Galvenie » 2013 » Februāris » 1 » Radītāja Atklāsme 05.01.12. Grēksūdze
17:10
Radītāja Atklāsme 05.01.12. Grēksūdze
Radītāja Atklāsme 05.01.12. Grēksūdze

1. Katra šī GADA jaunā diena tagad skanēs ne vienkārši kā sākusies Jauna RĪTDIENA, bet kā trauksmes zvans pagātnē aizejošiem cilvēku priekšstatiem par savu misiju un vienlaicīgi, kā trauksmes zvans, aicinošs cilvēkus, neatkarīgi no viņu TICĪBAS un nacionalitātes, pacelties, jo iestājies kardinālu PĀRVEIDOJUMU laiks uz Planētas Zeme!
2. Attopieties, nu jau iestājies laiks, kad neviens (atkārtoju: neviens) nevarēs atgaiņāties no Maniem VĀRDIEM, jo katrs MANS VĀRDS skanēs kā spriedums, kā rekviēms, aizejošai pagātnē, civilizācijai un tanī pat laikā kā aicinājums (tiem ļaudīm, kuri TOS izdzirdēja) Garīgai Vienošanai, bet pēc tam arī uz LīdzRadītāju NODOMU.
3. Tagad no atbildes uz jautājumu "jūs ar Dievu, vai pret Viņu?" neizvairīties nevienam! Ar katru minūti tādas izvēles aktualitāte cilvēkiem, šajā Duālajā pasaulē, tikai pieaugs, atdalot viņus aizejošajos pagātnē un tos, kurus, neskatoties ne uz ko, Pats Radītājs izvēlējies sastādīt Sestās, Dievišķās rases pamatu!
4. Katram cilvēkam iestājas laiks un nav svarīgi kādā plānā viņu sastapa nepieciešamība izdarīt vēsturisko izvēli un stāties tās Mūžības pusē, kuru veido vai nu GAISMAS spēki, vai Atturības spēki!
5. Dievišķā Telpa DUĀLA un viņā vienlaicīgi uzturas MELNAIS un BALTAIS, Mīlestība un naids, prieks un sāpes ... un katram cilvēkam, Manis atsūtītam šajā Pasaulē, bija jāizmēģina uz sevis Dualitāte, lai sasniegtu to Dievišķo GUDRĪBU, kura atbilst PirmRadītāja ApZiņas līmenim vai Absolūtam!
6. Cilvēkiem jāvar pārvarēt savu iekšējo priekšstatu DUALITĀTI šajā mūžīgajā cīņā starp Radīšanas spēkiem un Atturības spēkiem un izvēlēties sev to ceļu, kuram jākļūst par pamatu viņu nākotnei, kura vienalga paliks DUĀLA un tāpat pakļausies vienotības Kanoniem un pretstatu cīņām!
7. Jāsaprot, ka no šī Mūžības PAMATU KANONA, nevienam neizvairīties, kaut arī Telpas DUALITĀTE mazināsies atkarībā no cilvēka ApZiņas evolūcijas vai pilnveidošanas.
8. Šajā mūžīgi Duālajā pasaulē, pat pie augšupvirzības kustības, cilvēks, kā Radītāja līdzības fraktālā daļiņa, vienkārši nevar, bet precīzāk, nav TIESĪBU apstāties savā pilnveidošanās procesā, par cik ES PATS kā Veselums, nevaru apstāties SAVĀ MŪŽĪGAJĀ pilnveidošanā.
9. Atkārtoju: Dievišķā Telpa Duāla, tādēļ GUDRĪBA, par kuru ES runāju pastāvīgi, ir ne veselā saprāta nodoms, bet Sirds izvēle vai intuīcija! Taču tieši GUDRĪBA ir PIRMRADĪTĀJA ApZiņas līmeņa NODOMS.
10. Tādēļ priekšā stāvošā Eksāmena sarežģītība slēpjas vēl arī tur, ka cilvēkiem Man (Radītājam) būs jānodemonstrē, taču vispirms pašiem sev, ne tikai sava līdzība Radītājam, bet arī sava attieksme pret Blīvā plāna Dualitāti!
11. Pienācis laiks, kad cilvēkiem jāpaceļas virs Dualitātes un jāspēj visā saskatīt DIEVA NODOMU - ieraudzīt dziļu jēgu notiekošajā Telpas transmutācijā un saprast savu vietu Veselā evolūcijā pārejošā uz jaunu Dievišķās Piramīdas līmeni!
12. Cilvēkiem šis Eksāmens būs ļoti sarežģīts un no tā atkarīga ne tikai atsevišķas personības, atsevišķas tautas nākotne, bet precīzāk, arī visas cilvēces! Tas saistīts ar to, ka izvēlēties kaut ko konkrētu šajā Duālajā Telpā, bet precīzāk - GAISMU vai Tumsu, cilvēkam ļoti grūti, īpaši tādēļ, ka šie pretstati vienalga ir VIENOTA Dievišķa Telpa, kur viens bez otra eksistēt nevar.
13. Cilvēkiem, bez uzkrātas GUDRĪBAS, vai nespējīgiem vērsties pie sava iekšējā "Es", apzinātu izvēli izdarīt praktiski neiespējami.
14. Lūk, kādēļ Mana izvēle arī bija likta Krievijas labā, jo šī Tauta, Manis sagrupēta no cilvēkiem, sekmīgi izgājušiem Augstākās Gudrības Skolu un uzkrājušiem savās tūkstošgadīgās inkarnācijās tādu pieredzi pareizai izvēlei šajā Duālajā pasaulē, kas jau robežojas ar PIRMRADĪTĀJA GUDRĪBAS līmeni!
15. Teikšu jums godīgi kā GRĒKSŪDZĒ: ES sagrupēju šajā teritorijā no okeāna līdz okeānam visus tos, kuri iepriekš izgāja sarežģīto PIRMGUDRĪBAS eksāmenu! Tagad šie cilvēki spējīgi ne vienkarši parādīt savā piemērā Dievizpausmes BRĪNUMU, bet izpaust nodomu, lai arī mikromērogā (Radītāja daļiņas mērogā) taču LĪDZRADĪTĀJA NODOMU, kuram kopumā jākļūst visu LīdzRadītāju NODOMAM, formējošam KOLEKTĪVO PIRMAPZIŅU!
16. Kas tā ir KOLEKTĪVĀ PIRMAPZIŅA? Bet tas pēc būtības ir cilvēku darbs Dievišķā EGREGORA veidošanā, kuru ES nosaucu (Blīvajā plānā) cilvēku DOMNODOMS, Radītāja kontrolēts caur SAVIEM Sūtņiem!
17. Speciāli nekonkretizēju no kāda plāna ES, jūsu Radītājs, vadu cilvēku zemapziņu, taču stingri ierobežotā mērā, lai nenovērstu cilvēku ApZiņu no personīgās izvēles lēmuma, no kura šodien atkarīga visas cilvēces nākotne un Manas Visumtelpas Pārveidošanas Programmas izpilde!
18. Šodien ļoti svarīgi, lai katrs cilvēks Krievijā saprastu, ka jebkuri meklējumi un jebkuras koncepcijas drošībai vai stabilas valsts attīstībai bez Manas Atļaujas uz to, vai bez Manas Līdzdalības, ir utopija un katrs no cilvēkiem, kurš cenšas vardarbīgi uzspiest savu redzējumu valsts tālākai attīstībai, iesaistās konfliktā ne ar kaut ko, bet ar Pašu Radītāju!
19. Ticiet Man, ES sapulcināju cilvēkus, izgājušus GUDRĪBAS eksāmenu, ne priekš tam, lai demonstrētu cilvēcei Tautas GARĪGUMU vai VIŅA GUDRĪBU - PIRMRADĪTĀJA GUDRĪBU , bet priekš tam, lai izveidotu reālu platformu Sestās rases formēšanai, kuras GUDRĪBA tiešām būs līdzvērtīga PIRMRADĪTĀJA līmenim.
20. Manos plānos vispār neietilpst atturēšana, bet jo īpaši cilvēku atgriezšana pagātnē aizejošajā Blīvā plāna Dualitātē!
21. Atkārtoju: eksistē MANA PROGRAMMA Telpas Pārveidošanai un cilvēces (domkopas) Jaunā EGREGORA izveidošanai, kurā galvenā loma atvēlēta Krievijas Tautai, tādēļ visam, kas ir pretrunā Manas Programmas izpildīšanai, jātiek novāktam uz visiem laikiem!
22. ES negribu teikt, ka visam Manai Programmai pretrunā esošajam, jātiek iznīcinātam, taču šajā Duālajā pasaulē Radītāja katra daļiņa, katra dzimta vai tauta, kura nenodeva Eksāmenu uz PIRMGUDRĪBU, būs spiesta atkārtoti iziet ApZiņas evolūcijas ceļu, uzņemot GUDRĪBU no inkarnācijas inkarnācijā ...
23. Cilvēkiem jāsaprot, ka Duālajā pasaulē viens stāv pretim citam un tādēļ, sākusies Krivijas Garīgā ATDZIMŠANA izsauc un izsauks atbildes reakciju Atturēšanas spēkos un šī cīņa pieņems arvien asāku raksturu un ne tikai ārējā pasaulē, bet arī šīs Tautas iekšējā Telpā.
24. ES tagad nerunāju par revolūcijas iespējām vai par pilsoņu karu, jo ES to nepieļaušu, ES runāju par valsts iekšējo GARĪGO pārveidošanu, taču jau zem Radītāja kontroles!
25. Krievija pat tajā veidolā, kādā viņa piegāja pie Kvantiskās pārejas, bet tas nozīmē, pie iekšējās (Garīgās) transmutācijas perioda, neskatoties ne uz ko, rada priekšstatu atdzimstoša EGREGORA veidošanai, spējīgu, tomēr, apzināties savu vēsturisko misiju un pirmajai izpaust IEKŠĒJO PAŠORGANIZĒTĪBU (DOMIZPAUSMI), nepastarpināti vadāmu Radītājam caur saviem Vēstnešiem.
26. Atkārtoju: ja ES šodien sapulcināju Krievijas teritorijā cilvēkus, spējīgus izpaust savu LīdzRadītāja BRĪVO GRIBU, tad vienkārši viņiem ir pienākums noformēt Planetārā līmeņa Radošo EGREGORU un izpaust PAŠORGANIZĒTĪBAS pamatus, bez kā nevar būt Krievijas Grīgās evolūcijas un pēc tam arī visas cilvēces /evolūcijas/!
27. Kaut arī kādam šķita, ka viņi zina to, ko nezina Pats Radītājs! Lai šie cilvēki sauc sevi par valsts attīstības jaunās koncepcijas izstrādātājiem, lai viņi sauc sevi par valdību, lai arī par Zemes ēnas valdību, taču vienalga viņi ir tikai cilvēki, ar savu iekšējo cilvēcīgo Dualitāti, kuriem nav lemts bez Mana atbalsta pacelties līdz LīdzRadītāju augstumiem, bet jo īpaši Telpu pārveidot.
28. Šiem cilvēkiem nav lemts izpaust savu gribu, jo viņu griba nekad nesaskanēs ar PIRMRADĪTĀJA GRIBU!
29. Jā, viņi arī EGREGORS, taču Atturības spēku EGREGORS, ar pilnām tiesībām uz pašizpausmi! Tomēr, šo cilvēku laiks jau aizgājis pagātnē - beidzās laiks, kad, izmantojot MAMONU, viņi ne vienu reizi vien pārkārtoja pasaules karti pēc saviem ieskatiem, bet šis noslēpums palika noslēpums tikai priekš cilvēkiem, bet nekad priekš Radītāja!
30. Un jaunā Krievijas karte uz kuras teritorijas ES sapulcināju visus labākos Gaismas spēkus, karte, atturēšanas spēku sagatavotā, nekad nekļūs realitāte, kaut vai tādēļ, ka iestājies laiks RADĪŠANAS spēkiem, tādēļ viss noslēpumainais, bet īpaši netaisnīgais, ne tikai kļūs acīm redzams, bet arī kā cilvēku Grīgās Vienošanas pamats netaisnības augstākās agresivitātes draudu priekšā!
31. Gribu pasvītrot, ka PAŠORGANIZĒTĪBA, vai Krievijas Tautas DOMVIENOTĪBA, kura sāk izpausties arvien aktīvāk un aktīvāk, ir pirmpamats brīvu cilvēku jaunam NODOMAM, kuri atzinuši sevi par Dievišķās Telpas daļiņu un Radītāja daļiņu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.01.12.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.01.2012., ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.02.2013.
Skatījumu skaits: 564 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: