Galvenie » 2016 » Decembris » 24 » "PĀRPILNĪBAS RAGA" NOSLĒPUMI
23:10
"PĀRPILNĪBAS RAGA" NOSLĒPUMI

"PĀRPILNĪBAS RAGA" NOSLĒPUMI

MEISTARS KIRAELS
caur Albīnu Klimenko, Krievija.
Pēc Gaismas Grupas semināra "Pārpilnības Rags un tā noslēpumi" darba materiāliem, Maskavā.
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.07.2016.

"Labdien, Meistar Kirael! Mēs lūdzam atklāt tāda "instrumenta" funkcionēšanas principus, kas pazīstams kā "Pārpilnības Rags" / "Рог Изобилия". Kas, vispār, tas tāds? Zem šī jēdziena slēpjas kaut kas tāds, interesants, sakrāls. Vai var mums, mūdienu Gaismas Darbiniekiem, pavērt sakrālisma aizsegu un paskaidrot, kas tad, īstenībā , ir "Pārpilnības Rags"?"
KIRAELS:
Sveicinu Gaismas Darbiniekus! Jūs augat, attīstaties gaismā un tas nozīmē - ir iespējas saņemt atbildes uz lielāku daudzumu jūs satraucošu jautājumu.
Jēdziens "Pārpilnības rags" pie jums atnāca no seniem laikiem. Par "Pārpilnības Ragu", kā par kaut kādu sakrālu energoinformatīvu avotu bija zināms jau Lemūrijas un daudz vēlākos, Trešās Atlantīdas un Hiperborejas laikos. Iesvētītie Gaismas Meistari mācēja tos lietot, pielietojot svēto Ceremoniju laikā, bet vēlāk - sabiedrisko procesu attīstībai, priekš to harmonizācijas. Es, ceru, jūs saprotiet, ka vārdam "RAGS" nav nekā kopēja ar dzīvnieka ragu vai ar kausu, raga veidā, no kura malko dzērienus (KIRAELA SMAIDS). "RO" / "РО" - tā sena vārda sakne, kas nozīmēja "enerģija". "G" / "Г", tā saknes atlieka "XO" (latīnisks "ho"), nesošs "pārticība"/"достаток" nozīmi.
Plašā vārda nozīmē "PĀRPILNĪBAS RAGS" - tas neizsmeļams energoinformācijas avots, kas spējīgs radīt vienas vai otras formas matēriju. Pieeja šim avotam, blīvās matērijas apgūšanas Ērā, Duālā eksperimenta laikā, bija ievērojami ierobežota. Tagad, kad jūs sākat iziet no Dualitātes, sakrālais energoinformācijas avots atkal kļūst pieejams Gaismas Meistariem. Atbilstoši jūsu garīgai, gaismas attīstībai, telpas-laika izmaiņu atbilstībai, jūs varēsiet to izmantot biežāk, daudzveidīgāk, efektīvāk.
"PĀRPILNĪBAS RAGS" - tas sakrālais instruments, ar kura palīdzību var dzīvot pārticībā, nedomājot par to, ka jūsu realitātē varētu kaut kad iestāties NEPĀRPILNĪBA. Es tīšām neizmantoju vārdu "nepietiekamība", "nabadzība", aizvietojot to ar vienu vārdu "NEPĀRPILNĪBA". Cilvēki, kuri zina darba principu ar sakrālo energoinformatīvo avotu ("Pārpilnības Rags") neizmanto savā ikdienas dzīvē visu vārdu komplektu, kuri tā vai citādi var apzīmēt nepārpilnību Viņi ar laiku vienkārši aizmirst tādas priekš viņiem svešas izpratnes.
Īpašus energoinformatīvus gaismas instrumentus lietot vajag ar atbildību. Nepieciešams zināt, kā tieši tas strādā. Tam, ko mēs apzīmējam kā "Pārpilnības Rags" ir augstu vibrāciju magnētiska, energoinformatīva daba. Tas nozīmē - cilvēkam, kurš ar viņu sadarbosies, jābūt apveltītam ar atbilstošām vibrācijām, garīgās attīstības līmeni. Priekš tā, lai "Pārpilnības Rags" strādātu labumam, bet ne kaitējumam, jābūt apveltītam ar nobrieduša Gaismas Darbinieka apzinīgumu, uzmanīgu attieksmi uz individuālo gaismasviļņu, energoinformatīvo veselību.
Pie jaunrades ar pārpilnības energoinformatīvo avotu daudz kas svarīgi. Taču sākt vajag ar to, kas atrodas... iesākumā. Bet iesākumā, protams VĀRDS. Svarīgi pievērst uzmanību, kā jūs runājiet, kādus vārdus izmantojiet, kā veidojiet savu runu/valodu. Zināms, ka vārdam, īstenībā, ir kolosāls spēks un šos vārdus vajag izmantot kā sava veida "kurināmo" priekš "Pārpilnības Raga" veiksmīgas funkcionēšanas. Tie cilvēki, kuri sen un veiksmīgi sadarbojas ar šo sakrālo instrumentu, ar laiku, vienkārši aizmirst izmantot tādus vārdus, kas nes negatīvu nokrāsu attiecībā uz pārticības izpratni, tieši norādot uz kaut kā nepietiekamību jūsu realitātē. Bez tam, jūsu runai jābūt pārliecinošai. Ja jūs izvirzījāt mērķi, formulējiet to skaidrām/precīzām, ietilpīgām, pārliecinošām frāzēm. Sakiet "es izdarīšu" - vārdu "pacentīšos izdarīt" vietā. Izņemiet no runas vārdus "it kā", "gluži kā", "liekas". Jūsu runa, formājot mērķi - tā energoinformatīvā plūsma, izkārtojoša jūsu nākotni. Un šādai plūsmai jābūt pareizi strukturizētai, noformētai un piepildītai ar pareizu energoinformatīvu saturu.
Cilvēkam pareizi jārunā, savā ikdienas runā jāizmanto tikai pozitīvi izteikumi, par jebkuru iemeslu viņa apkārtējā realitātē. Uzmanība - vārdam. Šeit svarīgas pat skaņas, kuras jūs izrunājiet. Arī intonācija spēlē svarīgu lomu. Ar cieņu un iejūtību izturaties pret materiāliem enerģijas vienību nesējiem, tas ir - vārdiem.
Jūsu runa cieši saistīta ar domu procesiem. Daudzi energoinformatīvie instrumenti, ar kuriem jūs sadarbojaties, var sajukt, vai vispār nenostrādāt, ja jūs nepareizi domāsiet un jutīsiet, atradīsieties grūtsirdībā, neticībā. Nerunājot jau par depresiju. Depresijas stāvoklis - tas pirmais, no kā pārtrauc strādāt jebkurš gaismas energoinformatīvais instruments.
Galvenais, kas jums nepieciešams: palaist, aktivizēt pārpilnības energoinformatīvo avotu. Smalkmateriālo instrumentu nepieciešams uzturēt darba kārtībā. Jums, cilvēkiem, Gaismas Meistariem, jāapzinās, ka "Pārpilnības Rags" - tas ir tas, ko jūs sekmīgi izmantojāt pagātnē un varat efektīvi izmantot jau tagad un, jo vairāk - nākotnē. Tā - ne jaunā Debesu Velte. Tā - daļa jūsu, kā daudzdimensionālu Gaismas Būtņu, kas jums nebija pieejamas Dualitātes Eksperimenta laikā, dzīves laikā blīvajā matērijā. Dualitāte noslēdzas, matērija atblīvējas un tagad daudzas spējas atkal atgiežas civēkiem, kā Gaismas Bērniem.
Jebkuram enerģētiskam instrumentam nepieciešama... "degviena", kaut kāds "kurināmais". Jūs jautāsiet: bet kur ņemt šo sevišķo "kurināmo" priekš mūsu individuālā instrumenta? Atbilde vienkārša: tas atrodas... jūsu Sirds Telpā. To rada mīlestība, prieks un pārliecība. Ja jūs šim "kurināmajam" pievienosiet skumjas/grūtsirdību, šaubas, niknumu, tad jūsu gaismas instruments nevarēs strādāt. Tieši tā, kā nevar strādāt arī jūsu automobīlis, ja jūs tur benzīna vietā ieliesiet ūdeni vai pienu.
"Pārpilnības Raga" darbā, bez šaubām, lielu lomu spēlē magnētisms. Pārpilnības energoinformatīvajam avotam ir vispirms magnēta daba. Liela loma priekš tā ir jūsu astrāli-mentālo ķermeņu veselībai. Veselas domas un jūtas, vesela astrāli-mentālā matērija, veido magnētiskos laukus, kuri teicami sasaistās ar pārpilnības energoinformatīvajiem laukiem.
Viena no visizplatītākajām energoinformācijas nodošanas formām - spirāles struktūra. "Pārpilnības Rags" cieši saistīts ar Laika spirāli. Laika spirāle jūsu pasaulē izpaužas kā trīsdimensionālā matērija, izplatošās laikā. Pārpilnības energoinformatīvais avots sadarbojas ar matēriju visdažādāko energoinformatīvo lauku līmenī. Lai iemācītos radīt ar "Pārpilnības Raga" palīdzību, jums nepieciešams iemācīties radīt kopā ar Laiku. Jaunajā evolucionārajā ciklā Laiks kļūst arvien subjektīvāks. No kategorijas OBJEKTĪVI-SUBJEKTĪVAIS tas arvien varāk kļūst kategorija SUBJEKTĪVI-OBJEKTĪVAIS. Citiem vārdiem sakot, cilvēki arvien vairāk varēs ietekmēt laiku. Iesākumā, vienkārši sāciet KONTAKTĒTIES ar Laiku. Vēršaties pie tā ar lūgumiem, sapratni, ka Laiks spējīgs ne tikai ritēt no pagātnes uz nākotni, tas spējīgs izmainīties, bet galvenais - TAS SPĒJĪGS RADĪT MATĒRIJU. Bet tas nozīmē - tas ņem tiešu dalību materiālo labumu radīšanā. Bet atceraties, ka, īstenībā, materiālās labklājības pamats ir jūsu GARĪGI-MATERIĀLAIS STĀVOKLIS. Tas ir, pirmkārtējs ir jūsu Garīgums. Tieši tas arī spējīgs radīt jūsu materiālo labklājību. LABKLĀJĪBAS stāvokli vispār nevar uztvert tikai kā MATERIĀLĀS LABKLĀJĪBAS stāvokli. Tādēļ, ka pēdējais, patiesībā, BEZ GARĪGUMA PĀRPILNĪBAS neiespējams. "Kā tad tā? - jautāsiet jūs man. - Lūk, cik daudz oligarhu eksistē, kuri pat neiedomājas par Garīgumu. Bet viņiem - tāda materiālā pārpilnība, kas jums pat sapņos nerādījās". Tad, lūk, šeit svarīgs momensts, mani draugi, uz kuru aicinu vērst sevišķu uzmanību. Oligarhiem, cilvēkiem, pārvaldošiem lielus materiālus labumus, NAV PĀRPILNĪBAS. Viņiem ir materiālo līdzekļu PĀRPĀRPALIKUMS [ПЕРЕИЗБЫТОК ?], kas noved pie tā, ka absolūtā vairākumā gadījumu šis pārpārpalikums rada garīgā un materiālā disharmoniju. "Nauda ir - laimes nav" - eksistē tāds izteiciens. Runa ir par to, ka materiālā bagātība cilvēkus nedara laimīgus, tātad, viņiem nav MĪLESTĪBAS PĀRPILNĪBAS, DZĪVESPRIEKA PĀRPILNĪBAS, CILVĒCISKĀS SASKARSMES PĀRPILNĪBAS, LĪDZJŪTĪBAS PĀRPILNĪBAS, un vēl daudz kā nav.
Bet tagad, mani labie, atceraties jūsu sabiedrības izvirzīto lozungu "Laiks - nauda!". Vai tad jūs dzīvojiet, galu galā, turībā, priekā, pārpilnībā? Nē, un vēlreiz nē! Šeit sanāk kaut kāda nesaderība. Kaut kāda netaisnība slēpjas aiz visa tā, un šeit no jums kaut ko slēpj tie, kuri stāv pie valdīšanas stūres. Ko viņi var slēpt no jums? Tiekai vienu: to, ko vajag nolaupīt, nozagt. Un tā, lai jūs to ne tikai nepamanītu, bet ar prieku pasniegtu šīs dāvanas, vēlams katru dienu, katru stundu, katru minūti, katru sekundi. Protams, šeit runa ir par enerģētisko zādzību, par energoinformatīvo zādzību. "Pārpilnības Rags" - tas, vispirms, enerģētisks, energoinformatīvs instruments. Sajūtiet tiešu saikni starp "Pārpilnības Raga" darba patieso filozofiju un totālu slēpšanu no jums, kā īstenībā strādā energoinformatīvā pārpilnība, un kas tā ir patiesā realitātē.
Šodien mēs ar jums visus šos punktus izskatīsim, pareizāk sakot, jau sākām aktīvi ar to nodarboties.
Jūs nekad neaizdomājāties, bet no kurienes tad "Pārpilnības Rags" var tik bezgalīgi izliet pārpilnību? Esmu pārliecināts, ka daudzi no jums sev uzdeva šo jautājumu ne reizi vien. Visa lieta tā, ka mūsu "raga" pamatā, mūsu energoinformatīvajai spirālei ir sevišķs punkts. Un nosaukums šim punktam - Nulles Punkts (NP). Jūs, mūsdienu Gaismas darbinieki, zinat, ka NP piemīt īpašība saņemt bezgalīgu energoinformāciju un materiālos labumus - gala rezultātā. Tas viss lieliski, taču mums jāsaprot, pie kādiem apstākļiem šis Nulles Punkts strādā pārpilnībai. Ko jums, cilvēkiem, vajag darīt un, vispār, kā būt, lai šis sakrālais NP jūsu "pārpilnības Ragā" ne tikai sāktu strādāt, bet strādātu arī visu laiku, nepārtraukti. Kā ko tādu panākt? Mani dārgie, panākt šeit neko nevajag. Ja jūs izlemsiet SĀKT PANĀKT, LAI KO TAS ARĪ MAKSĀTU, lai tas sāktu strādāt, tad varat pieļaut kļūdu.Pie tāda prāta un sirds noskaņojuma, tas tiešām nesāks strādāt. Šeit tāda pieeja - "panākt" - nestrādā! Bet kas tad nepieciešams priekš šī noslēpumainā Nulles Punkta, lai tas atdzīvotos un sāktu dot labumu jums personīgi, un, kas svarīgi, Veselumam! Lūk, tieši! VESELUMAM!!! Svarīgi saprast: augstvibrāciju magnētiskais gaismas instruments nevar kalpot tikai vienam cilvēkam priekš viņa savtīgiem, egoistiskiem mērķiem. Ar tādu attieksmes uz "Pārpilnības Ragu" jūs nekad to nevarēsiet izmantot. NEKAD! Ja mums, tomēr vajag aktivizēt šo instumentu, priekš jums par noteikumu jākļūst, ka jūs, no šī brīža, gatavi darboties Mīlestības vārdā, Veseluma visaugstākā labuma vārdā. Un, protams taču, nedrīkst aizmirst savu "Es". Un, pie tam, vienmēr derīgi atcerēties, ka jūsu "Es" - Daļa Visuma, pasaulsēkas fraktāls. Jūs rūpēsieties par Visumu - Visums rūpēsies par jums. Vislabākais princips - tas ne "Es esmu Visums un ne "Visums - tas "Es". Pareizais princips: "MĒS ESAM VISUMS, VISUMS - MĒS VISI". Tieši uz tādu principu sāk reaģēt Lielā Pārpilnības Avota energoinformācija.
Nākošais solis - ļoti vienkāršs. Jums nepieciešams atrasties telpā, kuras nosaukums "NEKUR".
Priekš tā, lai jūsu "Pārpilnības Raga" Nulles Punkts aktivizētos un sāktu strādāt, jums stāv priekšā doties uz šo pašu Punktu, bet pēc tam, arī saprlūst ar to, kļūt par pašu Nulles Punktu. Jums nepieciešams iegremdēties bezlaikā - tur, kur nav rūpju, lineārā laika skrējiena, jūsu ego, kur nekā nav. Jūsu uzdevums - nolaisties jūsu Nulles Punkta sakrālā telpā. Priekš tā nepieciešams labi patrenēties. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ar ko tad mēs ar jums tagad nodarbojamies? Mēs īstenojam ceļujumu uz energoinformatīvo Avotu. Un ne tikai. Mēs apgūstam pārpilnības sistēmu, izzinām tā gaismas instrumenta darba principus, kuru apzīmējām kā "Pārpilnības Ragu". Saprotot kā tas strādā, jūs to varēsiet palaist aktīvā darbībā un to turpmāk lietot. Jāsaka, ka tas nekad vēl nepievīla. Visi tā lietotāji apmierināti (KIRAELA SMAIDS).
Vēl viens svarīgs moments. Mēs ar jums izskatām īstā "Pārpilnības Raga" darba principus, bet ne tā, par kuru jūs zinat no savas duālās dzīves. Tam ir savas īpatnības, un par tām mēs arī runāsim.
Un tātad, jūs kļuvāt "Pārpilnības Raga" Nulles Punkts. Izdzīvojiet šo stāvokli totāli, nedomājot ne par ko, neko neanalizējot, ne uz ko nevēršot uzmanību. Jūs esat nulle, jūs - jūsu būtības Sakrālā Nulle. Jūs-tukšums. Jūs - viss un jūs - nekas, jūs - ievērojami vairāk visa, un jūs - ievērojami mazāk par tukšumu. Jūs- esamības naptveramība! Paesat/uzturaties brīdi šinī stāvoklī... Jūs iesākumam varat klausīties mūziku vai dziedāt. Tas ļoti vietā...
Mistiskās Nulles sakrālā stāvoklī, iespējams, nepieciešams atrasties ne dažas minūtes vai stundas, bet VAIRĀKAS DIENAS - līdz tam laikam, kamēr jūs kļūsiet šī burvju nulle. Tas ne tik sarežģīti, kā jums var šķist uz pirmo skatu. Galvenie šķēršļi jūsu ceļā var kļūt jūsu bailes un neticība. Tad ko, mani labie, aizvāciet gan vienu, gan otru! Izdzīvojiet dienu pēc dienas tukšumā. Iesākumā jums var likties, ka jūs nomirāt smalkajā plānā, toties, fiziski, jūs jūtaties, dzīvojiet, kontaktējaties ar apkārtējiem. Viss pareizi, tā arī ir - jūs pārdzīvojat duālās realitātes dzīvošanas "nāvi", bet jaunās realitātes dzīvošanā vēl neiegājāt. Atceraties gudro teicienu: tas, kurš negatavs nomirt, tas negatavs arī dzīvot! Tad, lūk, nomirstot priekš dualitātes, jūs, atjaunojaties, klusiņām, klusiņām sākat saprast burvīgumu... patiesā momenta. Jūs sākat apzināties, cik jauku momentu, līdz šim, "šeit un tagad" gājuši jums garām. Jā, daudz, un tā - taisnība! Taču tagad jūs izmainījāties, jūs kļuvāt uzmanīgi momentam, jūs kļuvāt apcerīgi, jūs kļuvāt citādi.... Jūs pārgājāt uz citu Laika spirāli Un tā priekš jums sāka ritēt pilnīgi citādi, tātad, arī telpa jums apkārt sāka izkārtoties pilnīgi citādi! Es jums atgādinu, ka jūs dotajā momentā atrodaties burvīgās, sakrālās, aptiesās Nulles stāvoklī, jūs priekš dualitātes kļuvāt neredzami... Un tādā sevišķā esamības stāvoklī, jūs izdzīvojiet dienu pēc dienas.
"Bet ko tālāk, Meistar Kirael?" jūs jautājiet. Un es jums ar prieku atbildu: bet tālāk jūs pievērsiet uzmanību, ka jums ir sirds... un viņa ieņēma galvenāko vietu jūsu dzīvē. Jūs caur mistiskās Nulles stāvokli sākāt vairāk sajust un ne vienkārši sajust, bet sajust ar sirdi, jūs izdarījāt atklājumu, ka ar sirdi var pat domāt, ar sirdi var pat zināt. Bet pēc tam jūs sapratīsiet, ka caur sirdi jums izkārtojas, izrādās katrs jūsu dzīves mirklis... Un tas jums sāk arvien vairāk un vairāk patikt. Jūsu priekšā sāk atklāties jaunas iespējas uz daudziem, ļoti daudziem līmeņiem. Pakāpeniski jūs uz visiem līmeņiem kļūsiet citādi.
Pirmoreiz dzīvē jūs tiešām sākāt apzināties, kas tieši jums patīk, kas jums noder, kas jūsu, bet kas - nē. Tagad uz jums nolaidās apskaidrība, ar ko, īstenībā, jūs gribat nodarboties šajā iemiesojumā. Lūk, tas arī ir galvenais moments uz nākošo etapu jūsu sekmīgai mijiedarbībai ar "Pārpilnības Ragu".
Jūs sākat vērot kā visa notikumainība pavērsās uz jums. Jūs sākat satikt vajadzīgos cilvēkus, burtiski, uz katra stūra jums tiek pateikts priekšā attiecībā uz jūsu darbības turpmākiem soļiem. Jūs savas dzīves, šajā etapā, izdarat lielu atklājumu - jums izdevās PIERADINĀT SINHRONISTISKUMU. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka vārda "sinhronistiskums" iespējamie sinonīmi jūsu pasaulē - "veiksmīgums", "veiksmīga apstākļu sakritība", "notikumainības harmonisks plūdums". Saprotiet, lai kļūtu laimīgais un likteņa luteklis, jums jākļūst harmoniski plūstošam un jāaizmirst par vārdu "steiga"... Un viss! Priekš jums pēc citiem likumiem sāk plūst notikumainība, laiks. Telpa apbrīnojamā veidā izkārto tā, kā ērti tieši jums. "Par ko es runāju šeit?" - jautāsiet jūs. Bet es runāju par to, ka caur iekļūšanu sinhronistiskuma plūsmā, tas ir - veiksmīgas un optimālas jūsu notikumainības atraisīšanās plūsmā, jūs vienlaicīgi nokļūstat arī pārpilnības plūsmā. Saprotiet uz ko es virzu sarunu? Jā, jā, es jūs pievedu pie tā, ka atrodoties tādā stāvoklī, jūs izejat pretim savai individuālās pārpilnības plūsmai, kas tagad izlīs uz jums pilnā mistiskā mērā. Jūs jautāsiet, bet, kas tas tāds "mistiskais mērs"? Atbildu, ka "mistiskais mērs" - tas tāds mērs, kas atbilst jūsu sirds mēram, bet ne prāta. Tas, kad jums visa pietiekami, bet ne daudz. Starp citu, mani labie, ļoti ieteicu padomāt par to, ko nozīmē, kad kaut kā daudz, bet kad - pietiekami. Jūs PIETIEKAMI DAUDZ interesanta un vērtīga iegūsiet priekš saviem "Es"...
Kas tad mums rezultātā sanāk? Jūsu "Pārpilnības Rags" strādā bez pārtraukuma, nodrošinot jums radīšanas prieku un turību visā. Ja jūs atrodaties sirdī - tātad, jūs atrodaties tiešā sakarā ar jūsu Nulles Punktu, no kurienes sākumu ņem jūsu individuālā telpas-laika Spirāle, pieslēgta Dievišķās energoinformācijas Avotam. Jūsu individuālā telpas-laika Spirāle atraisās, kļūst plašāka, ietilpinot arvien vairāk un vairāk dažādas energoinformācijas. Tas rada jums apkārt arvien vairāk un vairāk materiāliem ražojumiem piepildītu telpu. Rezultātā, priekš jums formējas ideāls radīšanas lauks, caur kuru jūs saņemat, vispirms, esamības prieku, bet pēc tam jau pārpilnību, kas, starp citu, turpmāk, tikai palielināsies, ja jums tā būs vēlams.
Mēs nonācām pie secinājuma, ka laiku rada ne nauda, bet iespēja radīt, kas mūs noved pie īpaša prieka stāvokļa. Bet tas - svarīgāks par to, ko mēs saucam par materālu pārticību, pārpilnību. Mūsu prioritāšu shēma izskatās tā.
1. Jūs esta mistiskā burvju nulle.
2. Jūs sajūtiet jūsu dzīves izdzīvošanas garšu momentā "šeit un tagad".
3. Jūs apzinaties to, kādēļ jūs atnācāt šinī iemiesojumā.
4. Jūs nokļūstat sinhroniskuma plūsmā.
5. Jūs nodarbojaties ar to, kas, patiešām, jums pa prātam.
6. Jūs iemantojat prieku un dzīves jēgu.
7. Priekš jums atklājas patiesās pārpilnības plūsma
.
Rekomendēju neatlaidīgi {настоятельно ?} jums ne tikai padomāt par šo prioritāšu sarakstu, bet arī iemācīties to no galvas. Šeit svarīgi ievērot prioritātes - kas pēc kā seko. Saglabājot pēctecību linearitātē, jūs nodrošiniet sev nepārtrauktu jūsu "Pārpilnības Raga" darbu sfēriskumā.
Mēs ar jums tagad, mani dārgie, izskatījām slepenās filozofiskās zināšanas, kā un pēc kādiem likumiem strādā "Pārpilnības Rags" patiesā realitātē.
Lūk, cik viss vienkārši!
Bet tagad pienāca laiks izskatīt, kā funkcionē mūsu energo-magnētiskais instruments kvazirealitātes apstākļos, tas ir - dualitātes apstākļos. Duālā telpas-laikā arī ir savs "Pārpilnības Rags" ar saviem likumiem. Uzskatāmībai, es palūgšu jūs, mani dārgie, pie parastā "Pārpilnības Raga" attēla nolikt spoguli... Un paskatīties uz to, kas attēlosies spogulī. Bet tur jūs ieraudzīsiet, protams taču, to pašu "pārpilnības Ragu", tikai atspoguļotā projekcijā. Tam, ko jūs tur ieraudzījāt, ir pilnīgi konkrēts nosaukums - AIZSPOGULIJA. Un funkcionē attēlotais "Pārpilnības Rags" pēc aizspogulijas likumiem. Jāsaprot, ka tas funcionē... AR PRECIZITĀTI LĪDZ OTRĀDI! [С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ!]
Bet tagad tiksim skaidrībā, kas tā ir - aizspogulijas realitāte, KVAZIREALITĀTE. Kvazirealitātē izkropļotās energoplūsmas organizē atspoguļotā "Pārpilnības Raga" funkcionēšanu. Enerģijas plūsmas tādā atspoguļotā instrumentā tek pretējā virzienā, tā kā mums ir darīšana ne ar īsto realitāti, bet ar tās "apgriezenīti", ar vilkati. Kvazirealitātes apstākļos "Pārpilnības Rags" darbojas... otrādi! Un jums, cilvēkiem, noteiktu spēku nodomāta, sākotnēji tīšām tiek dota apgriezta informācija attiecībā uz mūsu pārpilnību, labklājību, dzīves jēgu. Jūs saprotiet: ja cilvēkiem sākotnēji tiek doti tāda svarīga kosmiskā instrumenta kā "Pārpilnības Rags", melīgi funkcionēšanas principi, tad sabiedrība, tādā gadījumā, protams, sāks atdot dzīvības/dzīves enerģiju, zaudēt spēkus, veselību, bet rezultātā - interesi uz radīšanu. Caur mākslīgi izkropļotiem patiesā "Pārpilnības Raga" darbības principiem, notiek spēcīga enerģijas atņemšana visai cilvēcei. Tāds kvazi-instrumenta Nulles punkts pieslēgts ne Dievišķam energoinformācijas Avotam, bet Kanāliem, kas vada cilvēces energoinformācijas atsūknēšanu.
Bet, ja cilvēku noliek tāda radīšanas bezcerīguma apstākļos, kad radāmā enerģija pastāvīgi izņemas, tad cilvēks zaudē dzīves jēgu. Tātad, viņš kļūst vājš, bez gribas spēka, bet galvenais - viegli vadāms. Tad jāprasa, bet kurp, vai kurš saņem šo visvērtīgāko cilvēciskās radīšanas enerģiju. Bet to saņem tie, kurus jūs ilgu laiku neredzējāt, par kuru eksistēšanu ilgu laiku pat nenojautāt. Šī enerģija plūst tieši Noturēšanas Spēkiem.
Izskatīsim tagad uz konkrētiem piemēriem manipulācijas mehānismus ar cilvēkiem. Noturēšanas Spēkiem jāievēro patiesās realitātes atspoguļotie noteikumi. Bet tas nozīmē - viss burtiski jānostāda "ar kājām gaisā". Un viņiem tas veicas. Pēdējais punkts mūsu "Pārpilnības Raga" prioritātēs palika pārpilnība. Bet Noturības Spēkiem nauda kļūst galvenais stūrakmens, pamats visam. Viņi pat pašu izpratni "Pārpilnība" izlēma nomainīt ar izpratni "nauda". Tādā ceļā var pavisam viegli novākt garīguma domu faktoru.
Kas tad mums sanāk? Bet sanāk tas, ka bērniem jau no bērnības sāk pastiprināti stāstīt par to, cik labi, ja ir daudz naudas, ko ļoti spēcīgi atbalsta mūsdienu masu informācijas līzekļi. Šeit darbojas reklāma, propaganda, Noturēšanas Spēkiem nepieciešamā ideoloģija un tā tālāk. Spilgtā formātā izdaiļo paradīzes dzīvi ar naudu... Un viss! Ne vārda par garīgumu, ne vārda par jaunradi, ne vārda par sirdi, ne vārda par jūsu patiesiem uzdevumiem! Cilvēks, visus šos ideoloģiskos "krāmus" saklausījies, saskatījies, sāk gribēt naudu. Bieži vien nesaprotot, pat neiedziļinoties, bet priekš kā vispār cilvēkam vajadzīga nauda?
Un sāk viņš lūgties to, kas īstenībā ir ilūzija, kas īstenībā neeksistē. Tas ir, viņš pielūdz naudu, un dievina naudu. Un grūž cilvēku uz pilnīgi bezjēdzīgu rīcību, uz totālu laika tēriņu, kas rezultātā noved pie liela, nopietna enerģijas tēriņa, bet tālāk - arī eksistēšanas jēgas.
DOTAJĀ SITUĀCIJĀ SANĀK INTERESANTA LIETA - CILVĒKS ATDOD VISREĀLĀKO, KAS VIŅAM IR - ENERĢIJU, KO VIŅŠ SAŅEM NO VIENĪGĀ AVOTA, PRIEKŠ TĀ, LAI SAŅEMTU NEREĀLO - NAUDU.
Cilvēks tādā situācijā tērē laiku. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu Laika spirāle ne attinas, bet satinas. Bet, kas notiek, kad Laika spirāle satinas - notiek telpas-laika kontinuuma satīšana. Bet ko tas var nozīmēt? Cilvēks, lēnītēm, solīti pa solītim, pats to nemanot, kustas personīgā telpas-laika satīšanas/saritināšanas virzienā. Kas noved pie lēnas, bet pārliecinošas personīgās realitātes saritināšanās. Tagad jūs paši varat lēnām piedomāt: bet ar ko tad priekš cilvēka beidzas telpas-laika satīšanās/saritināšanās? Protams taču, ar nāvi. Taču šeit viss ne tik vienkārši un viennozīmēgi. Dotajā situācija daudz kas atkarīgs no kontrakta, ko Dvēsele noslēdz vēl pirms iemiesošanās zemes plānā. Uz ko es virzu? Uz to, ka nonākot gandrīz "līdz rokturim", cilvēks izrādās pie "sasitas siles". Un tad viņam šķiet, ka viss beidzies, ka nu pazaudēta dzīves jēga, ka dzīve vispār neizdevās.
Un tādā stāvoklī, cilvēka skatam paveras divi ceļi. Viens ceļš ved viņu patiesā "Pārpilnības Raga" funkcionēšanas pasaulē, pie Dievišķā avota, bet otrs - nekurienē. Šeit cilvēkam vienmēr jāizdara izvēle. Jāsaka, cilvēki bieži no ārējā pārslēdzas uz iekšējo, tas ir, saprot, ka dzīvei, patiesai dzīvei, vieta ir iekšienē, viņa dvēselē, bet ne ārpusē. Un tad tur, pēc noteikta laika, cilvēkam notiek pagrieziena moments viņa dzīvē.
Izvēloties patiesas pārpilnības ceļu laimē, priekā un patiesībā, kādā brīdī, cilvēks pāriet no "sasistās siles" stāvokļa, stāvoklī "nekur". Un tad viņam paveras iespēja iziet no aizspogulijas un sākt savu ceļu patiesā realitātē, pēc īstā "Pārpilnības raga" likuma, kas nesaraujami saistīts ar Vareno Dievišķās energoinformācijas neizsmeļamo avotu.
Saprotams, ka aizspogulijas "Pārpilnības ragā" nevar būt runa par Nulles Punkta funkcionēšanu, par cik šeit nav paredzēta vieta garīgai sākotnei. Tā vietā eksistē enerģijas atsūknēšanas portāli. Speciāli Kanāli, kurus kontrolē cilvēces slepenie vadoņi.
Jāatzīmē, ka ne nejauši dualitātes apstākļos paredzēts īss dzīves turpinājums, kas beidzas ar fiziskā ķermeņa nāvi. Viss tas bija vietā/pieļaujami un mūsu "Raga pārpilnības" funkcionēšana pēc principa "Laiks-nauda" bija attaisnots un pilnībā iekļāvās duālā izdzīvošanā.
Tagad cilvēce ieiet jaunā evolucionārā ciklā, kur mākslīgās realitātes satīšanās apgriežas Jaunās realitātes radīšanā, patiesās Realitātes, kur pārpilnība pakāpeniski kļūs norma. Šinī Realitātē visas būtnes kļūs Nulle Punkti, kuri saņem harmoniskas energoinformācijas apmaiņas iespējas ar Varenā Visuma Dievišķo Avotu. Patiesā Visumā pārpilnība rada pārpilnību. Un tikai tā.

Mīlestībā un ar mīlestību jūsu Meistars Kiraels.
2015.g. Novembris-decembris.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(26) 2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma, ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.12.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.12.2016.

Skatījumu skaits: 337 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: