Galvenie » 2012 » Augusts » 14 » Radītāja Atklāsme
15:17
Radītāja Atklāsme
Radītāja Atklāsme 11.08.12. SAEIMA

1. Šodien ES lūdzu LīdzRadītājus (savādāk jau ES nevaru vairs uzrunāt tos, kuri šajā priekš visiem sarežģītajā laikā, kad neticība uzsāk savu pēdājo uzbrukumu, draudot Gaismas spēkiem, ne pa jokam, pārbaudījumus Blīvā plāna Telpā) SĀKT savu GAISMAS GĀJIENU, stājoties cīniņā ar Tumsu, pie tam, saprotot visu sarežģītību un atbildību par notiekošo!
2. Ticiet Man viss sliecas uz to, ka Tumsa sāk savākt visu savu potenciālu priekš tā, lai sašķeltu Manas Kustības rindas un ar Maniem Vārdiem sāktu sēt sajukumu un Garīgos maldus, radot pilnīgi neiespējamus eksistēšanas apstākļus, īstās Ticības cilvēkiem Blīvajā plānā, visām iedomājamām un neiedomājamām (no morāles un tikumības viedokļa) metodēm, spiežot viņus pārvērst savu dzīvi bezjēdzīgā nīcībā.
3. Tumsa rada tādus apstākļus, kuros Ticības cilvēkiem neatliek laika Zināšanu izpratnei un aktīvai dalībai Manā Kustībā, jo Gaismas Kustība ir Tumsas nāve!
4. Tumsa negrib tūkstošgadēs iekarotās pozīcijas atdot, un īstais cīniņš starp Gaismu un Tumsu tikai sākas, tādēļ, Gaismas cilvēki, bet precīzāk, LīdzRadītāji, vēl nesajuta Tumsas "kodienus" pa īstam, jo Blīvajā plānā Tumsa vienmēr svinēja BALLI, bet Gaisma - nekad!
5. Pat visvienkāršākā matemātika parāda, ka pie divu procentu attiecības, TICĪBAS cilvēku un Planētas iedzīvotāju pret deviņdesmit astoņiem procentiem NETICĪBAS cilvēku (tas ir pie absolūta vairākuma) nenākas šaubīties kā pusē būs uzvara!
6. Nav vērts pat apspriest šīs kaujas rezultātus, jo divi procenti Planētas iedzīvotāju celsies pret tādu vairākumu, bet precīzāk - prakstiski pret visiem, bez Radītāja PALĪDZĪBAS!
7. Taču viss mainās kardināli, ja šo divu procentu patiesas TICĪBAS cilvēku vadībā ir PATS PIRMRADĪTĀJS, kurš daudzkārt palielina LīdzRadītāju spēkus, veidojot GAISMAS ARMIJU, neuzvaramu pat tādos sarežģītos Telpas transmutācijas apstākļos!
8. Ticiet Man un nenovērsieties ne uz ko, jo, lai arī kas un ko runātu, piesedzoties ar visgaišākajiem vārdiem un "vispatiesākajām" vēlmēm, iztaisīt Krieviju par Dievišķās Gaismas atbalstu! Tikai ES esmu PATIESĪBA un tikai Manas Kustības rindās ir CERĪBA uz Nākotni, bet viss pārējais ir meli un Garīgie maldi!
9. ES saprotu, ka sakot tādus VĀRDUS, es modinu naidu un sašutumu tajos (skolotājos), kuri sevi uzskata par Gaismas cīnītājiem, bet precīzāk, uzskata, ka viņi arī ir GAISMAS Armija, vai Radītāja Gaisma!
10. Taču šodien, kad dienas kārtībā izvirzīta cilvēces nākotne, ES uz Zeme visu ņēmu Savās rokās, tādēļ visi cilvēku iesākumi, pat kā liekas, visgaišākie, neko nav vērti, ja viņi neiekļaujas Manā Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas scenārijā.
11. Atkārtoju priekš visiem Planētas cilvēkiem, bet precīzāk, priekš Krievijas Tautas: ES, jūsu Radītājs, organizēju un kontrolēju Kustību "Par Valstiskumu un Krievijas Garīgo atdzimšanu", un nevar šodien būt citu Kustību Krievijas teritorijā, kurā būtu Mana dalība!
12. Tādēļ, griežoties pie LīdzRadītājiem, ES lūdzu jūs saprast, ka atbildības mērs, kas gulstas uz jums LABPRĀTĪGA un BRĪVA lēmuma pieņemšanā dalībai Manā Kustībā, ļoti augsta un tādu atbildību cilvēki vēl nekad uz sevi neņēma visā cilvēces (Piektās rases) vēsturē!
13. Ja cilvēki pieņem Uzrunu (ZVĒRESTU) Radītājam, tātad, ja cilvēki zvērēja kalpot Man, tad šis likteņlēmums jau kļūst viņu dzīves JĒGA, jo nekad un nekas jau cilvēkiem nav dots!
14. Ar Dievu Dvēselē, Sirdī jābūt vai nu VIENMĒR vai nekad un cits jau cilvēkiem nav dots!
15. Lūdzu, LīdzRadītājus dot ZVĒRESTU Dievam atklāti, nedrīkst spēlēt paslēpes ar savu SirdsApziņu! Jūs visi Dievi un katram no jums būs jādzird cita LīdzRadītāja Zvēresta vārdi, jo tie ir Garīgās VIENOŠANĀS SVĒTKI ar PirmRadītāju un citiem Dieviem jums apkārt esošiem!
16. Cilvēkiem vienkārši pienākums atklāties citiem LīdzRadītājiem, bet precīzāk, citiem Radītāja izpaustajiem plāniem Garā, tieši Garā, izpaužot agrāk neredzētu GRIBAS VIENOTĪBU, veidojošu cilvēkus reālus Dievus, bet ne bioloģisku masu!
17. Jums šodien jānodemonstrē ne tikai pašiem sev, visai Krievijai, bet arī visai pasaulei, ka Izpaustajā plānā jau ir tas Garīgais spēks, kurš ar sevi izpauž PirmRadītāja Jaunrades Spēku un kurš nes Garīgo pārveidošanas Gaismu un APSKAIDRĪBU, nes cilvēces Nākotni - Nākotni, kuru cilvēki gaidīja vairākas tūkstošgades!
18. Neskatoties uz tādu mazākumu, cilvēces Nākotne atrodas to rokās, kuri ar Dievu Dvēselē, bet galvenais - to rokās, kurus izvēlējās PATS PirmRadītājs!
19. Gatavojieties par to paziņot skaļi, jo pienācis laiks izziņot GAISMAS spēku SAEIMU, PARĀDĪT Garīgo VIENĪBU un nodemonstrēt, ka RADĪTĀJS jau Izpaustajā plānā, jo LīdzRadītāji ir Mans Izpaustais plāns un vienlaicīgi DIEVA INSTRUMENTS jo KOLEKTĪVAJĀ PIRMAPZIŅĀ (Garīgā VIENĪBĀ) cilvēki arī ir Dievi - ir DIEVS!
20. Sākas tas LAIKS, kad GAISMAS Armija pārstāj aizstāvēties un sāk savu SVĒTO gājienu PATIESĪBAS apstiprināšanai, tātad, par cilvēces Nākotni, pat tad, vai tādos apstākļos, kad cilvēku vairākums nepieņem PirmRadītāja Vārdus un nedzird Manu UZRUNU Jaunā laikmeta cilvēkiem, priekš kuriem šis laikmets var izrādīties pēdējais!
21. NETICĪBAS, melu un Garīgās sašķeltības mašīna, tūkstošgadēs Tumsas uzbūvēta, nevar tikt sagrauta tikai ar vieniem lozungiem par taisnīgumu un PirmMīlestību! Viss daudz sarežģītāk un NETICĪBAS cilvēku vairākums neizkliedēsies ātri vēl arī tādēļ, ka tādā ilgā cilvēces vēsturē, cilvēkos iesakņojās stingra pārliecība, ka Ļaunums un Tumsa neuzvarami!
22. Jā, tā var teikt tie cilvēki, kuriem Dveselē nav Dieva un nav TICĪBAS un tomēr par Dievu atceras visi Planētas cilvēki, īpaši tad, kad Tumsa viņus galīgi piecepināja, taču nekad un neviens no cilvēkiem nedzirdēja reālus Radītāja Vārdus uzrunā mūsdienu cilvēkiem!
23.... Cilvēkiem, kuru zināšanas šodien ļauj ieraudzīt ne tikai matērijas uzbūvi, bet arī smalkas lauka struktūras, kuru zināšanas ļauj pietuvoties VISA PIRMCĒLOŅU paskaidrojumam, bet tas nozīmē, pietuvoties Dievišķās izcelšanās paskaidrojumam!
24.... Tikai mūsdienīgiem cilvēkiem - ES paļaujos uz zinātniekiem, jo viņi piegāja tuvāk par visiem, pie tā paskaidrojuma vai pierādījuma, ka VISS uz Zemes no Dieva!
25. Šodien ES vēršos ne tikai pie zinātnes cilvēkiem, bet arī pie brīvās jaunrades cilvēkiem, jo viņi visi ļoti labi saprot, ka nevar būt JAUNRADES (RADĪŠANAS) bez Dievišķas Palīdzības!
26. Jā, ES sniedzu palīdzību pirmām kārtām tiem cilvēkiem, kuri savā Dvēselē nes dzīvībradošo GAISMU, kurš ar sevi, savu dzīvi, par spīti Tumsai, rada Labu un Mīlestību, bet tas, ticiet Man, daudz ko vērts!
27. ES aicinu zinātniekus un jaunrades cilvēkus, taču ne pavisam ne komerciāli, stiprināt Manas Kustības rindas un kļūt par Patiesības nesējiem, pieņemot no Manām rokām nedziestošu Mīlestības Gaismas Lāpu, jo visi cilvēki labi zina, ka Dievs ir Mīlestība!
28. Aicinu Gaismas darbiniekus pārtraukt visas naidīgās tenkošanas par to, kurš no viņiem tuvāk Dievam! Manā Kustībā visi cilvēki vienādi tuvi Man! Saaiciniet Visuma SAEIMU un paskaidrojiet Planētas cilvēkiem, ka PirmRadītājs izpausts katrā cilvēkā, tanī skaitā arī katrā Kustības dalībniekā, pieņemot ZVĒRESTU Dievam šajā SAEIMĀ, cilvēki sajutīs (ieraudzīs) Dievišķo spēku, spējīgu pārveidot Telpu, jo tas - PirmRadītāja Spēks!
29. Šodien jāsaprot, ka tikai Garīgā KOPĪBĀ iemontēts Radītāja SPĒKS, bet tas nozīmē, ka cilvēkiem nevar būt citu mērķu dzīvē, izņemot kalpošanu Dievam!
30. Tagad cilvēki dod ZVĒRESTU Dievam, kādu neviens un nekad nedeva visas cilvēces vēsturē! Ticiet Man, neviena pasaules reliģija nevar salīdzināties ar Manu Kustību, jo tikai Manā Kustībā ielikta cilvēces nākotne un iespēja TICĪBAS cilvēku pārejai Manu MONĀDU Pasaulē!
31. Neviens Planētas cilvēks nevarēs pāriet Sestās rases Pasaulē, nedodot Man Uzticības ZVĒRESTU, kuru šodien pieņem Krievijas Tauta, jo tikai izejot Manu Eksāmenu (bet ZVĒRESTA pieņemšana arī ir visgrūtākais Eksāmens) un, dodot ZVĒRESTU, cilvēkam vienkārši pienākums izmainīt savus NODOMUS un NODARBES! Jebkurā citā gadījumā tas vairs nav ZVĒRESTS, bet vienkārša profanācija, precīzāk, Garīgie meli, bet vēl precīzāk - Dieva apmānīšana, kas sodāma un sodāma ar visām no tā izrietošām sekām!
32. Dodot ZVĒRESTU Dievam, nevar vairs dzīvot tā kā cilvēks dzīvoja līdz šim vēsturiskajam notikumam! Tas skar visus cilvēkus, tādēļ ZVĒRESTA vārdus neslēpj un neslēpj ne tikai no Manis, bet arī no citiem Izpaustiem plāniem (Radītāja), kuri pēc jūsu ZVĒRESTA pieņemšanas, kļūst jūsu SirdsApziņa un jūsu Debesu tiesneši, bet tas jau ļoti nopietni!
33. ES saprotu, ka Mana Uzruna un lūgums Manas Kustības dalībniekiem ZVĒRESTA pieņemšanai, izsauc emociju vētru, pie kam, visGaišāko! Taču cilvēkiem JĀAPZINĀS, ka pēc ZVĒRESTA vārdu izrunāšanas, nevar būt nekādu Garīgo šaubu, bet jo īpaši, Garīgo maldu, tādēļ nesteidziniet notikumus un izsveriet visus "par" un "pret", jo, pieņemamais ZVĒRESTS Dievam, APZINĀTS un BRĪVS, jūs jau vairs nekad neatgriezīsieties iepriekšējā Blīvajā plānā!
34. Taču, ja jūs pārkāpsiet ZVĒRESTA vārdus, dotus PirmRadītājam LABPRĀTĪGI un BRĪVI, bez kaut kādas piespiešanas, tad nosodījums sekos nekavējoties!
35. Ieklausieties šajos vārdos, jo tos runā Dievs!!!

Avots: www.otkroveniua.ru/tolk3/t3-11.08.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs / latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.08.2012.Skatījumu skaits: 628 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/2
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: