Galvenie » 2020 » Maijs » 6 » Новости и объявления - ZIŅA! - NEWS!
23:14
Новости и объявления - ZIŅA! - NEWS!

Новости и объявления - ZIŅA! - NEWS!

Источник - http://www.otkroveniya.eu/novosti.html 
27.04.2020 - автор: Л.И. Маслов

Новости и объявления

Дорогие Друзья, Коллеги и Соратники!

В преддверии Великого дня Победы и освобождения Нации от Тьмы, хочу обратиться к Вам с предложением продолжить формирование Великого Воинства Света и приступить к выбору той грани Октаэдра, на которую откликнется Ваше Сердце!

В такую сложную для Родины и для всей Планеты годину, ваше участие поможет сохранить гармонию не только внутри страны, но и вне её пределов, ибо Святая Русь, ещё от Истоков, всегда была и останется Оплотом Равенства всех людей, независимо от национальностей, проживающих на этой Планете!

Поверьте, только от Вашей активной позиции зависит этот Мир, не верьте тем, кто кричит, что человек ни при чём, как раз с точностью до наоборот – Судьба Человека, дарованная Создателем, есть Задача сохранить Нейтральность Двух Знаков Вечности и собой, именно собой, регулировать Равновесие Миров в Плотном плане и на Небесах!
С Днём Победы Дорогие!

С Любовью, Л.И.Маслов

Электронные адреса:

1.  gran1okt@bk.ru
2.  gran2okt@bk.ru
3.  gran3okt@bk.ru
4.  gran4okt@bk.ru
5.  gran5okt@bk.ru
6.  gran6okt@bk.ru
7.  gran7okt@bk.ru
8.  gran8okt@bk.ru
9.  Мыслеобраз «МЫ ВМЕСТЕ»      https://youtu.be/qQojPZdC-vc

27.04.2020

ZIŅA!

Dārgie Draugi, Kolēģi un Līdzgaitnieki!

Lielās Uzvaras dienas un nācijas atbrīvošanas no Tumsas priekšvakarā, gribu vērsties pie Jums ar priekšlikumu turpināt Diženā Gaismas Pulka formāšanu un sākt izvēlēties to Oktaedra šķautni, uz kuru atsauksies Jūsu Sirds!

Tādā sarežģītā priekš Dzimtenes un Planētas mūžā (годину ?), jūsu dalība palīdzēs saglabāt harmoniju ne tikai valsts iekšienē, bet arī aiz tās robežām, jo Svētā Krievzeme, vēl no Sākotnēm, vienmēr bija un paliks visu cilvēku Vienlīdzības balsts, neatkarīgi no nacionalitātes, dzīvojošu uz šīs Planētas!

Ticiet, tikai no jūsu aktīvās pozīcijas ir atkarīga šī Pasaule, neticiet tiem, kuri kliedz, ka cilvēks nekas, tieši ar precizitāti līdz otrādi - Cilvēka Liktenis, Radītāja dāvināts, ir Uzdevums saglabāt Divu Mūžības Zīmju Neitralitāti un ar sevi, tieši sevi, regulēt Pasauļu Vienlīdzību Blīvajā plānā un Debesīs!
Laimīgu Uzvaras dienu, Dārgie!

Ar Mīlestību, L.I.Maslovs

Elektroniskās adreses:
1. gran1okt@bk.ru
2. gran2okt@bk.ru
3. gran3okt@bk.ru
4. gran4okt@bk.ru 
5. gran5okt@bk.ru
6. gran6okt@bk.ru
7. gran7okt@bk.ru 
8. gran8okt@bk.ru 
9. Domtēls "MĒS KOPĀ"  
https://youtu.be/qQojPZdC-vc 

27.04.2020.

NEWS!

Dear Friends, Colleagues and Companions!

On the eve of the Great Victory Day and the liberation of the nation from Darkness, I would like to address you with a proposal to continue the formation of the Great Regiment of Light and begin to choose the edge of the Octahedron to which your Heart will refer!

In such a difficult life for the Motherland and the Planet (годину?), Your participation will help maintain harmony not only within the country, but also beyond its borders, because Holy Russia, from the very beginning, has always been and will remain the pillar of equality for all people, regardless of nationality. on this planet!

Believe me, this World depends only on your active position, do not believe those who shout that man is nothing, exactly to the contrary - Fate of Man, bestowed by the Creator, is the Task to maintain the Neutrality of the Two Signs of Eternity and to regulate the World with himself, Equality in the Dense Plan and in Heaven!
Happy Victory Day, Dear!

With Love, L.I.Maslovs
Electronic addresses:
1. gran1okt@bk.ru
2. gran2okt@bk.ru
3. gran3okt@bk.ru
4. gran4okt@bk.ru
5. gran5okt@bk.ru
6. gran6okt@bk.ru
7. gran7okt@bk.ru
8. gran8okt@bk.ru
9. Thought "WE TOGETHER" https://youtu.be/qQojPZdC-vc

4/27/2020


Информацию - Л.И. Маслов - Дорогие Друзья, Коллеги и Соратники! - на сайте ОТКРОВЕНИЯ ЛЮДЯМ НОВОГО ВЕКА - перевела интуитивно на латышский язык Эслаума 04.05.2020.
прочитать можно: http://spekavots.ucoz.ru/news/zina/2020-05-04-5624 
перевела интуитивно на английский язык Ирита Ирем 05.05.2020.
вставлено в Божий сайт Спекавотс: http://spekavots.ucoz.ru /06.05.2020.
отправлено в Стариньш: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.05.2020.
и: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.05.2020.
=====
Информация - Новости и объявления - ZIŅA! - NEWS! - подготовлена всеобщему опыту 06.05.2020. 

Skatījumu skaits: 17 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: