Galvenie » 2012 » Decembris » 18 » Radītāja Atklasme 09.10.11. Brīvās gribas tiesības
14:04
Radītāja Atklasme 09.10.11. Brīvās gribas tiesības
Radītāja Atklasme 09.10.11. Brīvās gribas tiesības

1. Jaunā radīšana, bet tas, ko civēki pašlaik rada mokās un cīņās, ir ne vienkārši JAUNAIS, tā ir apsolūti JAUNA Telpa (cilvēkizpausmju rindā) un tā ir Dievišķā regularitāte, vai Dieva Valstība uz Zemes, kura kā tūkstošgadīga pasaka, nevarēja tikt realizēta bez Manas PALĪDZĪBAS, pēkšņi sāk īstenoties!
2. Jā, un kā var materiālizēt to, kas faktiski nav cilvēkiem aptverams, kuru priekšstati ne tikai atšķirīgi, bet pilnīgi pretēji un nav ievietojami tajos morāles un tikumības principos, kuriem reāli ( ES pasvītroju: REĀLI) jānosaka Dievišķās dzīves apstākļi (attīstība) Blīvajā plānā!
3. Tādēļ, priekš tā, lai izveidotu pilnīgi Jaunas attiecības starp cilvēkiem un padarītu tās cilvēku dzīves dimensijā par vienīgajām tuvākajās tūkstošgadēs, nepietiks pat šo tūkstošgadu rūpīga, pacietīga darba cilvēku audzināšanai Dievišķā Garā, bet tas nozīmē, īsta un VIENOTA priekšstata par Dievu un, protams, par Mūžības Kanoniem, pēc kuriem cilvēkiem vajadzēja vadīties savas dzīves ikdienišķajās gaitās!
4. Domāju, ka jebkurš ikdienišķs cilvēks piekritīs, ka VISS tas nav iespējams, bet, ieskatoties sevī un izpētot tur garīgās un morālās valstības samaitātību, nonāks pie secinājuma, ka RADĪTĀJA VĀRDI liekas esam kārtējā utopija.
5. Lai cik tas paradoksāli neizklausītos, ES, jūsu RADĪTĀJS, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts, šodien gribu teikt cilvēkiem, ka tāda PĀRVEIDOŠANA ne vienkārši IESPĒJAMA, bet PILNĪGI REĀLI IESPĒJAMA, bet tikai ar MANU DALĪBU un pie patiesas cilvēku vēlēšanās izmainīt Pasauli, izmainīt Dievišķo Telpu!.
6. Padomājiet paši, Man pietika nedaudz mazāk par astoņiem gadiem priekš tā, lai Krievija un visa krieviski runājošā cilvēces daļa, lai arī pagaidām ne visa, izdzirdētu Mani, bet cilvēki taču "PAMODĀS", un tagad viņi jau vairs nekad nevarēs "aizgulēties" bez vēlēšanās IZDARĪT, kaut ko IZMAINĪT! Un viss tas, neskatoties uz to, ka priekš daudziem cilvēkiem pamošanās izrādījās grūta un it nemaz nesagādāja viņiem iepriecinājumu.
7. Pamošanās, par kuru ES runāju, ir cilvēka ApZiņā izpaustā Garīgās Pasaules realitāte, tātad, tā ir VIENOTA GARĪGA VĒSTĪJUMA formēšana, vai NACIONĀLĀS idejas par Augstāko taisnīgumu un par DIEVMEKLĒJUMU kā pamatu GAISMAS cilvēka iekšējam "Es"!.
8. Cilvēki, gala iznākumā APZINĀSIES, ka jebkurš cilvēku NODOMS bez Dieva vai Visaugstākā līdzdalības tajā, nerod pilnīgi nekādu jēgu, vai arī rod sevī kārtējo maldīšanos un, tātad, turpina smagu sapni augstākajā nepaisnībā, pie Mamona plosīšanās, kas cilvēkus ved tikai uz Garīgu krahu un pašiznīcināšanos!
9. Viss, kas notiek Krievijā, un, ne tikai šajā valstī, ir Garīga un ļoti nevienkārša cilvēku ATMOŠANĀS, kas prasa no cilvēka Jaunas realitātes APZINĀŠANOS ne tikai Telpu izmainošu, bet arī Jaunus apstākļus Paša Radītāja cilvēkiem "lejā nolaistus"! Tādēļ cilvēku grupēšana "graudos" un "pelavās", par ko ES pēdējā laikā runāju, ticiet, ir pati īstākā Jaunā laika realitāte.
10. Priekš cilvēces agrāk nekad nepastāvēja tāda IZVĒLE - "būt vai nebūt" un tikai tagad šie hamletiskie vārdi izskanēja kā spriedums tai augstākajai netaisnībai, kas jau daudzus gadsimtus valda Blīvajā plānā, kā rezultātā daudzu cilvēku dzīve zaudēja jebkuru jēgu, īpaši tagad, kad cilvēkiem atņēma pēdējās tiesības uz brīvu izvēli!
11. ES nepiekrītu tiem no jums, kuri nesaskata kardinālas iespējas izmainīt pasauli - pasauli augstākajā netaisnībā un Garīgā samaitātībā, jo viss, ko izveidoja cilvēce, sākot ar eksistēšanas pamatprincipiem, tik satrūdējis, ka jau jebkura rekonstrukcija vai revolūcija būs iepriekšējo melu un cilvēku apmāna, ar mērķi viņus vadīt, atkārtošana.
12. ES redzu, ka viss tas it nemaz neapmierina cilvēkus, kuri sāka ieklausīties Manos Vārdos, un kuriem atvērās acis ne tikai uz "greizo spoguļu" pasauli, bet arī uz to, ka nobrieda nepieciešamība pēc PĀRVEIDOŠANAS un PĀRVEIDOŠANAI bija jānotiek vispirms cilvēka paša iekšienē!
13. Šī Garīgā PĀRVEIDOŠANA - ne vienkārši cīņa cilvēkam pašam ar sevi, tā - cīņa par IZDZĪVOŠANU, jo DRĪZ cilvēkus sagaida ATTĪRĪŠANA ar UGUNI, vai PAŠA RADĪTĀJA augstfrekvences vibrācijas, nosaucamas par cilvēku Jauno realitāti, vai Kvantisko pāreju!
14. Ar Jauno realitāti cilvēkiem jāsaprot Radītāja augstās MONĀDES, kuras jau ne vienkārši stāv pie sliekšņa, bet jau ir sākušas Planetārās un Galakstiskās Telpas pārvērtības.
15. Cilvēki kļuvuši par ķīlniekiem Gara Telpas Pārvērtībā, kur viņi bija Manis RADĪTI un kur viņiem jāturpina savs garais PAŠpilnveidošanās ceļš, bet jau Jaunos apstākļos, kurus nosaka Visuma Telpas Pārveidošanas Programma!
16. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka cilvēkiem šis Eksāmens jāiziet visiem kopā, taču katrai Radītāja daļiņai vēl jāiziet arī savas personīgās programmas ceļš, pārejot no inkarnācijas inkarnācijā, pakāpeniski sasniedzot LīdzRadītāja Gudrību!
17. Tikai tagad, šajā gadsimtā, cilvēki nonāca pie tā neatgriezeniskā punkta, vai bifurakcijas punkta, kuram arī jāsagrupē cilvēkus tajos, kuri sagatvoja savu iekšējo "Es", tātad, pacēlās savas ApZiņas evolūcijā līdz līmenim LīdzRadītājs un tajos, kuri tā arī nevarēja to izdarīt, vai arī no izpausmes uz izpausmi palika Mamona vergi, bet tas nozīmē, vergi savai personīgi izkropļotajai ApZiņai!
18. ES saprotu, ka Duālā pasaulē nevar dzīvot bez grēka, kad bez pārtraukuma skan himna grēkam, tātad, Garīgai nāvei! Taču neviens jau arī negatavojas cilvēkiem mest ar akmeni, tomēr, Vienotais VĒSTĪJUMS uz valsts Garīgo Pārveidošanu, tātad, veidot savā iekšējā "Es" domformas (lai arī vēl ne nodomus) LABUMAM un GAISMAI, cilvēkiem vienkārši ir jāvar izdarīt!
19. Priekš cilvēkiem vienlaicīgi visgrūtākais un visvieglākais tieši ir veidot savu iekšējo GAISMAS Telpu - neatbildēt ar ļaunu pret ļaunu un nesūtīt Pasaules Telpā savus Garīgos dubļus! Tikai tad, ticiet Man, Smalkā plāna tumsa, kas veidojas ap katru cilvēku tumšas auras (telpas) veidā - tumšās domas var viegli izkliedēt.
20. Uz to balstās Mans optimisms, taču priekš cilvēkiem, kuri pamodušies Krievijā, par pastāvīgu uzdevumu jāuzskata Garīgais darbs (nodoms) personīgo domu attīrīšanā un šis nodoms jāīsteno KATRU DIENU, pārbaudot un pārbaudot sevi Kopējo Lūgšanu dienās, kuras ES rekomendēju, lai cilvēki tās uztvertu par KOLEKTĪVĀS PIRMAPZIŅAS veidošanas Dienām!
21. ES vēroju, ka jums tas sāk jau izdoties! ES nevaru atstumt tos cilvēkus, kuri tikko, tikko pieskārušies Manu Atklāsmju V ĀRDIEM, tādēļ aicinu viņus nenovirzīties no sava personīgā PAMOŠANĀS ceļa, jo Gaišais pievelk Gaišo un tas tagad kļūst ļoti pamanāms bijušās Padomju Savienības ārēs!
22. Tagad ES ne tikai vadīšu Pasauli, bet arī visaktīvākajā veidā atbalstīšu tos cilvēkus, kaut arī ne uzreiz Svētā Garā, bet tos, kuri jau iet pie Manis sarežģītajā Garīgās apskaidrības ceļā, tātad - Garīgā Vienotībā!
23. ES taču cilvēkiem runāju par to, ka drīz viņi ne tikai sajutīs MANU PALĪDZĪBU, bet sajutīs pastāvīgi caur Maniem ieteikumiem un caur to, netieši tam, kuram vienkārši pienākums šodien teikt vārdus "ES ATNĀCU", jo DIEVIZPAUSMES laime jau ir piepildījusies!
24. DIEVIZPAUSMES laimei tagad priekš cilvēkiem jākļūst tai bākugunij, kura izvedīs viņus uz to realitāti, kuru priekš viņiem veido PATS RADĪTĀJS, kura tā arī saucas - Dievišķā regularitāte!
25. Dievišķā regularitāte nevar būt tās bezlikumības turpinājums, kas notiek pasaulē šajā momentā, jo starp Planētas cilvēkiem šobrīd valda augstākā netaisnība un izlabot šo pasauli cilvēkiem bez Radītāja Līdzdalības jau vienkārši nav iespējams.
26. Tādēļ Dievišķā regularitāte, kuru ES, jūsu Radītājs, neskatoties uz jūsu NETICĪBU un Tumšo spēku pretestību, tomēr izveidošu un tā kļūs Sākumu Sākums Jaunai, Sestai rasei!
27. "Graudu" atlasīšana no "pelavām" šajā Vēsturiskajā periodā ir rezultāts Gaismas cilvēku dabīgai atlasei no Tumsas cilvēkiem, un, ticiet, bez šīs atlases Man neiztikt, pat pie tik stingriem Dievišķā Eksāmena apstākļiem, cilvēkam paliek Brīvās Gribas TIESĪBAS, spējīgas (pie Garīgās Vienotības) izmainīt Dievišķā Eksāmena Telpu un apstākļus!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-09.10.11.html /pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.10.2011.
Skatījumu skaits: 395 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: