Galvenie » 2012 » Decembris » 17 » Radītāja Atklāsme 06.09.11. Cilvēce savā attīstībā pavisam atpalika no Planetārā mēroga evolūcijas
04:17
Radītāja Atklāsme 06.09.11. Cilvēce savā attīstībā pavisam atpalika no Planetārā mēroga evolūcijas
Radītāja Atklāsme 06.09.11. Cilvēce savā attīstībā pavisam atpalika no Planetārā mēroga evolūcijas

1. Pēdējie notikumi uz Planētas Zeme un Mans atgādinājums par to, ka Telpas PĀRVEIDOŠANĀ notiekošais tikai paātrināsies, tagad jau priekš visslinkākā iedzīvotāja tikai apstiprina to, ka cilvēce savas ApZiņas evolūcijā atpalika pavisam, jo tempus nekādi nevar salīdzināt ar Planetāro pārveidojumu intensitāti.
2. ES taču cilvēkus brīdināju par to, kaTumšo ir vairāk un viņi darīs visu iespējamo, lai cilvēku ApZiņa tā arī nepamostos un tagad ar nožēlu varu konstatēt, ka Garīgā analfabētisma dziļais miegs turpinās.
3. Pat PATS RADĪTĀJS, kliedzošs par to, ka laika pārdomām par cilvēku personīgo likteni vairs it nemaz nav, palika nesadzirdēts vairākumam no viņiem! Cilvēki nekādi negrib reaģēt uz DEBESU Aicinājumu atcerēties par RADĪTĀJA EKSISTĒŠANU un par nepieciešamību ņemt vērā mājsaimniecības ikdienā savu Dievišķo izcelšanos, tātad, savu NESARAUJAMO saistību ar Augstāko Kosmisko Saprātu!
4. ES vēlreiz gribu atgādināt, ka MANI VĀRDI bija veltīti pirmām kartām Krievijas Tautai, kā cilvēces civilizacijas SENVECĀKAJAI (Tumsas spēku sašķeltai pēc principa "skaldi un valdi" daudzās tautās), paļaujoties uz cilvēku augstu iekšējo Garu, no kura arī sākās cilvēces svinības, kā Sākumu Sākuma radošās daļiņas!
5. Neskatoties uz Manu cenšanos, cilvēku lielākā daļa tā arī nesadzirdēja MANU UZRUNU, jo ieslīga personīgajās problēmās Blīvajā plānā, tas nozīmē, turpina būt pilnīgā NETICĪBĀ, tomēr, uzskatot sevi par Dievizredzētu tautu, cītīgi apmeklējošiem, un pilnīgi veltīgi priekš savas ApZiņas, Manus Tempļus.
6. Tautā turpina valdīt, tāpat kā iepriekšējos daudzus gadsimtus, PAŠAPMĀNS un Patiesības nepieņemšana, un viss tas uz fona, kā šķita, visaktīvākajā cilvēku tieksmē pie Dieva! Un šis PAŠAPMĀNS kļuva īpaši pamanāms tieši pēdējā laikā, kad pienācis laiks Patiesībai un katrs cilvēks, tā vai citādi, saistīts ar Dievišķo nodomu, izvēlas ceļu, cienīgu lielajam uzdevumam, kā fraktālā līdzība Radītājam!
7. Cilvēku neticība tagad parakstīja jaunu likteni Tautai, kurā (vispār kā vienmēr Krievijā) brīnumainā kārtā savijas pilna vai daļēja NETICĪBA, tātad, - Mūžības KANONU neievērošana un tieša RADĪTĀJA PALĪDZĪBA šai dīvainajai, taču Manis izvēlētajai Tautai!
8. Krievijas dīvainais stāvoklis slēpjas tur, ka, no vienas puses, Krievijas lielākā iedzīvotāju daļa turpina neticēt MANAS UZRUNAS VĀRDIEM, jo nevar sevī izraisīt patstāvīga lēmuma pieņemšanu, kas ir Paša Radītāja dāvinājums visiem Planētas Zeme iedzīvotājiem, bet no otras puses, ES, jūsu RADĪTĀJS, vairs jau nevaru atteikties no SAVA lēmuma, saistībā ar kuru ES PATS izvēlējos šo daudzcietušo Tautu kļūt par Pavadoni cilvēcei Kvantiskās pārejas periodā!
9. Tādēļ šīs Tautas liktenis paliek MANĀS ROKĀS! Tas nozīmē, ka pat dabas katastrofas, paredzētas cilvēku uzmanības piesaistīšanai Telpas Pārveidošanas Visuma Programmai, Krievijā turpina būt atkarīgas no VISKOPĪGĀ VĒSTĪJUMA, kurš kaut arī ne tik ievērojami, taču turpina ietekmēt Planetārās Telpas Pārveidošanas intensitāti!
10. Cilvēki nekādi negrib Mani sadzirdēt, kaut arī savā vairākumā jau sen vienisprātis ar Mani par to "kā domāsiet, tā dzīvosiet" , tādēļ ekonomiskā krīze un valsts sociālās sistēmas krahs tikai pastiprina faktu par Dievišķās dzirksteles trūkumu ne tikai valdības struktūrā, bet arī, kas ir pats galvenais, ApZiņā (Tautas) valsts, kur notiek pastāvīgas lūgšanas.
11. Viss, kas "NE TĀ", ticiet Man, ir cilvēku izkropļotās LīdzZiņas atspoguļojums, kur valda pilnīgs (izņemot deklarēšanu) SVĒTĀ GARA trūkums!
12. Neskatoties uz atgādinājumu par SAVU priekšroku šai Tautai, nekādu pavirzīšanos uz GAISMU pagaidām ES nejūtu, kas runā par to, ka sarunu par Dievu daudz, taču Dievišķā nodoma cilvēkiem kā nebija tā nav!
13. Cilvēki iegrimuši GARĪGĀ SAMAITĀTĪBĀ un šī samaitātība cilvēciskā LīdzZiņā rīko balli, un kā vienmēr, Krievijā, kur uz šo "balli" ļoti vētraini saplauka NETICĪBA, nelietības un apmāns, bet, lūk, "mazais" cilvēks, kuram nav vietas meļu un velnišķību "svētkos", negrib nekādi sadzirdēt PAŠA RADĪTĀJA uzrunu viņam un nekādi negrib parādīt valdošajiem savu attieksmi pret šiem "svētkiem mēra laikā"!
14. Lūk, kāpēc ES pērkonbalsī paziņoju, ka tagad PATS RADĪTĀJS ņem varu uz Zemes Savās Rokās un ne tikai caur Saviem palīgiem, bet ES PATS, parādījies Blīvajā plānā, sākšu no cilvēkiem formēt to Dievišķo regularitāti, kura kļūs ne tikai par Mūžības KANONU SVĒTKIEM, bet arī nodrošinās civilizāciju pārmantojamību, kas vienmēr palika cilvēcei nepiepildāms sapnis!
15. Pēdējos Vēstījumos ES jau brīdināju cilvēkus par to, ka no dabas katastrofām vairs nevarēs izvairīties un, ka tuvojoties iznīcinošām briesmām, cilvēkiem jābūt saliedētiem, arī Garīgi! Priekš Krievijas šī Labā Vēsts (MANS Brīdinājums) jau izskanēja Blagoveščinskā, agrāk nekad nepakļautā dabas anomāliju darbībām, kas tipiskas Klusā okeāna piekrastei.
16. Saprotiet, priekš Manis neeksistē tādi jēdzieni kā sauszeme un ūdens, piejūras un sauszemes teritorijas - Zemes izmērs pārāk mazs priekš kaut kādiem dalījumiem pēc dabas pazīmēm, tādēļ tuvojošās kataklizmas nekādi neatbildīs cilvēciskiem priekšstatiem par Planētas ģeogrāfiju!
17. Atkārtoju tiem cilvēkiem, kuri grib dabas katastrofu laikā paslēpties, ka nav uz Zemes vietas, kur varētu paslēpties no Manas ACS, tātad arī no atmaksas, jo NETICĪBAS cilvēki, cilvēki ne GARĀ, ir cilvēki, kas nav izpildījuši RADĪTĀJA GRIBU, bet tas nosodāmi!
18. Ticiet, Man pavisam nav svarīgi, kādu sociālo kāpņu pakāpienu aizņem cilvēks, kādu varu viņš pārstāv un, vēl vairāk, cilvēks, kurš ieņem vadošu stāvokli, nes lielāku atbildību par savu rīcību, kā "mazais", beztiesiskais cilvēks.
19. Tādēļ cilvēkiem jāatceras vienmēr: liela nauda - lielas problēmas Blīvajā plānā, saistītas ar personīgiem karmiskiem parādiem, slimībām un priekšlaicīgu beigu termiņu, kas parādās Plānu neizpildīšanā un Dieva Gribas neievērošanā!
20. Cilvēki nevar izsargāties vai atpirkties no Dieva ar Mamonu, jo Mamons godā tikai pie NETICĪGIEM cilvēkiem, taču viņam nav nekādu attiecību ar citiem līmeņiem vai Telpas plāniem, kur eksistē Dievišķā kārtība un pilnīga pakļaušanās Mūžības Kanoniem!
21. Cilvēki nekādi negrib saprast, ka uz Zemes viņiem tikai Blīvajā plānā dotas BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBAS un tikai šajos apstākļos dota iespēja PAŠpilnveidošanās līdz Līdz-Radītāja, Līdz-Zinātāja līmenim.
22. Tikai Blīvais plāns raksturojas ar HAOSU, Radītāja izpausmju bezgalīgai daudzveidībai vai saskarei ar pretimnākošām viļņu straumēm, kas veido savā evolūcijas procesā Augstākās kārtības KLASTERUS!
23. Jebkurā gadījumā šis plāns cilvēku BRĪVAI RADOŠAI DARBĪBAI tagad jau aiziet pagatnē un pat cilvēku pilnīgā Manas Uzrunas nepieņemšanas gadījumā, viņiem nāksies sadzirdēt RADĪTĀJA BALSI kā objektīvu realitāti Kvantiskajā pārejā un iegremdēties RADĪTĀJA augsto MONĀDU Pasaulē uz Piektās vai Sestās rases robežas!
24. Telpas pārveides procesu ne tikai nav iespējams apturēt, bet nav arī iespējams iejaukties šo pārveidojumu gaitā pat LīdzRadītāja LīdzZiņas līmenī, jo cilvēki, tanī skaitā Krievijas Tauta, izrādījās, nav gatava Garīgā līmenī uzņemties ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, bet galvenais - par savu personīgo nākotni!
25. Cilvēki galīgi atpalikuši personīgās ApZiņas evolūcijā un tagad jau nekādi nevarēs ietekmēt (kaut krievu Tautai bija lieliskas izredzes!) Telpas Pārveides Visuma programmu, jo savas lomas APZINĀŠANAS laiks Visuma Telpas evolūcijā ir viņiem galīgi palaists vējā!
26. Tagad cilvēku liktenis - Radītāja rokās; cilvēki jau, ieskaitot Krieviju, izvēlējās sev lomu un likteni - pasīvs vērotājs, bet tā ir Tautas BRĪVA IZVĒLE, kuru ES Radītājs, gatavoju Dievišķai cilvēces PAVADOŅA lomai!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-06.09.11.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.09.2011.
Skatījumu skaits: 396 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: