Galvenie » 2012 » Decembris » 25 » Radītāja Atklāsme 23.12.11. Kas šodien notiek ar cilvēkiem,
00:12
Radītāja Atklāsme 23.12.11. Kas šodien notiek ar cilvēkiem,
Radītāja Atklāsme 23.12.11. Kas šodien notiek ar cilvēkiem,
vai PirmRadītāja komentārs iepriekšējai Atklāsmei

1. Cilvēki veltīgi tā satraucas sakarā ar Manu mūsdienu cilvēku ApZiņas veidošanu, Garīgo apskaidrību, tātad arī Manu ietekmi uz cilvēkiem, kuri izgājuši Krievijas ielās!
2. ES taču nepārtraukti paskaidroju cilvēkiem, ka ES PATS esmu ieinteresēts, lai Visuma Pasaultelpas Pārveidošanas Programma tiktu izpildīta paredzētajā laikā, tādēļ jau bija iepriekš Manis noteikts nepieciešamais daudzums TICĪBAS cilvēku (divi procenti no visa Planētas iedzīvotāju skaita) Viņas sekmīgas izpildīšanas nodrošināšanai.
3. Šis minimums bija noteikts ļoti sen un nodrošina civilizāciju pārmantotību, tātad Sestās rases PirmRadītāja uzkrātāsGudrības nodošanu - LīdzRadītāju Rasei!
4.Tadēļ visi Mani centieni un nepārtrauktā kontrole ietverta tik tur, kā pacensties palielināt, cik tas iespējams, (vairāk kā divus minimālos procentus) procentus TICĪBAS cilvēku un sekmēt viņiem Kvantiskās pārejas Eksāmena iziešanu, radot sev un, protams, priekš pašiem cilvēkiem papildus "rezerves izturībai"!
5. Pievērsiet uzmanību: tagad runa ir par diviem procentiem no kopējā Planētas iedzīvotāju skaita, kuri sastāda aptuveni 144 miljonus cilvēku un kuri nepavisam nav 144 tūkstoši jūdu no izraeliešu klēpja 12.
6. Priekš tā, lai uzņemtu tādu daudzumu TICĪBAS cilvēku, Man faktiski bija nepieciešami 8 gadi, pastāvīgam Radītāja dialogam ar cilvēku ApZiņu un viņu sagatavošanu izsvērta lēmuma pieņemšanai par labu GAISMAS SPĒKIEM. Izrādījās gan, ka Garīgo maldu atmosfērā un tumsonības izkropļotās cilvēku ApZiņas, neļāva pat minimālu iespēju nodrošināt šī Man tik nepieciešamā TICĪBAS cilvēku procenta sasniegšanu!
7. Paskatieties, cik dedzīgi pretojas NETICĪBAS cilvēki (Krievijā un ne tikai viņā), ka ķeras pie netikumiem abas cilvēciskās varas atzarojumi, uzkurinot Garīgā terorisma atmosfēru, kas nepieļauj pat minimāli nepieciešamos apstākļus Garīgai apskaidrībai, kas būtu radīti ne tikai fraktālajai līdzībai Man, bet arī nesošām savā iekšienē, savā iekšējā "Es" brīvo GRIBU un brīvas Jaunrades TIESĪBAS!
8. Ticiet Man, nevar būt PILNVEIDOŠANAS brīvām PirmRadītāja daļiņām pie ārēja spiediena (cita cilvēka) vai piespiedu kārtībā, ko nosaka, pēc Manas GRIBAS pagātnē aizejošā, cilvēciskā regularitāte vai cilvēka uz cilvēku vara.
9. Tikai BRĪVAS GRIBAS un BRĪVAS JAUNRADES izpausmes iespējas var nodrošināt cilvēka evolūciju - Radītāja daļiņu, tātad, galarezulrātā arī Veselā PirmRadītāja evolūciju!
10. Visam, kas tik aktīvi aizšķērso Augstākā Kosmiskā Saprāta vai PirmRadītāja evolūcijas procesu, neiespējami eksistēt, jo tās ir bremzes Visuma Mūžīgās Kustības mieram!
11. Man nācās iejaukties cilvēku ApZiņas evolūcijas gaitā tikai tad, kad ES sajutu, ka Atturības spēki sāk prevalēt pār GAISMAS spēkiem un līdz ar to pārkāpj visu Dievišķo spēku Lielo Harmoniju, bet tas nozīmē, ka bremzē bezgalīgi daudzu atsevišķu daļiņu vai Pirmdaļiņu, Paša Pirmā Radītāja, formēšanas procesu!
12. Kā ES tikko runāju, Man bija nepieciešams uzņemt no GAISMAS daļiņu minimuma, kuri nodrošinātu Visuma Pasaultelpas Pārveidošanas Programmas izpildi un, kuri varētu noformēt (LĪDZSADARBĪBU Pārejas periodā) tās Dievišķās regularitātes pamatu, kura savukārt garantētu apstākļus katras no daļiņām evolūcijas BRĪVĪBU.
13. Tādēļ iedomājieties, ES runāju pa taisno par Manas Varas nodibināšanu, bet runāju tikai par regularitātes uzbūvi, līdzīgu, pēc savas struktūras uzbūves, Pasaulbūvei, taču ar cilvēku regularitāti, kuri pastāvīgi atrodas LĪDZRADĪŠANAS kanālā, bet tas nozīmē, saprot uzdevumu jēgu, ko izvirzījis Radītājs katrai no Savām daļiņām!
14. Jūs veltīgi cerējāt, ka cilvēki šajā gadījumā nokļūs zem Manas ietekmes un spiediena! Jā, šodien ES kontrolēju Pasaultelpu, taču neiejaucos katra cilvēka ApZiņas evolūcijas procesā un tā bija visā Piektās rases eksistēšanas garumā!
15. Taču tikai pēc 26000 gadu cilvēciskās ApZiņas evolūcijas, sākot cilvēku sagatavošanu Kvantiskai pārejai, ES PERSONĪGĀ lēmuma par neiejaukšanos pārkāpumā, biju vienkārši spiests attālināt Piektās rases cilvēkus no robežas vai līnijas viņu personīgai PAŠIZNĪCINĀŠANAI, ieskaitot arī kodolieroču izmantošanas iespēju rezultātā.
16. Tagad Mana dalība ietver tikai to, lai visiem, Man iespējamiem līdzekļiem, palielinātu TICĪBAS cilvēku procentu un nodrošinātu cilvēkiem apstākļus BRĪVAI Garīgai apskaidrībai, nekādi neiejaucoties viņu BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBU realizācijā!
17. Mans galvenais uzdevums ietverts tikai tur, lai radītu cilvēkiem apstākļus, ka viņi apzinās un pieņem faktu, ka viņi ir ne tikai Radītāja fraktālās līdzības daļiņas, bet ir arī Jaunrade Sākumu Sākumam, kura var Radīt Jaunu Telpu.
18. Cilvēkiem jāsaprot, ka viņi ir ne tikai spējīgi Mīlestībā un Harmonijā starp visām PirmRadītāja VIENLĪDZĪGĀM daļiņām izveidot Jaunu Telpu, bet arī nodibināt apstākļus Dievišķai regularitātei SADARBĪBAI ar PirmRadītāju.
19.Atkārtoju: visa Mana iejaukšanās cilvēka BRĪVA lēmuma pieņemšanā ietver tikai centienus vērst cilvēku uzmanību uz to, ka viņi visi - Radītāja daļiņas un viņām ir unikāls, bet precīzāk, Dievišķs uzdevums, sasniegt LīdzRadītāja ApZiņas līmeni, bet visiem kopā - radīt Veselo vai PirmRadītāju!
20. ES runāju cilvēkiem ne vienreiz vien (īpaši Krievijas Tautai, kurai lemts pirmajai iziet Kvantiskās pārejas Eksāmenu, vai Garīgās apskaidrības Eksāmenu) par to, ka ES obligāti darīšu zināmu - došu LAIKZĪMES ne tikai par Eksāmena sākumu, bet arī par to, ka cilvēku ApZiņa izgāja TRANSMUTĀCIJU, kas nodrošina cilvēku adaptāciju augstās Radītāja MONĀDĒS!
21. Dabīgi, pirmais, kuram cilvēki pievērsa uzmanību, tās dabas anomālijas un dabas katastrofas, jo pēc daudzu cilvēku uzskatiem, tikai dabas katastrofas, var būt un būs Manas Laikzīmes, kas apstiprina, ka cilvēki izgājuši bifurakcijas punktu - neatgriezenības punktu!
22. Jā, tā protams varētu izdarīt un ticiet, tas nesagādātu Man nekādu grūtumu ar ūdeni vai vulkāniem pārrakstīt Planētas virszemes karti, ar to nodarot kolosālus zaudējumus cilvēces civilizācijai. Taču pat šis galējais mērs vienalga nevestu cilvēkus pie prāta, kuri noteikti atrastu izskaidrojumus šīm dabas katastrofām, vienalga ar ko, ne tikai ar Manu iejaukšanos Piektās civilizācijas vēstures gaitā.
23. Ticiet Man, tāds galējs scenārijs Pasaultelpas un Manu Pirmdaļiņu (cilvēku) transmutācijas notikumu attīstībā, Mani arī neapmierina kaut vai tādēļ, ka atstāta (piespiedu) cilvēciskās ģints turpināšanai, daļa Planetas iedzīvotāju pēc tādas dabas kataklizmas saglabātu savā ApZiņā uz daudzām tūkstošgadēm pēdas par šo kataklizmu, kas pilnīgi nesaistīta ar Radītāja PirmMĪLESTĪBU!
24. Cilvēki vēl nav pievērsuši uzmanību, taču ESmu spiests viņiem atklāt Savu izmainīto notikumu attīstības scenāriju Planetārajā Telpā (sākumā - Krievijā) un parādīt Dievizpausmes BRĪNUMU vai MANU LAIKZĪMI, kas pinīgi bez asins izliešanas kļuva MANAS līdzdalības IZPAUSME cilvēces liktenī un "mazā" cilvēka Garīgās apskaidrības procesā!
25. Paskatieties, kas notiek Krievijas pilsētās, iedomājieties, kā varēja notikt, ka cilvēki pilnīgi bezbailīgi izgāja ielās, lai nodemonstrētu varai savu neapmierinātību ar valsts sabrukuma politiku un, kas vēl svarīgāk, lai sajustu GARĪGO VIENOTĪBU, sajustu sevi kā RADĪŠANAS SPĒKU, spējīgu izmainīt valsti un pasauli!
26. Jā, ES radīju priekšnoteikumus un apstākļus priekš katra cilvēka BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBU izpausmes, taču ar to Mana ietekme arī noslēdzās!
27. Tagad uz Piektās civilizācijas vēstures skatuves iziet ne vienkārši "mazais" cilvēks, kurš prasa sabiedrisko taisnīgumu, bet jau Cilvēks apzinājies un sajutis iespējas KOLEKTĪVI izpaust brīvo LīdzRadītāja GRIBU un izveidot uz Planētas jaunu, nu jau Dievišķu regularitāti!
28. Cilvēks beidzot saprata, ka neviens no cilvēkiem vai varas nevar viņam to traucēt, jo šodien cilvēka GRIBA un PimRadītāja GRIBA SAKRĪT/SAVIENOTI!
29. Padomājiet, vai tad šī Garīgā Krievijas Tautas apskaidrība nav DIEVIZPAUSMES BRĪNUMS katrā cilvēkā, katras PirmaRadītāja Pirmdaļiņas brīvā iekšienē?
30. Šodien noslēdzās Lielā Garīgā ATMODA un cilvēkam savas misijas APZINĀŠANĀS, tātad, savas vēstures LOMAS apzināšanās Pasaulbūves evolūcijā!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-23.12.11.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.12.2011.
Skatījumu skaits: 402 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: