Galvenie » 2012 » Septembris » 18 » Radītāja Atklāsme 17.09.12. Lielā Krievijas pārveidošana
21:52
Radītāja Atklāsme 17.09.12. Lielā Krievijas pārveidošana
Radītāja Atklāsme 17.09.12. Lielā Krievijas pārveidošana

1. Viss, kas notiek uz Planētas Zeme un īpaši Krievijā (viņai jebkurā gadījumā lemts pirmajai iziet APSKAIDRĪBAS un Pārveidošanas ceļu) ir priekštecis visnopietnākajiem notikumiem visā Piektās rases ilgajā vēsturē!
2. Nemanāmi un neredzami ES cilvēkus pievedu pie APZINĀŠANĀS, ka pagājusī vai aizejošā pasaule - netaisnības un Mamona varas pasaule ar nosaukumu "kapitālisms" - patiešām aiziet pagātnē, jo cilvēce nespēja noformēt sabiedrību, kura varētu, kaut vai attāli, atgādināt debesu Paradīzi vai Augstākā taisnīguma sabiedrību.
3. Viss, ko cilvēce spēja izveidot, vai precīzāk - radīt - tas bija krieviskais sociālisms, taču "ISMS" bez Dieva, tātad, bez Mana Atbalsta un bez Manas līdzdalības, kas galu galā arī pārvērtās par farsu, kuru paši cilvēki arī iznīcināja! Tādēļ, šodien no viņu puses nav redzami pat mēģinājumi, izņemot reliģiozos karus, pamēģināt izdarīt kaut ko nebūt priekš Augstākā taisnīguma Sabiedrības radīšanas, lai vestu cilvēkus uz LīdzZiņas formēšanu cilvēka pilnībai!
4. Pie tam, pilnības izpratne visās cilvēka attiecībās arī prakstiski pazaudēta, ES pat teiktu - iznīcināta, jo tie kuri rīko balli uz Zemes, bet tie, dabīgi, Tumsa un Mamons, nekādā veidā nav ieinteresēti Krievijas "mazā" cilvēka Garīgajā pārveidošanā!
5. Šodien viss aprobežojas ar iedzīvotāju pamatmasas primitīvu apmuļķošanu, kas, savukārt, noveda pie vēl lielākas tikumu krišanas un viszemāko interešu, kopīga naida un apmāna attīstības sabiedrībā, kas, protams, pilnīgi neatbilstoši Manai Programmai cilvēka LīdzZiņas evolūcijā līdz LīdzRadītāja augstumiem!
6. Bet, ja jau tas neatbilst Manai Visuma Programmai un cilvēki pat necenšas aizkavēt šo baiļu un Garīgo maldu vakhinālijas, tad priekš Augstākajiem Gaismas spēkiem atliek tikai viens ceļš (rēķinoties ar to, ka Brīvās Gribas Tiesības cilvēkiem neviens neatņēma) - izmantot Dievišķo spēku un pilnībā pārņemt kontrolē cilvēka LīdzZiņas evolūcijas procesu, uzstādot tādai nepaklausīgai cilvēcei precīzus Lielās PĀRVEIDOŠANAS etapus, kuru ievērošana viņai būs vienkārši obligāta!
7. Sākas Telpas Lielās Pārveidošanas PIRMĀ ETAPA realizācijas laiks, bet galvenais, Krievijas cilvēka, valstī, kura tika izvēlēta pirmajai iziet cilvēces ATDZIMŠANU (VOSKREŠEŅIJA?) un ar savu likteni nodemonstrēt Pārveidošanās ceļu, kuram jābeidzas ar Krievijas visas tautas patiesi Garīgu APSKAIDRĪBU (atkārtoju: ES neizdalu mākslīgi kādu atsevišķu tautu vai tautību, bet runāju par Krievijas Plašumu, kā par cilvēces Senvecāku dzīves telpu), ieskaitot arī viņas pēdējo "mazo" cilvēku.
8. Krievija pirmā iesoļos nezināmajā (nezināma - ierindas mietpilsoņa izpratnē), kas saucas Dievišķā regularitāte! Tādēļ šī Lielā Pārveidošana zem stingra nosaukuma "Kvantiskā pāreja" būs tiešām Lielo Pārveidošanu sākums, no kā cilvēcei nav kur aiziet, jo tā būs ne vienkārši Pārveidošana, bet cilvēku Lielā ATGRIEZŠANĀS pie atzinuma vai pusDieva stāvokļa, pie tiem laikiem (apstākļiem), kad cilvēka (cilvēces) kontakts ar Dievu bija pastāvīgs un dabīgs stāvoklis.
9. No Manis saņemtā iespēja patstāvīgi radīt Jauno, pārvērtās priekš cilvēkiem par īstu traģēdiju, jo sociālajā sfērā nekas labs radīts nebija, bet tas taču ir pamats vai noteikums LīdzZiņas pastāvīgai evolūcijai, kas no iesākumiem bija galvenais uzdevums cilvēku iemiesojumiem Blīvajā plānā vai, kā jūs sakiet, Materiālajā Pasaulē.
10. Garīgie maldi un lielā vēlēšanās patstāvīgi "pastūrēt" Telpā (vai cilvēces vēsturē) īsteni izplūda tikumības un morāles krišanas vakhinālijās, kas pārvērtās karos par pasaules pārdalīšanu un iespējām vadīt cilvēku ApZiņu, kas gala rezultātā arī noveda cilvēku (cilvēci) pie evolucionārā strupceļa, kas atstāja tikai divus ceļus šīs problēmas risināšanai un viens no viņiem, bija un paliek, pašiznīcināšanās!
11.Taču ir arī otrs ceļš - ceļš ne vienkārši cilvēka ApZiņas Pārveidošana, bet visīstākā cilvēces attīstības vektora KARDINĀLA izmainīšana, kas nesaskan ar Varenā Kosmosa Evolūcijas Visuma Programmu!
12. ES jau daudzas reizes cilvēku uzmanību pievērsu tam, ka tikai MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERS (Mūžības galvenais Kanons) ir pamats Augstākā Kosmiskā Saprāta attīstībai (evolūcijai) un, dabīgi, cilvēces kā Varenā Kosmosa daļai!
13. Tādēļ, cilvēku ApZiņas involūcija, kurā viņi paši sevi iedzina, nevar tikt Manis pieņemta, jo tas neatbilst Kopīgam un Vienotam Kosmiskās Telpas evolūcijas scenārijam un ir jātiek ne tikai apturētam, taču arī pārvestam uz evolūcijas sliedēm vai pastāvīgu pašpilnveidošanos, tagad jau cilvēkiem pēc Kvantiskās pārejas iziešanas!
14. Pie tam, šis Eksāmens tiešām ir Dieva Eksāmens, kuram, jau PAŠAM (un šis process jau notiek) jāatdala "graudi" no "pelavām"!
15. Par nožēlošanu, cilvēki, tālu ne visi, saprot Garīgās sadalīšanās bīstamību, jo Mamonā iegrimis cilvēks pat necenšas ievērot Lielās Pārveidošanas Gaismu, un vēl būs bremzēšana visiem spēkiem, vai šķēršļu likšana cilvēkiem pārejas ceļā, kā ES teicu, uz vienīgā ceļa pie Dieva, kā cilvēki saka, ceļā uz Templi!
16. Izvirzīts uzdevums (priekš LīdzRadītājiem) atgriezt cilvēkus uz Garīgās pilnveidošanas ceļa un šis uzdevums, vienalga, būs izpildīts, pat ja kāds no varas pārstāvjiem centīsies aizkavēt šo Krievijas Tautas un visas cilvēces Garīgās pamošanās procesu, jo Kvantiskā pāreja, kuru pirmā un ļoti drīz izies Krievijas Tauta, nav attīrīšanās, bet Telpas KARDINĀLA izmainīšanās!
17. Cilvēkiem, sabiedrībai būs jāpāriet (kaut piespiedu) uz pilnīgi citu "cilvēks-Dievs" attīstības līmeni, jo visu, kas pašlaik atrodas uz Planētas, nekādi nevar nosaukt par cilvēka un Dievišķās Telpas Harmoniju, bet tieši otrādi, jo, pie milzīgā Tempļu daudzuma, nav vietas, kur cilvēks varētu tikties ar Dievu!
18. Bet tāda vieta taču ir vienmēr un viņa cilvēka sirdij vistuvāk, jo tā ir - pats cilvēks! Cilvēks ir Dieva patvērums uz Zemes un labākas vietas priekš Dieva uz Planētas nekur vairāk nav!
19. Cilvēks ir Mana fraktālā līdzība un, kā ES tikko teicu, labākas vietas priekš Manis nav visā Visumā, tādēļ ES esmu klātesošs katrā cilvēkā un, savukārt, katrs cilvēks, ir Mans izpaustais plāns, kurš to nekādi negrib saprast un pieņemt, tādēļ, izmantojot Brīvās Gribas Tiesības, viņš turpina radīt visu ko, taču tikai ne sevi pašu.
20. ES vairāk nevaru izturēt šo Garīgo vakhināliju, jo tā ir ne tikai Mamona patvaļa, bet arī cilvēka LīdzZiņas evolūcijas strupceļš, kavēklis LīdzRadītāja unikālo spēju atklāsmei, Manis dāvātu cilvēkam, kā Savai līdzībai.
21. ES jau runāju, par nožēlošanu, cilvēkiem tas palika nepamanīts, ka cilvēks, kā Mana fraktālā līdzība, apveltīts tām pašām radīšanas spējām kā ES, jūsu Radītājs, tādēļ, tikai pie evolūcijas vai PAŠPilnveidošanās, cilvēki varēs pacelties līdz LīdzRadītāju vai pusDievu augstumiem, spējīgiem Īstenībā Radīt Jaunas Pasaules!
22. Tādēļ, ne veltīgi ES pieminēju Nikola Teslas vārdu, vai cilvēkus, kuri izies Kvantisko pāreju, vai cilvēkus, kuri paliks uz Planētas pēc Kvantiskās pārejas, atklās sevī spējas radīt Pasauli, neķeroties pat pie vismodernākās tehnikas izmantošanas, jo priekš viņiem visi jaunākie zinātnes sasniegumi šķitīs jau "vakardiena".
23. Krievija (viņas cilvēki) ieiet pilnīgi neparastā Pasaulē priekš Gara cilvēka jaunrades superiespējām (gribu pasvītrot: tieši Gara cilvēka), jo tikai viņam būs dotas LīdzRadīšanas Tiesības (līdzsaskaņā) ar Mani, jūsu Radītāju!
24. Cilvēki tiešām vēl nezina savu Rītdienu un to, kas pašlaik notiek uz Planētas, bet precīzāk, uz pasaules pilsētas ielām, ir priekštecis nākošām kardinālām Telpas izmaiņām, kas apgāzīs visus iepriekšējos priekšstatus par pašu cilvēku, valdošo uzspiestus cilvēka Brīvās Gribas pakļaušanai!
25. Sākas pēdējā balle Garīgajai un sociālajai netaisnībai, kuru angažē varas kā Garīgo maldu noslēdzošo akordu un šī balle, kā ES runāju, vairāk līdzinās visu iniciatīvu bērēm cilvēkam bez Dieva sirdī!
26. Cilvēka LīdzZiņas involūcijas vakhinālijas un sociālo netaisnību uz Zemes, nomainīt tagad nāk Dieva vara un cilvēka un Dievišķās Telpas Lielā Harmonija!
27. Krievijai tagad vienkārši pienākums (viņai lemts) pirmajai iziet šo Lielās Pārveidošanas un Lielās APSKAIDRĪBAS ceļu, tātad, viņai nāksies pirmajai iziet Kvantisko pāreju, izjūtot uz sevis Garīgās APSKAIDRĪBAS GAISMU!
28. Jāsaka, ka Lielās Pārveidošanas process jau sācies un viņa sākums kļuva ZVĒRESTA pieņemšana Krievijas Tautas kalpošanai PirmRadītājam, jo tagad tā ūdensšķirtne starp aizejošo pagātni un sākošos Nākotni.
29. Šodien VĒSTĪJUMI Garīgai VIENOŠANAI uzņem jau pilnīgi citu nokrāsu, jo tikai cilvēki Garā, noteikuši savu pozīciju (veikuši Garīgo VIENOŠANOS, vai sajutuši Vienotību Garā, tātad devuši Zvērestu PirmRadītājam), spējīgi izmainīt Telpu un pietuvināt Lielās Pārveidošanas momentu - sākumā Krievijas Tautai un pēc tam arī visai cilvēcei!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-17.09.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoju, intuitīvi, tādēļ interesentus lūdzu - pievērsiet uzmanību pirmtekstam krievu valodā (avots norādīts). Paldies! Eslauma, 18.09.2012.
Skatījumu skaits: 555 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: