Galvenie » 2012 » Augusts » 26 » Radītāja Atklāsme 26.07.12. Vēstījums Garīgai Vienošanai.
17:29
Radītāja Atklāsme 26.07.12. Vēstījums Garīgai Vienošanai.
Radītāja Skaidrojums 26.07.12. Vēstījums Garīgai Vienošanai

1. Tiešām, ES cilvēkiem vēl nedevu VĒSTĪJUMU Garīgai Vienošanai, gaidot, ka viņi paši, paceļoties pa personīgās LīdzZiņas evolūcijas kāpnēm, praktiski 8 gadu Garīgā darba laikā, varēs noformulēt Jaunās Krievijas koncepciju - Krievijas cilvēku, Patiesas TICĪBAS un Garīgas kalpošanas, savam Radītājam!
2. Tieši KALPOŠANAS, jo viss pārējais, ieskaitot reliģisko verdziskumu, necienīgi Paša PirmRadītāja Izpaustajam plānam un tādēļ tikai cilvēka (cilvēku) nodoma LĪDZSASKAŅA un Harmonizācija ar Radītāju, var būt attaisnojums kārtējai inkarnācijai, īpaši šajā Lielo PĀRMAIŅU Laikā!
3. Pat vārds "pārmaiņas" ne visai atbilst pašreizējai ĒRAI, kur stāv priekšā pāriet visiem Planētas cilvēkiem un, protams, ne visi no viņiem spēs patstāvīgi paveikt Kvantisko pāreju un noiet ceļu no Piektās rases "dziļumiem" uz Sestās rases - LīdzRadītāju Rases Dievišķiem plašumiem!
4. Šīs sarežģītās pārejas laikā tiešām citā (augstu vibrāciju) Pasaulē - TUR, kur cilvēki tiksies ne tikai ar augstām vibrācijām, bet ar pilnīgi citu dzīvi - dzīvi ne priekš miesas, bet priekš augsta GARA cilvēka Vienošanas ar PirmRadītāju!
5. Cilvēkiem, bet precīzāk Krievijas Tautai, izejot visas Blīvā plāna GOLGĀTAS, būs jāsaprot, ka šajā Dievišķajā pasaulē tikai Patiesas TICĪBAS cilvēks varēs adaptēties Radītāja (Varenā Kosmosa) Monādēs!
6. VISAS Planetārās pārveidošanas notiek pēc MANAS GRIBAS, ieskaitot visas dabas kataklizmas, liekot visiem cilvēkiem, kuri vēl nav noteikuši savu Patiesības izvēli, izdarīt, lai arī zem Radītāja spiediena, tomēr savu personīgo SOLI, noteicošu viņu nākotni Gaismā vai Tumsā!
7. Un šī sadalīšanās divās Armijās (Gaismas un Tumsas) jau notiek un notiek ļoti saspringti, kaut vai tādēļ, ka pārkāpjot visas Vienošanās, tanī skaitā Starpgalaktisko Konvenciju, Tumsas spēki ne tikai aktīvi, bet mērķtiecīgi izsit Garīgo augsni no kāju apakšas murgojošiem (breduščih ?), bet it nemaz neejošiem pie Dieva!
8. ES sagaidīju, ka šajā ļoti nevienkāršajā laikā cilvēki pastieps viens otram roku, atvērs sirdis, PirmMīlestības piepildītas un PATSTĀVĪGI noformulēs Patiesības meklējumu vienu par visiem!
9. Man likās, ka nevar būt šajā gadījumā domstarpību, ja runa iet par Krievijas nākotni, kura, starp citu, sastāv vēl arī no jaunās paaudzes, kurai pavisam nepazīstamas pilnīgas sabiedrības, vai Augstākā taisnīguma sabiedrības zem nosaukuma "komunisms", idejas!
10. ES jau ne reizi vien pasvītroju, ka Man komunisma ideja it nemaz nav pretrunā Manam Nodomam uzcelt Dievišķo, tātad, Garīgi taisnīgu REGULARITĀTI, kuras pamatā jābūt Garīgi brīvu cilvēku DOMKOPĪBAI!
11. Jā, Krievija šodien tumsā, var teikt, Garīgā tumsā, taču ar to neizceļas tikai Krievija, bet visa mūsdienu pasaule nīkuļo Mamonā vai mūsdienu sabiedrība, sludinoša kapitālismu - Garīgās verdzības reliģiju!
12. ES neapspriedīšu mūsdienīgo, sevlīdzīgo vadīšanas īpatnības, jo, ko apspriest, kad NEPILNĪGAIS rīko balli tur, kur klusē PILNĪBA, slēpusies NETAISNĪGAS sabiedrības glumumā (tiņe ?), baidoties ne tikai nodemonstrēt, bet pat pateikt, ka cilvēces nākotne ir GAISMA, bet ne Tumsa!
13. Tādēļ pat kopīgs VĒSTĪJUMS, kuru Garā brīviem cilvēkiem vajadzēja noformulēt uz viņiem dotās BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBU bāzes, nesanāca, kas varēja kļūt par Garīgās Vienošanas PAMATU!
14. ES, vispār, pieļāvu, ka cilvēkiem, izgājušiem visas GOLGĀTAS pagātnē vai aizejošajā pasaulē, bija jāspēj ar savām atvērtām sirdīm (sirds čakru) pateikt to, kas satrauc pasauli un pašu Krieviju, pie kam, šos Lielos Apvienojošos vārdus bija jāsaka TICĪBAS cilvēkiem.
15. Jūs veidojāt VĒSTĪJUMU pēc principa "cik cilvēku, tik viedokļu", taču tā nav DOMKOPĪBA, jo nesanāca LĪDZSASKAŅA cilvēkiem savstarpēji, nemaz nerunājot par LĪDZSASKAŅU ar Dievu!
16. Tagad paskatīsimies (ES nerunāju vārdu "izskatīsim"), kas tad īsti cilvēkiem bija jāsaka un kā viņiem bija JĀSTRĀDĀ Garā priekš to mērķu sasniegšanas, kurus viņi PAŠI lika vai vēlējās priekš savas valsts un savas Tautas!
17. Pirmais, ko cilvēkiem vajadzēja teikt vai deklarēt, tad tas ir stāvoklis (nepieciešamība) Garīgai Vienotībai starp cilvēkiem un Radītāju.
18. Otrs - Bija nepieciešams pasvītrot, kas tad atdala LīdzRadītājus no baznīcai padevīgiem (vocerkovļennih ?) jebkuras reliģijas cilvēkiem, un vārds tas - ATBILDĪBA par likteni ne tikai savu personīgo, bet par visas Tautas un visas cilvēces likteni!
19. Trešais - vēlēšanās redzēt savu valsti ne tikai Garīgi VIENOTU un nedalāmu, bet valsti, kura nes PirmMīlestību visai Planētai, jo MĪLESTĪBA - tā ne tikai GAISMA, bet arī PATIESĪBA, tātad, PIRMRADĪTĀJS!
20. Un pēdējais, kam bija jāizskan VĒSTĪJUMA vārdos - tas, protams, MĪLESTĪBAS KUPOLS, pārsedzošs valsti no okeāna līdz okeānam, kā aizsardzība Svētajai Krievijai no visa negatīvā un uz visiem laikiem!
21. Tādēļ, ES teiktu tā:
MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, ES PIEŅEMU TAVUS KANONUS MŪŽĪGOS, JO VIŅI IR MANS CEĻŠ MŪŽĪBĀ UN PAMATS KRIEVIJAS TAUTAS GARĪGAI VIENOTĪBAI!
ES UZŅEMOS ATBILDĪBU PAR SAVU NODOMU UN MANAS TAUTAS NODOMU UN DARĪŠU VISU PRIEKŠ VALSTS VIENOTĪBAS SAGLABĀŠANAS!
ES APKLĀJU ŠO SVĒTO TERITORIJU NO OKEĀNA LĪDZ OKEĀNAM AR PIRMMĪLESTĪBAS KUPOLU UN, AR MAN DĀVĀTAJĀM BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBĀM, FORMĒJU AUGSTĀKĀ TAISNĪGUMA TELPU - SVĒTĀS KRIEVIJAS TELPU!
22. ES rēķinos ar to, ka cilvēki pareizi sapratīs Manu priekšlikumu, kas skar Vienotu VĒSTĪJUMU un ļoti viegli ņems pie sirds šo LĪDZSASKAŅU, šo Garīgo darbu, kas jau kļūs ne par GOLGĀTAS KRUSTU, bet DIEVIŠĶO GAISMU visiem SVĒTĀS KRIEVIJAS cilvēkiem, neatkarīgi no viņu nacionālās piederības un reliģiskās pārliecības!
23. Vēl vairāk, ES uzskatu, ka Krievijas Tautai jānoliek malā nacionālais jautājums, jo Manā priekšā jūs jau ļoti sen esiet Vienota GARA Tauta, sevī uzsūcoša visu iepriekšējo paaudžu un personīgo inkarnāciju GUDRĪBU!
24. Ticiet Man, šodien ir pilnīgi vienalga, kas cilvēks ir pēc pases! Man svarīgi - kāds cilvēks īstenībā un, ja starp cilvēkiem attiecības izveidojas uz klanu (klanovosķi?) pamata vai pēc nacionālām pazīmēm, tad Manā skatījumā tas ir grēks, jo klani nekad nebija pamats daudznacionālas Tautas Garīgai Vienošanai!
25. ES, dabīgi, pat neapspriežu Vienošanu Mamona apstākļos, jo tas jau ne vienkārši grēks, bet plānveidīgs nodoms pret Radītāju, jo ES, radot cilvēkus, sagaidīju no viņiem Brīvās GRIBAS vienlīdzīgu izpausmi, taču nekādā gadījumā vienu tautu paverdzināšanu citām!
26. Saprotiet, nevar būt nevienlīdzības starp pilnībām! Visi Mani izpaustie plāni (cilvēki) radīti pēc Manas personīgās līdzības, bet tas nozīmē, ka visi cilvēki ir PILNĪBA, kuri nekādi negrib saprast, ka cita ceļa kā pastāvīga LīdzZiņas evolūcija priekš PirmRadītāja Izpaustā plāna nevar būt!
27. Savas misijas Apzināšanās un APSKAIDRĪBA pie cilvēka var atnākt tikai caur smagu ikdienišķu Darbu Smalkajā plānā zem nosaukuma "LĪDZZIŅAS EVOLŪCIJA", tādēļ, ES pret to, lai kādas arī nebūtu Garīgās, bet visbiežāk pseidogarīgās, skolas iejaukšanos šajā Manu Izpausto plānu darbā!
28. ES jūs aicinu, ne pasīvi lūgties, bet aktīvi un pat ļoti aktīvi STRĀDĀT ar Smalko plānu, formējot LīdzZiņas evolūcijas uzdevumus katrai dienai un pat katrai minūtei, atceroties to, ka nekādi Blīvā plāna labumi nevar pavadīt cilvēkus pārejā augstu vibrāciju Pasaulē!
29. Cilvēki atnāca šajā Pasaulē sasniegt LīdzRadītāja LIELO GUDRĪBU, nekā viņiem nepiedrot šinī Blīvajā plānā, cilvēki arī aizies Citā pasaulē, neko līdzi sev neņemot, izņemot uzkrāto Gudrību, neņemot nekā no tā, kas kļuva par "maiņas monētu" starp Garu un miesu!
30. Cilvēkiem jāiemācās strādāt PATSTĀVĪGI Smalkajā plānā, bet ne palikt pasīviem vērotājiem, jo visi skolotāji, bet vēl ļaunāk, pseidoskolotāji, iedomājoties vai sagaidot stingru paklausību no tiem, kuri bija radīti GARĪGI BRĪVI!
31. Ticiet Man, tikai aktīvs, patstāvīgs DARBS Smalkajā plānā ir pamats VIENOTAM GARĪGAM VĒSTĪJUMAM, kuram galu galā, jākļūst par LīdzRadītāju INSTRUMENTU, bet precīzāk, DIEVU INSTRUMENTU, Jaunās Pasaules radītājiem!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-26.07.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.07.2012.
Skatījumu skaits: 612 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: