Galvenie » 2016 » Jūnijs » 22 » Portāli jūsu dzīvokļos
22:03
Portāli jūsu dzīvokļos

Portāli jūsu dzīvokļos

Kut Humi
caur Sergeju Kanaševski
Avots: "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1 (26) 2016., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.06.2016.

Mēs pēc komentāra griezāmies pie Augšupceltā Skolotāja Kut Humi, kurš tagad savā gaismas jaunradē daudz uzmanības velta procesiem saistītiem ar pasauļu tuvināšanos.
Mani draugi! Zinu: daudzi no jums, tiešām, sāka dzirdēt nepierastas skaņas, redzēt kaut kādus tēlus, priekšmetus. Vieni pret to izturas mierīgi. Citiem nepierastās parādības izraisa nemieru un pat bailes. Nepierastās skaņas, dažādu smalkmateriālo struktūru izpausme - reāla liecība tam, ka Gaismas Meistari, Gaismas Darbinieki maina telpu apkārt saviem "Es". Vispirms, jūs mainat telpu-laiku savās mājās, dzīvokļos. Tas kļūst principiāli cits, atšķiras no kopējās telpas. Derīgi saprast, ka pati telpa-laiks jūsu pasaulē nebija viendabīga pēc savas uzbūves, pēc savas struktūras. Cilvēki, esoši apveltīti ar iekšējo garīgo redzi, to vienmēr varēja novērot. Bet tagad, pēc Pirmās planetārās Konverģences 1987. gadā un pēc Otrās planetārās Konverģences 2012.-2013. gadā, telpas-laiks jūsu pasaulē sāka mainīties ļoti aktīvi. Šīs izmaiņas visā telpas-laikā nenotiek vienveidīgi. Ir telpas-laika apjomi, kas mainās ātrāk, pārcieš sevišķas kvalitatīvas pārmaiņas. Vietās, kur aktīvi strādā Gaismas Darbinieki ar telpas-laiku notiek sevišķas izmaiņas. Un par to jums nepieciešams zināt. Vispirms, matērija jums apkārt vibrē uz daudz augstākām frekvencēm. Tas nozīmē, ka jūsu pasaules lauka struktūras, jūsu gaismas jaunrades vietās, sāk aktīvāk mijiedarboties ar vienas vai vairāku pasauļu lauku struktūrām, kuras saskanīgas ar jūsu sasniegtām vibrācijām, dažiem telpas-laika raksturojumiem. Rezultātā izveidojas smalkmateriālie portāli, caur kuriem īstenojas energoinformatīvā apmaiņa starp pasaulēm.
Rodas dabīgs jautājums: ar kādu mērķi īstenojas līdzīga apmaiņa? Priekš kam notiek pasauļu tuvināšanās? Īstenībā atbildi jūs jau zinat, tā glabājas jūsu Sakrālās Sirds dziļumā. Nākotnē jūsu pasaule savienosies ar veselu virkni pasauļu un kļūs īpaša POLIPASAUĻU PASAULE - pasaule, kur saplūdīs daudz pasauļu sevišķā vienotībā. Tā arī ir Planetārās Konverģences procesa daļēja izpausme, tas ir, Tuvināšanās procesa (no lat. cinvergo - "satuvinu"; tuvināšanās, saplūšanas process).
Viena no pasaulēm, ar kuru tagad sāka aktīvi mijiedarboties jūsu pasaule - tā dažu augšupceltu dzīvnieku pasaule. Tur dzīvo kaķi, suņi, pērtiķi un daži citi dzīvnieku pasaules veidi. Pēc vibrācijām, pašlaik tā atrodas augstāk par jūsu pasauli, taču, pagaidām, zemāk par piekto dimensiju. Kaut arī daži piecdimensiju esības elementi jau ietilpst augšupcelto dzīvnieku pasaulē. Dzīvnieki šajā pasaulē iemanto savu viengabalainību, taču, tanī pat laikā - vairāk individualizējas. O! Tas ļoti interesants process, par kuru sevišķi svarīgi zināt tiem, pie kuriem dzīvo dažādi mājdzīvnieki. Daudzi no viņiem, pateicoties dzīvei kopā ar cilvēkiem, saņem iespēju iemantot individuālu dvēseli un individuālu apziņu. Priekš jums, cilvēkiem, individuāla dvēsele - tas kaut kas pats par sevi saprotams. Jūs pie tā pieradāt, ka jums ir individualitāte, personības īpatnība. Taču tāda individualitāte ir, tālu ne katram kaķim. Jūs jau agrāk lasījāt, dzirdējāt, ka, piemēram, kaķi apveltīti ar GRUPAS, KOLEKTĪVO apziņu. Vēl vairāk, ne reizi vien jums tika paziņots, ka viņi ar sevi sniedz KOLEKTĪVO DVĒSELI. Un tas, tiešām, tā - priekš absolūtā vairākuma jūsu kaķu un kaķeņu.Tādēļ, ka kādos kaķos iemiesojas arī augsti attīstītas būtnes, spējīgas izpaust spilgtu individualitāti. Sevišķi, tā notiek, kad kaķos iemiesojas augsti Gari no Siriusa. Taču vairākums jūsu pasaules kaķu iziet evolūcijas ceļu, kas atšķiras no cilvēces evolūcijas ceļa. Jūs, izzinot, izdalīšanu, individualitāti, tagad sākat tiekšanos uz kolektīvisma izveidošanu apziņā, formēšanu jūs kā Kolektīvu Gaismas Būtni. KAĶI, OTRĀDI, IZIET INDIVIDUALIZĀCIJAS, GARĪGUMA UN APZIŅAS CEĻU. Un tas - viens no iemesliem, kādēļ kaķi un daži citi dzīvnieki dzīvo kopā ar cilvēkiem. Viņi no jums saņem energoinformāciju priekš viņu individualitātes attīstības, priekš PERSONĪBAS attīstības.
Jūsu pasaule nākotnē - tā ne tikai priekš humanoīdās dzīves attīstības. Pasaules polipasaulīgums paredz ne tikai matērijas polipasaulīgumu, bet arī daudzveidību, daudzu saprātīgu dzīvības veidu mijiedarbību. Nākotnes pasaule - tā pasaule, tanī skaitā, kur cilvēki, kvalitatīvi citā līmenī, mijiedarbojas ar saprātīgām būtībām, KURAS VIŅI AGRĀK UZSKATĪJA PAR DZĪVNIEKIEM. Pagaidām runāju par dzīvniekiem, tādēļ, ka nākotnē cilvēkiem radīsies iespēja mijiedarboties ar saprātīgiem augiem un pat - minerāliem. Un tā būs ne vienkārši mijiedarbība. Sāksies vienota Garīguma attīstības process un vienotas Apziņas, kad dažādu saprātīgu būtņu visas Apziņas pakāpeniski sāks harmoniski apvienoties vienā veselumā, veidojot jaunu apziņas sinergiju, jaunu POLIPASAULES APZIŅAS līmeni. Un tas ir viens no Dievišķās Vienošanās etapiem, Dievišķās Viengabalainības iemantošana. Viens no Planetārās Konverģences etapiem.
Taču ne tikai tādēļ kaķi un daži citi dzīvnieku veidi augšupceļas pasaulē, kas eksistē ceturtās dimensijas augstākajos apakšlīmeņos. Pievērsiet uzmanību, ka pasaule, no kuras atnāca Viešņa- kaķene pie jūsu kolēģes, četrdimensiju, bet jau apveltīta ar piecdimensiju sfēriskā laika īpašībām (piemēram, tanī pasaulē sāk aktīvi izpausties piecdimensionālais ēteris). Visa lieta tā, ka kaķi pie augšupcelšanās pāriet, no jūsu četrdimensionālā telpas-laika, citā, daudz harmoniskākā telpas-laikā. Pēc būtības, tie - dažādi telpas-laika kontinuumi, savstarpēji saistīti. Viens kontinuums - tas, kurā dzīvojiet, attīstaties jūs, kā dualitātes nesēji. Cits kontinuums - tas, kurā augšupceļas kādi dzīvnieki, ir dabisks, harmonisks kontinuums, evolucionējošs uz TRIALITĀTES pamata, bet ne uz dualitātes. Taču, neskatoties uz to, ka pasaules pieder pie dažādiem telpas-laika kontinuumiem, viņām tomēr ir sakari. Un tā - telpas-laika unikāla īpatnība, kas formējas un attīstās Dzīvības/Dzīves eksperimentālos apstākļos uz planētas Zeme. Pateicoties iepriekš nodibinātai saiknei ar cilvēkiem, augšupceltie dzīvnieki turpina uzturēt šo saikni smalkajā energoinformatīvajā līmenī. Un tas veicina ne tikai dažādu pasauļu tuvināšanos, bet arī dažādu telpas-laika kontinuumu. Neesiet pārsteigti, dārgie draugi. Un nešaubaties par to, ka kaķi un daži citi dzīvnieku veidi, var būt pasauļu konverģencijas un telpas-laika kontinuumu programmu nesēji. Viņi - to kosmisko rasu pārstāvji, kuras apveltītas līdzīgām programmām. Viņu skaitā - dažādu rasu pārstāvji no Siriusa, mūsu Galaktikas Piena Ceļš Garīgā Centra. Bet Siriusa civilizācijas ir Gara Konverģencijas, Apziņas un Matērijas pieredzējušas pārvadītājas.
Gaismas Darbinieki! Žurnāla lasītāji! Ja jūs atklājat savā mājā neparastas smalkmateriālās izpausmes - nekādā gadījumā neizjūtiet/neļaujaties bailēm vai satraukumam, sakarā ar to. Priekš jums tā izpaužas Konverģences Vēstneši - portāli, kas jūs tuvina ar vienām vai citām pasaulēm. Ir vairākas pasaules, kas tagad cieši saistītas ar jūsu pasauli. Taču augšupcelto dzīvneku pasaule tagad pietuvinājās daudz tuvāk, daudzējādi ir līdzīgas vibrācijas un gaismas kodi, energoinformatīvie parametri. Gandrīz katrā dzīvoklī, katrā mājā var izpausties augšupceltie, ļoti garīgi un saprātīgi dzīvnieki. Nedaudz pavingrinājušies, piesaukuši palīgos savus Augstākos "Es", savu Garīgo Skolotāju, jūs varat sazināties ar vienu, vai augšupcelto "dzīvnieku" grupu - pēc būtības, saprātīgām būtnēm. Vēl vairāk, viņi var pat kļūt par jūsu portālu Glabātājiem smalkajā plānā. Jūs ar viņiem varat ne tikai sazināties, bet arī apmanīties ar enegoinformāciju. Un pat - savu Skolotāju aizgādībā, vadīt gaismas prakses pasauļu ruvināšanai. Ar to pašu, jūs varat savā telpā ienest dažus piecdimensionalitātes elementus, Bet tas svarīgi kā priekš jūsu personīgā telpas-laika, tā priekš visas jūsu pasaules telpas-laika. Vēlu veiksmi saskarsmē ar kaimiņu pasaules pārstāvjiem!

Ar Mīlestību, Jūsu Kut Humi.
(Informāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis).

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИГ: Духовные сообщения" № 1(26) 2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/
Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/22.06.2016 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.06.2016.

Skatījumu skaits: 360 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: