Galvenie » 2013 » Janvāris » 3 » Radītāja Atklāsme 16.11.11. ApZiņas transmutācija
11:27
Radītāja Atklāsme 16.11.11. ApZiņas transmutācija
Radītāja Atklāsme 16.11.11. ApZiņas transmutācija

1. Cilvēki jau tiešām pārgājuši laika robežu, kas sadalīja LAIKU  "LĪDZ" un "PĒC" un, ja kādam cilvēkam šķita, ka nekas nav noticis, tad tā ir liela alošanās, kas raksturīga tikai cilvēkiem NETICĪGIEM vai cilvēkiem, kuri nekad nav aizdomājušies par dzīves jēgu.
2. Pakāpeniski pat šie ļaudis sapratīs, kas noticis un kāpēc Radītājs nosauca šo skaitļu kombināciju (11:11:11) par dienu Paradīzes Vārtu atvēršanai, jo ne zemestrīces, ne kādas citas dabas katastrofas nenosaka Jaunās Pasaultelpas,  vibrāciju izmaiņu raksturu, kurā cilvēki jau iesoļoja, pat neaizdomājoties par cēloņiem un, dabīgi, par sekām tādai viņiem nesaprotamu vēsturisko notikumu dienai.
3. ES taču brīdināju cilvēkus, ka nav obligāti jānotiek dabas katastrofām vienlaicīgi ar evolūciju vai Dievišķās Telpas transmutāciju, kas jebkurā gadījumā, īpaši priekš Blīvā plāna, parādās kā pagaidu atkarība.
4. Pasaultelpas evolūcijas ilgstošs process nevar tikt pavadīts tikai ar dabas katastrofām, tāpat kā cilvēces ApZiņas transmutācija nevar tikt pavadīta tikai ar revolūcijām, izejošām ārpus MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERA Kanoniem, tādēļ, kaut kādā mērā, dažu cilvēku nepacietīga "Gaismas gala" gaidīšana caur dabas katastrofām, beidzās priekš viņiem ar lielu vilšanos.
5. Cilvēki ir visbrīnisšķīgākie radījumi, kuros fantastiskā veidā Radītāja Dāvana paredzēšanai apvienojas ar pilnīgu neizpratni un Pasaultelpas Pārveidošanas notikumu nepieņemšanu un viss tas ir Izpaustā plāna vai Materiālās Pasaules atspoguļojums,kas ielikts viņā vēl mātes miesās esošam.
6. ES nepavisam neaicinu cilvēkus atteikties no savām saknēm, taču cilvēkiem jāapzinās, ka nabiņa, kas viņus saista ar Blīvo pasauli, jau pārrauta un tagad, Pasaultelpas un cilvēcīgās ApZiņas transmutācija pieņemas spēkā un liks cilvēkiem sajust PATSTĀVĪGA lidojuma BRĪVĪBU jaunajās, priekš cilvēka, Pasaultelpas augstajās vibrācijās!
7. Tagad var teikt atklāti, ka ES piespiedu kārtā, nereti pie niknas un neslēptas dažu cilvēku pretimturēšanās, atdalīju cilvēkus no daudzgadsimtīgās uzturēšanās Blīvā plāna "MĀTESMIESĀS"  un attiecīgi nesagatavojot Jaunajām Telpas vibrācijām, liku viņiem paskatīties uz Pasauli ar Radītāja acīm!
8.Tāda piespiedu darbība kļuva par šoku daudziem cilvēkiem, jo Garīgais "mazulis" pārāk ilgi negribēja atstāt viņa ērtībām atbilstošo dzīvošanas vidi un nevēlējās pieņemt (bet daži cilvēki nevēlas pieņemt vēl līdz pat šim brīdim) Jauno, augstu vibrāciju dzīves vidi un patstāvīgu lidojumu LĪDZSADARBĪBAS un DIEVIZPAUSMES Pasaulē!
9. ES varu paskaidrot Savu izvēli jūsu Tautas kā Garīgā Līdera lomu, kurai bija paredzēts izdarīt pirmo soli un pirmajai cilvēces vēsturē atstāt Blīvā plāna "MĀTESMIESAS".
10. Lieta tā, ka pāreja vai izeja no šīs "MATESMIESAS" uz BRĪVAS LĪDZSADARBĪBAS un DIEVIZPAUSMES Pasauli (pašam sevī) ir pa spēkam tikai tai tautai, kuras Dvēselē DIEVMEKLĒŠANA ir dabīgs Dvēseles stāvoklis un ne no gadījuma uz gadījumu, bet pastāvīgi!
11. Krievija vienmēr meklēja un turpina meklēt Dievu visā, tanī skaitā arī cilvēcīgās dzīves niecībā un šāds stāvoklis jūsu Tautai vienmēr bijis pilnīgi dabīgs, jo tas viss uzsūcās ar mātes pienu un iegūlās dziļi ApZiņā.
12. Tas nozīmē, ka pāreja no Blīvā plāna "mātesmiesas" SVĒTĀ GARA Pasaultelpā, vai DIEVIZPAUSMES Pasaulē, nekļuva priekš jūsu Tautas (ne piemērā citām tautām) par Garīgo šoku , bet priekš dažiem cilvēkiem arī Garīgu traģēdiju, kā arī Jauna, priekš cilvēces, augstvibrāciju Izpaustā plāna pieņemšana.
13. ES cilvēkus brīdināju, ka 2011. gads būs Krievijas gads, jo tieši šis gads priekš jūsu Tautas ir pārejas gads Jaunā Radītāja Augstu MONĀDU Pasaultelpā, tādēļ NEATGRIEZENĪBAS punkta pāriešanu cilvēki pat nepamanīja, neskatoties uz to, ka paši pie tam atvēra cilvēces vēstures Jaunu lappusi!
14. Un šajā lappusē bija uzrakstīti tikai divi vārdi - SVĒTĀ KRIEVZEME!
15. ES aicināju cilvēkus būt maksimāli uzmanīgiem pret Telpas transmutācijas iekšējām izpausmēm kaut vai priekš tā, lai  cilvēki kā spogulī varētu ieraudzīt personīgās transmutācijas atspoguļojumu, jo viņiem labi zināms, ka viņus aptverošā Telpa ir gologramma, vai viņu personīgo domformu atspoguļojums.  
16. Uzmanīga ārējās Telpas Pārveidošanā notiekošo procesu izzināšana, ļaus cilvēkam saprast notiekošo arī viņā, bet precīzāk - saprast savu iekšējo Pārveidošanos.
17. Atceraties, ES daudzus gadus atpakaļ runāju par to,ka "kā viņi domā, tā arī dzīvo", tādēļ, esiet uzmanīgi attiecībā pret sevi, jo jūsu ApZiņā jau notika kardinālas izmaiņas, kas palika jums nepamanītas.
18. Cilvēki iekšēji ļoti izmainījās pa šo īso brīdi, un tas, ka viņi pagaidām nevar pamanīt šīs kardinālās izmaiņas sevī, tad ES varu viņiem ieteikt paskatīties uz jūsu ārējās Pasaules izmaiņām un šajā Pārveidošanā ieraudzīt arī personīgo transmutāciju un pirmām kārtām personīgās ApZiņas transmutāciju.
19. Tādēļ, vēlreiz aicinu jūs, būt maksimāli uzmanīgiem pret Dievišķās Pasaultelpas Pārveidošanu, jo jūs noteikti varat ieraudzīt Jaunās pasaules izpausmi, bet pats galvenais - tās LĪDZSADARBĪBAS izpausmes sevī, kuras sevī atklās cilvēki, kuri pastāvīgi atrodas LĪDZSADARBĪBAS KANĀLĀ!
20. Jūsu Tautai tagad atklāts šis KANĀLS, tādēļ LĪDZSADARBĪBAS spējas var sevī atklāt daudzi cilvēki un tas arī ir cēlonis jau veselas Tautas ApZiņas transmutācijai, bet precīzāk, cēlonis cilvēces ApZiņas evolūcijai un cilvēku pārejai uz līmeni LĪDZSADARBĪBĀ ar Pašu Radītāju!
21. Pavērojiet, cik ātri mainās cilvēki un kā viņi pretojas personīgai Garīgai attīrīšanai (Gara attīrīšanai); paskataties, kāds negatīvisms sāka izrauties un iziet no cilvēkiem, kuri vēl nesen bija piemērs augstai morālei un tikumībai!
22. Cilvēkiem jāsaprot, ka Garīgā attīrīsana ir process ļoti sarežģīts un tanī pat laikā attīrīšanās sāpju pavadīts (iespējams nespēks), tādēļ negatīvisms, kas raksturīgs Blīvajam plānam, sāk iziet no cilvēkiem, izraisot Garīgo agoniju.
23. Šis cilvēku transmutācijas vai ApZiņas evolūcijas process, uzņem apgriezienus, tādēļ ES jau iepriekš zinot transmutācijas grūtības, brīdināju jūs par to, ka šī gada rudens kļūs par pavasari viņu Garīgai attīrīšanai.
24. Ticiet Man, Garīgā attīrīšana, vai Garīgā transmutācija, kuru Krievijas Tauta sāka iziet - pavisan ne vienkāršs process, jo viņš sajauc visus cilvēku priekšstatus, kas uzkrāti daudzās tūkstošgadēs. Taču šis process NEIZBĒGAMS, jo, kā jau brīdināju, cilvēki pie šīs izpausmes, vai pie šīs dzīves, izies sarežģītu, taču laimīgu etapu savas ApZiņas transmutācijā.
25. Krievijas Tauta tikai pietuvojās ApZiņas masveida transmutācijas etapam un tagad cilvēkiem jāpierāda un vispirms pašiem sev, ka viņi ir visreālākie LīdzRadītāji un, ka cilvēku ApZiņa jau attīrījās no Blīvā plāna grēku un netikumu draņķībām un cilvēki gatavi pāriet uz Radītāja vibrācijām vai MONĀDĒM!
26. Atkārtoju: Krievijas Tauta pārgāja neatgiezenības punktu un tagad sāk iziet stadiju vai etapu ApZiņas transmutācijā, jo cilvēkiem ar veco ApZiņu ieeja Jaunajā, Sestās rases pasaulē, būs slēgta!
27. Taču neiziet šo ApZiņas evolūcijas stadiju vienkārši nav iespējams, kā ES apsolīju cilvēkiem, viņiem vienkārši nepieciešams iziet Garīgo transmutāciju, bet ne caur nāvi un inkarnāciju virkni, bet caur pārejas sāpēm, vai Garīgās attīrīšanās sāpēm.
28. Sagatavojieties sarežģītam Eksāmenam savas ApZiņas transmutācijā, jo viņš jau sācies un šajos apstākļos, kur atkāpties nu jau par vēlu, bet arī tie cilvēki, kuri nepiekrīt notiekošajam vai turpina šaubīties, vienalga būs spiesti nokārtot šo Eksamenu vēl pašreizējā izpausmē.
29. Šī vēsturiskā Eksāmena rezultātiem dažādiem cilvēkiem būs pilnīgi atšķirīgs skanējums un ja cilvēku vairākumam (ES ceru) šis Eksāmens beigsies ar Garīgās APGAISMĪBAS laimi un LīdzSadarbāibas ar Radītāju sākumam, tad priekš dažiem cilvēkiem, kuri līdz pat šim brīdim nepieņēma savu LĪDZPIEDRĪBU Radītājam, tas beigsies ar jau noietā Garīgās evolūcijas ceļa atkārtošanu.
30. ES gribu pasvītrot, ka nekādā gadījumā nevar būt runa par šo cilvēku iznīcināšanu, jo ES nevaru iznīcināt Savas daļiņas, bet precīzāk PATS SEVI, bet ES būšu spiests attiecībā uz dažām daļiņām atkārtot Savu spēku pielietošanas vektoru!
31. Cilvēkiem jāsaprot un jāapzinās, ka Sākumu Sākuma Radītājs, kura daļiņa viņi ir kā fraktālā daļiņa līdzībā Viņam, saskaņā ar mūžīgās kustības Miera Kanonu, nevar pat uz mirkli apstāties Sevis PILNVEIDOŠANĀ!

(No www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-16.11.11/  pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.11.2011.)
Skatījumu skaits: 383 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: