Galvenie » 2012 » Septembris » 25 » Radītāja Atklāsme 24.09.12. Vēlreiz par Vestījumiem Garīgai Vienošanai.
19:24
Radītāja Atklāsme 24.09.12. Vēlreiz par Vestījumiem Garīgai Vienošanai.
Radītāja Atklāsme 24.09.12. Vēlreiz par Vestījumiem Garīgai Vienošanai

1. Šodien, kā vēl nekad, jūtama nepieciešamība Krievijas Tautas patiesai Garīgai Vienotībai ap PirmRadītāju un tāda VIENOTĪBAS stāvokļa sasniegšana, kādu var sasniegt tikai tad, kad cilvēku sirdis pukst pilnīgā, ES atkārtoju, pilnīgā Harmonijā un Mīlestībā!
2. Tādēļ, pirms visām Garīgās Vienošanas Vēstījumu dienām, protams, vajag savlaicīgi gatavoties, attīrot savu iekšējo Telpu no grēku un netikumu sliktumiem! Un pat, ja attīrīšanās norit pārāk lēni, bet dažkārt tas vispār nenotiek, vienalga priekš cilvēkiem Vēstījumu dienas ir Svētās Dienas - LīdzZiņas evolūcijas pakāpieni!
3. Zinot, ka Garīgās Vienošanas process prasīs no cilvēkiem Līdzsaskaņu ar Dievu, bet to jūsu urbanizētajā Mamona un Garīgo maldu pasaulē izdarīt ļoti grūti, ES secīgi un pastāvīgi ievadīju ikdienas dzīves izpratnē Svēto Vēstījumu dienas, kuras ne tikai formēja Kolektīvās PirmApziņas Sākumu Sākumu, bet nesa sevī arī visīstāko Garīgās attīrīšanās procedūru!
4. Svēto Vēstījumu trīs dienas - tās ir trīs tuvināšanās dienas cilvēkam ar Dievu, bet līdz komatam pārbaudīts Vēstījums ir tas KANĀLS, kurš atveras tikai cilvekiem, patiesi izvēlējušamies ceļu uz Templi!
5. Pievērsiet uzmanību, cik pakāpeniski un ļoti uzmanīgi ES ievadīju katru no Vestījumu dienām, katru reizi izskaidrojot JĒGU un nozīmi katram no trim kalendāra datumiem, apstiprinot, ka tās ne vienkārši Garīgās Vienošanas dienas, bet, kas galvenais, tie trīs pakāpieni Patiesības izzināšanai, Dieva izzināšanai, nodrošinošas Dieva Valstības uzcelšanu uz Zemes!
6. Ticiet Man, nevar neko izdarīt, bet jo vairāk izmainīt, ja cilvēka iekšienē nenotika LīdzZiņas transmutācija un cilvēks, kā iepriekš, piesaistīts Mamonam un augstākā netaisnīguma laikmetīgajai sabiedrībai! Tādēļ šīs (pagaidām) trīs dienas, atkārtoju, ir Svētās dienas, lai formētu cilvēku LīdzZiņas Jauno formāciju - GAISMAS cilvēku, kuriem jāsastāda Sestās rases pamats!
7. Viss, kas notiek cilvēku iekšienē šajās TRĪS DIEVA DIENĀS, nav salīdzināms ne ar ko, jo šīs Dienas ne tikai cilvēku savstarpējai Garīgai tuvināšanai (Vienošanai), bet, kas pats galvenais, šīs Dienas cilvēka Garīgai Vienošanai ar Dievu!
8. To navar salīdzināt pat ar Lūgšanu, jo tās - Lielā NOSLĒPUMA Dienas cilvēka savienošanai ar Dievu, kad kļūst iespējama Garīgās Nirvanas stāvokļa sasniegšana!
9. Tās trīs Dienas laimes, trīs Garīgās Vienotības Svētku Dienas, priekš cilvēkiem ir pirmie, kaut arī vēl nemākulīgi soļi Sestās rases pasaulē, jo cilvēks turp nevar doties vienatnē!
10. Saskaņā ar Telpas Pārveidošanas Lielās Programmas scenāriju, Tautai, kaut vai tās daļai (līdzīgai diviem procentiem valsts iedzīvotāju) ir jāīsteno Dievizpausmes Brīnums!
11. Jums jāsaprot, ka priekš cilvēkiem Garīgais Vēstījums vēl arī etaps tāda EGREGORA formēšanai, tādas Kolektīvās PirmApziņas, kura var tikt salīdzināta tikai tiešām ar Dievizpausmes Brīnumu Blīvajā plānā, bet precīzāk - visos plānos vienlaicīgi!
12. Varu jums teikt, ka Garīgās Vienošanas grūtais process Krievijā, valstī, kurai lemts pirmajai iesoļot augstu vibrāciju Nākotnes Jaunajā Pasaulē, tomēr virzas un nepieciešamība Garīgai Vienošanai kā arī Zvēresta daudzo cilvēku pieņemšana, izplūst Varenā Patiesas TICĪBAS straumē, kuru apturēt jau neiespējami, kaut arī kāds iedomātos sevi pasludināt par cilvēces Dvēseļu valdnieku!
13. Ticiet Man, visi Svētie Vēstījumi tik pārbaudīti, ka niecīgākie meli var novest pie Planetāra mēroga katastrofas, jo, ja Vēstījumos Garīgai Vienošanai iekļūst maldi, tad nevar tikt noformēts KOLEKTĪVAIS BEZPERSONISKAIS VESELUMS, tātad, nevar cilvēku sirdīs izpausties Dievs, bet tā arī ir katastrofa priekš visas cilvēces!
14. Tādēļ, tādā sarežģītā laikā - pārmaiņu laikā - cilvēkiem jāvar ne tikai noskaņoties (vēlams vienu, divas dienas līdz Vēstījumam), bet arī iziet Garīgā GAVĒŅA dienas, kad nav un nevar būt negatīvu visos domtēlos, bet nodomiem jābūt orientētiem uz Garīgo ATTĪRĪŠANOS, nesošu tikai mīlestību, bet precīzāk, PirmMīlestību kā Sākumu Sākuma pamatu ne tikai PiemRadītāja, bet arī cilvēka!
15. Lūdzu jūs, dienās iepriekš Vēstījumu Dienām uz Garīgo Vienošanu, ļoti uzmanīgi izsekot saviem domtēliem, jo nedrīkst pieļaut grēkus vai negatīvus pat cilvēka domās, ejoša uz tikšanos ar Dievu, jo, atkārtoju, Svētās Vēstījumu dienas uz cilvēku Garīgo Vienošanu ir patiešām DIEVA DIENAS!
16. Kalendārā Dieva Dienas pagaidām tikai trīs; viņu, protams, būs vēl vairāk, taču viņu daudzums tieši atkarīgs no cilvēkiem, no viņu iekšējā noskaņojuma, no viņu tiekšanās uz Visaptverošu PirmMīlestību, bez kā nevar būt nekāda Dievizpausmes Brīnuma!
17. Galvenais - šajās Svētajās dienās cilvēki caur Garīgo Vienošanu, caur līdzsaskaņu ar PirmRadītāju, sāk RADĪT Pasauli, jo viņi izpauž Vienotu GRIBU, bet tas arī ir RADĪŠANAS Sākumu Sākums, tātad, savu NODOMU pēc līdzības ar PirmRadītāju materializācija!
18. Protams, varētu jau vadīt Vēstījumus arī biežāk un, ES apsveicu cilvēku dažādas iniciatīvas, taču viņiem jāzin un jāatceras, ka "nav praviešu savā tēvzemē", tādēļ cilvēku iniciatīvas vienmēr atdursies uz kaut kādu daļas iedzīvotāju pretošanos, bet tas nozīmē, ka ne vienmēr var tikt sasniegta Garīgā Vienošanās, jo "cik cilvēku, tik viedokļu"!
19. Priekš jebkura cilvēka neapšaubāmi paliek tikai PIRMRADĪTĀJA VĀRDI, tādēļ pie VĒSTĪJUMIEM, kurus ES piedāvāju, nevar būt nekādu domstarpību, jo tikai Mani VĀRDI priekš cilvēkiem ir PATIESĪBA pirmajā instancē!
20. Tādēļ, ja cilvēki nevēlas izbaudīt Apokalipsi, viņiem nepieciešams klausīties tikai Dieva Vārdus, tikai PirmRadītāja, jo tikai ES Pats zinu, kad un ko jārunā cilvēkiem ne tikai pie Garīgās attīrīšanās, bet arī pie tā Sākumu Sākuma formēšanas, kas atbilst PirmRadītāja vibrācijām, tātad, atkārto Manas Monādes!
21. Ja jūs atceraties, ir vēl arī Garīgās rezonanses izpratne, pie kuras pat visvājākās "mazā" cilvēka vibrācijas var pārvērsties Garīgā cunami, attīrošā visus cilvēces grēcīgos noslāņojumus un atklājoša Dievišķās GAISMAS Garīgo transmutāciju!
22.Taču tas sasniedzams un iespējams tikai, kad visi "mazie" cilvēki vienā mirklī izdvesīs vārdu "MĪLESTĪBA", bet tas ir - "DIEVS", jo Dievs ir Mīlestība!
23. Tādēļ neprasiet un nepiedāvājiet pagaidām jaunus Vēstījumus, jo ES zinu precīzi, kad un kā cilvēkiem jārada Vienots impulss Sākumu Sākumam, kas pārrauj neticības autu, ļaujot viņiem sajust sevi Dieviem, radošiem Jaunas Pasaules!
24. Jā, protams, brīnišķīgi, ja Vēstījumu uz Garīgo Vienošanu un PirmMīlestību būs vairāk, taču aicinu jūs nesteidzināt notikumus, jo jums pagaidām nesanāk tas efekts, kuru ES sagaidu un kuru gaidiet jūs paši, jo Krievu LīdzZiņas transmutācija vēl ne visai jūtama!
25. Ticiet Man, ES vairāk par visiem ieinteresēts jūsu Garīgajā Pārveidošanā, vai Garīgajā transmutācijā, taču pagaidām ES neredzu tāda Tautas Garīgās Vienotības spēka, kas varētu izmainīt Pasauli!
26. Ticiet Man, ES ļoti gribu, lai cilvēki beidzot apzinātos savu piederību PirmRadītājam, taču par Dievu vai Dieviem nekļūst pēc personīgās vēlēšanās - vajadzīgs rūpīgs/pedantisks ikdienas darbs (darbība {promisel ?}), pie tam, priekš katra cilvēka tas ne vienkārši darbs Garā, bet pastāvīga uzturēšanās/noturēšanās Garā un pastāvīga līdzsaskaņošanās ar PirmRadītāju!
27. Mēs ar jums (gan ES, gan jūs) gribam vienu un to pašu, taču, atkārtoju, lai tā, lūk, vienkārši kļūtu Dievs, neiespējami, vajadzīga GRIBA, vajadzīga pedantiska darbošanās (darbs) PAŠPilnveidošanā un jūsu LīdzZiņas līmeņa pārbaudes dienās, Manis izvēlētās priekš Garīgās Vienošanas un, ja ES Pats sajutīšu, ka cilvēki gatavi veikt nākošo soli, tad, ticiet, ES kopā ar jums soļošu Jaunajā cilvēces unikālo iespēju Pasaulē.
28. Pagaidām cilvēce, precīzāk Krievija, ne visai rūpīgi un bieži steigā gatavojas Garīgās Vienošanas Svētajām dienām, aizmirstot, ka VĒSTĪJUMS uz Vienošanu Garā - ļoti sarežģīts darbs, kas ietver arī Garīgo gavēni un, tātad, atturēšanos no grēcīgām domām divās iepriekš Vēstījuma dienās!
29. Ticiet Man, Dievizpausmes Brīnums nesanāks, ja VĒSTĪJUMS tiks vadīts veltīgi "piecas minūtes" līdz VĒSTĪJUMA sākumam Garīgai Vienošanai. Cilvēkiem jāatceras, ka NOSLĒPUMS kļūst NOSLĒPUMS tikai tad, kad pret Garīgās Vieošanas Svētkiem cilvēki izturēsies ļoti nopietni un ar atbildību.
30. Ticiet, ES pieņemšu visas jūsu iniciatīvas, ja sajutīšu, ka nav vairāk Garīgā haosa un nav Vēstījuma vārdu Garīgai Vienošanai jaukšanas, jo VIENOTS VĒSTĪJUMS ir visīstākā PirmRadītāja Sākumu Sākuma formēšanas process cilvēka iekšienē.

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.09.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvā uztverē, Eslauma 25.09.2012.

Skatījumu skaits: 378 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: