Galvenie » 2012 » Augusts » 29 » Radītāja Atklāsme 26.08.12. Rezumējums
12:00
Radītāja Atklāsme 26.08.12. Rezumējums

Radītāja Atklāsme 26.08.12. Rezumējums

1. Tiešām, šodien kalendārā tas skaitlis vai tas DATUMS, kurš prasa apkopot jau ne tikai dažus, bet visnopietnākos secinājumus, jo pagājuši astoņi gari, vai ne visai gari gadi no Manu Vēstījumu sākuma caur kontaktieri vai Adeptu, kuram lemts sākt Jaunā Laikmeta atskaiti.
2. Protams, pat pēc cilvēciskās dzīves mēriem, astoņi gadi - tas jau laiks, kas var tikt salīdzināts, ja ne ar visu cilvēka dzīvi, tad katrā gadījumā, ar periodu, kuru var saukt par vēsturisku, jo astoņus gadus atpakaļ startēja noslēdzošais LīdzZiņas evolūcijas etaps (Eksāmens) uz Planētas Zeme pirms visas Galaktiskās Telpas Kvantiskās transmutācijas!
3. Kaut kā pavisam nemanot, bez pompozuma un cilvēces liekas rosīšanās, pagaidām tikai Krievijas daļā, nonāca pie cilvēku LīdzZiņas evolūcijas punkta, kļūstot par Laikmetu robežu, sadalošu šo Pasauli, izdalošu cilvēkus, saprotošos, ka ir Augstākie Kosmiskie (nepazīstami) spēki, radoši Pasaules un cilvēkos, priekš kuriem notika Dievizpausmes BRĪNUMS, bet tas nozīmē, evolucionārs izrāviens viņu LīdzZiņā, ļaujošs šiem cilvēkiem pacelties līdz LĪDZSADARBĪBAS Augstumiem ar Radošā Sākuma Sākumu!
4. Pārsteidzoši (pat pēc Lielās Kosmiskās Telpas mērogiem) tas, ka Krievijas Tauta, lai arī pagaidām ne vairākums, taču visaktīvākā viņas daļa, izdarīja savu APZINĀTU izvēli par labu kalpošanai Radītājam un ar to pašu glāba cilvēci no iznīcināšanas!
5. Cilvēcei neatzīstot, kā jau ES teicu, kaut vai diviem procentiem no visiem Planētas iedzīvotājiem, savu līdzpiederību Galaktiskiem evolucionāriem procesiem (pilnveidošanai), bet precīzāk, Telpas pārejai uz daudz augstāku vibrāciju līmeni, tiešām varēja novest pie Piektās rases pilnīgas iznīcināšanas!
6. Nepieciešams saprast, ka cilvēce pēc personīgām iegribām un nevēlēšanās rēķināties ar LīdzZiņas evolūciju, kas pielīdzināma Vienotās Kosmiskās Telpas evolūcijai (transmutācijai), nogāja garu/ilgu pilnveidošanās ceļu, pastāvīgi pārkāpjot Mūžības Harmoniju!
7. Cilvēki, katrā savas attīstības posmā, centās iziet no Radošā Sākumu Sākuma kontroles, neapzinoties, ka cilvēces izcelšanās visciešāk saistīta ar Augstāko Kosmisko spēku evolūciju, radošu Jaunas Pasaules!
8. Mūžīgās kustības Miers ir "ķīla" vai pamatu Pamats Mūžībai, kas pakļaujas Kanoniem, pēc kuriem attīstās vai pilnveidojas visas Galaktiskās sistēmas, ieskaitot visu dzīvo un nedzīvo uz katras Planētas Saules sistēmā!
9. Cilvēce savā vēsturē jau daudzas reizes izgāja evolucionāro pārveidojumu etapus, bet precīzāk, izrāvienus un kritienus cilvēku LīdzZiņā, Mūžības Kanonus neievērojot, kuri, kā jau ES runāju, ir VIENOTI priekš visa dzīvā un nedzīvā!
10. Un, lūk, izejot visus LīdzZiņas pilnveidošanas etapus, cilvēce beidzot nonāca pie kārtējās Kvantiskās pārejas sākuma jau ar savas līdzdalības apzināšanos Veseluma Vienotā evolūcijā, bet galvenais, ar savas misijas APZINĀŠANOS, tātad, ar sapratni, ka evolūcijas process vai PAŠPilnveidošanās process ir VIENOTS priekš visa, kas bija Radītāja RADĪTS pēc Viņa Paša radošās GRIBAS izpausmes!
11. Šodien, nonākot kārtējo reizi pie NEATGRIEZENĪBAS punkta, mūsdienīgā cilvēce ir ķīlniece savām personīgajām ambīcijām un saviem personīgajiem priekšstatiem par lietu dabu, bet precīzāk - PATIESĪBU, jo tieši LĪDZZIŅA par savu līdzpiederību Lielajai evolūcijai dod CERĪBU izglābties, tātad, eksistēšanas turpināšanu izmainījušos Izpaustā plāna apstākļos!
12. Augstākie Kosmiskie spēki pieņēma lēmumu, ka daļa cilvēces - cilvēku divu procentu minimums, kuru LīdzZiņas sagatavotības līmenis ļaus viņiem pāriet augstāko vibrāciju Pasaulē - sastādīs Sestās rases pamatsastāvu.
13. Lielākajai daļai Planētas iedzīvotāju būs jāiziet atkārtots LīdzZiņas evolūcijas aplis līdz cilvēka-LīdzRadītāja līmenim, kas uz citas planētas var aizņemt ne vienu vien tūkstošgadi!
14. Šodien viss sadalās "LĪDZ" un "PĒC"! Un neko tur nevar darīt, jo jautājuma cena pārāk augsta: vai nu cilvēce iekļaujas un ļoti aktīvi, Veseluma evolūcijas procesā, vai arī dod vietu tai cilvēces daļai, kura spējīga pieņemt Mūžības Kanonus un, nometot visu savu uzkrāto negatīvu, RADĪT jau LĪDZSASKAŅĀ ar PirmRadītāju Jaunas Pasaules!
15. Šodien, pēc astoņu gadu Manas Uzrunas cilvēciskai LīdzZiņai, ES sāku ieverot tā cilvēciskā GAISMAS EGREGORA formējumu, kurš pie SIRŽU LĪDZSASKAŅAS un Lielās PirmMīlestības izpausmes spējīgs radīt Bezpersonisko Veselumu, kurš parādās kā Lielā VESELUMA organiska daļa!
16. Šodien Krievijas Tauta jau pārgāja to līniju, kuru ES atzīmēju, kā robežu aiz kuras iestājas LīdzZiņas TRANSMUTĀCIJAS stadija, izdaloša no cilvēces tikai tos, kuri izrādījās spējīgi ieraudzīt sevi kā daļu Veseluma - daļu TĀ, KURŠ IR PATIESĪBA!
17. Šodien sākās JAUNĀ laika ATSKAITE, kad augstas vibrācijas jau ne fantāzija, bet dabīgs visas Telpas stāvoklis un, protams, cilvēka, esoša Lielā Veseluma neatņemamai daļai, bet tas nozīmē, ka cilvēce sāk savu ceļu jau tajā Pasaulē, kas tuvina cilvēku PirmRadītājam!
18. Šajos vēsturiskajos apstakļos - pie Radošā Sākumu Sākuma izpausmes - cilvēce, bet precīzāk, tās daļai, vienkārši pienākums stāties uz PAŠPilnveidošanas ceļa, jo tas būs kritērijs LīdzZiņas izmainīšanai, bet galvenais, kritērijs cilvēka sagavaotības vērtējumam PATSTĀVĪGI pāriet un pilnīgi brīvi, izmantojot Brīvās Gribas Tiesības, uz jau Sestās rases - LīdzRadītāju rases, augstajām vibrācijām!
19. Tomēr, šis ceļš izrādījās pietiekami grūts ne tikai visai cilvēcei, bet arī Krievijas Tautai, kuru ES, jūsu Radītājs, izvēlējos būt par Priekšposteni Jaunās Sestās rases formēšanai, jo viena lieta ir runāt par Telpas evolūciju uz Planētas Zeme, bet pavisam cita lieta par savas dzīves mērķi izvēlēties pastāvīgu KALPOŠANU PirmRadītājam un visiem Viņa Izpaustajiem plāniem!
20. Pēdējais ir Kristusapziņas līmenis, līmenis SEVISnoliegšanai cilvēces glābšanas labā - līmenis, kuru sasniegt nav dots tālu ne katram cilvēkam, jo Kristusapziņas sasniegšana ir šķautne vai robeža LīdzRadītāja LīdzZiņai, kas prasa kardinālu visu Izpausto plānu vērtību pārskatīšanu!
21. Šodien Pasaule sadalījās taisnajos un netaisnajos - tajos, kuri APZINĀTI pieņem augsu vibrāciju Pasauli un tajos, kuri to nepieņem! Lūk, kādēļ Mans priekšlikums dot ZVĒRESTU uzticībai un kalpošanai PirmRadītājam ar pilnu PAŠAtdevi, izraisīja tik dzīvu atsauksmi un tādu viedokļu polarizāciju - no pilnīga "JĀ" līdz pilnam "NĒ", novedošu pie GAISMAS spēku un Tumsas spēku atklātas pretestības!
22. Taču dot ZVĒRESTU Dievam, tomēr, nepieciešams, kaut arī bez ZVĒRESTA pieņemšanas katrā cilvēkā pastāvīgi notiek iekšējais Patiesības apzināšanās process, ZVĒRESTS Dievam cilvēku pārved uz cilvēka un Radošā Sākumu Sākuma platformu!
23. Tie cilvēki, kuri tik strikti nostājas pret LĪDZSASKAŅU ar PirmRadītāja procesu, kā likums, cieši saistīti ar Tumsas vai Pelēko Egregoru, tādēļ viņu agresija un pilnīgs Manu neseno Vēstījumu atteikums ir tikai apstiprinājums, ka Tumsa ne tikai izpausta, bet arī ir klātbūtnē Manas Kustības iekšienē, kas vienkārši nav pieļaujams.
24. Šodien Garīgās APSKAIDRĪBAS Lielie SVĒTKI un šie Svētki ne tikai Krievijas Tautai, bet arī visai cilvēcei, tādēļ, neskatoties uz to, ka cilvēku vairākums nepieņem Jauno Pasauli VIŅA JAU IESĀKĀS un galīgi saņēma savas Tiesības ŠODIEN, īstenībā sadalot Pasauli "LĪDZ" un "PĒC"!
25. Alternatīva nekāda ne tikai nav paredzēta, bet arī nevar būt, abilstoši Mūžības Kanoniem un Pasaultelpas struktūrai!
26. Ticiet Man, cilvēce vienkārši nevarēs eksistēt, nepakļaujoties Mūžības VIENOTAM Kanonam, jo cilvēks patstāvīgs tikai savas dzīves izvēlē vai savā Izpaustajā plānā, taču nu nekādi Kosmiskās Telpas (Radošā Sākumu Sākuma) Vienotās evolūcijas mērogos!
27. Svētki vienmēr Svētki, taču šodien tie vēl arī vēsturiska etapa rezumējums un tas iespaidīgs, jo astoņu gadu laikā Krievijas Tauta nogāja ceļu no pakāpeniskas Manu Vēstījumu pieņemšanas līdz Kustības noformēšanai, kas SPĒJĪGA IZMAINĪT PASAULI!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-26.08.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.08.2012.
Skatījumu skaits: 491 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: