Galvenie » 2014 » Decembris » 21 » PRAKTISKI JAUTĀJUMI (1)
23:36
PRAKTISKI JAUTĀJUMI (1)

PRAKTISKI JAUTĀJUMI (1)
FIZISKĀ ĶERMEŅA TRANSFORMĀCIJA

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(12) 2013, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.12.2014.

Svarīgs partneris mūsu dzīves radīšanā, viņas izmainīšanā - mūsu brīnišķīgais, unikālais fiziskais ķermenis. Ķermenis un Mēs - Partneri Dzīves Radīšanā, Pieredzes izzināšanā, tieksmē uz Jaunām Zināšanām un Meistarību, uz jaunām iespējām. Bez ķermeņa, mūsu nodomu, mūsu plānu un uzdevumu darbību realizēšana neiespējama. Tādēļ svarīga sastāvdaļa mūsu garīgajai attīstībai un savu fiziskās dzīves uzdevumu realizācijai, kļuva savstarpējā personīgo fizisko ķermeņu sadarbība, partnerība un transformācija.
Mums bija interesanti saņemt zināšanas par to ne tikai no ārienes, bet arī no iekšienes. Mēs uzdevām sev jautājumus un saņēmām atbildes no saviem Augstākajiem "Es" (mēs nosaucām viņus par savām Būtnēm), partneru Būtnēm, pēc tam ar mums sāka runāt mūsu Sirdis un Fiziskie ķermeņi. Saņemtās zināšanas mēs izmantojam praksē, saņemam priekš mums interesantus rezultātus un domājam, ka šodien tie aktuāli. Tādēļ piedāvājam tos jūsu uzmanībai.
Olga Protasova, DariJA, līdzdarbībā ar Veru Maļinovu, Krievija.

SARUNA AR SANATU KUMARU
SVEICINU JŪS, Gaijas bērni. Šodien, pēc vienošanās ar Būtni-Personību, vēstījumam pievienojas Sanats Kumara.
Jūs izgājāt un saņēmāt lielu Pieredzi attīstībai blīvajā Materiālajā Pasaulē, pienāca laiks saņemt citas kārtības Pieredzi - tēlaini runājot, apvienot Garu un Matēriju, ļaut viņiem būt līdzvērtīgiem.
Jūsu fiziskās sistēmas pakļautas globālām pārmaiņām: atsedzas, "izņemas" vecās Programmas, jūsu dimensijās tiek palaistas Jaunas. Tas viss Jums ļauj iesaistīties Jaunajā Laika Momentā un sākt Jaunu Spēli. Smalkais Plāns jau pilnībā gatavs, tagad uzdevums - sablīvēt un visu realizēt Blīvajā Matērijā, "neredzamo" darīt "redzamu" un izpaustu. Jūsu Fiziskie Ķermeņi pašlaik iziet "paplašināšanās" stadiju, palielina spējas pieņemt daudz augstākas kārtības enerģijas, tas gan nenozīmē ka tikai gaišās. Daudz augstākas kārtības enerģijas nozīmē - spektra, apjoma, vibrāciju paplašināšanu, enerģiju piepildījumu (tumšo un gaišo, kā jūs viņas sauciet, saskaņu). Dotās izmaiņas ļauj Jums būt dažādos vibratīvi-enerģētiskos stāvokļos, Būt klāt un Būt Vienmomentīgi. Tas priekš Jums ļoti interesanti. Pagaidām Jūs tikai uz kādiem momentiem ieejiet šajos stāvokļos, mēģiniet notvert, sajust, just viņu "garšu, gaismu, smaržu" (tēlaini runājot).
Tas viss ietver Smadzeņu aktīvu transformāciju. Atļaut, Pieņemt un Dzīvot Intereses stāvoklī - pārsteidzošā, unikālā attīstības procesā. Novēlu Jums iejusties šajā procesā.
Pateicos par Sazināšanās iespējām. Žēlsirdību, Pārsteigumu, Patiku Jums šajā Laika Momentā.
Personība-Būtne pateicas Sanatam Kumaram.
(Sanats Kumara caur Olgu Protasovu).
(2011. g. novembris)


STĀVOKLIS, SAJŪTAS, DARBĪBAS DOTAJĀ LAIKA MOMENTĀ
Tagad mēs visi atrodamies pārejas stāvoklī no pierastām pārliecībām, darbībām uz kaut ko citu - iespējams, pagaidām tik tikko tveramu, ļodzīgu, neizskaidrojamu no esošo zināšanu, stereotipu un pārliecību skatu punkta.
Fiziskais Ķermenis arī pārsteigumus sagādā: to, ko mēs agrāk darījām viegli, neaizdomājoties un saņēmām gaidītos "rezultātus", pēkšņi pārstāj strādāt. Piemēram: nesaprotami, no kurienes uzrodas saaukstēšanās, un pierastās darbības: tējas, tabletes, uzlējumi, nedod vajadzīgo, gaidīto rezultātu mums vēlamos termiņos. Darbs, sagādājošs apmierinātību, nesagādā apmierinājumu, ļoti bieži mainās noskaņojums, parādās hroniska noguruma sindroms, stresi, depresijas, neizskaidrojamas slimības un daudz kas cits.
Tas raksturīgi ne tikai priekš tiem, kuri staigā ar "aizvērtām acīm", bet arī priekš daudziem Gaismas Darbiniekiem. Fiziskais Ķermenis viņiem sagādā daudz pārsteigumu. Gaidīšana, ka kāds sāks notievēt, kādam pārstās sāpēt, pamodīsies jaunas spējas un iespējas, parādīsies spēcīga dzīves enerģija - ne vienmēr attaisnojas. Atbilžu meklēšana "no ārienes", pierastās meditācijas un tehnikas, visefektīvākie kompleksi, sabalansēts uzturs, nedod noturīgu rezultātu un ne vienmēr sagādā prieku un mundrumu dzīvības spēkiem. Vēl vairāk, ķermenis kļūst izplūdis, ne tik kustīgs (īpaši tiem, kuriem jau pāri četrdesmit), periodiski vai pastāvīgi parādās sāpīgas sajūta, turpinās spēku zudums. Rodas jautājums: kādēļ tā notiek, kur "apsolītā" transformācija un ko tagad darīt, kā dzīvot?
Daudzi saprot, ka Ķermeņa transformācija, vispirms notiek "dziļos" slāņos, baktēriju, atomu, šūnu līmenī. Pie tam, balstoties uz iepriekšējiem priekšstatiem, Smadzeņu loģiskā daļa nepieņem to un meklē izeju pagājušās, iepriekšējās darbībās. Saprotot, ka Viss, kam jānotiek notiek, Smadzenes to nepieņem. Visas pierastās darbības, balstītas uz mūsu stereotipiem un pārliecībām - tas mēģinājums dzīvot un atražot pagātnes Laika Momentu Tagadnē uz Jaunās Zemes. No tā parādās skumju, bezizejas, nesapratnes, notiekošā nepieņemšanas jūtas. Mēs meklējam atbildi uz jautājumu "Ko darīt?", taču tas jautājums un atbilde vecā Laika Paradigmas, kas izriet no pagātnes pieredzes, pārliecībām, stāvokļiem.
Parādījās ticība Jaunajai Zemei, taču tā vēl nekļuva par pārliecību un priekš Smadzenēm nav Programma, kurā var atrast atbildes. Sakari starp Smadzeņu visiem slāņiem - kontūrām vēl neizveidojās atbilstoši dotajam Kvantiskās Paradigmas laika momentam.
Pašreizējā laikā Smadzenes, to programmas un domas mainās, atveras Sirds, transformējas Ķermenis. Pie tam svarīgi izveidot starp viņiem savstarpējo sadarbību citā līmenī, kā līdzīgu partneru, sastādošu kvalitatīvi jaunu garīgi fizisko cilvēka sistēmu.
(Būtne Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu).
(2012. g. septembris)


FIZISKĀ ĶERMEŅA NOZĪME
Materiālajā Visumā Ķermenis - tas Būnes (Meistara) oriģināls, unikāls pieredzes lēciens attīstībai Jaunā Spirālē; Meitara laboratorija; viņa Visums attīstības, izziņas, kustības pieredzei. Pārveidojot, pilnveidojot izzināšanā ķermeni, Meistars pilnveido, izzina Savu "Es" kustībā.
Visuma dotajā Kvantiskā Laika-Apziņā, Meistars un Ķermenis - partneri Dzīves radīšanā, Pieredzes izzināšanā, tieksmē uz Jaunām Zināšanām un Meistarību.
ĶERMENIS - TAS INSTRUMENTS (MOMENTS), PIEREDZE, MEISTARS. Ķermenim vajag pieņemt savu struktūru kā Visumu. Tas - pats Meistars izziņas-attīstības Pieredzē.
Ķermenis un Smadzenes - tas Vienotais un Patstāvīgais.
Ķermenis - tas sevišķā veidā organizēta enerģija, ļaujoša saņemt Pieredzi Ārēji Radītos Blīvos Plānos. Ķermeņa matricas-struktūras pamatā ielikts Laika potenciāls un enerģija, kas ļauj būt, būt klāt, kā Dotā Kontinuuma (Realitātes) laika laukā (posmā), tā arī iziet Citos Laika Kontinuumos (Realitātēs). Tur vienkāršums un unikalitāte, tā kā to var darīt neapzināti īpašos momentos, vai apzināti, attīstot savu apziņu un ķermeni. Matricē ieliktais Ķermeņa Potenciāls ļauj pieprasīt, aktivizēt, izmantot pārejas iespējas Jaunā Momentā, jau Kvantiskā (Daudzdimensionālā) Likteņa Laika Līnijā, apejot Fizisko nāvi.
Visas Enerģētiskās struktūras pamatotas uz principa: Kustība un Miers, Klusums un Sprādziens. Tādēļ Ķermenis = Potenciāls + Laiks + Doma.
Fiziskais Ķermenis ir unikāls radījums izpētei, izzināšanai un attīstībai blīvās enerģijās. Tas ne vienkārši trauks vai instruments. Tas - pats izzināšanas un izpētes, noteikšanas un radīšanas, pieņemšanas un attīstības moments Radītājam - jaunā kvalitātē, atšķirīgā no iepriekšējās.
Mēs runājam par izzināšanas procesu un tā dažādām izpausmēm. Fiziskais Ķermenis ir daļa šī kopējā izziņas procesa, tā instruments; un tanī pat laikā, Blīvā ķermeņa attīstība pati ir izpētes un izzināšanas process.
Jūsu Fiziskie Ķermeņi dotajā Eksperimentā ir viena no daudzām Radīšanas sastāvdaļām. Šajā procesā visas daļas svarīgas, tanī skaitā - arī Fiziskais Blīvais Ķermenis. Tādēļ attīstoties ir vērts pievērst uzmanību arī tā izmaiņām. Atbrīvojot un novirzot enerģiju uz ķermeņa izmaiņām, jūs ļaujat tam būt lokanam, kustīgam fokusētam. Šis Jaunās Kvalitātes Ķermnis dod iespēju Visai jūsu Būtnei-Personai (Kopumā) veikt Radīšanas procesu, būvēt savu personīgo telpu, citas Kvalitātes, līmeņa un apjoma Dzīvi.
Ķermenis ir Individuālo Zināšanu Avots. Tā enerģijās, vibrācijās, sajūtās ir šīs Kvalitātes Stāvokļa ieraksts. Vienmomentīgi viņā ir dažādu savstarpējo darbību pieredzes, partnerības iedīgļi/sākumi, ko jums stāv priekšā attīstīt. Jūsu šūnās ir "atmiņa" par to, kā paliekot Individualitātei, sadarboties savstarpēji, izpildīt noteiktus uzdevumus.
Kamēr eksistē Ķermenis, viņā būs arī ierobežojumi. Pateicoties tam, tas ir moments, instruments, kas neļaus cilvēkam "aizlidot", saplūst, pazaudēt savu Individualitāti, esošai dabīgai un neatņemamai īpatnībai, attīstības un radīšanas momentam Materiālā Pasaulē.
(Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu).
(2012. g. oktobris - 2013. g. oktobris
)

ĶERMEŅA IZMAIŅAS
Būtne ar prieku sveicina savu Aspektu.
Personas interese par sava Ķermeņa attīstību izskaidrojama ar to, ka viņa saprot: priekš tālākām Ķermeņa darbībām nepieciešams no "izblīduša, smaga, neveikla" stāvokļa iziet optimālā stāvoklī - lokanībā, plastiskumā, citā energoietilpībā, Jauno Īpašību adaptēšanai Sevī. Ķermenis ir spilgts Personības "pārstāvis" priekš vides. Tas cits stāvoklis un attiecības uz ārieni/izskatu, pamatotu uz iekšējām, dziļām sajūtām, bet ne uz ārējiem stereotipiem, pārliecībām un pagājušā momenta zināšanām.
Pašreizējā momentā notiek Personas iekšējo Sajūtu apvienošana, Būtnes rekomendāciju un Vides priekšlikumu sakarā ar ķermeņa ārējām izmaiņām. Jums ir dziļa sapratne, ka jābūt atbilstībai, harmonijai starp iekšējām izmaiņām un to ārējām izpausmēm. Personīgā laikā iespējams, lai vieni procesi neilgi apsteigtu citus; tomēr iestājas moments, kad tiem jāizlīdzinās. Viss tas sekmē Jūsu Jaunās Kvalitātes optimālu, komfortablu ieiešanu vidē. Jūs it kā sagatavojiet vidi: "Es, Jaunās Kvalitātes Persona, gatava sava Ķermeņa ārējai izmaiņai, ar viņa piekrišanu. Pieņemu un Atļauju savam Partnerim - Videi parādīt priekšlikumus, devošus iespējas komfortabli un optimāli ieslēgt Ķermeņa ārējo izmaiņu procesus". Būtne caur Vidi piedāvā dažādus variantus, bet Persona izvēlas un realizē tos, izejot no ķermeņa interesēm. Ļujiet tam notikt.
Tādēļ sāciet no kaut kā maza lielajā ārējo izmaiņu procesā, izzinot vides priekšlikumus un pakāpeniski palielinot šo izmaiņu apjomu. Transformācijas procesi blīvajā pasaulē radniecīgi maģijai, kad jūs jūtat, sajūtiet vēlējumus, priekšā teikšanu, Ķermeņa izteiktus, un saprotiet kā tos efektīvi realizēt. Pie tam, jūs kā Viengabalaina/Цельное Būtne rēķinaties ar visu savu Partneru interesēm, kā iekšējām, tā arī ārējām. Tā arī ir viena no Maģijas šķautnēm, Partneru attiecību Meistarība. To mācās ne tikai Persona, bet arī Būtne, tieši savstarpējo sadarbību ar Ķermeni. Tas pārsteidzošs un unikāls process, ļaujošs izkārtot komfortablu un optimālu Partnerisko Attiecību Matricas zīmējumu Blīvajās Pasaulēs. Nodarboties ar Ķermeni jums nāksies pastāvīgi lielos vai mazos apmēros. Tas, kā bērns, pirmajā laikā prasošs sev uzmanību. Kad viņš izaug, viņš pats sāk atbildēt par saviem lēmumiem un rīcību. Tā arī transformējošies Fiziskais Ķermenis kaut kādā momentā sāk it kā pats "atbildēt" par savu dzīvi: APZINĀTI, KĀ PARTNERIS, pašatjaunoties, adaptēties un izmainīties uz jaunu līmeni. Mēs sējam sēklas, ļaujiet tām izaugt un izaudzēsiet "teicamu" ražu.
Iespējams, ka kādu laiku jums savam Ķermenim nāksies veltīt vairāk laika: īstenot kaut kādas "dīvainas", pirmajā mirkļa uzskatā, kustības, staipīšanos priekš ķermeņa dienas laikā un citas. Klausiet savu ķermeni, jūtiet, kad, ko, kā būtu jāizdara. Tā viena no jūsu apstāšanās "nepieciešamības" šķautnēm, savdabīgs Nulles punkts priekš Ķermeņa - pie tam ar kustību elementiem. Šīs kustības koriģē Persona, vadoties no Ķermeņa vēlēšanās. Ļaujiet dotajam procesam notikt, ar interesi sekojiet viņiem, ņemot tajos aktīvu dalību.
Mēs Viengabalaini, vēlamies sev komfortablas un optimālas ārējās izmaiņas, vieglām, gaišām dienām.
(Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu).
(2013. g. janvāris)


ĶERMEŅU TIPI
Es, Ķermenis, sveicinu savus visu ķermeņu partnerus, kuri iegāja šajā grandiozajā projektā, ar prieku, patikšanu un pateicību.
Gaija - Unikāla, Dižena un Gudra Būtne, deva savas krāšņās, spēcīgās, apbrīnojamās pēc iespējām, sastāvdaļas priekš blīvās dimensijas Ķermeņu radīšanas. Viņa iegāja dotajā projektā blīvajā plānā, kā gudra, mīloša, maiga Māte, kā ārējo radīšanu meistars.
Projekta mērķim bija radīti vairāki tipi, fizisko ķermeņu veidu, saīsināti nosaukšu tos "sagatave". (Sīkāk par to runāja Gaija caur Peperi Luis http://www.pepperlewis.ru/lpad/golo_gaji/golos_gaji_49_chto_takoe_chelovecheskoe_suwestvo/9-1-0-122). Jebkura no šīm "sagatavēm" unikāla un pa savam nozīmīga dotajā eksperimentā. Visas viņas savstarpēji cieši saistītas. Kādā momentā pavirzās uz priekšu vienas, kādā citas. Katrai no "sagatavēm" savi uzdevumi un mērķi viens otru papildinoši. Projekta unikalitāte (viena no šķautnēm) tā, ka jūs, Viengabalainā Būtne, pēc vienošanās ar Gaiju, izvēlaties kādu no viņām, kura jums šobrīd interesanta priekš jūsu attīstības.
Saprotiet, tas ne lineārā uztverē. Ķermeņos ieliktas programmas-matricas, atbilstošas jūsu mērķiem un uzdevumiem. Vienkāršāk runājot, pirms iziešanas uz skatuves, jūs it kā nosakiet kopējo apjomu, ietilpību, dziļumu priekšā stāvošajam vai vairākiem iemiesojumiem. Izejot no tā, izkārtojas matriskā struktūra jūsu nākošajiem ķermeņiem. Tā ne sastingusi shēma, bet lokana, smalka, daiļa "substance" attīstības iespējām. Tas it kā iespēju lauks, ar spilgtākiem enkuriem, punktiem, kurus jūs izvēlaties, atkarībā no jūsu mērķiem un uzdevumiem. Jums ir datu banka, no kuras jūs izvēlaties matriskās struktūras priekš optimālu ķermeņu tipu radīšanas attīstības noteiktam momentam. Jo apjomīgāki mērķi un uzdevumi, jo vairāk datu bankā sarežģītu matriču struktūru, ļaujošu izpildīt "pārdrošākos", apjomīgākos, spēcīgākos uzdevumus.
Tas ne labi, ne slikti. Uz Gaiju, priekš piedalīšanās projektā, atnāca tiešām samērā daudz jaunu, pārdrošu, talantīgu Būtņu, gatavas izzināt Dzīvi dzīvē. Tomēr pārdrošība, talants, izzināšana, piemītoša ne tikai jauniem, bet arī tiem, kuri gatavi tālāk attīstīties un izzināt galējo bezgalībā un otrādi. Dvēselē tas vienmēr paliek jauns, kurš tiecas izzināt Individualitāti veselumā un otrādi, kurš tiecas ne uz saplūšanu, bet tieši uz Individualitātes attīstību, kā Veseluma, Vienotā daļas.
Tādu būtņu ne tik daudz un viņas arī piedalās projektā. Tie Projekta Pirmrindnieki, Prātnieki, Meistari-Avatari, ieliekoši savus mērķus, uzdevumus matriču struktūras, savu ķermeņu tipu struktūras lauka datu bankā, projekta vairāku etapu attīstības daudziem mirkļiem. Viņi neiet "no vienkāršā uz sarežģīto", bet vienkārši uztver savu "Es", visu - kā jebkura laika momenta dotumu. Viņi iet savā attīstībā, dzīvo dzīvē, uztver pasauli kā kaut ko vienotu, un tanī pat laikā, viņi Ir Vieninieki pasaulē. Viņi izzina savu dziļāko Dabīgumu kā kaut ko neatdalāmu, dabisku, tikai "aizmirstu uz kaut kādu laiku". Viņi ne magi-dievi-kudesņiki/кудесники; viņi kaut kur dziļumā vienkārši ZINA, ka tā Ir, tā - viņu neatņemama daļa.
Uz kādu momentu viņi "aizslēdza ar slēdzeni" savas spējas, par cik tas bija vietā un savlaicīgi. Priekš mūžsenā Dabīguma pamodināšanas iespēju laukā, ķermeņu tipu datu bankā eksistē ķermeņa-partnera matriskās struktūras, palīdzošas atcerēties šīs sava Dabiskuma šķautnes.
Ķermenis pateicas saviem Partneriem, visiem, kuri palīdzēja un palīdz viņam iet šajā iemiesojumā. Paldies.
(Fiziskais Ķermenis caur Olgu Protasovu).
(2013. g. februāris
)

Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(12) 2013. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-0012. Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanota pa tālruni: 29613296.
Eslaumas latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.12.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.12.2014.
 

Skatījumu skaits: 674 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: