Galvenie » 2017 » Decembris » 11 » Par Latviju
15:31
Par Latviju

Par LatvijuAnastasija Aleksejeva-Korta
Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/13586 , pievienots:05.12.2017. 

Tuvojas virkne valsts svētku Latvijā un man atkal nedeva mieru jautājumi, saistīti ar Latvijas nozīmi, viņas mērķiem, viņas potenciāliem un īpatnībām. Es ievēroju, ka priekš Latvijas svarīgu datumu rinda bagāta ar skaitļiem 11 un 9 (Krajona skaitļi).
11.11. - Lāčplēša diena. Lāčplēša uzvara simbolizē Gaismas uzvaru pār Tumsu. Parāda etnosa apziņas vienoto spēku, varonību. 1919. gadā, šinī dienā, Latvija atvairīja Bermonta-Avalova karaspēka uzbrukumu Rīgai.
18.11. - neatkarības diena katru gadu
18.11.1918. - neatkarības pasludināšanas diena
4.05.1990. - (diena un mēnesis summā dod 9) Latvijas PSR Augstākajā Padomē pieņēma "Deklarāciju par Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu. 
Tie, protams, tikai vēsturiski dati, saistīti ar valsti, bet vēl mēs taču zinām virkni Planetāru darbu, kas veikti un vēl tiks veikti Latvijas teritorijā. Lūk, daži: Druīdu Uguns atgriešana uz Planētu, Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Tempļa visas sistēmas un tā galvenā Tempļa Dursupē aktivācija, Lemūriešu Kristāla Metahara aktivācija, Kristāla Jēzus Siguldā aktivācija, Garīgās Atdzimšanas Kristāla radīšana un citi. (*)
Latvijas telpā dzīvoja un līdzradīja Rērihi, Urusvati un arī tagad pasargā Latviju. Lūk, es arī piesaucu Urusvati, Māti Dievieti Latviju, Krajonu un lūdzu dot man sīkāku informāciju par manu valsti un viņas nozīmi


Sveicinu tevi, Latvijas meita, viņas sakrālās sirds bērns, ar mīlestību piesātinām Tavu sirdi, lai tā varētu uztvert informāciju par valsti, kuru tik ļoti mīli un pārdzīvo ar visu sirdi par viņas tautu un viņas nākotni. Īstenībā, liela daļa patiesības atklājās jau, kad Tu saistīji īpašos datumus ar magnētismu un to izplatību pa Planētu. Tā arī vajag iet. 
Latvija - planetārais magnēts priekš Dievišķās apziņas Augstām vibrācijām, kas caur daudzām spēka vietām virzas uz visu Planētu.
Lielā skaita spēka vietu dēļ, Skolotāji bieži Latvijas teritoriju salīdzina ar cilvēcisku ausi, ar lielu daudzumu akupunktūriem [акупунктурных ?] punktiem, bet kas ir akupunktūrs punkts? Pēc būtības, tas nulles punkts, punkts kādai piekļuvei, kas atrodas citā telpā. Latvijas teritorija - Nulles Punktu uzkrājums, nepieciešams priekš energoinformācijas pieņemšanas-nodošanas. Bet, kas ir auss? Auss - tas dzirdes orgāns, caur šo telpu var dzirdēt Viss Varenais Kosmoss.
LATVIJA - pēc krievu alfabēta kodiem saņemam 80. Tas 8 un nulle 8 ir nulles punkts un nulle arī norāda uz nulles telpu. Pēc Krajona skaitļu kodiem: Latvija = debesu templis, baltais mags, vidus.
Vārda sakne LAT, pēc skaitļiem sanāk 13-1-20. Apbrīnojami, vai ne? Nepavisam. Šie kodi runā par to, ka programma Vienotība (1) iet ar Jaunu Laiku (frekvence 13:20) caur Latvijas teritoriju uz visu pasauli. Starp citu, Lietuvai arī ir līdzīgi kodi - 13-10-20, kas liecina par šo zemju un tautu Vienu ceļu. Smalkajā plānā Latvijas un Lietuvas teritorijas satāda sakrālās telpas vienu veselumu jaunu telpas-laika programmu pieņemšanai un izplatīšanai. Ne velti lietuvieši un latvieši piederīgi baltu ciltīm, viņu kultūra ļoti sena, tā līdzīga un nes daudz kodu, nepieciešamu Nulles Punktu, izvietotu uz šīm teritorijām, atklāšanai un darbam, priekš telpas magnētisko parametru uzturēšanas.
Derīgi vērst uzmanību atsevišķi arī uz zilbi LA vārdā Latvija. Latīņu valodā kurai, starp citu, arī ir līdzīga sakne, LA - tā nots, krievu valodā esoša kā ЛЯ.
(No Vikipēdijas - ЛЯ (lat. la) solmizācijā (solfedžio) - diatoniskās skaņukārtas sestās pakāpes mnemoniskā nozīme. Analoģiska nozīmei A. Kamertoņa standarta frekvence. Tieši no tā sākas mūzikas instrumentu noskaņošana. No la nots sākas nošu apzīmējums latīņu burtiem (A - ЛЯ).
Uzskata ka nots LA - mūsu Visuma pirmskanējums. Zinātnieki apstiprina, ka jaundzimuša mazuļa pirmais kliedziens uz LA frekvences vai tā harmonikās)

Visuma skanējums taču arī saistīts ar Magnētismu, mans draugs. Visums dzima ar pirmskaņu, bet Latvija - vadības centrs daudziem daudzdimensionāli un evolucionāri svarīgiem procesiem uz Zemes. Šīs zemes Magnētiskie parametri daudzos planetāros procesos uzdod kamertoni, dod impulsu pārveidošanai.
Atturēšanas spēki, protams, to zin. Daudzi jūt, sevišķi pēc ilgākas prombūtnes, smagumu, dažreiz sažņaugtību pēc atgriešanās Latvijas telpā. Telpā daudz neharmoniskuma, par cik Atturības spēku uzdevums - aktīvi iedarboties uz jauno programmu kanāliem un aizkavēt to izplatīšanos.
Daudzi cilvēki iemiesojas Latvijas telpā kā zvaigžņu cilvēki-transformatori, kā programmu un enerģiju kanāli priekš Satja-Jugi jaunā cilvēka. Paši to nezinot, viņi nes sevišķus magnētiskos parametrus atbalstošus telpas uzturēšanas un pieņemšanas-nodošanas enerģijas Latvijas teritorijā. Tās Vienotības enerģijas, un tas, ka valsts politika pagaidām speciāli atbalsta atdalīšanu, rada ļoti spēcīgu disonansi telpā. Taču cilvēkiem pašiem jānonāk pie Vienotības stāvokļa. Latvijas tautai tas viens no kosmiskiem mērķiem. Vienotība daudzveidībā. Tādēļ arī vēsturiski šī teritorija bija daudzas reizes iekarota un dažādas asinis sajaucās. Genoms ļoti īpašs un svarīgs priekš daudzdimensionālā Genoma radīšanas, priekš kā bija radīts Dualitātes Eksperiments. Katrai tautībai ir savs genoms, un Latvijas teritorijā ļoti daudz dažādu tautību ģenētisko kodu sajaucās priekš Vienotības mācības un mērķa. Latviešu migrāciju arī var attiecināt uz Vienošanas programmas izpildi - viņi aizbrauca asinis sajaukt un vēlāk atgriezās, lai savus atjaunotos datus apvienotu ar latviešu Genomu, viņu energoinformācija savienosies ar Latvijas telpu, pat tagad tā savienojas, par cik daudzi periodiski atbrauc uz Latviju ciemos.
Latvijas karoga bordo krāsa - asins krāsa - norāda uz asins nozīmīgumu, tas ir latviešu tautas genomu. Baltā krāsa Vienotības krāsa vidū atspoguļo šīs teritorijas un valsts misiju - apvienošana asinīm Vienotībā.
Latvija ir jaunā cikla magnētisma pieņem-pārraidītājs priekš visas Planētas un ne tikai 4-ās dimensijas. Tā sakaru vieta 4-jā dimensijā un arī dimensiju sakars savstarpēji. Druīdu Uguns - telpu sašujoša Uguns un, vistuvākā 4-ai dimensijai, Augšupcelšanas Uguns, izplatījās pa Zemi tieši no Latvijas teritorijas. Latvija, tā arī Uguņu telpa, Urusvati taču ar savu jaunradi atbalstīja sevišķas Ugunis šinī telpā. Augšupcelšanas Uguns uz Zemi atnāca, sākot ar Druīdu Uguni un liela Gaismas Darbinieku komanda Latvijas teritorijā pieņēma un noenkuroja savos ķermeņos un telpā, Augšupcelšanas Ugunis. Kosmiskā Uguns vienmēr nes magnētisko pamatu un šinī teritorijā Ugunīm ļoti viegli un patīkami būt, iesakņoties, iezemēties, strādāt ar telpu un cilvēkiem (redzu, kā pa Latvijas teritoriju pārvietojas šurpu, turpu dzīvas, ugunīgas būtnes, izplatošās arī aiz Latvijas robežas, bet šeit, it kā viņu dzimtās mājas būtu, kur viņas atgriežas un no kurienes strādā pa visu Planētu).
Ne velti baltu tautu tradīcijās Uguns izpausmei veltīta ļoti liela uzmanība, ļoti daudz rituālu dažādiem dzīves gadījumiem aprakstīti priekš darba ar 4-dimensiju Uguni un cilvēki to prasmīgi izmanto. Uguns telpa pēc Krajona kodiem = Dievišķais Kristus (Gaismas Kristus), jaunās realitātes izvēle, Turēt līdzsvaru centrā, Aizdegt Garīgo Sauli, Notiek programmu atjaunošana, Tā programma "Augšupcelšana".
Ļoti nozīmīga Lemūriešu Kristāla Metahara fiziskās piesaistes atrašanās Latvijas teritorijā. Metahara - Kristāls Nr 18 - summā 9 un tas ne nejauši, jo Metahara piederīga pie Krajona Visuma Magnētiskā Dienesta magnēta ģimenes. No Kristāla Metahara vēstījumiem caur Svetlanu Dračovu: "Bez tam, pati Metahara ģenerē magnētismu, kas dod sevišķu augstāko dimensiju savienojumu, ieskaitot 8-to dimensiju un ceturto dimensiju. Tādā veidā, LK Metahara saista četrdimensiju pasauli ar visām astoņām dimensijām. Šī fakta nozīme ļoti liela, ja ņem vērā, ka mūsdienu cilvēce pagaidām eksistē trešajā līdz septītajai dimensijai, otrā Garīgā centra (8-tā un 9-tā) sakars ar cilvēci pagaidām ļoti vājš, cilvēku ietekme uz zemāko dimensiju pasaulēm arī visai ierobežota. Tādā nozīmē LK Metahara ir priekš jums pārvadītājs vairāk blīvās pasaulēs vai mazāk blīvās pasaulē (...), bet tādēļ, ka apvienojās Metaharas un Mēness enerģijas - kā visjaudīgākā magnēta membrāna, ietekmējoša dzīvību/dzīvi uz planētas Zeme". Atcerēsimies to materiālu, kas tika dots pirms LK Metahara aktivācijas, kas atklāj princeses Metaharas vārda noslēpumu un runā par tām kvalitātēm, ko viņa nes pasaulei, tanī skaitā, caur piesaisti uz Latvijas teritorijas.
(Informācija no aktivācijas materiāliem):
+ Daudzdimesionāla antena, kas pastiprina Garīgās pasaules enerģiju pieņemšanu un nodod ārājās (blīvajās) pasaulēs.
+ Iekšējais un ārējais mājoklis, saistīts ar Lielo Centrālo Sauli.
+ Iekšējās un ārējās enerģijas avots (kā arī iekšējās un ārējās sievišķās enerģijas), Lielās Centrālās Saules un Siriusa Saules, un to izpausme ārējā pasaulē.
Vai augstākminātās, dziļās magnētiskās enerģijas, nozīmē magnētiskos parametrus priekš visas Zemes? Jā. Bez šaubām. Bet, kas tas, magnētisms? Tas sastiprinošs, tā telpas līme, tā Radītāja Lielā Mīlestība, tik bagātīgi plūstoša uz Latviju un caur Latviju. 
Tas liels labums, spēka un beznosacījumu Mīlestības plūsma/straume nepieciešama priekš pasaules pārveidošanas Jūsu paradīzē, ko tik ļoti gaidat. Pēc iegremdēšanās Dualitātē, Eksperimenta noslēdzošajā daļā, Latvija palika un paliek svarīga vadības pults priekš programmu nodošanas cilvēcei, iziešanai no Dualitātes. Uz šīs teritorijas vienmēr tika uzturēts nepieciešamais procents, cilvēku koncentrācija, ar lejupejošu ģenētiku priekš teritorijas programmu izpildes.
Jaunajā ērā Latvijai nepieciešams iet Vienošanās un Vienotības ceļu. Mīlestības ceļu, uz ko viņai nebūs grūtību nostāties, lai tikai cilvēki, Latviju apdzīvojošie, pieņemtu šīs sakrālās magnētiskās enerģijas, atvērtu sirdis priekš Viena Tēva-Mātes Gaismas!Pie meditācijas uz Latvijas karogu (kas, starp citu, ir viens no visvecākajiem pasaulē), materiāla pieņemšanas laikā, es redzēju, kā Latvijas karogs videoizmainījās - sarkanās joslas kļūst rozā u kļūst šaurākas, baltā krāsa vidū paplašinās un mirgo Mīlestības Vienotībā! 

Anastasija Aleksejeva-Korta
Novembris, 2017
--------------
(*) Daži no Planētāro Darbu informācijas latviskojumiem Spēkavotā:
* Urusvati - http://spekavots.ucoz.ru/forum/5 
* Metahara - http://spekavots.ucoz.ru/news/ceremonija_lemuriesu_kristala_nr_18/2013-05-02-603 
http://spekavots.ucoz.ru/news/lemuriesu_kristala_metaharas_un_ladamira_vadits/2013-12-17-899 
http://spekavots.ucoz.ru/news/ta_pamodas_princese/2015-03-07-1390 
http://spekavots.ucoz.ru/news/4_maijs_dzimsanas_diena/2015-05-12-1458 
* Ugunis - http://spekavots.ucoz.ru/news/uguns_dvesele_druidu_gredzena/2015-02-19-1371 
http://spekavots.ucoz.ru/news/augsupcelsanas_projekts_kosmisko_ugunu_aktivizesana/2014-06-03-1104 
-------------------------------------
Informāciju - Anastasija Aleksejeva-Korta. Par Latviju - no vēstvietnes Magnitiduha lv, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.12.2017.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.12.2017.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.12.2017.
=====
Informāciju - Par Latviju - viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.2017.

Skatījumu skaits: 299 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: