Galvenie » 2013 » Augusts » 23 » Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
09:13
Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
otrais etaps. "Cilvēces Nākotnes Pasaule"

MIKALOJUS ČURĻONIS
5.dimensijas Reabilitācijas Centra līdzdarbinieks
2013. gada 24. aprīlī

caur Svetlanu Dračovu

STAŽIERI reabilitācijas centrā. 2. daļa.

Labdien, dārgie draugi!
Es, Mikalojus Čurļonis, piektās dimensijas Reabilitācijas Centra līdzdarbinieks, atkal sakaros ar Jums. Piedāvāju Jums turpināt apmācību Reabilitācijas Centra sienās, STAŽIERA kvalitātē.
Iepriekšējo reizi mēs ar jums sākām iepazīšanās darbu Reabilitācijas Centrā (RC), pirmajā līmenī, kur iestājas Dvēseles, atstājušas savus četrdimensiju pasaules fiziskos ķermeņus. Sākas Dvēseles iepazīšanās ar RC, pakāpeniska pieņemšana Dvēselei, ar viņu notikušo izmaiņu. Viņa tiecas uz zemes pieredzes analīzi, atceras vissvarīgākos savas zems dzīves momentus, izdala to vajadzīgo un nepieciešamo, kas ies uz viņas pieredzes krājkasīti. Pie tā, RC Līdzdarbinieki Dvēselei sniedz nepieciešamo atbalstu.
Svarīgums, pirmā kontakta ar RC līdzdarbinieku astrālajām projekcijām, nepārvērtējams. Dvēsele saņem pirmo pieredzi savas būtnes augšupcelšanai bez matērijas. Jā, jā, Dvēsele sāk pieņemt savu personīgo eksistēšanu Garā. Bez ķermeņa, bez materiālās piesaistes. Svarīgi atzīmēt pakāpenību atminēšanās procesā.
Un šodien mēs ar jums sāksim praktisko darba daļu ar Dvēseli, dialoga izveidošanā ar viņu, ar darba iemaņu iegūšanu jums, pilnvērtīgu un pilntiesīgu RC līdzdarbinieku kvalitātē.
No mūsu iepriekšējās tikšanās laika, jums bija iespēja praktizēties saskarsmē ar Dvēselēm, atnākušām uz pirmo līmeni RC. Jums bija arī brīnišķīga iespēja apgūt dažādas pārvietošanās formas uz RC pirmo līmeni. Daži no jums izmantoja pierastās Polimera formas, bet citi - virzījās caur Dzīvībradošās Uguns Portālu. Visi pārvietošanās veidi derīgi, galvenais, lai jums tie būtu komfortabli un ērti. Starp citu, mēs tomēr rekomendējam jums ieiet Dzīvībradošās Uguns Portālā un radīt vienlaicīgi no Portāla centra un no četr-piecdimensiju Polimera Centra. Dzīvībradošās Uguns Portāls attīra jūs, paaugstina jūsu vibrācijas. Polimers palīdz formēt jūsu jaunos astrālos ķermeņus.
Pārvietošanās prakse caur apvienoto Polimera vai Dzīvībradošās Uguns Portālu, dod jums nenovērtējamu palīdzību personīgajā daudzlīmeņu attīstībā. Jūs, pierodot pie tāda veida ceļojumiem, kļūstiet pilntiesīgi piecdimensiju līdzsabiedrības dalībnieki, izaudzējot savu klātbūtni atblīvētu cilvēku stāvoklī. Jā, jā, tāda veida prakse pietuvina jūs un jūsu ķermeņus pie tās izmaiņu robežas, aiz kuras sākas ļoti komfortabla un praktiski bezšķēršļu viegluma stāvoklis jūsu esamībai ķermenī, bet jau visai vieglā ķermenī.
Jūsu ķermeņi, pierodot pie pārvietošanās caur enerģētiskiem portāliem, sāk neatlaidīgu transformācijas procesu. Jūsu, zemiešu orgāniem, redzēšanai un jūtām, tas ne viemēr pamanāms. Taču, jūs praktizējot ceļojumus piektajā dimensijā, ar Polimera daudzlīmeņu izstrumenta palīdzību, Dzīvībradošās Uguns, vai, teiksim, Daudzslāņu Toru sistēmas palīdzību, izvēlaties pieejamu un efektīvu paņēmienu jūsu sagatavošanai dzīvošanai vieglā ķermenī. Tas nozīmē, ka jūs pārvietojoties pa Polimera līnijām, izejot caur Dzīvībradošās Uguns Portāla liesmām vai virzoties pa Daudzslāņainiem Toriem, tiecaties pārvērst savu fizisko ķermeni, ķermenī ar daudz vieglāku atomu strukturējumu. Jūs pie pārvietošanās novērojiet savu personīgo transformēšanos, kas, starp citu, ne vienmēr jūsu acīm redzams un pierādāms. Un tādēļ, mūsu šodienas darbu, es sākšu ar vingrinājumu. Es aicinu jūs veikt Ceļojumu pa vienu no daudzdimensiju instrumentiem, ar kura palīdzību jums pierasts ceļot, pie tam, neierobežojot jūsu izvēli ar noteiktu izstrumentu. Man gribas dot jums izvēles brīvību un gribasizpausmi, par cik, tieši darbību brīvība palīdzēs jums labākajā veidā fokusēties uz izmaiņām, kuras jūs paši izsekosiet savos četrdimensiju fiziskajos ķermeņos.
Un, tātad, mani dārgie draugi, mēs ar jums dodamies Ceļā pa Polimeru vai Dzīvībradošās Uguns Portālu, vai pa Daudzslāņu Toru sistēmu. Un tas ir tas, ko jūs paši patstāvīgi izvēlaties. Jūsu izvēle - jūsu pārvietošanās paņēmiens, paņēmiens nokļūšanai meklējamajā punktā - Reabilitācijas Centra pirmajā līmenī.
Galvenais, ka jūs izvēlaties vienu vai citu paņēmienu jūsu nogādāšanai vajadzīgajā vietā, sākat visai apzināti un iejūtīgi pieiet šim CEĻOJUMAM. Jūsu ķermenis, jūsu fiziskais ķermenis, neskatoties uz viņa statistiskumu, jūsu pārvietošanās momentā pa daudzdimensionālo instrumentu, sāk ļoti svarīgu struktuālo kustību. Apstāšos sīkāk pie šī paņēmiena jūsu ķermeņa pārvietošanā. Es nosaukšu viņa kustību kā iekšķīgu, slēptu no parastām cilvēcigām acīm. Iekšķīgo kustību var attiecināt uz pārvietošanās kategoriju, kuras īstenojas tikai daudzlīmenībā pie daudzlīmenīgas projicēšanas.
Jūs atrodaties ceturtās dimensijas blīvumā, nezin vai spējīgi pārvietot savu blīvo ķermeni caur adatas aci. Tāda doma jums pat prātā neienāks. Bet, lūk, daudzlīmenībā tādi ceļojumi - norma un ikdienišķa lieta. Tieši tādēļ es arī piedāvāju izdalīt tos kustības veidus, kuri pilnveido jūsu blīvos, fiziskos ķermeņus - ārīgi un iekšķīgi. Ārīga kustība, fiziskā ķermenī, jums redzamajā ar fizisko redzi, īstenot ceļojumu un nogādāšanu pa daudzdimensīgo instrumentu, jūs nevarēsiet. Ķermenis pārāk inerts, lai dotos Ceļā tādos ceļojumos. Starp citu, daļa ķermeņu, kuri jums ir - astrālais, mentālais un fiziskā ķermeņa projekcijas uz astrālā un mentālā ķermeņa, un, bez tam, jūsu ēteriskais ķermenis - lūk viņi ar vieglumu var ceļot caur adatas aci. Un tas ne ar ko neatšķiras no ceļojuma blīvajā ķermenī jūsu iekļūšanai daudzlīmenības notikumainībā. Tāda veida ceļošanas priekš jūsu "Es" visai drīz kļūs saprotamas, vieglas un patīkamas. Un šodien mēs ar jums, ceļojot ar daudzdimensionālās pārvietošanās instrumentu palīdzību, praktizējam jūsu daudzdimensionālo piegādi.
Tādā veidā, pie tādas pārvietošanās, jūs, sasaistot savstarpējā sadarbībā visus savus ķermeņus, gribot vai negribot, vienalga SASNIEDZIET SVARĪGU IETEKMI UZ SAVIEM ČETRDIMENSIJU FIZISKAJIEM ĶERMEŅIEM. Un, lūk, jau jūsu fiziskais ķermenis pieņem daudzdimensības signālus un sāk savu ATBLĪVOŠANĀS CEĻU. Kā redzat, piedalīšanās Augšupcelšanas Projektā, tā virzienā "CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE", sniedz jums pārsteidzošu iespēju, jūsu fizisko ķermeņu sagatavošanai Augšupcelšanai ķermenī, nodrošinot iespēju iziet atblīvošanās procesus viskomfortākā un optimālākā veidā.
Jūs, protams, variet praktizēt Ceļošanu pa Polimeru un citiem daudzdimensības instrumentiem arī ārpus šī projekta darba, kas dos to pašu efektu. Starp citu, dalība Projektā, blakus efektam jūsu fizisko ķermeņu sagatavošanai dzīvošanai piektās dimensijas blīvumā, dod vēl vienu neapstrīdamu priekšrocību, vienkāršo ceļojumu priekšā ar daudzdimensīgiem instrumentiem - tikai pašas pieredzes dēļ. Šī priekšrocība pieredzes iegūšanā kontaktam ar Dvēselēm, aizgājušām aiz "Aizsega", priekš cilvēkiem. Un jūsu parādīšanās palīdzēs viņiem sajust savu "Es" daudz komfortāk. Jūs varat sākt parādīt reālu palīdzību tiem, kuri nesen aizgāja aiz "Aizsega".
Tā tīra patiesība, ka absolūtais vairākums Dvēseļu, nonākušas RC, atrodas satraukumā. Viņas nobijušās par personīgā stāvokļa neparastumu. Izjūt diskomfortu. Dvēselei pietrūkst viņas blīvā ķermeņa. Viņa nav gatava eksistēt bez apvalka un pieseguma, bez sava "blīvā skafandra". Dvēsele jūt savu neaizsargātību bez pieseguma. Viņa neapzinās, ka tas viņas dabīgs stāvoklis un viņai vajag tikai ATCERĒTIES savu patieso misiju, savu patieso izpausmi.
Un, lūk, esot cilvēks blīvā ķermenī, kurš gatavs veikt viņa Augšupcelšanos, t.i., komfortablu pārvietošanos piektajā dimensijā, parādās Dvēselei atblīvotā stāvoklī. Jūs domājiet Dvēsele nav spējīga atšķirt cilvēku atblīvotā stāvoklī no cilvēka ķermenī, taču atblīvotā stāvoklī? Jūs kļūdāties. Tādu atšķiršanu Dvēsele viegli var izdarīt, salīdzinot savu personīgo stāvokli un jūsu stāvokli - tā, kurš atnācis sarunai ar viņu. Viņa tūliņ sajutīs jūsos kaut ko radniecīgu, tās pasaules enerģijas, no kuras tikko kā aizgāja. Tas viņai palīdzēs sākt savienot/apvienot savu stāvokli, savu klātbūtni veselumā. Viņai vajadzīgs izejas/atspēriena punkts, viņai vajadzīgs īpašs orientieris priekš atmiņu sākuma. Un tāds orientieris arī variet kļūt jūs - STAŽIERIS, cilvēks, kurš izgājis caur adatas aci un nostājies priekšā Dvēselei, cilvēks, aizgājis savu daudzdimensīgo ķermeņu klatesamībā. Tas - pirmajā etapā, bet tālākā, jūs varēsiet nostāties Dvēseles priekšā, pilnā fiziskā ķermeņa atblīvotības ietērpā.
Tāds kontakts būs liels atbalsts arī priekš jums - cilvēka, jau izgājuša noteiktas atblīvotības kārtas. Jūs taču virzaties uz pilnu atblīvotību ar pārvietošanos vieglu kļuvušu fizisko ķermeni uz pilnīgu/pilnu stāvokli visu savu daļu saplūšanai - fiziskām, mentālām, astrālām,ēteriskām, gaismas. Un visi šie komponenti saskan/savienojas jūsos tādā brīnumainā veidā, ka jūsu izpausme piecdimensijas ķermenī kļūs tik ļoti pilnvērtīga un kvalitatīva, ka jūs paši brīnīsieties par to, ar kādu vieglumu jūsu fiziskais ķermenis sāk atblīvošanās transformāciju.
To atklāt varēs ne uzreiz. Procesam ir plūstošs, pakāpenisks raksturs. Īstenojot ceļojumu aiz ceļojuma piecdimensijā, jūs ievērosiet, ka jūs pavada arvien BLĪVĀKS ASTRĀLAIS ĶERMENIS.
Atbilstoši jūsu fiziskā ķermeņa atblīvotībai, jūsu astrālais ķermenis kļūst blīvāks. Bet precīzāk jūs viņu tā sajutīsiet. Tādēļ, ka īstenībā, runa ir par astrālā ķermeņa izveidošanu, par viņa izaudzēšanu. To var salīdzināt ar muskuļu izaudzēšanu fiziskā ķermenī. Tie neparādīsies, ja cilvēks nenodarbosies ar fiziskiem vinkrinājumiem. Apmeklējot astrālo pasauli, radot viņā, jūs burtiski izaudzējiet savus "astrālos muskuļus", jūs izaudzējiet savu ķermeni, kas kļūst jums vairāk pierasts, vairāk vadāms. Astrālais ķermenis sāk saņemt arvien jaunas un jaunas spējas.
Savos astrāli-mentālos ceļojumos jūs paši savienojiet visas savas daļas un aspektus, bet darbā ar daudzdimensības instrumentu izritināšanu, jūs sāksiet aktīvi pielietot tos savā konsolidācijā, savākšanā Vienotā. Svarīgs moments STAŽIERA kvalitātē Reabilitācijas Centrā jums kļūs jūsu apzināta pāreja no četrdimesiju ķermeņa Stažiera, piecdimensiju Stažiera ķermenī. Tas nozīmēs jūsu personīgo sasniegumu, jūsu personīgo rekordu, jūsu Augšupcelšanu ķermenī.
Nevajag gaidīt mirklīgu Augšupcelšanu ķermenī. Pakāpeniski izaudzējiet piektās dimensijas blīvumu un vienā jaukā momentā, kad tas jums kļūs manāms un samanāms, jūs sapratīsiet, ka sasniedzāt izmaiņu Kritisko masu - sava fiziskā personīgā ķermeņa atblīvošanā un astrālā ķermeņa "blīvināšanā". Darbs būs ne saspringts, bet pakāpenisks. Aizņems ilgstošāku laiku. Tās būs tiešas sekas visām jūsu izmaiņām daudzdimensības klātbūtnes virzienā ķermenī. Jūs vienā jaukā momentā kļūsiet tik pamanāms priekš piektās dimesijas, ka jau atrašanās ceturtajā dimesijā būs jums komandējums un īslaicīga parādība. Un tad, jūs pēc patikšanas varēsiet izvēlēties - vai jums pavisam virzīties piektajā dimensijā, vai vēl aizkavēties ceturtajā dimensijā.
Steigas nav, viss atkarīgs no jūsu personīgās gatavības un no jūsu personīgās vēlēšanās. Jūsu gatavība - tikai iespēja tādiem pārvietojumiem. Pilnīgi iespējams, ka jūs turpināsiet savu dziedniecisko misiju, savienojot un sasaistot divas dimensijas - ceturto un piekto, sajūtot savu "Es" komfortabli un jauki. Pie tā, svarīgi atzīmēt, lai kādu arī notikumainības attīstības ceļu jūs izvēlētos, viss vietā un cieņā. Viss darbojas jūsu Dvēseles attīstības labā. Tādā veidā jūs paši nosakiet savu personīgo Ceļu.
Bet pagaidām mēs atgriežamies RC pirmajā līmenī, kur apstājāmies mūsu ceļojuma pirmajā daļā.
Dārgie draugi! Pievienosimies atkal grupai ar kuru kontaktējāmies iepriekšējā reizē. Jūs atstājāt cilvēku grupu, vedošu sarunu sakaru nodibināšanai momentā ar konkrētu Dvēseli, nokļuvušu RC teritorijā. Vai atceraties, ka nepieciešams ieiet Centra Līdzdarbinieku grupas un Dvēseles vienotajā Sakrālajā Sirdī, lūdzot uz to viņu atļauju?
No jauna nodibinājāt kontaktu gaismas-viļņu saskarsmes režīmā un sākat savu darbu. Kā jau es rekomendēju iepriekšējo reizi, jūs sūtiet savu sirsnīgu sveicienu un saņemiet stsauci savā sirdstelpā. Un, lūk, šeit sākas jūsu pirmais patstāvīgais pieredzes kontakts ar Dvēsei, nokļuvušu RC. Dvēsele bikli jums atbild. Bet jūs, ieklausieties viņas atbildē, veiciet nākošo soli. Jūs sūtiet vēl jaudīgāku gaismas viļņa impulsu Dvēselei. Jūs ielieciet savas patiesas prieka jūtas par tikšanos ar mīļu Gaismas būtni, kurai nepieciešama jūsu palīdzība. Ticiet, gadījuma izvēles nemēdz būt un Dvēsele, ar kuru jūs izgājāt sakaros, jums labi pazīstama. JŪS VIŅU ZINIET! Nav obligāti, ka tā Dvēsele cilvēka, ar kuru jūs bijāt pazīstami viņas pēdējā iemiesojumā, nav obligāti. Taču pie tā, jūs viņu labi pazīstiet pēc saviem iepriekšējiem kopīgiem iemiesojumiem. Tas nav nejauši, ka jūs izejiet kontaktā tieši ar to, kurš jūs zina un kuram nāksies atcerēties daudz ko, tanī skaitā arī jūs. Un jūs, kopā ar RC Līdzdarbiniekiem, vedot Dveseli pa atmiņu ceļiem, palīdziet viņai atcerēties arī jūs, jūsu iepriekšējos kopīgos iemiesojumos. Svarīgi tas arī priekš Dvēseles un arī priekš jums tādēļ, ka paplašina jūsu personīgās daudzdimensības iespēju horizontus.
Kļūstot Stažieris, jūs sniedziet palīdzību ne tikai aizgājušo cilvēku Dvēselēm, bet aktīvā veidā arī personīgajai Dvēselei, kura atminēšanos uzsāk jūsu ķermenī, jūsu zemes klātbūtnē. Jūs, strādājot kopējam labumam, sniedziet nepārvērtējamu labumu arī savam personīgajam daudzdimensīgajam "Es". Lūk, tas vēl viens svarīgs papildinājums ceļojumu priekšrocībām ar daudzdimensīgo instrumentu palīdzību REABILITĀCIJAS CENTRA STAŽIERA kvalitātē.
Esmu gatavs vest jūs tālāk. Jūs, attīstot gaismas viļņu saskarsmes iemaņas, dodiet iespējas savam personīgajam "Es" piekļauties jūsu personīgai galaktiskai, kosmiskai gudrībai, savai personīgai meistarības bankai un uzkrātajām zināšanām un prasmēm. ATRITINĀŠANA, JŪSU, KĀ DAUDZLĪMENĪGAS GAISMAS BŪTNES, PAĀTRINĀS. STAŽIERI KĻŪST PLANĒTAS ZEME PAVIRZĪJUŠAMIES ABITURIENTI, PIE TAM, NEPAMETOT/NEATSTĀJOT SAVUS ČETRDIMENSIONĀLOS ZEMES ĶERMEŅUS.
Un tas jūsu liels sasniegums!
Tādā veidā jūs, attīstot gaismas viļņu saskarsmes iemaņas, pārejiet uz pilnīgi jaunu/citu nesalīdzināmi augstāku un pavirzījušākās uztveres līmeni kā daudzdimensībā tā arī jūsu četrdimensionālajā īstenībā uz jūsu intuitīvās jūtības un virsiejūtības saasināšanās rēķina. Sanāk, ka strādājot gaismas viļņu spēju, vai gasmas viļņu saskrsmes spēju attīstībai, jūs, visas savas četrdimensiju daļas, visus aspektus, pavirziet eksistēšanai uz jaunu, agrāk nesasniedzamu, līmenu. Un tāda veida panākumu izpausme jūsu dzīvēs pastāvīgi pieaugs. Man izskatās, ka jūs jau paši ieinteresēti sākt aktīvā veidā virzīties REABILITĀCIJAS CENTRA STAŽIERA kvalitātē.
Izskatās, ka jūs, sūtot Dvēselei jauno aicinājumu, jau saņēmāt atsaukšanos un gatavi izpakot un dekoderēt jums pienākošo signālu. Sajūtiet kā jūs pieņemat Dvēseles atsaukšanos. Vai bija nedroša un maiga pieskaršanās? Bet varbūt jums bija uzdots jautājums, vai bija viegls vai gluži otrādi, visai spēcīgs izbrīns, saistībā ar to, kas noticis ar Dvēseli? Novērtējiet ar jūsu zemiešu jūtu orgāniem to atsaukšanos, kas pie jums atnāca. Bet novērtējot, reaģējiet emocionāli. Pasmaidiet, vai pastiepiet roku par atbildi, atveriet savus apskāvienus. Jūs to variet izdarīt pat gluži fiziskā veidā, stādoties priekšā, ka Dvēseli it kā ieslēdzat savos apskāvienos. Svarīgi, pie tam, darboties visai apzināti, nesteidzoties, soli pa solim. Visuzmanīgākajā veidā sajūtiet dvēseles atbildes visas nianses uz jūsu emocijām, jūsu emocionālo sūtījumu. Lai jūtu un emociju apmaiņa izvēršas emociju STARUMĒ. Sāciet sūtīt atbildes signālus, darbojieties tā it kā jūs vedat nepārtrauktu sarunu, dialogu ar savu senu draugu, kuru neredzējāt eonus laika. Jūs bez mēra priecājaties par viņu, taču jums neciešas uzzināt, kā viņš dzīvoja, kā ceļoja pa dzīvi bez jums. Jautājiet viņam par iespaidiem, par viņa emocijām, kuras viņš izjuta savā dzīvē un pieņemiet atbildes ar savu sirds telpu.
Ielieciet emocijas savos jautājumos. Jūs tos variet uzdot balsī. Galvenais - jūsu enerģētika, jūsu vārdu un izteikšanās enerģija. Tas ir tas uz ko Dvēsele reaģē. Viņa reaģē uz energopotenciālu, uz enerģiju starpību un vibrācijām. Svarīgi, lai jūs paši, izsakot vienu vai otru frāzi, jautājumus, sajustu, ka ieliekat tajos ne tik daudz jēgu. Ne tikadaudz svarīga jēdzieniskā slodze, cik svarīgas emocijas, jūtas, kuras nes šī frāze, šis vārdiskais sūtījums.
Jūs paši redzēsiet un sajutīsiet, cik svarīga Dvēselei emocionālā nokrāsa tiem jautājumiem, kurus viņai uzdodat. Viņa pagaidām reaģē tikai uz galējiem enerģētiskiem stāvokļiem. Jo vairāk emocionālās nokrāsas, jo vieglāk Dvēselei pirmajā laikā uztvert jaunos saskarsmes paņēmienus. Tas svarīgi arī tādēļ, ka mēs aicinām jūs, ceturtās dimensijas iedzīvotājus, nesošus patiesas pirmsākumu emocijas, piedalīties aizejošo cilvēku Dvēseļu pieņemšanā. Šī pieredze svarīga ne tikai jums, bet arī mums, pastāvīgiem RC līdzdarbiniekiem, kuri strādā ilgu laiku ar Dvēselēm un ļoti labi informēti par visu jaunpienākušo Dvēseļu pieņemšanas niansēm. Un mēs gatavi, un vēlamies, šo pieredzi nodot jums un tālāk. Starp citu, mums svarīgi, lai jūs apgūtu savstarpējās sakarsmes smalkumus, kontaktos ar Dvēseli, lai jūs tūliņ, no jūsu iepazīšanās pirmās minūtes, varētu sākt pilnvērtīgu saskarsmi ar viņu.
Es redzu, ka šī pieredze jums būs noderīga arī jūsu četrdimensiju pasaules parastajā dzīvē. Jūs, droši vien, izbrīnīti, ka es tā domāju. Kāpec savsatrpējās saskarsmes ar Dvēseli palīdzēs zemiešu pieredzei? Es jums paskaidrošu ar konkrētu piemēru.
Jūs, apgūstot nianses, smalkumus savstarpējai saskarsmei emocionāli enerģētiskā līmenī ar Dvēseli, aizgājušu no cilvēku zemes plāna, variet tikpat viegli sākt noskaidrot parastu zemes cilvēku enerģētiku un emociju nianses, nesošas savā pamatā līdzsvaru un harmoniju no nepatiesām, haotiskām, destruktīvām emocijām. Jums nav pat svarīgi, ko runās cilvēks. Jūs, jūtot viņa emocionālo enerģētiku, tūlīt sapratīsiet, cik paties viņš ar jums. Tā pieredze ne verbālā, bet enerģētiskā saskarsme. Un tā jums ārkārtīgi svarīga.
Mani dārgie draugi! Es redzu, ka jūs tiecaties aktīvi attīstīties un attīstīties daudzdimensionāli. Tas apsveicami, taču šodien es gribu jums dot vēl dažas rekomendācijas - kā cilvēks, kurš izgājis Augšupcelšanās Ceļu no četrdimensionalitātes piecdimensionalitātē fiziskā ķermenī. Jūs pārsteigti? Jūs domājiet, es pametu ceturto dimensiju un pārvietojos piektajā, pārejot Nāves slieksni? Tas tā un ne tā. Manā zemes pieredzē, manas dzīves nogalē, bija laika periods, kas atzīmēts ar dažiem "mana prāta spriedumu aptumsumiem". Tā tas izskatījās zemes plānā, tā to novērtēja mani tuvinieki un radi, draugi. Taču es jums gribu pastāstīt mana "prāta aptumsuma" patieso, apslēpto cēloni. Tā bija aiziešana ķermenī piektajā dimesijā. Pie tam, es savienoju klātbūtni ķermenī, kā ceturtajā, tā arī piektajā dimensijās, arī tas iespējams. Bet par cik sarežģīti bija spēlēt šo lomu, neizejot ārpus ķermeņa, tad man nācās (protams ar mana Augstākā "Es" ziņu) likt noteiktus šķēršļus, ierobežojumus manai četrdimensionālai klātbūtnei, saskarsmē ar četrdimensiju cilvēkiem uz zemes. Tā izskatījās neadekvāta uzvedība un reakcija četrdimensijā, taču pie tā, notika absolūt harmoniska manas personības funkcionēšana piektās dimensijas izpausmēs. Tā pieredze nebija ilga, tas beidzas ar Augšupcelšanos, atstājot ķermeni. Tomēr šo pieredzi es neaizmirsu, tieši tādēļ man arī uzticēts vadīt veselu ciklu nodarbību ar jums - kā saskarsmei ar Dvēselēm, atnākušām Reabilitācijas Centrā, tā arī jūsu sagatavošana, jūsu fizisko ķermeņu, priekš Augšupcelšanas ķermeņos. Tieši ar to arī izskaidrojama mana šīsdienas ekskursija šajā tēmā. Dārgie draugi! Laiki mainījušies, "Aizsegs" gandrīz noņemts. Tādēļ jums, atšķirībā no manis, vairs nav nepieciešams likt šķēršļus un norobežojumus saskarsmei ar četrdimensiju cilvēkiem, kad jūs ceļojiet piektajā dimensijā un arvien parādaties šeit. Jūsu ieiešana piecdimensijā notiek plūstoši un harmoniski. Jums ir iespēja darboties adekvāti kā ceturtajā, tā piektajā dimensijās. Tā arī ir viena no Polimera īpatnībām - tās pasaules, kur mēs ar jums kopā radām. Tādā veidā es jums atzīmēju galvenos virzienus manā darbā , ko plānveidīgi vadīšu ar visiem, kuri vēlēsies Žurnāla "Mirovoi Čenneling" lappusēs, par dalību Projektā "Cilvēces Nākotnes Pasaule".
Arī šoreiz es gribu jums dot uzdevumu turpināt saskarsmi emocionāli enerģētiskā līmenī ar Dvēseli, kura jums pazīstama un pie kuras jūs piesaistīti STAŽIERA kvalitātē! Jā, jā, šī jūsu atbildības zona. Un jūs atbildīgi par kontaktu ar Dvēseli, kura jums labi pazīstama. Jūsu uzdevums - ne vienkārši palīdzēt viņai daudz ko atcerēties, bet pašiem atcerēties kopīgos iemiesojumus vai iemiesojumu (pēc jūsu vēlēšanās).
Nu ko, dārgie draugi! Es noslēdzu mūsu šodienas Ceļojumu. Pirms tā, kā atstāt RC, pateicaties visiem dalībniekiem, šodienas kopīgajā jaunradē un saskarsmē. Sūtiet viņiem sirsnīgus sveicienus un dodiet komandu atvienot no grupas Vienotās Sakrālās Sirds, kurā strādājāt ar jums pazīstamo Dvēseli. Atgriežoties mājās, izmantojiet jums iepatikušos daudzdimensības instrumentu. Atgriezties jūs variet caur jums daudzdimensības ceļojumiem izmantojamo - Polimeru, Dzīvībradošās Uguns Portālu, Daudzslāņu Toru sistēmu. Ja jums vajag sazemēties, līdzsvaroties, harmonizēties, piesauciet violeto liesmu, Druīdu Uguni, Dzīvībradošo Uguni, prānu-enerģijas. Izmanojiet jums zināmās elpošanas tehnikas un sazemējiet savu ķermeni.
Pateicieties savai atbalsta komandai, Aizbildņiem, Skolotājiem, Savam Augstākajam "Es", visiem,kuri jūs pavadīja ceļojumā 5. dimensijā, par palīdzību.
Un, kā jau es jums rekomendēju mūsu pirmās tikšanās reizē, vediet, kontaktu ar Dvēseli, dienasgrāmatu, jūsu ceļojumu piezīmēm.
Pateicos jums par uzmanību un pacietību.

MIKALOJUS ČURĻONIS,
5.dimensijas Reabilitācijas Centra līdzdarbinieks

24.04.2013.
---------------
Avots: "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" Nr 3(9) 2013. Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. El.adres žurnala: http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3amirovoy_channeling%40mail.ru
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.08.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.08.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.08.2013.Skatījumu skaits: 440 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: