām enerģijām, matērijām, kuras mēs, kaut kādā mērā, radām, pamatīgi izpētam un dodam tām "ceļazīmi dzīvē" šeit, šinī telpā. Ne velti tu nokļuvi tieši šeit. Es zinu, protams, kas tu, zinu tavu ugunīgo potenciālu un domāju, ka tava Sirds un Dvēsele šeit visu sapratīs un pieņems.
Nu ko, tu gatava pieņemt manu zinātnisko lekciju-demonstrāciju?
Jā, protams, es ar nepacietību gaidu aizraujošu stāstu un kaut kādu pieredzi.
- Kā zināms, evolucionē arī Telpa, un Laiks, un enerģijas, un matērija. Tādēļ dzīve pastāvīgi ienes savas korekcijas sākotnēji radītajam. Kosmiskā Uguns, tās enerģija, ir svarīgs virzošs Spēks, ģenerators jebkuras Pasaules radīšanai, jebkura atoma, jebkuras matērijas. Kosmiskā Uguns - tā Radītāja Sirds Uguns, Viņa Enerģijas Daļa. Un šī Daļa klātesoša jebkuram radījumam. Šī Ugunīgā Enerģija vienmēr savās frekvencēs ieslēdz vēl vienu Enerģiju, kas novirza Kosmisko Ugunīgo Plūsmu un savā būtībā nes radīšanas matricu. Un tā, protams, Mīlestības Enerģija. Bet, lai šīs divas enerģijas varētu kaut ko radīt, vēl vajag arī telpu organizējošu enerģiju, un tā - Laika enerģija. Lūk, principā, trīs "vaļi", uz kā bāzējas šī enerģija. Katra enerģija rada savu matēriju, kurā viņa dzīvo, attīstās. Enerģija - tā kustīga būtība, tā dzīva būtība, par cik dažāda enerģija iet no Radītāja Sirds - mūžīgi dzīvās Vienības visa Kas Ir.
Jūs zinat, ka viens no cilvēka Ķermeņiem viņa Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā ir Ugunīgais Ķermenis un tas sastāv no Ugunīgās matērijas. Ir arī Laika Ķermenis, un tas sastāv no Laika matērijas vai Temporālās matērijas. Taču šajā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā nav nosaukts vēl viens Ķermenis. Un, lūk, interesants jautājums: kur tad šinī cilvēka Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā Mīlestības Ķermenis un Mīlestības matērija? Mīlestības Dievišķā Enerģija savieno visus Ķermeņus, visas matērijas dzīvā Ķermeņu un matēriju daudzdimensionālā kompleksā.
Mīlestības Enerģija - tas mūžīgais Cilvēka Sakrālās Sirds dzinējs. Un lūk, ko jums teikšu: Sakrālā Sirds - tā arī ir Mīlestības Ķermenis, Mīlestības Matērijas Dievišķais Avots. Un Sakrālā Sirds, izstarojot Mīlestības enerģiju, telpā rada Mīlestības Matēriju; tā ļoti smalka, daiļa, pilna Maiguma un Dvēseles Gaismas. Un mēs, lūk, tagad radam eksperimentālu matēriju - matēriju, kas savā atomu struktūrā apvieno trīs enerģijas to jaunā kvalitātē: Ugunīgo, Mīlestības Enerģiju un Laika Enerģiju. Šī apvienotā Enerģija ir kvalitatīvi jauna Trīsvienības Enerģija, un tā radīs kvalitatīvi jaunu Matēriju. Jaunā Matērija ieies Cilvēka Jaunās Kosmiskās Rases jaunajā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa sastāvā. Kompleksās Enerģijas Kodi būs ienesti Cilvēka daudzdimensionālā Genomā. Tā jau ne tik tāla nākotne. Vistuvākajā laikā Matērija, jaunās Enerģijas izausta, būs viena no galvenajām Matērijām Polipasaules telpā.
Lūk, mana dārgā sarunu biedre, par ko es vēl gribu teikt: kā zināms, visu var radīt ar cilvēka Domu. Priekš radīšanas ar Domu, nepieciešama cilvēka iekšējo enerģiju sevišķa tīrība, ievērojama šo enerģiju koncentrācija un apzināšanās, ka tu, cilvēks, esi Radītājs un Radītājs ar lielo burtu. Tieši to mēs šeit skaidri apzināmies. Apzināšanās dod kolosālu spēku jaunradei. Un lūk, radīšana ar Domu enerģiju kaut kādas formas no jaunā Matēriju veida, es pat teiktu - Matērijas eksperimentālās klases, prasa arī sevišķu Domu enerģiju, kurai jābūt spilgtai, daiļai, smalkai kā Saules Staram. Šī spilgtā, precīzā Enerģija arī rada, sava veida, juvelierisku matēriju, kas formē, savāc, burtiski "sašuj" no apvienotās Matērijas - Laiks+Uguns+Mīlestība - atsevišķām puzlēm, apzinātu domformu jaunajā Enerģijā un jaunajā Matērijā. Tā - cilvēka jaunrades daļa, jau iegājuša Polipasaules realitātē un dzīvojoša tās enerģijās un matērijā. Mīlestības enerģija, kuru izstaro cilvēka Sirds, paaugstina Domas enerģijas frekvenci, izsmalcina Domas matēriju, tā kļūst ļoti plastiska, un ar to var ātri formēt savus radījumus. Ugunīgā Enerģija piepilda radīto ar Dzīvības Elpu. Radījums, radīts ar Domas enerģiju, izlaistu caur cilvēka Sirdi, ar sevi pauž jaunu dzīvu būtību. Visu, kas tiek radīts no jaunās Matērijas, burtiski dzemdina cilvēka Sirds, un ir viņa tuvs draugs. Lūk, tādas perspektīvas. Protams, viss vēl attīstībā, taču rezultāti jau saņemti pārsteidzoši. Ceru, ne sevisķi nogurdināju. Es gribu, lai tu izmēģinātu domformas radīšanas metodi šajā telpā un viņas dzimšanu Dzīvē. Gatava?
Ar prieku! Es ceru, man izdosies.
- Izdosies! Izdosies! Jo taču Skolotājs Kut Humi un es - līdzās, mēs tavu jaunrades procesu vedīsim. Tagad tu telpā, kur jau sintezētas, gan jaunā kompleksā Enerģija un jaunā kompleksā Matērija. Vienīgais uz ko gribu vērst uzmanību: kaut arī Enerģija kompleksa, taču katra tās sastāvdaļa, bet tās - Uguns Enerģija, Mīlestības, Laika - darbojas tajās proporcijās, kādas nepieciešamas priekš konkrētas domformas radīšanas un tās radīšanas pašreizējā realitātē. Arī kompleksā Matērija piedalās radīšanā savu sastāvdaļu noteiktās proporcijās, Kompleksa atbilstošas enerģijas nodiktētu.
Domāju, ka priekš uztveres, kas notiek, šo kopējo datu, pietiekami, un es ne pārāk noslogoju tavas smadzenes ar zinātniskiem terminiem. Uztver visu ar Sirdi, tas galvenais.
Nu ko, sāksim (Smaida)
Jā!

- Tu atrodies telpā, speciāli noformētā Laika enerģijā un šeit darbojas likumi, atbilstoši tā frekvencēm. Šī telpa, kā tu redzi, piepildīta ar dažādām gaismas vibrācijām. Tu sajūti arī tādus spēcīgus Mīlestības viļņus, ka Elpa aizraujas! Man taisnība?
Jā, Sirds atvērās plaši, tik plaši, ka tā izgāja aiz ķermeņa robežām; un sajūta tāda ka es šeit izplūdu, izblīdu... apkārt tāds spilgts mirdzums, Gaismas uzplaiksnījumi; bet sajūtas, ka tas viss notiek kaut kādā apjomā...
- Lūk, lūk, to apjomu arī veido Laika enerģija, pateicoties kontaktam ar Ugunīgo Enerģiju, izpaustu caur gaismas ugunīgiem uzplaiksnījumiem, spirālēm, viļņiem. Šeit - vieta jaunajai Matērijai, šeit vieta, kur var iemiesot domformu dzīvē Patiesā Laika apstākļos, kura frekvence 13:20. Un tu šurp atnāci caur Patiesā Laika Kristāla Nulles Punktu.
Tava Sirds Mīlestības piepildīta, viņa izlīst radīšanas telpā. Tagad ar Domu izpaud to, ko nolēmi radīt.
Es domās stādījos priekšā rozi, vēl pilnīgi neizplaukušu: ziedlapiņas sniegbaltas, samtainas, pa malām maigi rozā. Kāts spēcīgs ar tumšām smaragda lapiņām.Uz lapiņām - rasas pilieni, man tā patīk. Rozei ļoti patīkams aromāts....
Skatos: manā priekšā, telpā parādas šis tēls, bet kā apjomīgs attēls, poze - nedzīvs zieds vēl
...
- Lūk, pirmais solis veikts. Ļoti pareizi ir iztēloties, es teiktu, izzīmēt maksimāli sīki vēlamo tēlu. Bet tagad no Sakrālās Sirds izdari Mīlestības sūtījumu-impulsu un spilgtu Nodomu, savas Rozes atdzīvināšanai, arī nodod Sirdij.
Es cenšos visu nodot no Sakrālās Sirs. Un redzu, kapkārt manam apjomīgajam attēlam - rozei - sākās telpas enerģijas kustība. Rozes kontūras kļuva spilgtākas. Gaisma piepildīja ziedlapiņas, tās kļuva gluži kā īstas ziedlapiņas, bet rasas pilieni pilni ar varavīkšņotu Gaismu... Lūk, arī kāts, lapiņas - tas jau ne apjomīgs zīmējums, bet kaut kas vairāk...
- Tā, viss labi. Lūk, arī otrs etaps iziets. Bet tagad galvenais: Ieelpot Dzīvību šinī brīnišķīgajā Domu radījumā. Un šeit nepieciešams Impulss-Atslēga, tas - Sirds Ugunīgs sūtījums. Šeit klātesošs ir Skolotājs Kut Humi. Viņš palīdzēs nosūtīt vajadzīgā spēka impulsu. Tēls radīts no kompleksās Matērijas, nofiksēts Domu Matērijas telpā, bet Sirds Uguns iedvesīs Dzīvību radītajā tēlā. Sirds Uguns ļaus iedegties Ugunīgajai Matērijai, bet tā ar saviem pavedieniem-strautiņiem izplūdīs pa visu tēlu. Mīlestība, Uguns, Laiks, Doma rada jauno dzīvo Būtni.
Kādu Uguni jāaktivizē savā Sirdī?
- Priekš augu radīšanas vietā aktivizēt Oranžo Uguni un Smaragda Uguni. Smaragda Uguni aktivizējam katrā radīšanas gadījumā, plus - citas Dievišķās Ugunis. Katrā gadījumā jāklausa savam Augstākajam "Es", Viņš pateiks priekšā: Kādu Svēto Uguņu Impulss nepieciešams konkrētā gadījumā. Jā, nepieciešams radīt jaunas formas apzināti un Sirds Uguni piesaukt līdzsadarbībai apzināti. Nu ko, aktivizē Oranžo un Smaragda Uguni.
Es izlēmu, ka tās aktivizēšu savā Sakrālajā Sirdī, ar Uguns mantrām. Sāku trīs reizes izdziedāt Oranžās Uguns mantru
EĻ-KA-RA / ЭЛЬ-КА-РА un Smaragda Uguns mantru ESTELA-IJO-NOE / ЭСТЭЛА-ЙО-НОЭ
 ...
Un lūk, redzu: es it kā stāvu Smaragda-Oranžā Uguns strūklā, ugunīgās strūklas apmazgā rozi un tāda sajūta, ka viņa atvilka elpu, kaut kādas trīsas pārskrēja pār ziedlapiņām un lapiņām. Roze sāka atvērt savas ziedlapas, bet uz tām - rasas pilieni spēlē varavīksni, pārveļas no ziedlapas uz lapas... kāts pielija ar spēku, sajūta, ka pa to skrien sulas un apteoze: Roze sāka izplatīt maigu aromātu! Es neticēju savām acīm.... Konstantīns Eduardovičs pietiekami izsmējās.
- Nu lūk, apsveicu! Var teikt, ka tas - 4-ās dimensijas cilvēka radījums jaunajā telpā, jaunā Enerģijā un jaunā Matērijā. Ceru, tu biji priecīga iepazīties ar jaunām radīšanas iespējām. Noteikti, tagad tu absolūt droša, ka cilvēks var visu, tādēļ ka viņā dzīvo Radītāja Uguns un Mīlestība.
Esmu sajūsmināta! Pateicos Jums, Konstantin Eduardovič, par interesanto stāstījumu un pieredzi, kurā es ņēmu dalību. Valdniek Kut Humi, pateicos Jums par Ugunīgo Palīdzību,
Es lūdzu atļauju Konstantīnam Eduardovičam atnākt dažreiz pie viņa pēc interesantas un derīgas informācijas priekš manis, uz ko saņemu laipnu atļauju.
Mana izeja no šīs burvīgās telpas - Enerģijas un Matērijas Sintēzes Laboratorijas - notika ātri: caur Patiesā Laika Kristālu.
Es pateicos Valdniekam Kut Humi par silto vadību, par iespēju iepazīties ar Konstantīnu Eduardoviču Ciolkovski.


Augusts 2016.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(33) 2017, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
---------
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /18.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.03.2017.

=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.03.2017.

Skatījumu skaits: 344 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: