Galvenie » 2012 » Augusts » 19 » Radītāja Atklāsme 17.08.12. Vēsturiska izvēle
17:10
Radītāja Atklāsme 17.08.12. Vēsturiska izvēle
Radītāja Atklāsme 17.08.12. Vēsturiska izvēle

1. Pat skaitļi, vai labāk teikt, diktātu datumi sāk atspoguļot spriedzi, kas karājas gaisā, satraucot to cilvēku ApZiņu, kuri no neticības un nenoteiktības spiesti griezties pie Manis (bet ES to precīzi zinu, līdz pat personvārdiem) pēc situācijas izskaidrojuma un palīdzības!
2. Viss, ko ES runāju un diktēju iepriekšējo gadu diktātos, tagad atrod savu apstiprinājumu tajos vēsturiskajos notikumos, kuri jau notika, bet vēl vairāk tajos, kas sagaida cilvekus, izpaustajos šajā Lielo PĀRMAIŅU Laikā!
3. Protams, ne visi, vai tālu ne visi cilvēki izturēs šo LAIKU, jo, par nožēlošanu, vairākums no viņiem sajūt tikai fiziskās sāpes un iekšējo diskomfortu, neatrodot tam nekādu izskaidrojumu, jo nedzird Radītāja VĀRDUS, kurus ES neatlaidīgi "izkliedzu", lūk, jau gandrīz 8 gadus!
4. Šķiet, Manās tiešajās Uzrunās Krievijas Tautai, tik ilgā laika posmā, varēja Mani VĀRDI atrast atbalsi un atbalstu bijušās Savienības cilvēku sirdīs, to cilvēku sirdīs, kuriem atņēma nākotni, jeb to, kas viņiem piedāvāts tagad no abiem varas atzariem, pavisam ne līdzīgiem nākotnei un bez šaubām, kas pavisam nelīdzinās, pat attālināti, uzcelšanai, ja ne Augstākā taisnīguma sabiedrību, tad vismaz pilsoniskās brīvības sabiedrību, bet, par nožēlošanu, izkristalizējas policejiska, Garīgo melu un vardarbības, valsts!
5. Tādā morāli "greizā" sabiedrībā, kas tagad izveidojas Krievijā, nevar būt pat elementāras brīvības, bet, jo vairāk, jaunrades uzplaukuma sākuma cilvēkā, Radītāja fraktālajā daļiņā, jo morāli tikumisko principu nomaiņa uz "brīvā kapitāla" kategorijām, ir sabiedrības Garīgais regress un atgriezšanās pie Mamona, no kurienes izkļūt bez Manas Palīdzības iespējas nepastāv!
6. Vispār, viss tas, kas notiek ne tikai Krievijā, bet arī pasaulē, ir pilnībā paredzams rezultāts sabiedrības Dualitātei un iekšējās Dualitātes uzplaukumam, pie tam, pēdējā uzplauka uz reliģiju cīņas fona, par Telpas vadīšanu, kas neizbēgami cilvēci novedīs pie kārtējā pasaules kara, bet jau reliģiju kara.
7. Uz šī, kapitalistiskās sabiedrības ekonomiskās un poltitiskās krīzes fona, Krievija vēl, pagaidām, saglabā tik tikko noturamo iekšējās harmonijas pasauli!
8. Taču "mazais" cilvēks, pagaidām, vēl nekādi nevar tikt skaidrībā, Garīgo melu vārdu plūsmā, tādēļ, vēl pēc inerces turpina ticēt to varu vēstījumiem, kuras sen sevi, savas Dvēseles pārdeva Tumsai, nomainot Patiesās TICĪBAS izpratni ar kalpošanas Tumsai izpratni! 
9. Lūk, kādēļ tik ilgi un sarežģīti, pat pie Manas visaktīvākās Dalības Jaunā cilvēka LīdzZiņas formēšanā, norit Garīgās APSKAIDRĪBAS process, jo verdziskais sākums, mūsdienu Baznīcas sludinātais, liek brīviem cilvekiem, ieskaitot arī baznīcai piesaistītos (vocerkovļennih?), neredzēt un nesajust Manas IZPAUSMES ikdienas dzīvē!
10. Lūk, kādēļ ES biju spiests piedāvāt cilvēkiem izdarīt GADSIMTA IZVĒLI! Cilvēkiem priekš sevis būs jāizlemj: vai nu cilvēks izmaina savu nodarbi (promisel ?), bet ja precīzāk, savus nodomus (pomisli ?), citiem vārdiem - savu dzīves veidu, pieņemot ar visu atbildību ZVĒRESTU kalpot Dievam, vai arī viņš atsakās no savas nākotnes un nesteidzas ieiet Jaunajā, augstu vibrāciju Pasaulē, dodot priekšroku "otram aplim" savas personīgās LīdzZiņas evolūcijai!
11. Piedāvājot cilvēkiem izdarīt sava likteņa izvēli brīvprātīgi un pilnīgi BRĪVI, ES praktiski piedāvāju viņiem pašiem, vai saviem spēkiem veikt sabiedrības izšķiršanu "graudos" un "pelavās"!
12. Cilvēki, nepieņēmuši ZVĒRESTU un, bez tam, atraidoši Viņu kā iespēju cilvēkam griezties pie Radītāja, paši to neapzinoties, sāks iziet no Manas Kustības, jo GAISMAS enerģija parādīs, kas ir kas, šajā Dievišķajā Telpā!
13. Jā, pagaidām paliks tikai divi procenti Planētas iedzīvotāju, taču šie divi procenti TICĪBAS cilvēku, ticiet Man, ir visīstākais Dievišķais spēks (Manis daudzkārt pavairots), kuram lemts paveikt Dievispausmes BRĪNUMU un Telpas Pārveidošanas BRĪNUMU!
14. Taču priekš tā, lai šie divi procenti būtu galīgi izpausti, nāksies lauzt ne vienu vien "šķēpu" (kopjo ?), jo aiziet aizies tie cilvēki, no kuriem tādu rīcību negaida neviens, pat viņiem vistuvāk esošie, jo viena lieta - ieiet kustībā, kurai vēl nav konkrēta mērķa un pavisam cita lieta - dot ZVĒRESTU DIEVAM, pie tam ne vienam pret vienu, bet cilvēku klātbūtnē, demonstrējot savu uzticību kalpošanai ne tikai Pašam Dievam, bet visiem Viņa Izpaustajiem plāniem!
15. Ticiet Man, tāda ZVĒRESTA, protams, arī tādas procedūras Viņa pieņemšanai, vēl nekad nebija cilvēces (Piektās rases) vēsturē!
16. To, ka PATS RADĪTĀJS piedāvāja tādu, visu Savu Izpausto plānu (Viņa fraktālo līdzību) Garīgās VIENOŠANAS ceļu, vienā Lielā Bezpersoniskā Veselumā, ir Manas Augstākās uzticības  izrādīšana šai Tautai, spējīgai iziet arī šo smagāko pārbaudījumu!
17. Jūs labi saprotiet, ka ZVĒRESTA pieņemšana ir vissmagākais pārbaudījums, kā ES teicu, ir galvenais Eksāmens TICĪBĀ, jo ZVĒRESTA pieņemšana nes sev līdzi KARDINĀLAS izmaiņas cilvēka priekšstatos par sevi pašu un to kas ir viņam apkārt.
18. Lūk, kad Pasauli pārvaldīs MĪLESTĪBA, lūk, kad notiks tas, ko neviens negaida no tiem cilvekiem, kuri pēc kapitāla apoloģētu (apologetov ?) un Mamona viedokļa (īpaši Krievijā), jau sen vairs neko nepelna, jo nodzēra savu Dievišķo izcelšanos un aizripoja līdz morālā kropļa līmenim!
19. Taču cilvēces Garīgās APGAISMĪBAS Brīnums vienalga notiks, un šis sākumu sākuma punkts, šī Sestās rases atdzimšanas vieta atrodas uz šīs milzīgās teritorijas, kur, pagaidām, vēl snauž Lielais jaunrades Gars, Manis ielikts seno Arijevu pēcnācējos!
20. Cilvēki zina (katrā gadījumā, tie, kuri grib zināt), ka pārbaudījumi Izpaustajā plānā jau sen noteikti, jo katru reizi atgriežoties Materiālajā Pasaulē, katrs cilvēks un katra tauta saņem savus īpašos uzdevumus, kuru kopsumma (bet tas iespējams tikai pie Garīgās VIENOTĪBAS) nosaka GALVENO mērķi vai uzdevumu, kuru cilvēkiem pienākums izpildīt!
21. Tādēļ, lai kā arī kāda no valdībām, ieskaitot pasaules valdību, nevilktu cilvēkus Mamona rīklē, Krievijas Tautai ir ĪPAŠS UZDEVUMS  no Dieva, kuru viņai vienkārši pienākums izpildīt, kaut arī apstākļi priekš tā izpildīšanas, pēc cilvēku mēriem, šķitīs pilnīgi nereāli!
22. Zina par šo ĪPAŠO uzdevumu ne tikai Pats Radītājs, bet arī "mazie" cilvēki, jo sapratņu līmenī, Krievijas Tautā praktiski visi ir Gaismas spēku adepti, pretimstāvoši Tumsas un pelēkās krāsas spēkiem!
23. Cīņas kvēle par Radītāja GRIBAS  (uzdevuma) izpildi ar katru dienu tikai pastiprinās, attīrot Gaismas kareivju rindas no melu un neticības draņķībām.
24. TICĪBAS cilvēku dalība Gaismas cīnītājos, ticiet, nav nekādi saistīta ar šo Izpausto plānu, precīzāk - ar cilvēku ieņemamo pakāpienu uz sociālajām kāpnēm!
25. Tādēļ, lai jūs tas nesamulsina, ka cilvēki, kā liekas, nav tagad gatavi dot ZVĒRESTU Dievam, jo šodien notiek visīstākā cilvēka LīdzZiņas transmutācija, kas arī noteiks, kas ir kas, ne tikai priekš Manis (ES tikpat VISU zinu), bet arī priekš cilvēkiem, kuriem lemts spert šo vēsturisko soli pie Vienīgā Dieva Tempļa - tieši Vienīgā Dieva, bet ne pie kaut kādas mūsdienīgas reliģijas!
26. Šis vēsturiskais solis pie Dieva ir to laimīgo misija, kuri bija Izpausti šajā Lielo Pārmaiņu Laikā un deva ZVĒRESTU Dievam bez kaut kādas piespiešanas vai vardarbības no GAISMAS Armijas vai Tumsas Armijas puses, tāds cilvēks pāriet uz Jaunu pakāpienu LĪDZZIŅAS EVOLŪCIJĀ, viņš pakāpjas  uz Sestās rases vibrāciju līmeni!
27. Ticiet Man, ZVĒRESTS ir pēdējais Eksāmens, nododot, cilvēks iestājas Radītāja  MONĀDU Telpā, Sestās rases Telpā, tādēļ tik sarežģīti iziet šī vēsturiskā soļa nepieciešamības APZINĀŠANOS, jo šis solis ir solis uz Laikmetu robežas, noteicošs Nākotni ne tikai atsevišķa cilvēka, bet arī visas cilvēces!
28. ES gribu teikt jums vēl atklātāk: ZVĒRESTS Dievam ir cilvēka LīdzZiņas pāreja Sestās rases Pasaulē, bet tas nozīmē, pāreja LīdzRadītāju Pasaulē, priekš kuriem ApZiņa kļūst dabīgs stāvoklis - stāvoklis, raksturīgs tikai Pašam Radītājam!
29. Cilvekam, kurš pieņēmis ZVĒRESTU, vienkārši pienākums izmainīt savas dzīves JĒGU un MĒRĶI, jo cilvēka dzīve, pieņēmuša sevī Dievu ir kalpošanas dzīve cilvēcei, ir ne tikai LīdzRadītāja nodarbe (promisel ?), bet arī GLĀBĒJA, par kuru uzrakstīts visās reliģiskās annālēs (annalah ?) un, kuru tā gaida cilvēce, iestigusi grēkos un netikumos!  

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-17.08.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs (latviskoja, intuitīvi, Eslauma, 18.08.2012.)
 
Skatījumu skaits: 513 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: