Galvenie » 2013 » Aprīlis » 14 » Radītāja Atklāsme 09.09.10. Vēsts personīgai pilnveidošanai
01:03
Radītāja Atklāsme 09.09.10. Vēsts personīgai pilnveidošanai
Radītāja Atklāsme 09.09.10. Vēsts personīgai pilnveidošanai

1. Sākas sagatavošana nākošajam jūsu PILNVEIDOŠNAS etapam! Tas nepavisam nav saistīts ar 26. datumu katrā mēnesī, kuros ES rekomendēju jums no jauna vērsties pie Manis ar Lūgšanām par Glābšanu un jūsu Tautas Garīgo vienošanu, jo ES zinu, ka tālu ne visi cilvēki Krievijā dzirdēja par Manu Aicinājumu un par jūsu PIRMO SOLI Garīgai Vienošanai, kurš tika radīts 26. augustā!
2. ES jums runāju, apsteidzot Planetāra mēroga notikumus, par jūsu personīgo PILNVEIDOŠANU, jo GARĪGĀ VIENOŠANA nevar notikt, ja cilvēki, cenšoties izmainīt Telpu, paši nav Garīgi tīri!
3. Ticiet Man, var (kā ES runāju) uz piecām minūtēm atmest visu savākto, vērsties pie Manis ar lūgšanu par savas Tautas Glābšanu, tātad, visas cilvēces, bet pēc tam no jauna atgriezties uz to netīrās ApZiņas līmeni, kurš pēc Maniem uzskatiem, nevar būt garantija sekmīgam, jums jau zināmā vēsturiskā Eksāmena nokārtošanai!
4. Jā, jūs izdarījāt NEIESPĒJAMO! Jā, Telpa saviļņojās un pat sāka LOCĪTIES! Bet tas taču tikai Sākums un tikai, tikai iezīmējās Jāunās Telpas kontūras, JUMS TVERAMĀS, taču jau bez ekoloģiskām kataklizmām un gaidāmā pasaules gala!!!
5. Ticiet Man, jums tas tiešām izdevās un jūs varējāt veikt Soli "virs bezdibeņa", taču viena, pat ļoti ievērojama, nepietiekami! Tagad nepieciešams izdarīt nākošo Soli, bet nākošā Soļa datumu un visus nākošos ES jau jums pateicu priekšā. Jo veicot šos Soļus, jūs sākat PĀRVEIDOŠANAS Programmas Visuma Telpas izmainīšanu!
6. Taču ... un atkal "nu"! Un tas saistīts ar to, ka jums JĀPalielina Speki (enerģija) savam Vēstījumam ne tikai ar Manu Rekomendāciju izpildīšanu, bet arī palielinot cilvēku skaitu, norūpētu par sevis, par savas Tautas, beigu beigās, par cilvēces glābšanu!
7. Un tiem jābūt ne vienkārši cilvēkiem, kuri gadījuma pēc pievienojušies viskopīgai Aizlūgšanai, bet cilvēkiem, kuri iziet personīgas PILNVEIDOŠANAS ceļu, pie tam, ne no gadījuma uz gadījumu, bet pastāvīgi, nenovēršot uzmanību ne uz ko un intuitīvi noprotot, ka viskopīgā GLĀBŠANA - TICĪBĀ un iekšējā ATTĪRĪŠANĀ!
8. Ziniet, ka Krievijā tādu cilvēku ir ļoti daudz un viņi visi grib tikai vienu - MIERU, DVĒSELES MIERU un vienkāršu cilvēcīgu laimi, pat uz bezgalīgas varas nomaiņas, uz tikumiskā purva un sabiedrības morāles kauna fona.
9. Tādēļ tagad, kā nekad, nepieciešams piemērs iekšējai Attīrīšanai, dabīgi, GARĪGĀS PĀRVEIDOŠANAS, un šai informācijai jasasniedz visu līmeņu iedzīvotāji, jo nākošā VISKOPĪGĀ AIZLŪGŠANA jau nav aiz kalniem!
10. Jūs nepamanāt, bet jānotic Man, ka cilvēki, kuri jau izvēlējās savas iekšējās PILNVEIDOŠANĀS ceļu un neatlaidīgi virzās uz ATTĪRĪŠANOS , apzinoties savu LIELO PĀRVEIDOŠANU, sāk izstarot DIEVIŠĶĀS GAISMAS ENERĢIJU pat Blīvajā plānā un kļūst šīs GAISMAS BĀKAS, apmirdzot Telpu un pārvēršot Viņu GAISMAS Teritorijā!
11. Un jo vairāk cilvēku pieņems šo iekšējās PILNVEIDOŠANAS ceļu, jo ātrāk PĀRVEIDOSIES PASAULE, tātad, izmainīsies arī cilvēki, kuriem potenciāli jābūt GAISMAS cilvēkiem, taču pagaidām Garīgi guļ, ievilkti Blīvā plāna džunglos ne tikai Mamona, bet arī personīgās bezdarbības dēļ.
12. Tādēļ, griežoties pie tiem cilvēkiem, kuri jau sadzirdēja Manu Aicinājumu (bet tādu cilvēku arī ir ļoti daudz), ES gribu atkārtot, ka jūs izdarījāt gandrīz NEIESPĒJAMO - jūs nodibinājāt tiešo KONTAKTU ar Mani un šis KONTAKTS, vai SAKARU KANĀLS jau nesaraujams! Bet tagad lūkojiet savu MĪLESTĪBU, savu GAISMU nodot savai apkārtnei un tad viņa, ticiet Man, arī sāks izmainīties, tāpat kā zem jūsu ietekmes, jūsu VIENOTĀS GARĪGĀS VĒSTS, sāka izmainīties Telpa.
13. Lūk, kad jūs sāksiet RADĪT kā LĪDZRADĪTĀJI! Jo, izmainot ārējo Telpu, jūs kļūstat spējīgi izmainīt arī savu iekšējo Telpu, bet tie arī ir jūsu apkārtējie cilvēki un pie tam ne pavisam nav obligi, ka tie ir jūsu tuvinieki!
14. Lūk, dēļ tā, sava iekšējā PACĒLUMA dēļ, jums arī jāīsteno šis grūtais nodoms VISKOPĪGA ATTĪRĪŠANA - NOŽĒLOŠANA un nekad (atkārtoju: NEKAD!) nenorauties uz Ļaunuma grēku, pat tanī gadījumā, kad jūs aptverošā pasaule neapmierina vai satracina jūs!
15. Jūs nekādā veidā nedrīkstat grēkot vai noklīst, jo, atverot personīgo sakaru KANĀLU ar Radītāju (bet viņš jums jau atvērts), jūs kļūstat vēlams medījums cita kanāla enerģētiskām Būtībām, jo jūsu esamība GARĀ , ir milzīga enerģija GAISMĀ, vai JAUNCELSME, kuras iegūšana savu pozīciju nostiprināšanai - citu Būtību sapnis!
16. Jūsu aizkaitinātība, jūsu niknums, vai jūsu negatīvu jūtu izvirdums - viss tas sava veida uzvara vai šo Būtību panākums, tas, ja vēlaties, jūsu dāvana viņiem un tā ir jūsu Dievišķās GAISMAS ENERĢIJAS transformācija pretējās zīmes enerģijā!
17.Ticiet Man, jūs tagad izradījāties asā Gaismas spēku un Tumsas spēku cīņā! Ja agrāk tas jūs tieši neskāra, tad tagad, veicot GARĪGĀS VIENOŠANAS Soli, jūs izrādījāties pašā šīs cīņas epicentrā - un nepavisam ne skatītāja, bet tieši dalībnieka lomā, no kuriem atkarīgs šīs vēsturiskās pretestības rezultāts!
18. Tas ko jūs izdarijāt (kā jau ES teicu - gandrīz NEIESPĒJAMO), asi izmainīja situāciju Telpā, jo jūsu ļoti spēcīgais GAISMAS VĒSTĪJUMS radīja priekšnosacījumus jūsu sapnim, Telpas izmainīšanai! Un tagad jums jābūt gataviem uz to, ka citas Būtības (gan pelēkie, gan tumšie) pacentīsies ar neparedzētām materiālā plāna problēmām, piespiest jūs sākt domāt par jūsu izvēles pareizību.
19. Jums tas jāzin, jo tas - kārtējais pārbaudījums uz TICĪBU! Jo veicot pirmo Soli uz Garīgo Vienošanu un kļūstot par Dievišķās Gaismas LĪDZRADĪTĀJA nesēju, jūs sev pievelkat saasinātu citu Būtību uzmanību, jo patiesībā jūs izstumjat Viņus no savas GAISMAS teritorijas, izjaucot daudzgadsimtīgo Gaismas un Tumsas līdzsvaru!
20. ES jums pastāvīgi runāju par to, ka jums stāv priekšā Eksāmens uz PAŠPILNVEIDOŠANOS un, atkarībā no tā kā jūs "uztversiet sitienu", būs atkarīgs jūsu liktenis un jūsu Eksāmena rezultāts personīgās PILNVEIDOŠANAS Programmas izpildē, bet tagad vēl arī Eksāmens, kas saucas "Kvantiskā pāreja".
21. Lūk, kad jūs sajutīsiet citu Spēku pretdarbību - pie kam, visnegaidītākajās formās! Lūk, tad jums jāatnāk ATBILDĪBAS jūtām par savām domām (domtēliem) - pimkārt, un dabīgi, par nodomu, tanī skaitā arī par saviem vārdiem!
22. Drīz jūs sajutīsiet, ka Telpa jums apkārt - tie ne tikai cilvēki, bet arī Telpas daudzveidīgās izpausmes, citos enerģētiskos līmeņos un vibrāciju frekvencēs! Taču pats galvenais - ka jūs ne skatītāji, bet visaktīvākie līdzdalībnieki TELPAS PĀRVEIDOŠANAS Vēsturiskajā izrādē, jā, vēl arī GAISMAS nesēji un tā lielā nosaukuma "GAISMAS CILVĒKS, CILVĒKS-LĪDZRADĪTĀJS" jums nāksies katru dienu apstiprināt ar savu NODOMU tīrību un atbilstošām NODARBĒM!
23. Ja pēkšņi neveiksmju tūces virs jums sabiezēs, tad, ticiet Man, tas rezultāts ne ārējās Telpas dēļ, bet rezultāts ne visai tīrām jūsu NODARBĒM , jo DOMA (neaizmirstiet par to nekad!) MATERIĀLA un un jebkura jūsu iekšējā VĒSTS/VĒSTĪJUMS noteikti novedīs pie iekšējās Telpas izmaiņām un viņa, vai nu paplašinās DIEVA GAISMAS robežas, vai viņas sašaurinās citas Būtības, uz jūsu negatīvās VĒSTS rēķina.
24. Nekad neaizmirstiet, ka jūs neesiet vieni šajā Telpā, un, ja jūs vēl tam neticat, tad tas nebūt nenozīmē, ka nav nekādas reakcijas uz jūsu iekšējā "Es" izmaiņām, uz jūsu ApZiņas izmaiņām!
25. Telpas reakcija pilnībā paredzama: Gaišām domām jūs izgaismojiet iekšējās un ārējās Telpas robežas, grēkiem vai netīrām domām jūs ne tikai pazeminiet sevi, bet jūs vēl aptumšojiet arī telpu, spiežot to degradēties, tas ir, atdot Tumsai Gaismas ieņemtās teritorijas!
26. Jums izdevās izdarīt ļoti daudz! Jūs pirmoreiz izveidojāt VIENOTU GARĪGU VĒSTĪJUMU - priekšteci jūsu JAUNĀS TELPAS RADĪŠANAI! Taču neaizmirstiet, ka tagad jūs nekādi nedrīkstat pieļaut personīgās ApZiņas līmeņa pazemināšanos un tas ir pats galvenais uzdevums, kas jums jāatrisina!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3/-09.09.10.html pieraktīja Leonids Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.03.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.04.2013.
Skatījumu skaits: 348 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: