Galvenie » 2020 » Februāris » 13 » *(Pers) Mīļie EņģeļDraudziņi! Domāsim!
21:18
*(Pers) Mīļie EņģeļDraudziņi! Domāsim!

*(Pers) Mīļie EņģeļDraudziņi! Domāsim!

Lūdzu pievērsīsim uzmanību Tēva Absolūta Katrēnam "Jautājums - ne Eksāmenā, bet - Dzīvē!" /10.02.20./ un būsim gatavi atbildēt! Ierosmei, daži citāti!

"Pie atlases, Radītājs prasīs katram: ....................... При отборе, Создатель спросит каждого:
Vai bija viņa dzīvē meli?..." ...................................... Была ли ложь в его жизни?
--------
"Pavasaris - Dižena Gaismas attīrīšana! ................ Весна - Великое очищение Света!
Jūs visu to drīz sapratīsiet!..." ................................. Вы скоро поймёте всё это!
---------
"Tumsa sāka drebēt pa vīlēm! ................................ Тьма стала трещать по швам!
Apstiprinās to - pieci divnieki! ............................ Подтвердят это - пять двоек!
Situacijai ir sakars ar jums,..................................... Ситуация имеет отношение к вам,
Jaunā Pasaule būs uzūvēta!
" ................................. Мир Новый будет построен!"    

Источник/Avots* http://www.otkroveniya.eu/poems/10.02.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
Eslaumas intuitīvs latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_10_02_20_katrens_jautajums_ne_eksamena_bet_dzive/2020-02-10-5363 

Man bija brīnums šonakt /10.02.2020./ - pamodos melnā tumsā! Tumsa tā, it kā bezgalīgā tukšumā! Domu nekādu un saprašanas nekādas - kur es atrodos?! Un kustēties grūti, negantu stingumu dēļ! Taču nenobijos, bet sāku lēnām grozīties, rīvēties un pamazām sāku saprast, ka esmu mājās, savā gultā! Paldies Dievam, Radītājam!

Tūliņ manā galvā "iedzirkstījās" Doma - "Katram Mani, caur sevi, sadzirdēt, pareizāk teikt - sajust vajadzētu. Katram savs Man sakāmais. Nu, ja Mani tūlīt nesajūt, tad jau citi līdzcilvēki blakus ir, kuriem sajušana vieglāka. Parunāties paši variet Mīlestības valodā: laipnībā, sirsnībā, uzmanībā, uzticībā, patiesā TICĪBĀ..." - no Simbolvēstules *(RDV) "Tā jau ir tā enerģija", (lasāma http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50 , vai Simbolvēstuļu 2. Dokumet-Burtnīcā (latviešu, angļu val) - http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_2DK.pdf  un vēl (latviešu, angļu, krievu val) 
 http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/KD-Smbolviestul.pdf   

Tātad, šķiet, vēl daži mirkļi atlikuši saprašanai, kā un ko katrs atbildēsim Radītājam - mīļie EņģeļDraudziņi, domāsim! 

10.02.2020.21:52 --- Radītāja Gara Spēka atbalstā pierakstīja Eslauma.
-----------------
* Источик/Avots: Tēva Absolūta Katrēna 10.02.20. "Jautājums - ne Eksāmenā, bet - Dzīvē!" -  pilns tekts:

10.02.2020 Катрен “Вопрос – не в Экзамене, а – в Жизни!”

Весна – Великое очищение Света!
Вы скоро поймёте всё это!
Надо жить по Бога Заветам,
На остальное наложено Вето!

Тьма стала трещать по швам!
Подтвердят это – пять двоек!
Ситуация имеет отношение к вам,
Мир Новый будет построен!

Вам надо увидеть Событие!
Любое Событие имеет Исток!
Оно поменяет людей бытие,
По-Новому потечёт и проток!

Исток – это людей Сознание!
Новый Мир – это Новый Исток!
Вам должно прийти понимание,
Что ваша Судьба – это Планеты Росток!

Бог не запутал: всегда есть Начало!
Формируется Оно не вдруг!
Уйдут из жизни пустые печали,
Разорвётся заколдованный круг!

Люди должны вернуться к Истокам!
Истоком Планеты – есть Человек!
Ещё остались Любви потоки,
Скоро начнётся Золотой век!

Начало на Планете – Весна!
Осталось вам немного ждать!
Человеческая изменится среда,
Планета для вас – есть Мать!

Создатель поменяет условия!
Для формирования Сознания,
Чтобы реализовать силу Подобия,
До уровня Подсознания!

Человеку для этого ничего не надо!
Он наполнен Дарами Бога!
Поэтому нет никакой преграды,
Сегодня – подведение лишь итогов!

Мир огромный, но нет в нём смысла!
Он разделён по представлениям!
От Истока был понятен Замысел:
Доказать, что вы – есть Создателя проявление!

Предложено было, как экзамен, богатство!
Человечество упало в грех!
Проснулось в людях греховное странствие,
Оказалось, в Душе Человека – прорехи!

Богатство потянуло за собой гордыню!
Это разделило Мир по нациям,
Равенство с Планеты, как волной, смыло!
Люди теперь на последней «станции»!

Сейчас многие стоят на своём!
Догадываются при этом, что всё – неправда!
Трудно идти Небесным путём,
Никто не хочет увидеть Правду!

Ложь – сладка, а Правда – трудна!
Выбор большинства в пользу Лжи!
Лжи – много, а Правда – одна!
Трудно даже стоять около этой межи!

Лжи во Благо не было никогда!
Не было никогда и «Святой лжи»!
Есть – Правда и есть – Судьба!
Надо держаться этой межи!

При отборе, Создатель спросит каждого:
Была ли ложь в его жизни?
Ответить правдиво важно,
Чтобы продолжить Вечную жизнь!

Вопрос – не в Экзамене, а в Жизни!
Человек проживёт свой рассказ!
Он поймёт, что существовал, а не жил!
И где он Правду говорил без прикрас!

Бог не задаёт наводящий вопрос!
Все вопросы – в самом Человеке!
Человек поймёт, как он Духовно рос?
И что он достоин ли быть в Золотом веке!

Судья – не Бог, а сам Человек!
Впервые за многие тысячелетия!
Бог ожидал, что в Мире его имярек,
Увеличит Планетарное долголетие!

Аминь.
Отец Абсолют.
10.02.2020

Vēsts: 10.02.20. Katrēns "Jautājums - ne Eksāmenā, bet - Dzīvē!"

Pavasaris - Dižena Gaismas attīrīšana!
Jūs visu to drīz sapratīsiet!
Dzīvot vajag pēc Dieva Novēlējumiem,
Uz pārējā uzlikts Veto!

Tumsa sāka drebēt pa vīlēm!
Apstiprinās to - pieci divnieki!
Situācijai ir sakars ar jums,
Jaunā Pasaule būs uzbūvēta!

Jums Notikumus redzēt vajag!
Katram Notikumam Avots ir!
Tas izmaina cilvēku esību,
Pa jaunam tecēs arī caurtece!

Sākotne - tā cilvēku Apziņa!
Jaunā Pasaule - tā Jaunā Sākotne!
Jums jaataust saprašanai,
Ka jūsu Liktenis - tas Planētas Asns!

Dievs nesajauca: vienmēr Sākums ir!
Formējas Tas ne pēkšņi!
Aizies no dzīves tukšas skumjas,
Saplīsīs apburtais loks!

Cilvēkiem pie Sākumiem jāatgriežas!
Planētas Sākums - Cilvēks ir!
Vēl palika Mīlestības straumes,
Drīz Zelta laikmets sāksies!

Sākums uz Planētas - Pavasaris!
Atlika jums gaidīt nedaudz!
Cilvēciskā vide izmainīsies,
Planēta priekš jums - Māte ir!

Radītājs apstākļus nomainīs!
Priekš Apziņas formēšanas,
Lai Līdzības spēku realizētu,
Līdz Zemapziņas līmenim!

Cilvēkam priekš tā nevajag neko!
Viņš Dieva Veltēm piepildīts!
Tādēļ šķēršļu nav nekādu,
Šodien - tikai rezultātu apkopošana!

Pasaule milzīga, bet jēgas tur nav!
Tā sadalīta pēc priekšstatiem!
No Sākuma Nodoms bija saprotams:
Pierādīt, ka jūs - Radītāja izpausme esat!

Piedāvāta bija, kā eksāmens, bagātība!
Cilvēce iekrita grēkā!
Pamodās cilvēkos grēcīga klejošana,
Izrādījās, Cilvēka Dvēselē - caurumi!

Bagātība aiz sevis lepnību pavilka!
Tas pasauli nācijās izdalīja,
Vienlīdzību no Planētas, kā ar vilni, noskaloja!
Tagad cilvēki pēdājā "stacijā"!  

Tagad daudzi pastāv uz sava!
Pie tam noskārstot, ka viss - nepatiesība!
Grūti iet Debesu ceļu,
Patiesību negrib redzēt neviens!

Meli - saldi, bet Patiesība - rūgta!
Vairākuma izvēle Meliem par labu!
Melu - daudz, bet Patiesība - viena!
Grūti pat stāvēt pie ežas šīs
!

Par Labumu melu nebija nekad!
Arī "Svēto melu" nebija nekad! 
Ir - Patiesība un ir - Liktenis!
Pie šīs ežas turēties vajag!

Pie atlases, Radītājs prasīs katram:
Vai bija viņa dzīvē meli?
Svarīgi atbildēt patiesi,
Lai Mūžīgo dzīvi turpinātu!

Jautājums - ne Eksāmenā, bet Dzīvē!
Cilvēks savu stāstu nodzīvos!
Viņš sapratīs, ka eksistēja, bet ne dzīvoja!
Un kur Patiesību viņš runāja bez izpušķojumiem!

Dievs neuzdod uzvedinošu jautājumu!
Visi jautājumi - Cilvēkā pašā!
Cilvēks sapratīs, kā auga viņš Garīgi?
Un cik cienīgs viņš Zelta laikmetā būt!

Tiesnesis - ne Dievs, bet Cilvēks pats!
Pirmoreiz tūkstošgadu laikā!
Dievs gaidīja, ka viņa vārduzrunaPasaulē, 
Palielinās Planetāro ilggadību!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.02.2020.

10/02/2020 Quatrain “The question-is not in the Exam, but- in Life!” 

Spring is the Great Purification of the Light!
You will soon understand all this!
We must live according to God's covenants,
The rest is vetoed!

Darkness began to crack at the seams!
Confirm it - five deuces!
The situation is relevant to you
New World will be built!

You need to see the Event!
Any Event has a Source!
It will change people’s being,
The channel will flow in a New way!

The source is people Consciousness!
The New World is the New Source!
Understanding must come to you
That your Destiny is Planet Rostock!

God did not confuse: there is always a beginning!
It is not formed suddenly!
Empty sorrows will pass away
A vicious circle will break!

People must return to the Origins!
The source of the Planet is Man!
There are still Love streams
The Golden Age will begin soon!

Start on the Planet - Spring!
You just have to wait a bit!
Human environment will change
The planet for you is Mother!

The creator will change the conditions!
For the formation of Consciousness,
To realize the power of Similarity,
To the level of the Subconscious!

For this, a man does not need anything!
He is filled with the Gifts of God!
Therefore, there is no barrier
Today - summarizing only the results!

The world is huge, but it makes no sense!
It is divided according to ideas!
From the Source the idea was clear:
Prove that you are the Creator manifestation!

It was proposed as an exam, wealth!
Humanity has fallen into sin!
A sinful journey woke up in people,
It turned out that there were holes in the Soul of Man!

Wealth pulled pride!
It divided the world into nations,
Equality from the Planet washed away like a wave!
People are now at the last "station"!

Now many are on their own!
They guess at the same time that everything is not true!
It's hard to walk the heavenly way
Nobody wants to see the Truth!

Lies are sweet and Truth is difficult!
The majority choice in favor of Lies!
Lies - a lot, but the Truth - one!
It's hard to even stand near this boundary!

There was never a lie for Good!
There has never been a "Holy lie"!
Yes - True and True - Fate!
We must keep this line!

When selecting, the Creator will ask everyone:
Was there a lie in his life?
The answer is truly important
To continue eternal life!

The question is not in the Exam, but in Life!
A man will live his story!
He will understand that he existed, not lived!
And where did he tell the truth without embellishment!

God does not ask a leading question!
All questions are in Man himself!
Will a person understand how he grew spiritually?
And what does he deserve to be in the Golden Age!

The judge is not God, but Man himself!
For the first time in many millennia!
God expected his name in the World,
Increase Planetary Longevity!

Amen.
Father Absolute.
10/02/2020

Skatījumu skaits: 30 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: