Galvenie » 2014 » Maijs » 14 » Radītāja Skaidrojums 01.05.10. Valsts jaunās struktūras uzcelšana
07:51
Radītāja Skaidrojums 01.05.10. Valsts jaunās struktūras uzcelšana

Radītāja Skaidrojums 01.05.10. Valsts jaunās struktūras uzcelšana
ir Radītāja Nodomrīcība, bet nekādi ne cilvēka!

1. Jūs sākat apspriest nākošo valstiskumu, nemaz nepadomājot par to, ka jebkāda pārkārtošana/перестройка, jebkurš "isms" nevar būt Dievam tīkama lieta, bet jo īpaši, kad jūsu iniciatīva pretrunā ar Maniem Telpas Pārveidošanas Plāniem!
2. Nesteidzaties un vienkārši padomājiet par Maniem Vārdiem ar zīmuli rokās, jo taču Atklāsmju un Skaidrojumu tekstos jau viss ir, arī tas, kā izkārtosies valstu pamati, kuru vadībā būs Dievs, tam jābūt skaidram katram cilvēkam (sevišķi viszinātgribošākajiem no jums)!
3. ES jums vairākkārt par to runāju, ka tagad, Manā materializācijā, priekš tā, lai vadītu jūsu ApZiņu/LīdzZiņu, jau nav nekādas jēgas! Eksistējot (Manis radītai) jaunai "izziņošanas sistēmai" - informācijas nodošanai caur "pasaules tīmekli" - Man pilnīgi pietiekami izvēlēties no jums daļu cilvēku un izmantot viņu ApZiņu/LīdzZiņu kā jūsu kolektīvās ApZiņas aktīvu sakaru kanālu ar Augstāko Kosmisko Saprātu!
4. Ticiet, Man jau sen viss gatavs priekš tā, lai Piektās rases cilvēku pārveidošana Sestajā rasē būtu sekmīga, tādēļ tagad ES satraukts tikai par jūsu reakciju uz Manas Uzrunas Vārdiem!
5. Izejot no jūsu Tautas pārveidošanas skaitliskiem raksturojumiem ("proporcijām"), ES jau izdalīju Man nepieciešamo aktīvo cilvēku daudzumu, taču, ticiet, ES ļoti gribu, lai jūs izjauktu Manus rēķinus un spētu uz personīgās brīvās pozīcijas rēķina pārvest Manā Aktīvā ne divus, bet daudz vairāk procentu cilvēku, tiecošos izzināt Patiesību!
6. Jums jāsaprot, ka 2 procenti ir tas Manis apzīmētais nepieciešamo cilvēku minimums, kuriem ir ne tikai sava pozīcija, bet arī Kvantisko pāreju no jūsu Tautas izies pirmie. Tādēļ, jo vairāk Krievijas cilvēku pacelsies līdz viņu līmenim, jo būs labāk.
7. Neskatoties uz Maniem rēķiniem, ES būšu patiesi priecīgs, ja cilvēki, kuri pacelsies uz Jauno ApZiņas evolūcijas līmeni, Krievijā būs ievērojami vairāk.
8. ES vienkārši zinu, ka 2 procentu jūsu Tautas Man būs pietiekami, lai kolektīvās ApZiņas pārveidošanas process, ne tikai sāktos, bet arī notiktu, taču, atkārtoju, Man negribas zaudēt tos no jums, kuri ne vienkārši šaubās, bet tomēr vēl izcieš NETICĪBU!
9. Pie sava brīvā lēmuma pieņemšanas jums nav jādomā par pierakstītāju. Jums jādomā par sevi un visu pienākošo informāciju, Manus Vārdus un Zināšanas jāizlaiž caur savu iekšējo "Es", jo Uzrunāju ES visus un katru atsevišķi!
10. Skolotāji, protams, vajadzīgi tādēļ, ka viņi jūs ved un viņiem arī savs KRUSTS un savs ATBILDĪBAS mērs, taču priekš Manis galvenie, tie jūs, tā Manu Vārdu uztvere jūsos, jo ja Manā un jūsu DOMRĪCĪBĀ nebūs HARMONIJAS, tad pat pie Skolotāju esamības, nekāda Pārveidošana nenotiks!
11. Tādēļ vēlreiz jūs aicinu nefilozofēt, un vēl mazāk, veidot jūsu valsts valstiskumu, pat pēc Radītāja Uzrunas motīviem; jūsu plānojamais Dieva un cilvēka varas hibrīds ar pakāpenisku jūsu "isma" transformāciju VIENDIEVĪBAS valstī - kārtējā utopija!
12. ES taču jums neprasīju saspindzināt savu saprātu, ES jums vienkārši paskaidroju, kas ar jums būs un kas jums jāzina, taču ES jums neatklāju, kad un kā notiks jūsu Pārveidošana un kurš no jūsu Tautas spēlās avota (ключевые?) lomas JAUNAJĀ DIEVIŠĶAJĀ REGULARITĀTĒ!
13. Nedaudz pasteidzoties uz priekšu, ES jums varu teikt tikai to, ka bez Gaišām, apvienojošām idejām, vai bez GAIŠA, APVIENOJOŠA VĒSTĪJUMA, kas varētu saliedēt cilvēkus ap VIENĪGO DIEVU, nav pat nekādas jēgas domāt par Jaunā valstiskuma tēmu!
14. Runājot par apvienojošu VĒSTĪJUMU, ES jūs pastāvīgi bīdu uz vielaicīgi vienkārša un sarežģīta lēmuma pieņemšanu, kuram jāapgirež ne tikai jūsu Tautas ApZiņa, bet pēc tam arī visas cilvēces!
15. Vārdi un apvienojošais VĒSTĪJUMS "Svētā Krievzeme", bija doti tikai priekš jums, taču arī viņos jums bija jāsaredz tādi vārdi, kuri varētu tikt uztverti jebkuras nacionalitātes un jebkuras ticības cilvēku sirdīs!
16. ES taču jums jau par to teicu, ka bez JAUNRADES VELTES jūs sevī nesat arī PRĀTNIEKA VELTI un, ja būt ar jums pilnīgi atklātam, tad Man jāsaka, ka viss nepieciešamais priekš tā, lai Zemi pārvērstu PARADĪZĒ, bet no jums izveidotu LĪDZRADĪTĀJUS, sen jau ir!
17. Runājot par to, ka ES uz Planētas radīju ideālus apstākļus priekš jūsu iemiesošanās, ar to pašu ES varu tikai apstiprināt, ka jūsu izpausmei atvēlētā laika pilnīgi pietiekami priekš tā , lai izietu perosnīgās PILNVEIDOŠANAS kārtējo etapu!
18. Vēl vairāk, ES jūs Radīju pēc savas līdzības, bet tas nozīmē, ES jūs radīju PILNĪGUS, SPĒJĪGUS RADĪT Telpu, ES tikai nedaudz piesedzu jūsu spējas, vai MANAS VELTES priekš tā, lai pēc Mana Scenārija, jūs pilnveidojoties, tomēr paceltos uz LĪDZRADĪTĀJA LīdzZiņas augstumu!
19. Nu un, ja runāt pavisam ATKLĀTI, tad Zināšanas, kuras jūs izlaidiet caur sevi, jā, un vēl ar tādām grūtībām, jums, jūsu iekšējā "Es", jau SEN IR, bet Mani diktāti paredzēti tikai priekš tā, lai jūs, izzinot sevi, varētu ieraudzīt savas Dvēseles dziļumos ne tikai Patiesības Gaismu, bet arī, galvenais, SAVU RADĪTĀJA DAĻU!
20. Bez Dieva sirdī nevar būt cilvēka-LĪDZRADĪTĀJA! Bez Dievišķās Gaismas Dvēselē, nevar būt nekādas līdzības, jo šī nekad neapdedzinošā Gaisma ir DIEVS!
21. Tādēļ, ja jūs nepievēršat uzmanību Maniem Vārdiem un nelaižat Viņus caur savu Dvēseli un sirdi, atkal sāciet izveidot savas valsts nākotnes koncepciju, jā, un vēl šajā koncepcijā cenšaties iekārtot Dievu, tad ziniet, nav lemts cilvēkiem radīt tur, kur RADA PATS RADĪTĀJS!
22. Jūsu valsts, vai jūsu teritorija jau MANIS nozīmēta DZĪVĪBRADOŠĀS GAISMAS TERITORIJA, tādēļ veidošu vai RADĪŠU jauno REGULARITĀTI ES Pats, caur priekš tā izraudzītiem cilvēkiem!
23. ES jums vēl nedevu informāciju par to, kas Viņi - jūsu Skolotāji, jo Man tagad daudz svarīgāks jūsu iekšējais stāvoklis - Dvēseles stāvoklis, jo taču jūsu ApZiņas dziļumos jau aizdegās Patiesības Gaisma; un jūsu aktivitāte, lai arī kaut kur naiva, to tikai apstiprina.
24. Gribu vēlreiz apstiprināt, ka Telpas Pārveidošanas iniciatīva, tātad, jūsu valsts, jau pieder ne Maskavai, bet atrodas Krievijas rokās un šī informācija skar visus jūsu valsts iedzīvotājus, bet jo sevišķi tos, kuriem nepietiek laika Manus Vārdus apdomāt!
25. Patiesībā - "dzirdošais, lai dzird", teikts: ne jūsu nodarbe - izmainīt valsti, bet jūsu nodarbe ietver to, lai, izzinot sevi, izmainītu vai pilnveidotu vispirms sevi!
26. Jums pastāvīgi jāatceras tas, ka "tā kā domājiet, tā arī dzīvojiet", tādēļ, pirms izveidot jaunas koncepcijas valsts attīstībai, bet jo sevišķi Jaunas Pasaules celšanai, padomājiet kā nākas par Maniem Vārdiem.
27. Ticiet, ja Man būtu tik nepieciešams radīt Garīgās Vienošanas Centru, tad ES to izdarītu mirklīgi! Padomājiet, priekš kam Man vajadzīgs tāds Centrs, ja cilvēki vēl nav gatavi izmainīt sevi? Garīgās Vienošanas Centrs kļūs Centrs tikai tad, kad jūs izbeigsiet apspriest savas valsts nākotni un sāksiet viņu radīt, sākot paši ar sevi!
28. ES jums daudzreiz runāju par to, ka eksistē fraktālās līdzības Kanons un, ka jūs līdzīgi Man, jo ES RADĪJU jūs tādus, kāds esmu ES Pats! ES jums visu paskaidroju un parādīju BRĪNUMU, bet jūs turpiniet Man neticēt un turpiniet dzīvot, kā dzīvojāt, pieprasot pierādījumus - prasot BRĪNUMU, kaut jūs paši esat RADĪTĀJA RADĪJUMA BRĪNUMS!
29. Pamēģiniet, tomēr, izlaist Manus Vārdus caur sevi, caur savu Dvēseli un uz minūti aizmirst par to, ka šīs Zināšanas pie jums iet caur cilvēcisko ZEMAPZIŅU!
30. Nedomājiet par to, ka jūs šīs Zināšanas saņēmāt, bet domājiet par to, kā viņas nonāk jūsu LīdzZiņā/ApZiņā un kā Viņas Pārveido jūs, jo viss Manā Gribā un ES ļoti gribu, lai Mana GRIBA un jūsu GRIBA ne tikai sakristu, bet lai šī DIŽENĀ HARMONIJA kļūtu DZĪVĪBRADOŠĀ GAISMA!
31. Visi jūs esat DIEVA DAĻA un ar savu daudzveidību tikai pierādiet Dievišķās Telpas daudzlīmenību, jo jūs ne tikai neatdalāmi no Augstākā Saprāta, bet jums nav arī tiesību ignorēt Pasaultelpas struktūru, īpaši jūsu fantāzijās par Jaunās Krievijas tēmu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-01.05.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.05.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/14.05.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.05.2014.


 

Skatījumu skaits: 395 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: