Galvenie » 2012 » Decembris » 31 » Radītāja Atklāsme 21.12.11. DIEVA Gads
15:59
Radītāja Atklāsme 21.12.11. DIEVA Gads
Radītāja Atklāsme 21.12.11. DIEVA Gads

1. Šodien faktiski stājas spēkā DIEVA GADS - gads cilvēku sagatavošanai KARDINĀLĀM izmaiņām Pasaultelpā un cilvēces liktenī, kura beidzot iesoļos Jaunā, pilnīgi nebijušā priekš viņas augstu vibrāciju Pasaultelpā!
2. Jā, un šī gada nosaukums runā par to, ka cilvēki iegūs to veidolu, tās SADARBĪBAS iespējas, no kurām viņi bija Manis atdalīti vēl piedzimstot (radīšanā), vai pie laika skaitīšanas sākuma, laikam, kas nepieciešams viņu ApZiņas evolūcijai!
3. Cilvēkiem pirmo reizi paveicies (un tam ir savi iemesli un apstākļi) NE aiziet no vēstures skatuves uz visiem laikiem ( kā visas iepriekšējās civilizācijas), bet palikt, kaut arī tālu no tā, ka ne visiem, taču tomēr palikt un turpināt savas ApZiņas evolūciju Jaunā izpausmes formātā, pilnīgi nezināmai cilvēkiem, ne tikai šīs Piektās, bet arī visām iepriekšējām civilizācijām!
4. Jūsu civilizācijas cilvēkiem nāksies sajust visu to, ko nespēja sasniegt, neskatoties uz savu augsto attīstības līmeni, augsto radošo līmeni (pievērsiet uzmanību: tieši RADOŠO, bet ne LĪDZRADOŠO) visas pirms jums esošās civilizācijas un pārkāpt to laika robežu, pie kuras pirmo reizi cilvēces vēsturē stāv Piektās Saules civilizācija.
5. Visiem šiem Maniem VĀRDIEM tagad nav tiešas attieksmes uz Krieviju (bijušās Savienības valstīm) par cik priekš šīs cilvēces daļas pārejas periods ne vienkārši sākās, bet atrodas jau pašā karstākajā punktā, jo Krievijas Tauta pirmā uz Planētas (11.11.11.) jau pārgāja bifurkācijas punktu, vai neatgriezenības punktu.
6. To ir ļoti svarīgi saprast visiem cilvēkiem uz Planētas, jo cilvēces vēsturē vienmēr bijušas Tautas, kuras pirmās pārgājušas vēsturisko Pasaultelpas evolūcijas robežu, ar to pašu noformulējot nākotni priekš citām Zemi apdzīvojošām tautām!
7. Faktiski, vēsturiskās izmaiņas, vai Manis izredzētās Tautas pārveidošanās, pārvarošas globālas izmaiņas visas cilvēces vēsturē, bija arī priekš Manis, jūsu Radītāja, sava veida laboratorija, kur ES aprobēju (piedodiet par tādu zinātnisku terminu) kā izmainās Manu fraktālo daļiņu ApZiņa (pagaidām tikai vienas Tautas lokālā mērogā) pārejas periodā no zemām vibrācijām uz augstām.
8. Tā bija vienmēr, tā notika arī šajā vēsturiskajā cilvēces un Pasaultelpas Pārveidošanas (transmutācijas) posmā, kurš tagad piesaistīts krasām Pasaultelpas paaugstinātas frekvences vibrācijām, kas izraisa cilvēkos nepieciešamību apgūt adaptācijas iemaņas pie Paša Radītāja MONĀDU vibrācijām.
9. Tādēļ tagad notiekošais Krievijā, ieskaitot massu satraukumu, ir globāls eksperiments, kurš notiek (ar jūsu piekrišanu, kuru ES saņēmu no jums Smalkajā plānā) Tautā, kurai dotas Līdz-Sadarbības TIESĪBAS un iespēja patstāvīgai adaptācijai, taču zem Manas kontroles un ar Manu atbalstu un palīdzību.
10. Krievijas cilvēki nekad nedrīkst uzskatīt, ka viņi ir DIEVA pamesti un atstāti, tie ir vislielākie maldi vai cilvēku NETICĪBAS izpausme un Vēstures (ne vēstures konkrētai civilizācijai dotajā viņas attīstības vai evolūcijas etapā), cilvēces un katra cilvēka atsevišķi izcelšanās, nezināšana.
11. Cilvēkiem jāsaprot, ka katrs (ES pasvītroju: katrs) cilvēks bija dzimis RADĪTĀJA DAĻIŅA, kura sākotnēji saņēma individuālu uzdevumu iziet savu neatkārtojamo evolūcijas ceļu no elementāras daļiņas līmeņa (evolūcijas sākumu sākuma), līdz Līdz-Radītāja Līdz-Ziņas līmenim!
12. Un šodien iestājas laiks, kad ES sāku jautāt katram cilvēkam, kā viņš saprata savu uzdevumu un kā viņš to atbilstoši izpildīja, izejot daudzgadsimtu reinkarnāciju virkni.
13. Atkārtoju: katra cilvēka liktenis vai evolūcijas gaita uz Planētas Zeme pastāvīgi nogulsnējās un nogulsnējas līdz šim brīdim, jeb priekš Manis (neatkarīgi no jūsu spriedumiem) svarīgs ceļš, kuru izvēlējās un paveica katra Mana daļiņa, pie pastāvīgas evolūcijas, sasniedzot LīdzRadītāja ApZiņas augstumus, tātad, KOLEKTĪVĀS PIRMAPZIŅAS augstumu - jau PIRMAPZIŅAS RADĪTĀJA!
14. Saprotiet beidzot, ka katrs no jums veic savu personīgo evolūcijas ceļu, uzkrājot no izpausmes uz izpausmi unikālu GUDRĪBAS pieredzi un šī pieredze, kuru cilvēce uzkrāja savā tūkstošgadīgajā vēsturē, tagad jau ir priekš Manis pieredze - PIRMRADĪTĀJA GUDRĪBAS pieredze!
15. Cilvēki ar savu dzīvi, savu eksistences pieredzi Duālajā pasaulē dara RADĪTĀJU GUDRĀKU, jo, kļūstot vienreiz par Radītāja elementārajām daļiņām, kuras kaut kad sākušas savu ApZiņas evolūcijas (pilnveidošanās) ceļu, viņas, Radītāja daļiņas, nonākot pie laiku robežas (neatgriezenības punkta), jau uzkrājušas milzīgu pārmiesošanās pieredzi un atbilstoši saņēmušas GUDRĪBU, kuru tagad iegūst arī PATS PIRMRADĪTĀJS!
16. Visu Radītāja daļiņu Gudrība ir (uzkrātā) PIRMRADĪTĀJA GUDRĪBA!
17. Tādēļ ES vienmēr cilvēkiem runāju, ka nekas šinī Pasaultelpā nepazūd un Man svarīga jebkura pieredze (pat visbēdīgākā), katra cilvēka (un cilvēces kopumā), jo no šīs bezgalīgi daudzo cilvēku likteņu uzkrātās pieredzes un viņu izpaustās Gudrības apkopojas vai formējas PIRMRADĪTĀJA LIELĀ GUDRĪBA!
18. Kad ES cilvēkiem runaju par to,ka viņi, izpaužot KOLEKTĪVO PIRMAPZIŅU, rada PAŠU RADĪTĀJU, tad ES ar to pašu apstiprinu, ka MANĀ EVOLŪCIJĀ ietverta visu Manu daļiņu evolūcija, jo Veseluma evolūcija citāda nevar būt, tātad, arī PIRMRADĪTĀJA evolūcija!
19. Viss, ko cilvēki no cilvēces vēstures zina (visu iepriekšējo civilizāciju) un viss ko viņi novēro šodien (tagad), lai arī kaut kopumu tādu, šķietami, pilnīgi nenozīmīgu notikumu (priekš kopējās vēstures) izteic kopējo un VIENOTU RADĪŠANAS SĀKUMU SĀKUMA formēšanas procesu, tātad Augstākā Kosmiskā Saprāta un tās Lielās GUDRĪBAS, kura arī nosaka Paša PIRMRADĪTĀJA evolūciju!
20. Ticiet Man, cita PIRMRADĪTĀJA evolūcijas scenārija nav un nevar būt un tā bija vienmēr! Jo lēmuma pieņemšana vai PIRMRADĪTĀJA GRIBAS izpausme var notikt tikai tajā gadījumā, kad uzkrāta pietiekama PIRMDAĻIŅU pieredze, kurām bija dotas TIESĪBAS iziet visu evolūcijas ciklu no SĀKUMA (zem "sākuma" ES saprotu evolūcijas uzdevuma noteikšanu) līdz beigām, kad katras atsevišķas individuālās daļiņas pieredze var tikt apvienota VIENOTĀ PIEREDZĒ lēmumu pieņemšanai.
21. Sajā gadījumā īpaši svarīga to Radītāja daļiņu pieredze, kuras visā savā ApZiņas evolūcijas ceļā varēja saglabāt izvirzīto uzdevumu vektoru, bet tas nozīmē, Radītāja Vektoru, garantējošu katrai Savai daļiņai ceļu uz ApZiņas evolūciju līdz LīdzRadītāja līmenim.
22. Neskatoties uz uzdevumu dažādību, kuri Manis izvirzīti katrai no MANĀM daļiņām, katrai no viņām tie mainījās atkarībā no pienākuma iziet savu personīgo ceļu LīdzRadītāja GUDRĪBAS apgūšanā caur pastāvīgu PAŠPilnveidošanos! Nekādu citu attīstības vektoru ES neparedzēju dot savām daļiņām, dāvinot visām Brīvās GRIBAS TIESĪBAS - to GRIBU, kuru pārvaldu arī ES PATS!
23. Taisnība, ES nekad nesaasināju cilvēku uzmanību uz to, ka visām Radītāja daļiņām (fraktālās līdzības Man) piemīt Brīvās GRIBAS TIESĪBAS un brīvas Jaunrades TIESĪBAS un to ES darīju tīšām, lai izslēgtu cilvēku, kuri apveltīti savas izcelšanās unikālajām īpatnībām (dabas), ļaunprātīgu izmantošanu.
24. ES paredzēju, ka ApZiņas evolūcijas procesā cilvēki, apzinot sevi, sapratīs viņu PIRMRADĪTĀJA GUDRĪBAS uzkrāšanās apmērā, ka viņi ir Radītāja daļiņas, kas viņiem dod TIESĪBAS Jaunas Pasaultelpas radīšanai.
25. Un, lūk, tagad, sākot no šodienas, sākas laika atskaitīšana rezultātu apkopošanai par visiem ApZiņas evolūcijas etapiem, katrai daļiņai ņemot atsevišķi, un visai cilvēcei kopumā! Šodien Planētas cilvēkiem jāsaprot kādā punktā vai pie kādas līnijas viņi pienāca un kas ar katru no viņiem un visu cilvēci var gadīties pārejot neatgriezenības punktu - to punktu, kuru tagad iziet Krievijas Tauta.
26. Eksāmens cilvēcei būs ļoti sarežģīts (Krievijai viņš jau iet), jo ne jau visi Planētas cilvēki pareizi saprata vai iztulkoja uzdevumus pārmiesošanās tūkstošgadīgajam periodam un tālu ne visi no viņiem pa šo laiku spēja uzkrāt PIRMRADĪTĀJA GUDRĪBU!
27. Par nožēlošanu ne visi cilvēki varēja sasniegt LĪDZRADĪŠANAS augstumus, neskatoties uz savu unikālo ApZiņas evolūcijas pieredzi Duālajā Telpā un tādēļ dažiem no viņiem būs jāatgriežas pie savas attīstības ceļa atkārtošanas no elementārdaļiņas līdz LīdzRadītāja ApZiņai!
28. Lai cik bēdīgi tas skanētu, aiz visa tā stāv personīgā (atkārtoju: BRĪVĀ) pieredze paša cilvēka lēmumu pieņemšanā un tas, neskatoties uz to, ka katrai daļiņai bija paredzēts evolūcijas (pilnveidošanas) ceļš vai LīdzRadītāja evolūcijas vektors!
29. ES biju spiests iet pat uz to, lai tie cilvēki, kuri paātrināti (zem Mana spiediena) izietu ApZiņas evolūcijas ceļu līdz LīdzRadītāja līmenim, arī sastādītu Sestās rases pamatu!
30. Cilvēku pirmo atlasi, kuri, pēc Mana uzskata, cienīgi sastādīt Sestās rases pamatu, ES sāku Krievijā, jo tā (Manis izvēlēta) Tauta, kurai ar savu piemēru jāparāda visai cilvēcei (vēl šajā gadā), ka cilvēku pāreja uz RADĪTĀJA MONĀDĒM - ne pavisam nav PASAULES GALS, bet reāls cilvēka un PIRMRADĪTĀJA sākums LĪDZRADĪŠANAI Astrālā plāna apstākļos!
31. Krievijai vēl šajā gadā jāparāda visiem Planētas Zeme cilvēkiem, ka sākas Lielo Pārmaiņu laiks, kad DIEVIZPAUSMES BRĪNUMAM jānotiek katrā cilvēkā un kad PIRMRADĪJUMS kļūst PIRMRADĪTĀJS!

(No www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-21.12.11.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.12.2011.)
Skatījumu skaits: 393 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: