Galvenie » 2014 » Marts » 4 » Radītāja Skaidrojums 07.02.10. Svētās Krievzemes teritorija
07:41
Radītāja Skaidrojums 07.02.10. Svētās Krievzemes teritorija
Radītāja Skaidrojums 07.02.10. Svētās Krievzemes teritorija

1. Kādas emocijas un bailes vienlaicīgi jūsu LīdzZiņā izsauc Mani Vārdi par to, ka atgriezšanās pie Materiālās Pasaules "lēnās vilkmes" (тихой заводи ?) jau nebūs vairs nekad un nu jau ne jūsu noteikšana apturēt vai neapturēt šo Vareno Telpas Pārveidošanas procesu. Pat tie no jums, kuri agresīvi uztver vārdus par Fāzes (Фазового ?) pārejas neizbēgamību, var būt pārliecināti, ka viss Dieva iecerētais, neskatoties ne uz ko, noteikti piepildīsies!
2. Pēc katras tikšanās nākas tikai brīnīties par to, cik daudzu jūsu ApZiņā, šaubu tārps un NETICĪBA dzīvotspējīga, un pat pārliecinoši fakti, precīzāk, objektīvā realitāte, pilnīgi neskar vairākuma cilvēku ApZiņu, iestrēgušu (kā ES runāju) starp TICĪBU un NETICĪBU.
3. Taču Telpas Pārveidošanas vai izmaiņu preocesu neapturēt nevienam, tādēļ nevēlēšanās TICĒT, vai nevēlēšanās pamanīt to, kas jau skaidri saskatāms, kļūst bīstami priekš šiem cilvēkiem, jo, ja jau pat dzirdošs, un tad vēl nedzird, tad tādam cilvēkam tikai viens - nebūtība!
4. Tā, protams, arī izvēle un tā arī nostāja, kuru var un vajag pieņemt, tomēr būs patiesi žēl, ka Radītāja ieliktu Augstu Monādu "briljantu" Dāvinājumu, nespēja cilvēki ieraudzīt sevī, maz ar ko atšķīrušies no tiem, kuri jau izgāja (lai arī kaut ar spēku) uz personīgās glābšanas ceļa!
5. Tiem cilvēkiem, kuri caur šaubu ērkšķiem, tomēr izvēlējās VIENOŠANĀS ceļu, ES vēlreiz gribu pateikt priekšā, kā un kādā formā Tautas GARĪGĀ VIENOŠANĀS var izlemt viņu nākotni!
6. Pēdējā diktātā ES jau jums daudz konkrētāk apzīmēju jūsu darbības, kas jums var palīdzēt APZINĀTIES Telpas Pārveidošanas personīgās iespējas, lai arī ne Planetārā līmenī, taču tomēr personīgās Telpas.
7. ES jau jums par to teicu, ka Telpas Pārveidošanas vēsturiskā pieredze izpaudās tikai jūsu tautā, un tagad nav svarīgi, pēc kādiem Kanoniem vai uz kādas platformas, taču jūs spējāt izmainīt Telpu ar katra cilvēka BRĪVO GRIBU un ar to pašu apstiprināt savu reputāciju kā Tauta - Radītāja!
8. Jūs spējāt izdarīt tā, lai jebkurš ūdens (jūsu ApZiņā) iegūst ideālu molekulāro saturu un kļūst tiešām SVĒTS uz Kristīšanas Svētkiem, kā arī SVĒTĀ UGUNS nolaižas uz Pareizticīgo Lieldienām un visi tie BRĪNUMI notiek tikai uz jūsu GARA teritorijas!
9. Cik reizes jūsu VIENOTAIS GARS izpestīja vai glāba jūs no ienaidnieka pārspēka uzbrukuma un Otrajam Pasaules karam priekš jums jābūt personīgā iekšējā noskaņojuma piemēram uz uzvaru par jebkuru cenu, bet tas nozīmē, noskaņojumam Telpas izmainīšanai savā labā!
10. ES jau jums par to runāju, ka tādas pieredzes nav nevienai tautai uz Planētas, tādēļ, kad ES paskaidroju Savu izvēli Tautai, spējīgai kļūt cilvēces Pavadonim, tad galvenais arguments jūsu valsts labā bija tas fakts, ka pārbaudījumi uz GARĪGO VIENOŠANU jums izieti sekmīgi un jūs parādījāt, ka tiešām spējat vadīt Telpu caur vadīšanu ar savu Garu!
11. Tagad, kad līdz Fāzes pārejas izšķirošajam notikumam palika pavisam nedaudz laika, jums vienkārši pienākums, Manas uzticības spēkā jūsu Vienotam Garam, pacelties līdz RADĪTĀJA ApZiņas augstumam un atkal, bet ne vairs sev vai Man, bet visai cilvēcei parādīt spēju VIENOTĀ GARĀ radīt PASAULI, izmainīt Telpu!
12. Tas nav patoss, tā ir tā objektīvā realitāte, kuru ES, jūsu Radītājs, gaidu no jums šajā sarežģītajā (taču laimīgajā priekš cilvēkiem) vēsturisko Pārmaiņu Laikā, bet precīzāk, šajā DAUDZLĪMENĪGĀS un DAUDZDIMENSIONĀLĀS Telpas VARENO PĀRVEIDOJUMU LAIKĀ, taču VIENOTĀ priekš katras VESELUMA daļas!
13. Jums savā ApZiņā vajag noformulēt tādu VIENOŠANAS VĒSTĪJUMU, kas var tikt pieņemts ar katra cilvēka sirdi un, kas ne tikai neizsauks atteikumu, bet otrādi, izraisīs pacēlumu Tautas VIENAOŠANAI GARĀ līdz Telpas Radītāja augstumiem!
14. Kas gan tagad jūs var apvienot, kad zeme aizslīd no kāju apakšas, kad vibratīvie RITMI jau izmainās tik ievērojami, kad cilvēkā izaustās daļas eksistēšana kļūst, maigi sakot, ne visai komfortabla un nekādas zāles nevar sniegt cilvēka ApZiņai Harmoniju ar "sabuntojušos" Dabu?!
15. Ko jūs tad tādu variet viens otram teikt, kas neizsauks atraidīšanu, bet otrādi, tā saliedēs vai satuvinās pozīcijas, ka dos grūdienu GARĪGAI VIENOŠANAI un kopīgai JAUNRADEI?
16. Pie tam, jums jāatceras, ka nekādas atsevišķu cilvēku grupu meditācijas ne tikai nevar palīdzēt, bet var vēl kļūt par iemslu Tautas izšķiršanai, jo ne visi no jums izprot pareizu Garīgo meditāciju praksi, saistot tās, kā likums, vai nu ar dīvainībām/māžošanos, vai ar sektanstikām sapulcēm, nekā kopēja neesošām ar iedibinātajām reliģiskajām tradīcijām un rituāliem.
17. Jums vajag izvēlēties tādu VĀRDU vai VĀRDUS, kas nekādi neiederas meditāciju procesā, taču VIŅIEM jābūt PASTĀVĪGI (ieslēgtiem) ApZiņā - tā, lai šis VĀRDS vai VĀRDI kļūst neatņemama jūsu dzīves, jūsu ApZiņas daļa visas 24 stundas diennaktī.
18. Jūsu VĒSTĪJUMI uz SVĒTO Ūdeni un SVĒTO Uguni taču kļuvuši par jūsu ikdienas dzīves daļu, bez kuras cilvēks jau nevar eksistēt uz Blīvā plāna Pareizticības teritorijas!
19. Jūsu GARĪGĀS VIENOŠANĀS vēsturiskā pieredze apstiprina, ka vārdi SVĒTAIS ŪDENS un SVĒTĀ UGUNS noturīgi iesakņojušies jūsu ApZiņā un kļuvuši jūsu būtība, kura arī formē šos noturīgos tēlus, tātad formē to Telpu, kuru jūs visi KOPĀ vēlētos ieraudzīt kā objektīvu realitāti (lai arī reliģiskas jēgas, taču redzēt tiešu savu priekšstatu iemiesojumu)!
20. Tagad, kad viss izmainās un uz dienas kārtības izvirzīts jautājums par vienu nākotni visiem cilvēkiem un šī nākotne saistīta ne tikai ar glābšanu, bet pats galvenais, ar kopīgu vai Vienotu Pārveidošanu, atbilde var būt tikai viena - Tautas Garīgā Vienotība!
21. Atbilde tiešām tikai viena - Tautas Garīgā Vienotība kopējo briesmu priekšā par izzušanu, taču pie visa tā, jūs nedrīkstat aizmirst, ka jums, jūsu Tautai UZTICĒTA MISIJA (un atbildība) kļūt cilvēces PAVADONIM un šo DAĻU vai KRUSTU citādi nenosaukt, kā SVĒTS!
22. Tāds SVĒTS Mērķis, vai Radītāja NODOMRĪCĪBA, tiek izvirzīts tikai vienu reizi Tautai, kurai jau ir sekmīga LĪDZJAUNRADES pieredze, tādēļ jūsu MISIJA, TAUTAS-IZRAUDZĪTAS, ir SVĒTA MISIJA!
23. ES jums gribu pateikt priekšā apvienojošu VESTĪJUMU, kas radīs nosacījumus nodemonstrēt visai pasaulei jūsu Tautas spējas būt cilvēces Pavadonim un šim VĒSTĪJUMAM jābūt saistītam ar jūsu SVĒTO MISIJU!
24. ES zinu, ka jūs jau sen (Smalkajā plānā) izvēlējāties vārdu, vislabāk raksturojošu šo SVĒTĀ GARA teritoriju, apvienojošu cilvēkus VIENA DIEVA priekšā un jūs jau sen savu valsti nosaucāt ne kā citādi kā SVĒTĀ KRIEVZEME, tādēļ ES aicinu jūs iestiprināt savā ApZiņā šos glābjošos Vārdus, noteicošus jūsu Tautas Misiju - būt Pasaules glābējam!
25. Jūs pierādījāt Man, un jūs pierādījāt sev, ka Tauta, kura spējīga no savas ApZiņas izmest Mamonu un par spīti Materiālās Pasaules loģikai, izdarīt to, kas nepadodas vēsam aprēķinam, jo Sirds vēlējumi un Dvēseles vēlējumi nekad nepakļaujas aprēķinam, var izpaust SVĒTO GARU vai JAUNĀ CILVĒKA-RADĪTĀJA RADĪŠANAS BRĪNUMU!
26. ES precīzi zinu, ka nav tādu materiālo vērtību, kas varētu jūs aizturēt šajā Blīvajā plānā, ES zinu, ka jūs nekas netur šajā zemo frekvenču Pasaulē un jūs jau sen atrāvāties no Matērijas problēmām un izvēlējāties Garu!
27. Jūsu VIENOŠANĀS vēsturiskā pieredze un Telpas Pārveidošanas (lai arī lokālas, taču Telpas) neatkārtojama, jo tā ielikta GARA KOPĪBĀ, KOPĪBĀ PATIESAS TICĪBAS MANTOJUMĀ, kā nav ne vienai tautai uz Planētas!
28. Pacenšaties ievietot savā ApZiņā/LīdzZiņā VĀRDUS "SVĒTĀ KRIEVZEME" kā MANU VĒSTĪJUMU GARĪGAI VIENOŠANAI un tas jums palīdzēs vēlreiz izpaust savu RADĪTĀJA POTENCIĀLU, taču jau ne tikai savas teritorijas mērogā, bet Planetārā līmenī!
29. Jūsu GARĪGĀ VIENOŠANĀS ļaus ne tikai parādīt ceļu Glābšanai un Pārveidošanai citām tautām, bet arī īstenot LīdzJaunradē ar MANI DIŽO TELPAS PĀRVEIDOŠANAS PROGRAMMU!!!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-07.02.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja,intuitīvi, Eslauma 03.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.03.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.03.2014.
Skatījumu skaits: 586 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: