Galvenie » 2017 » Septembris » 19 » Перевод! - *2) Письмо Создателя Мысли "Это и есть та энергия" (русский язык)
10:47
Перевод! - *2) Письмо Создателя Мысли "Это и есть та энергия" (русский язык)

Перевод! - *2) Письмо Создателя Мысли "Это и есть та энергия" (русский язык)
*2) Creator's Mind Letter "That already is that energy" (английский язык)
*2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" (латышский язык)

---------
Перевод текста:

= Мне нравится, когда Ты со мной разговариваешь, меня охватывает удивительная теплота.

- Это и есть та энергия, которую весь Космос дарит землянам. Только нужно почувствовать, откликнуться и подумать: оставаться ли одиноким? Играть больших умников? Что будем делать, когда в руинах останемся?

= Строить новые дома...

- Дома не исчезнут. Как были так и будут, но жить придётся в пустоте... Это тебе, дочь моя, понять сейчас трудно. Нужно до этого дожить. Тогда и увидим, каждому придётся испытать.

= Что тогда нам делать?

- Прислушаться к себе. Каждому Меня слышать через себя, слышать, вернее сказать - почувствовать. Мне каждому есть, что сказать. Но, если Меня сразу не слышат, то рядом есть люди, кому легче почувствовать. Поговорить между собой можно на языке Любви: любезностью, сердечностью, вниманием, доверием, истинной ВЕРОЙ и поддержкой. Любовь - сильный огонь, который греет, греет МОЩНО, всё переворачивает в радость, и тут уже одиноким никто не может быть...

= Почему Ты мне больше ничего не говоришь?

- Что тебе сказать? Так много уже сказано, но разве кто-то слушает тебя? Всё тобою написанное лежит во тьме. Замкнули люди себя в "оболочке", замуровались. Но ничего, мы с тобой все оболочки отогреем. Ещё только немного отрегулировать всё надо и тебе надо подкрепиться. Записано тобою много, пускай только всё в дело, будут читать, думать, понимать, тогда и мы все сможем понять друг друга. Сейчас хватит, тебе нужно отдохнуть, поговорим в другой раз.

= Спасибо Тебе, наш любимый Отец Небесный-Боже Мамочка милая! СПАСИБО Наша Большая Семья!

Перевод, интуитивно: Дружок 10.09.2017.
Опубликован (латышский, английский вариант): http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_2DK.pdf / страница: 8.,9.,
русский вариант: http://spekavots.ucoz.ru /19.09.2017.

---------------------
Текст на английском языке:

=I like, when you are talking with me, amazing warmth envelop me!

-That already is that energy, what all the Universe present to Earth people now. Only need to feel, to replay and to think: still to stay like hermits? To personate big wise guys? What can to do in the ruins left?

=Will build new homes…

-Homes will not get lost anywhere. How were they, they will be. Only living in emptiness… That for you, my daughter, now is difficult to understand. All that will need to experience. Then will see, everyone will enjoy

=What we need to do?

-To listen into ourselves, every to Me, through self, to hear, correct to say- need to feel, to each his own saying to Me. If don't feel Me directly, then have other people next to you, for whom feeling is more easy. You can talk by yourselves in Love language: in kindness, in sincerity, in attention, in trust, in real BELIEF and in support. Love- strong fire, which warming, which warming GREAT, all convert in pleasure, there can't be more solitary no one else…

=Why you don't saying me anything else?

-What to tell to you? I have told already so much, someone listening to you? All your texts are sleeping in the darkness. Closed people, immure themselves in the shell. It's all right, we together will thaw slowly all shells. But all still need to adjusted a bit, also you need to get stronger. You have much records, put all them in use, will read, will think, will understand, then we will can to understand each other. But today enough, you need to relax, we can talk next time.

=Thank you our dear Heavenly Father- dear God's Mother! THANK YOU! Our Big Family!

Перевод интуитивно: Ирита Ирем 24.11.2016.
Oпубликован: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.11.2016.
https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /2016.
http://spekavots.ucoz.ru /24.11.2016.

------------------------------------------------
Оригинал на латышском языке:
*2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija".
= Man patīk, kad Tu ar mani runā, mani apbrīnojams siltums apņem!
- Tā jau ir tā enerģija, kuru viss Kosmoss tagad Zemes ļaudīm dāvina. Tikai sajust vajadzētu, atsaukties un padomāt: vai joprojām vientuļniekiem palikt? Tēlot lielos gudriniekus? Ko gan iesāks drupās palikuši?
= Būvēs jaunas mājas ...
- Mājas nekur nepaliks. Tās kā bijušas tā būs. Tikai dzīvošana tukšumā ... To tev, mana meita, tagad saprast grūti. Jāpiedzīvo viss tas būs. Tad jau redzēs, katrs izbaudīs.
= Ko tad mums vajadzētu darīt?
- Ieklausīties katram sevī. Katram Mani, caur sevi, sadzirdēt, pareizāk teikt - sajust vajadzētu. Katram savs Man sakāmais. Nu, ja Mani tūlīt nesajūt, tad jau citi līdzcilvēki blakus ir, kuriem sajušana vieglāka. Parunāties paši variet Mīlestības valodā: laipnībā, sirsnībā, uzmanībā, uzticībā, patiesā TICĪBĀ* un atbalstā. Mīlestība - uguns spēcīga, kura silda, kura silda VARENI, VISU priekā pārvērš, tur vairs vientuļnieks nevar būt neviens ...
= Kāpēc Tu man vairāk neko nesaki?
- Ko tad lai tev saku? Tikdaudz pateicis jau esmu, vai tad tevī klausās? Visi tavi raksti tumsā guļ. Noslēgušies cilvēciņi, sevi "čaulā" iemūrējuši. Nu nekas, gan jau mēs ar tevi visas čaulas atkausēsim. Tikai viss vēl jānoregulē mazliet, arī tev vēl jāpastiprinās. Pierakstu tev daudz, liec tik visus lietā, lasīs, domās, sapratīs, tad jau arī visi spēsim saprasties. Tagad pietiks, tev ir jāatpūšas, parunāsim citreiz.
= Paldies Tev, mīļais mūsu DebesTēvs-DievMāmiņa mīļā! PALDIES - Lielā Mūsu Ģimene!
-------
Эл-указания дополнительных материалов информации, (на латышском языке, а в текстах указаны эл.адреса оригинал-источников на русском языке):
*2)-Radītāja Domu Vēstule (2.) "Tā jau ir tā enerģija", Eslaumas pierakstīta 13.09.2012.03:11, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50 , tulkojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru /24.11.2016.;
*)-Radītāja Domu Vēstule (1.) "Daži jautājumi" pierakstīta 08.09.2012.08:15, publicēta: http://spekavots.ucoz.ru /10.09.2012., tulkojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2016-11-01-2019
*(NAD)-Nezināma Avota Domu Vēstule "Es TICU" pierakstīta 24.01.2012.07:17, lasāma Simbolvēstules *2)-Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" turpinājumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50
<< Vēstules pievienotas Radītāja Skaidrojumam "Antikrists" http://www.otkroveniya.eu/2005/02.02.05.html /pierakstīja L.Maslovs /latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_02_02_05_antikrists/2012-09-13-49
-------
Эл-указания куда и когда всё отправлено:
Angļu valodā Simbolvēstuli *2)-Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" intuitīvi tulkoja Irita Irem 2016. gada 24. novembrī, nosūtīta: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/2016.gada novenbrī. / krievu valodā: 19.09.2017
Pirmpublicējums Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /13.09.2012.
Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots/ucoz.ru /24,11,2016. / krievu valodā: 19.09.2017 
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.11.2016. /krievu valodā: 19.09.2017.
Un: http://vozrojdeniesveta.com /Vozrožģeņije 19.09.2017.
=====
Tulkojumu *2) Radītāja Domu Vēstule "Tā jau ir tā enerģija" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.11.2016.
Перевод-письмо с сердечной любовью для общего опыта подготовила Эслаума 18.09.2017.

Skatījumu skaits: 366 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: