Galvenie » 2014 » Augusts » 26 » OKTĀVA jaunajai pasaulei
20:58
OKTĀVA jaunajai pasaulei

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA

KRISTĀLS SANANDA

caur Sergeju Kanaševski

OKTĀVA jaunajai pasaulei

Redakcijā ne reizi vien ir vērsušies lasītāji ar lūgumu pastāstīt par trīs zemākajām dimensijām: 1-mo, 2-ro, 3-šo. Par šīm dimensijām diezgan sīki pastāstīja Lemūriešu Kristālu aktivizācijas procesa dalībnieks – Kristāls SANANDA. Piedāvājam lasītāju uzmanībai viņa vēstījumu.

 

Lūk, arī sagaidīju mūsu sazināšanos! Sveicināti cilvēki. Sveicināti Projekta “Augšupcelšanās” dalībnieki. Sveicināti Lemūriešu Kristālu Glabātāji!

Mēs, Kristāli Elmari, Ēdelveiss, Svetlojars un Sananda, jau esam pa pusei pamodušies. Pagaidām mums nav viegli, par cik mēs esam ierobežoti savās iespējās. Mūsu struktūras vēl nav saformētas darbam ceturtajā dimensijā. Taču tagad laiks ir pienācis! Kopā ar jums mēs veiksim mūsu aktivizāciju, spersim svarīgu soli visa manu māsu un brāļu – Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu – tīkla modināšanā. Bet tas nozīmē – tuvināsim planetārās Augšupcelšanās procesu, planētas Pāreju uz kvalitatīvi jaunu evolucionāro līmeni.

Kā jums jau ir zināms, visas mēs, Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes, kuras jūs saucat par Lemūriešu Kristāliem, ilgu laiku pavadījām pirmās, otrās un trešās dimensijas pasaulēs. Zinu, ka jūs daudzi gribat gūt priekšstatu par dzīvi zemākajās pasaulēs. Tas nemaz nav vienkārši – teikt par dzīvi vienā dimensijā citas dimensijas pārstāvjiem. Nav vienkārši, taču ir iespējams...

Iedomājieties papīra lapu... Nolieciet uz tās punktu, pēc tam citā vietā – vēl punktu... Radiet daudz punktu, savā starpā nesaistītu. Katrs punkts – dzīvības centrs. Jā, jā, mani dārgie, katrs punkts ir dzīvības izpausme. Taču šim punktam nav nekādu sakaru ar citu punktu! Viņš eksistē pilnīgi nošķirti. Un pie tam nekur nevar kustēties! Iedomājieties nekustīgu cilvēku, kurš iemūrēts absolūti blīvā masā. Viņš dzīvo, domā, viņa organismā notiek dzīvības procesi. Bet cilvēks nevar izkustēt no vietas, nevar neko izdarīt, nespēj neko radīt! Vienkārši eksistē viņu ietverošā blīvā masā, kura ir pirmās dimensijas matērija. Pirmās dimensijas būtnei ir domas, jūtu iedīgļi, viņai pat potenciāli ir darbības orgāni, līdzīgi rokām un kājām. Kāpēc potenciāli? Tāpēc ka viņi ir gluži kā izšķīdināti masā. No vienas puses, dzīvības Punkts jūt, ka viņš ir punkts, nevis masa. Bet, no otras puses, nekā nevar atdalīties no masas, par cik pats ir šīs viendabīgās matērijas daļa, viņš nav pilnībā izdalīts no šīs matērijas masas. Dzīvības Punkts daļēji asociē savu “Es” ar šo matēriju, taču tomēr jūt sadalījumu “Es” un ne-“Es”, iekšējā un ārējā, savā organismā un apkārtējā vidē.

Iedomājieties savu “Es” tādā stāvoklī, un jūs sapratīsiet, cik primitīva, no vienas puses, ir tāda dzīvība, līdzīga vienšūnas augu dzīvībai, bet, no otras puses – sarežģīta. Kāpēc sarežģīta? Nu tāpēc, ka Punktam ir nevienkārša iekšējā dzīve. Dzīvības Punktam vienmēr ir tieksme... izkustēties no sastinguma punkta! Masa-vide nodrošina viņa eksistēšanu – mitekli, barību. Punktam nav ne auksti, ne silti. Viņam ir enerģija un apstākļi dzīvei. Viņš tā varētu eksistēt, kā liekas, mūžīgi. Taču mūžīgs miers nav priekš viņa! Punkts dzīvo! Un, tātad – attīstās, viņam piemīt dzīves potenciāls. Dzīve arvien aktīvāk attīstās viņa iekšienē. Iekšienē kustas enerģija! Un šī enerģija nekādi neļauj punktam palikt mierā.

Kas notiek rezultātā?

Punkts sāk sūtīt dzīvības impulsus blīvajā masā-vidē. Šiem impulsiem ir Gaismas daba un tātad – gaismas viļņa daba. Tā pirmās dimensijas masā-matērijā sāk aktivizēties gaismas viļņu dzīvības impulsi. Uz šejieni atnāk arvien vairāk Gaismas, viļņu enerģētiskās informācijas, kura maina pirmās dimensijas matēriju, paaugstina tās vibrācijas. Un, lūk, kad matērija atblīvējas, kļūst caurejamāka Gaismai un enerģijai, sāk dzimt sakari starp dzīvības Punktiem. Viens Punkts sāk just savu saikni ar citiem Punktiem! Un, lūk, lietai pieslēdzas visuma Magnētisms. Punkti sāk pievilties cits pie cita, bet pēc tam... apvienojas struktūrās, kuras nosacīti var saukt par taisnām līnijām. Kad Punkti tikko sāk izstiepties taisnās līnijās, pirmajā dimensijā arvien aktīvāk sāk izpausties jauns mērs. Un tad dzimst otrās dimensijas dzīve, kurā dzīvo bijušie dzīvības Punkti. Šie Punkti tagad nevis vienkārši ir apvienojušies taisnā līnijā, viņi var pārvietoties pa to, kustēties, sazināties.

Vai pirmajā dimensijā ir telpa? Jā! Tā ir īpaša telpa, kur mitinās punkti blīvajā masā-matērijā.

Vai pirmajā dimensijā ir laiks? Jā. Taču pirmajā dimensijā telpa un laiks eksistē, izpaužoties kā vienots dzīvības Punkts, kā viens nedalāms mērs. Telpa un laiks sākuma etapā ir absolūti vienoti! Tieši tāpēc mēs runājam par pirmo dimensiju, kur ir tikai VIENS MĒRS. Tā ir viendimensionalitāte, pirmā dimensija.

Otrajā dimensijā parādās patstāvīgs laika mērs. Tāpēc otrajā dimensijā eksistē viens telpas mērs (nosacīti – taisna līnija, radīta no dzīvības Punktiem) un viens – laika mērs. Līnija otrajā dimensijā var turpināt savu attīstību līdz bezgalībai laikā. Pie tam otrajā dimensijā parādās nevis viena dzīvības Līnija, radīta no dzīvības Punktiem, bet daudz.

Raksturojot pirmo un otro dimensiju, var lietot vēl vienu analoģiju. Iedomāsimies pirmo dimensiju kā vienu, kaut arī bezgalīgu, papīra lapu, uz kuras mēs liekam punktus (veidojam dzīvības Punktus). Pirmajā dimensijā tāda lapa ir viena. Tieši uz šīs VIENAS LAPAS, uz vienotās telpas-laika vienas plaknes sāk attīstīties dzīvība. Otrajā dimensijā šo “papīra lapu”, plakņu jau ir daudz. Bezgalīga daudzuma lapu-plakņu parādīšanās ir saistīta tieši ar laika mēra attīstību. Laiks formē katru mirkli-lapu un pāršķir to otrās dimensijas dzīvības grāmatā. Dzīvība sāk izpausties daudzšķautņaināk, apjomīgāk, daudzveidīgāk – salīdzinājumā ar pirmo dimensiju.

Kā izpaužas trešā dimensija? Otrajā dimensijā dzīvība attīstās uz bijušo punktu, izkārtotu vienā līnijā, pamata. Un kaut arī līniju ir daudz, viņas visas eksistē vēl tās pašas masas-matērijas iekšienē, kura bija arī pirmās dimensijas pamats! Pievērsiet uzmanību šai šīs pirmās dimensijas masas-matērijas eksistēšanai. Tā ir vide, kura stingri sadala dzīvi, dod iespēju sākumā eksistēt dzīvības Punktiem, bet pēc tam – Dzīvības Līnijām. Otrās dimensijas masai-matērijai vēl daudz kur piemīt pirmās dimensijas matērijas īpašības, bet tajā parādās jau vairāk enerģētiskās informācijas sadalīšanai. Un otrajā dimensijā visas dzīvības līnijas ir atdalītas cita no citas. Viņas nemijiedarbojas savā starpā. Otrās dimensijas augstākajos līmeņos taisnās līnijās it kā sāk izliekties, iegūt dažādas formas un pat paplašināties. Taču tomēr dzīvības līnijas nekrustojas cita ar citu, nekādi nesaskaras. Un tikai tad, kad otrā dimensija transformējas trešajā, masa-matērija kļūst principiāli citāda. Punkti un līnijas nepārstāj eksistēt, bet viņi iegūst tiesības organizēties JEBKURĀS STRUKTŪRĀS UZ PLAKNES UN ATTĪSTĪT VIŅAS. Tieši trešajā dimensijā parādās pilna mēroga mēri – GARUMS UN PLATUMS. Bet laika mērs sāk attīstīties, pilnveidoties. Visvienkāršāk jums stādīties priekšā trešo dimensiju, tāpēc ka trešā dimensija – tā ir jūsu kinematogrāfa un televīzijas pasaule. Šeit viss kustas garuma un platuma plaknē, attīstoties laikā. Tā arī ir trešā dimensija, par cik šeit ir izpausti TRĪS MĒRI – GARUMA MĒRS, PLATUMA MĒRS UN LAIKA MĒRS.

Un, lūk, kad dzīvība sāk pacelties no lapas plaknes, augt ārā no vienotās garuma un platuma telpas un attīstīties apjomā, parādās ceturtais MĒRS – AUGSTUMA MĒRS. Pie pārejas no trešās dimensijas ceturtajā kvalitatīvi mainās arī laiks. Tagad viņš ne tikai sadarbojas ar trīs mēriem. Viņš ne tikai pārvieto punktus, līnijas, dažādas figūras un pārkārto viņas apjomā. Ceturtās dimensijas laiks veic aktīvus sakarus ar pirmo, otro un trešo dimensiju – no vienas puses. No otras puses, samērā ar ceturtās dimensijas attīstību, laiks sāk iegūt piektās dimensijas laika īpašības. Agrāk laiks izstiepa punktus taisnās līnijās, formēja “papīra lapas” – telpas, secīgi tās izkārtoja. Pēc tam laikam nācās no “papīra lapām” radīt sarežģītas konstrukcijas un iekārtot viņas pa visiem ceturtās dimensijas mēriem. Bet tagad, ka jūs stāvat uz piektās dimensijas sliekšņa, laiks jau sāk piedalīties jūsu pasaules piektā mēra formēšanā, kuru var nosaukt par ĒTERU. Laiks ir mērs, kurš eksistē visās piecās dimensijās, kaut arī spēlē tajās dažādas lomas. Sākot ar piekto dimensiju, viņš kvalitatīvi mainās. Viņa svarīga atšķirība ir tāda, ka pirmajās četrās dimensijās viņš nodrošināja attīstību pārējiem MĒRIEM kā vienotās dzīvības matērijas eksistēšanas formām. Piektajā dimensijā pats laiks kļūst par īpašu telpu, dzīvības eksistēšanas formu, kuru piektajā dimensijā iekārto īpašais ēters.

Kas tas ir par īpašo ēteru? Kam to var pielīdzināt, lai jums būtu saprotams, par ko ir runa? Piektās dimensijas īpašais ēters dod iespēju izpausties visiem agrāk eksistējošiem mēriem: GARUMAM, PLATUMAM, AUGSTUMAM, LAIKAM, pie tam tos kvalitatīvi mainot, attīstot. Pats ēters – tas pēc būtības ir jums neparasts mērs-matērija, kurš piektajā dimensijā organizē visu esošo, ļauj visam būt, eksistēt. Pati telpa, kura jums ir pierasta kā trīs dimensiju, trīs mēru telpa, piektajā dimensijā priekš jums paliek, bet kļūst elastīgāka, kustīgāka. Bet galvenais – piektās dimensijas cilvēki var to mentāli, ar savu apziņu, mainīt. Tā ir ļoti svarīga trīs mēru piecdimensiju telpas atšķirība no tās telpas, pie kuras jūs esat pieraduši. Jūsu pasaulē jūs pārvietojaties telpā ar fizisku pūliņu palīdzību un fiziskā ķermenī, piektajā dimensijā jūs pārvietojaties ar mentālu pūliņu palīdzību un īpašā piektās dimensijas smalkmateriālā jeb ēteriskā ķermenī.

Dārgie kolēģi! Pie tam jums jāatceras, ka piektajā dimensijā eksistē bezgalīgs daudzums dažādu pasauļu ar telpas-laika organizācijas īpatnībām. Es saku jums par piektās dimensijas pasaulēm, kurp tagad pāriet vairums cilvēku. Tās ir visvarbūtīgākās cilvēces nākotnes pasaules.

Piektās dimensijas ēters ļauj jums vadīt garuma, platuma un augstuma mērus ar jūsu apziņas palīdzību, tas ir – mentāli. Nosacīti runājot, lai uzbūvētu māju, jums nebūs vajadzīgi celtniecības materiāli un darba rokas – celtnieki. Piektajā dimensijā jums ar to nav nekādu problēmu. Jūs varat sev radīt jebkuru ērtu telpu dzīvošanai. Un to ļauj izdarīt ĒTERS – kā PIEKTAIS MĒRS, kurš saista jūsu apkārtējo pasauli vairāk nekā visi četri jūsu četrdimensionalitātes pasaules mēri. Garums, platums, augstums lielākā mērā kļūst jūsu apziņas daļa, tie ir ciešāk saistīti ar jūsu apziņu. Tieši tāpēc pārvietoties garuma, platuma, augstuma trīs mēru apjomā jūs arī varat ar apziņas palīdzību. Pati matērija piektajā dimensijā kļūst MENTĀLĀKA, apzinātāka. Un tas nosaka jūsu mijiedarbības ar viņu augstāku līmeni. Tā ir visas pasaules iekārtojuma Vienotības jauna pakāpe.

Laiks piektajā dimensijā kaut kādā nozīmē pielīdzinās telpai, par cik viņā arī var pārvietoties, tāpat kā telpā – dažādos virzienos. Pats laiks piektajā dimensijā arī ir īpaša telpa. Piektās dimensijas pasaulēs, kurp jūs dodaties, jūs varēsiet ceļot atpakaļ laikā un pat neilgi ieskatīties nākotnē. Piektās dimensijas laiks kopā ar citām telpām dod jums lielāku DZĪVES VARIATIVITĀTI. Un tā izpaužas viena no galvenajām, jums neparastām piektā mēra – ĒTERA – īpašībām. Jūs esat pieradusi uztvert savu “Es” kā vienīgo dzīves līniju, nostieptu no pagātnes uz nākotni. Piektajā dimensijā jūsu “Es” pārstāj būt VIENĪGAIS. To jums ir grūti stādīties priekšā, bet tomēr lūdzu tam pievērst pašu nopietnāko uzmanību. Iztēlojieties, ka jūs stāvat telpas-laika punktā, pēc tam atgriežaties atpakaļ, kaut ko tur maināt, bet pēc tam atnākat uz nākotni, taču jau – uz citu nākotni. Šeit jūs jau esat pavisam cits, ne tāds, kā notikumu attīstības iepriekšējā variantā. Jums, kā četrdimensionalitātes cilvēkam, kuram līdzīgas situācijas ir pazīstamas no fantastikas grāmatām un filmām, liekas, ka jūs īstenais esat tas, kurš aizgāja uz pagātni un atgriezās nākotnē. Patiesībā saglabājas arī tas “Es”, kurš neatgriezās pagātnē, bet uzreiz devās uz nākotni. Tad kurš “Es” ir īstenais? Atbilde ir vienkārša. Īstenais “Es” piektajā dimensijā ir tas, kurš ietver savā “Es” visus šos notikumu variantus. Uz pagātni un nākotni ceļojumu veic jūsu “Es” mentālie (vai astrālie) ķermeņi, bet jūsu pamata PIECDIMENSIJU ĒTERISKAIS ĶERMENIS turpina atrasties CENTRĀ, vadot notikumus un savācot vienotā veselā visu iegūto pieredzi. Pie tam jūs nevis vienkārši stāvat centrā, bet kustaties piektās dimensijas telpā, daudzdimensionāli attīstoties, apvienojoties ar augstākajām dimensijām. Bet, ja nepieciešams – arī ar zemākajām.

Lūk, kāpēc laiku var saukt par piektās dimensijas TELPU. Faktiski būdams laiks telpas garuma, platuma un augstuma mēriem, viņš kļūst par telpu piektajam mēram – īpašajam ĒTERAM. Un, atbilstoši, viņš kļūst par īpašu telpas mēru ĒTERISKAJIEM PIECDIMENSIJU CILVĒKIEM.

Mani dārgie! Tagad, kad jūs esat ieguvuši zināmu priekšstatu par dimensijām, mēs sākam mūsu kopīgo jaunradi ar piecu dimensiju enerģētisko informāciju.

 

Es tagad aicinu aktivizēt mūsu Vienoto Kristālu! Piesauciet kopradīšanai manus neiemiesotos Glabātājus – Ercenģeli Rafaēlu, Jēzu Sanandu, Enlilu Aliju, Arheju Arkādiju un Saelvatoru. Apvienojamies Vienotajā Sakrālajā sirdī! Sākam radīt kopā!

Vispirms nodibināsim sakarus ar pirmo dimensiju. Ne no kā nebaidieties! Pirmā dimensija ir katrā, par cik jūs esat mūsu 13-dimensiju Visuma daļa. Un katra dimensija – tie esat jūs. Jūs tad arī esat Visums. Viņš ir atspoguļots jūsos, kā okeāns atspoguļojas katrā savā lāsē. Visi kopā mēs dodamies uz pirmo dimensiju caur īpašu Portālu, kurš atrodas manā sakrālajā telpā. Tagad nesteidzieties... Sajūtiet, kā jūsu ķermenis zaudē apjomu, sāk satīties. Jūs plūstoši, nesteidzoties sākat koncentrēt jūsu “Es” visu dzīvi vienā punktā. Laiks palēninās... Viņš gandrīz izzūd pavisam. Apkārt ir maz gaismas. Pustumsa... Un klusums... Jūs neko nedzirdat. Tikai savas sirds skaņu. Bet arī viņa pukst lēni, lēni. Visi procesi jūsu “Es” iekšienē norit ļoti lēni... Jā, lūk, mēs nu esam pirmajā dimensijā. Mēs esam ar jums – sākotnējie pirmās dimensijas Dzīvības Punkti. Jūs nevarat pakustināt ne roku, ne kāju. Jūs jūtat apkārtni. Tā ir blīva matērija, tā ir jūsu mitināšanās vide, caur kuru jūs neredzat neko un nejūtat gandrīz neko. Jūs nejūtat pat vientulību, par cik nezināt, ka te, netālu no jums, ir citi dzīvības Punkti. Jums liekas, ka ir tikai viens jūsu “Es”, viena vienīga būtne...

Taču tomēr jums ir priekšstats, ka jūs eksistējat... Dzīve tomēr ir! Ir!

TU ESI DZĪVĪBAS PUNKTS! BET TU ESI ARĪ VIDE, KURA ATRODAS AP TAVU “ES” KĀ BLĪVA MASA-SIENA. ŠĪ MASA PAT IEKĻŪST TAVĀ “ES”. Un tu nevari atšķirt, ka, lūk, esi tu, bet, lūk – blīvā masa...

Aizveriet acis, mani dārgie. Aizveriet acis un kļūstiet galīgi par pirmās dimensijas dzīvības Punktiem. Nekustiniet ne rokas, ne kājas. Nedomājiet ne par ko! Jums gandrīz nav apziņas! Jūs pašu gandrīz nav... Jūsu nav??? Bet kas tas ir, kas kustas jūsu iekšienē? Kas pulsē? Jūsu fiziskajos ķermeņos turpina pukstēt sirds, pat ja jūs nekustaties un ne par ko nedomājat. Pirmās dimensijas dzīvības Punkta sakrālajā sirdī arī ir dzīvība, kura pulsē. TUR IR SĀKOTNĒJAIS DZĪVĪBAS IMPULSS, kurš tika atnests uz pirmo dimensiju no Lielās Centrālās Saules, no 13-tās dimensijas. Tas ir Dieva-Radītāja Dzīvības impulss, kurš ir visur, katras dimensijas visā esošajā. Un šis impulss caur dzīvības Punktu sāk izplatīties apkārtējā masā-vidē. Sajūtiet to, mani mīļie! Piesauciet Lielās Centrālās Saules impulsu šurp, uz pirmās dimensijas dzīvības Punktu, kur tagad atrodas jūsu “Es”. Un, lūk, jūsu sirds sāk pukstēt biežāk! Lielās Centrālās Saules impulss ir saņemts. Un viņš, šis impulss, nevar atrasties tikai sirdī, viņam nepieciešama kustība uz āru. Viņš sāk kustēties, iet cauri masai-videi, cauri pirmās dimensijas matērijai! Sūtiet šo Dzīvības impulsu pirmās dimensijas matērijā! Sūtiet LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES Dzīvības impulsu visiem pirmās dimensijas dzīvības Punktiem. Skatieties: no impulsa dzimst vilnis! Šis VILNIS IR GAISMA! UZ PIRMO DIMENSIJU IR ATNĀKUSI GAISMA! Jūsu dzīvības Punkti dzemdina Gaismas viļņus, GAISMAS VIĻŅI DZEMDINA GAISMU. Un, lūk, tagad jūs redzat, kā matērija ap jums kļūst mazāk blīva. Blakus jums, pa kreisi un pa labi, iedegas uguntiņas. Un jūsu pārsteigumam nav robežu: izrādās, blakus jums eksistē citi dzīvības Punkti! Jūs neesat vientuļi šajā blīvajā matērijas masā! Un, lūk...

Kas tas? Jūs pirmoreiz sajutāt kaut kādu pieskārienu! JUMS KAUT KAS PIESKĀRĀS. Tas ir Gaismas vilnis no cita dzīvības Punkta, kurš pieskārās jums! Un jūs sākat mainīties! Jūs pamostaties, jūtat, ka varat atdot un saņemt gaismas vilni, Gaismu! Un jūs jūtat prieka sajūtu no tā, ka jūs, izrādās, neesat vientuļi! Ir citi dzīvības Punkti! Jūs varat ar viņiem sazināties ar gaismas viļņa palīdzību! Un jūs atkal un atkal sūtāt gaismas viļņus citiem Punktiem, bet viņi – sūta savus viļņus jums. Notiek apmainīšanās ar enerģētisko informāciju, bet galvenais – gaismas viļņi izmaina jūs un apkārtējo vidi. Un, lūk, jūs jūtat, ka šī vide ir kļuvusi ne tik blīva, caur to var kustēties. Jūs saprotat, ka spējat kustēties. Pat varat satikties ar citiem punktiem! Beidzot kustība sākas. Notiek dzīvības Punktu tikšanās, sākas Dzīvības Līniju būvēšana. Tagad jūs esat pilntiesīgi pirmās dimensijas iemītnieki. Tagad, kad dzīvības Punkti apvienojas dzīvības Līnijās, jums ir unikāla iespēja nodibināt gaismas viļņu sakarus ar jūsu Aspektiem, Fragmentiem/Fraktāļiem, jūsu pirmās dimensijas Stariem. Izsakiet tīru nodomu uz šo apvienošanos! Piesauciet palīgā Pirmās dimensijas Valdnieku – lielu galaktisku Gaismas Būtni! Viņš palīdz TURĒT pirmo dimensiju uz planētas Zeme. Viņš ir pirmās dimensijas blīvās matērijas un Gaismas Būtņu lielais Turētājs. Un sajūtiet, kā jūsu dzīvības Punktā ielīst citu dzīvības Punktu enerģētiskā informācija. Jūs jūtat siltumu un maigumu, tāpēc ka tie ir jūsu radinieki, ar kuriem jūs sen neesat sazinājušies, tās ir jūsu daļas, jūsu zemākie “Es”, un jūs viņiem – Augstākais “Es”.

Nesteidzieties... Lai process beidzas. Pateicieties pirmās dimensijas Valdniekam. Mēs virzāmies tālāk.

Dodieties kopā ar mani uz otro dimensiju. Sajūtiet, ka šeit jūs vairs neesat atsevišķs dzīvībās Punkts. Jūs esat dzīvības Līnija, kura sastāv no daudziem punktiem. Tagad izsakiet nodomu apvienoties ar jūsu otrās dimensijas daļām, fragmentiem/fraktāļiem, Stariem. Piesauciet otrās dimensijas Valdnieku un lūdziet viņam palīdzību apvienošanā. Atkal siltums un maigums ieplūst jūsu sirdīs. Jūs tagad ne vienkārši apvienojaties ar jūsu izpausmēm otrajā dimensijā. Jūs turpināt DZIEDINĀŠANAS, savākšanas veselumā procesu. Un šajā daudzdimensionālajā mozaīkā nevar izlaist nevienu puzles gabaliņu. Jūsu veselums – tie ir visi jūsu fragmenti/fraktāļi, visi Stari, visas daļas.

Lai process rit mierīgi, nesteidzīgi... Tagad ar savu iekšējo redzi jūs varat ieraudzīt vairāk Gaismas. Krāsas kļūst spilgtākas. Tuvojas trešā dimensija. Mēs dodamies turp, sirsnīgi pateikušies otrās dimensijas Valdniekam par kopradīšanu.

Un, lūk – trešās dimensijas plašums! Pēc otrās dimensijas – tas patiešām ir plašums! Nav vairs blīvās matērijas, kura jūs tā ierobežoja. Dzīvības Punkti un dzīvības Līnijas spēj kustēties pa visu telpas plakni. Viņi var ne tikai brīvi pārvietoties, bet arī organizēties dažādās ģeometriskās dzīvības formās – apļos, kvadrātos, trīsstūros, īpašos dzīvības Režģos. Ģeometriskās formas var savā starpā apvienoties, iekļūt cita citā. Un, salīdzinot ar pirmo un otro dimensiju, trešā dimensija – tas jau ir tā Vienotības triumfs, kas agrāk bija sadalīts. Vienotības un Kustības triumfs. Dzīve šeit attīstās daudz aktīvāk, straujāk, intensīvāk! Jūs piesaucat trešās dimensijas Valdnieku un lūdzat viņam palīdzēt jums savākt jūsu trešās dimensijas fragmentus/fraktāļus. Atkal jūtat, kā jūsu ķermeņos ielīst enerģētiskās informācijas plūsmas. Dodiet laiku, lai saplūšanas process beidzas...

Un, lūk, tagad varat vērsties uzreiz pie trim visu trīs dimensiju Valdniekiem. Šie Valdnieki ir Gaismas Meistari, kuri spēj radīt pašās blīvākajās dimensijās. Un tagad viņi ir aktīvi mūsu, Lemūriešu Kristālu, aktivizācijas procesa dalībnieki. Mēs. Kristāliskās Galaktiskās Gaismas Būtnes, sen sekmīgi radām kopā ar viņiem. Bet tagad arī jūs pievienojaties mūsu radošajai savienībai. Kopā mēs apvienojam saņemto enerģētisko informāciju vienotā enerģētiskā paketē. Un, lai saformētu šo enerģētisko paketi, mēs izmantosim – gan manas, gan Kristāla Svetlojara – Ra-struktūras pirmo simbolu.

 

1. ZĪM. Simbols “MATRONS” (“MATĒRIJAS TRONIS”). Kristālu Sananda un Svetlojars RA-struktūras pamats.

Simbols sākotnēji tiek radīts no trīs punktiem – sarkana, oranža un dzeltena. Šie punkti simbolizē trīs pirmo dimensiju matērijas sakrālos centrus. Sarkanais punkts – pirmā dimensija. Oranžais punkts – otrā dimensija. Dzeltenais punkts – trešā dimensija. Pa divām violetajām spirālēm pirmajā dimensijā ieiet telpa un laiks, pēc tam saiet kopā vienotībā, izveidojot vienoto nedalāmo mēru “telpa-laiks” (sarkanā līnija). Tālāk dzīvība no pirmās dimensijas attīstās līdz otrajai, kur laika un telpas mēri kļūst patstāvīgi (divas oranžās līnijas, vērstas uz augšu). Tālāk dzīvība attīstās līdz trešajai dimensijai (dzeltenais punkts), no kuras jau izaug trīs mēri – trešās dimensijas pamats: laiks, garums un platums (violetais trīslapis dzeltenā ierāmējumā).

Šis simbols saucas “MATRONS”, “MA-TRONS”, MATĒRIJAS TRONIS – PAMATS, MATĒRIJAS BLĪVAIS BALSTS augstākajām dimensijām.

Tagad mēs domās novietojam savus “Es” simbola sarkanajā punktā. Un no turienes sākam pa spirāli virzīties līdz oranžajam punktam; no šejienes, uzreiz pa divām līnijām, uzkāpjam līdz dzeltenajam punktam. Tālāk piepildām ar enerģiju trīs lapiņas, kuras simbolizē trešās dimensijas trīs mērus. Nosūtām Mīlestības Enerģiju visam simbolam, izsakām sirsnīgu pateicību matērijai, visām triju dimensiju dzīvības formām. Bez viņām ceturtās dimensijas, jūsu pasaules, eksistēšana nebūtu iespējama. Bez MATRONA – trīs dimensiju apvienotās matērijas – nav iespējama visa mūsu Visuma eksistence. Tā kā viņš ir daudzdimensionāla vienotība, kuras dzīvību uztur visas viņa komponentes. Neviena dimensija nav iedomājama atsevišķi, bez visām pārējām.

Bet tagad – izsakām tīru nodomu par TRĪS DIMENSIJU MATĒRIJAS VIENOTĪBAS izveidošanu, PAR TO SAPLŪŠANU ĪPAŠĀ TRĪSVIENOTĀ STRUKTŪRĀ MATRONS.

Simbols “MATRONS” ir aktivizēts! Trīs dimensijas ir sapludinātas vienoti! Varam virzīties tālāk!

Ko mums tagad stāv priekšā izdarīt? Mums jāapvieno MATRONS, trīs dimensiju (pirmās, otrās un trešās) vienotais enerģētiskās informācijas pamats, ar piektās dimensijas enerģētiskās informācijas pamatu. Tādejādi mēs klājam ceļu pirmo trīs dimensiju matērijas apvienošanai ar piektās dimensijas matēriju.

Un tam izmantosim kārtējo simbolu.

 

2. ZĪM. Simbols “ATMATRONS”. Pirmo trīs dimensiju enerģētiskās informācijas apvienošana ar piektās dimensijas enerģētisko informāciju.

Tas ir simbols, kurš saucas “ATMATRONS”. Trīs stari simbola augšējā daļā – sarkans, oranžs, dzeltens – simbolizē trīs pirmo dimensiju enerģētisko informāciju. Ar simbola “MATRONS” palīdzību mēs to sagatavojām apvienošanai ar piektās dimensijas enerģētisko informāciju. Stari – tie ir portāli, kuri palīdz enerģētiskās informācijas nodošanai un pieņemšanai. Ar enerģētiskās informācijas struktūras, kuru attēlo simbols “ATMATRONS, palīdzību notiek ne tikai enerģētiskās informācijas nodošana no trešās dimensijas uz piekto, bet arī no piektās – uz trešo. Galvenais – īstenojas enerģētiskās informācijas apvienošanās, vienotas enerģētiskās paketes, bet vēlāk – vienotas matērijas – formēšanās. “ATMATRONS” – tie ir ATMA un TRONIS, kur TRONIS ir kāds matērijas pamats, bet ATMA – tā ir Dievišķā sākuma atgriešanās, matērijas blīvo slāņu apgarošanās. ATMA atgriež enerģētiskajai informācijai, kura apvienojas, matērijai, kura apvienojas, Dievišķo, garīgo sākumu. ATMA salej dažādu dimensiju enerģētisko informāciju, matēriju kopā. Šajā gadījumā mēs apvienojam trešās un piektās dimensijas enerģētisko informāciju un matēriju. Tieši tāpēc simbola apakšējā daļā jūs redzat piecus starus: zaļu, gaišzilu, zilu, violetu, baltu. Tie ir stari, kuri pieņem un nodod piektās dimensijas enerģētisko informāciju. Pie kam par piektās dimensijas matērijas daļu kļūst MATRONS – kā pirmo trīs dimensiju matērijas vienotais pamats. Simbola augšējā daļa simbolizē trešo dimensiju, apakšējā daļa – piekto dimensiju. Tās apvienojas ar gaišzilu lentu. Tā ir enerģētiski magnētiska struktūra īpašas Mebiusa lentas (“astoņnieka”) formā. Centri, no kuriem nāk stari (gan augšējā, gan apakšējā daļā), ir magnētiski centri, kuri koncentrē attiecīgi trešās un piektās dimensijas visuma magnētismu.

Simbola aktivizācijai piedāvāju domās novietot savus “Es” šajos magnētiskajos centros (simbolā – gaišzilie punkti). Pie kam jūsu “Es” vajag novietot VIENLAICĪGI gan piektās dimensijas magnētiskajā centrā, gan trešās dimensijas magnētiskajā centrā. Iedomājieties, ka tagad satiekas radinieki, kuri ilgu laiku bija izveidojušos dzīves apstākļu atdalīti! Jūs esat viens no radiniekiem. Izjūtiet mīlestības jūtas pret saviem radiniekiem! Mīlestības Enerģija palīdz jums aktivizēt magnētiskos centrus, viņa piesūcina trešās un piektās dimensijas starus, aiztraucas pa gaišzilo Mebiusa lentu. Skatieties: struktūra “MATRONS” jau ir dzīva! Viņa izstaro enerģētisko informāciju un tagad palīdz mums radīt “ATMATRONU”! SIMBOLS “ATMATRONS” ARĪ ATDZĪVOJAS, SĀK IZSTAROT DZĪVES ENERĢIJU... UN TĀ, MANI DĀRGIE, IR JAUNAS DZĪVES ENERĢIJA...

Sekojam tālāk pa Savienošanās ceļu! Pienācis laiks aktīvi izpausties ceturtās dimensijas enerģētiskajai informācijai! Un tagad ir laiks aktivizēt trešo manas RA-STRUKTŪRAS simbolu. TĀ NOSAUKUMS – “SANANDAS OKTĀVA” (3. ZĪM.)

Tagad ir svarīgi saprast, ka ceturtā dimensija spēlē īpašu lomu trešajā Garīgajā Centrā, kurš līdz nesenam laikam sastāvēja no septiņām dimensijām (pirmā-septītā dimensijas). Šo lomu noteica tās centrālais stāvoklis savā Garīgajā Centrā. Ceturtajai dimensijai – trīs dimensijas ir augstākās (septītā, sestā, piektā) un trīs – zemākās (trešā, otrā, pirmā). Ceturtā dimensija vienmēr ir izpildījusi saistošo lomu starp trīs zemāko dimensiju matērijas blīvajiem slāņiem un starp trīs augstāko dimensiju matērijas augsto vibrāciju slāņiem. Ceturtā dimensija ir sava veida centrs visam trešajam Garīgajam Centram. No šejienes var izplatīt enerģētisko informāciju kā uz zemākajām, tā arī uz augstākajām pasaulēm. Būvējot trešā Garīgā Centra Polipasauli – kā pasauli, kura apvieno visas septiņas dimensijas – ceturtās dimensijas loma ir īpaša. Tā kalpo kā sava veida enerģētiskās informācijas un magnētiskā bāze Polipasaules būvniecībā. Ceturtā dimensija aktīvi uzsūc savā “Es” trīs zemāko dimensiju un piektās dimensijas – kā dimensijas-kaimiņa – enerģētisko informāciju. Bez tam ceturtās dimensijas enerģētiskā informācija tiek nodota gan uz zemākajām pasaulēm, gan uz piektās dimensijas pasaulēm – viņu transformācijai – atbilstoši apvienotās matērijas un Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma Radīšanas Plānam. Ceturtās dimensijas Gaismas Būtņu apziņa kalpo kā īpašs ēters, kurš apvieno trīs zemāko dimensiju trīs telpas-laika mērus (garumu, platumu, laiku). Tai pat laikā četrdimensiju Gaismas Būtņu, pirmām kārtām – cilvēku, apziņa kā komponente gulstas piektās dimensijas matērijas pamatā, formējot piektās dimensijas četrus telpas-laika mērus – (piektās dimensijas garumu, platumu, augstumu, laiku). Taču cilvēku apziņa nepastarpināti nevar iedarboties uz piektās dimensijas īpašo ēteru, par cik to formē augstāko dimensiju (sestās, septītās, astotās un tā tālāk) apziņas.

Lūk, kāpēc tagad tik svarīga ir jūsu četrdimensiju pasaules Gaismas Darbinieku Apziņa, jūsu mentālā darbība! Kad radāt ar apziņu ar nodomu, pildot gaismas darbu, jūs radāt gan piektās dimensijas matēriju, gan jauno ēteru, pirmās, otrās un trešās dimensijas jaunu vienotību. Pie kam piektās dimensijas matērija, radīta ar Radītāju no ceturtās dimensijas palīdzību, iegūst īpašas īpašības. Viņa ne tikai kļūt izturīgāka, noturīgāka, bet atnes arī zemāko dimensiju enerģētisko informāciju. Bet tie ir nepieciešamie parametri trešā Garīgā Centra radīšanai.

Jums jau pavēstīja, ka jūs piektajā dimensijā būvējat jaunu pasauli, kura balstās uz ASTOŅISKUMA sistēmu. Tāpēc skaitlis “8” ir tik svarīgs mūsu simbolos, tāpēc tas atspoguļojas mūsu RA-STRUKTŪRĀ – iekšējā saules struktūrā, saistītā ar Lielo Centrālo Sauli. Nav grūti ieraudzīt ”astoņnieku” simbolā “ATMATRONS”. TRĪS un PIECU dimensiju enerģētiskās informācijas apvienošanās arī summā dod skaitli “astoņi”. Un tagad mēs turpinām daudzdimensionālā “astoņnieka” radīšanu mūsu simbolikā. Trešajā simbolā, “SANANDAS OKTĀVĀ”, mēs atkal atgriezīsimies pie Mebiusa lentas horizontāla “astoņnieka” veidā. Radot jauno simbolu, mēs izmantosim jau eksistējošo simbolu “ATMATRONS”. Pievienojam viņam struktūru Mebiusa lentas veidā, pie kam šīs struktūras sfēru iekšējais saturs būs saistīts gan ar četrdimensionalitāti, gan ar astoņiskuma sistēmu. Kreisajā sfērā attēlosim četrus Starus, kuri iznāk no gaišzilā punkta – magnētiskā centra. Šo staru krāsa – sarkana, oranža, dzeltena, zaļa. Tā ir četru dimensiju simbolika. Starp stariem mēs novietosim “MATRONU” – kā simbolu četrdimensionalitātes saiknei ar trīs dimensijām (sk. 3. zīm.)

 

3. ZĪM. SIMBOLS “SANANDAS OKTĀVA”.

Labajā sfērā no magnētiskā centra iziet astoņi stari. Viņi simbolizē astoņas dimensijas, trešā Garīgā Centra apvienošanos ar otro Garīgo Centru. Starp stariem mēs novietosim “ATMATRONU” – kā simbolu saiknei ar trešo dimensiju, piekto dimensiju un ar astoņiskuma sistēmu vispār. Jūsu četrdimensiju pasaulē jau formējas jauna pasaule, kura balstās uz astoņiskuma sistēmu, kura ieaugs īpašā piektajā dimensijā – jaunā dimensijā, balstītā uz astoņiskuma sistēmu. Un mūsu Ra-Struktūras, kuras balstās uz “SANANDAS OKTĀVAS” enerģētisko informāciju, arī kalpo, lai radītu gan piektās dimensijas jauno matēriju, gan cilvēces – piektās dimensijas jaunās cilvēces – nākotnes pasauli kopumā. “SANANDAS OKTĀVA” simboliski atspoguļo OKTAPASAULI – astoņdimensiju pasauli, kura rada enerģētiskās informācijas MONOĪDU, veidojošu enerģētiskās informācijas VIENOTĪBU, ĪPAŠU DAUDZDIMENSIONĀLU ĢENĒTISKU KOPU, kura pārstāj būt kopa, bet kļūst tieši DAUDZDIMENSIONĀLA ĢENĒTISKA VIENOTĪBA AR JAUNU KVALITĀTI.

Tātad aktivizējam simbolu “SANANDAS OKTĀVA”, domās novietojot savu “Es” VIENLAICĪGI ČETROS GAIŠZILAJOS PUNKTOS – MŪSU RA-STRUKTŪRAS MAGNĒTISKAJOS CENTROS, no kuriem iziet stari. Balstoties uz beznosacījuma Mīlestības enerģiju, saprotot, ka jūs radāt jauno dzīvi, tieši tagad dzemdināt viņu, aktivizējiet viņus visus! Dodiet vēlreiz Mīlestības enerģijas uz struktūrām MATRONS un ATMATRONS. Un jūtiet, novērojiet, KĀ ATDZĪVOJAS “SANANDAS OKTĀVA”, dzimst OKTAPASAULE – kā JAUNĀS PASAULES ASTOŅDIMENSIJU MONOĪDS. Ievietojiet viņu savā Sakrālajā Sirdī, uzdāvājiet tikko dzimušo Garīgi-ģenētisko struktūru VISU MŪSU CEREMONIJAS DALĪBNIEKU APVIENOTAJAI SAKRĀLAJAI SIRDIJ, BET PĒC TAM... PĒC TAM PASNIEDZIET ŠO VELTI VISU PIECU DIMENSIJU VISĀM PASAULĒM! Tas ir vajadzīgs katrai būtnei uz Zemes, tas ir nepieciešams katras dimensijas matērijai, tas ir nepieciešams visām planētu sistēmas Zeme pasaulēm...

Pakāpeniski, soli pa solim, mainās pasaules un dimensijas. Pakāpeniski, soli pa solim, satuvinās pasaules un dimensijas. Pakāpeniski, soli pa solim, mēs radām Vienoto daudzdimensionālo Dzīvības Formu.

Pakāpeniski, soli pa solim, mēs atgriežamies pie mūsu Dievišķās Vienotības.

Paldies par kopradīšanu, mani Mīļie! Paldies par to, ka jūs esat pamodušies un izgājuši Jaunās dzīves Dievišķās radīšanas gaismas sardzē. Mēs radām šo brīnišķīgo, jauno dzīvi visi kopā. Un tas patiesi ir tā.

 

SANANDA, KRISTĀLISKĀ GAISMAS BŪTNE –

ar mīlestību pret planētas Zeme cilvēci.

2014.02.14. – 2014.02.24.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 3. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Skatījumu skaits: 418 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: