Galvenie » 2014 » Februāris » 20 » Radītāja Skaidrojums 07.04.10. Cilvēka Uzticība Radītājam - Garīgās Vienošanās pamats
11:49
Radītāja Skaidrojums 07.04.10. Cilvēka Uzticība Radītājam - Garīgās Vienošanās pamats
Radītāja Skaidrojums 07.04.10. Cilvēka Uzticība Radītājam - Garīgās Vienošanās pamats

1. Cilvēciskās miesas nespēks ir dabīgs cilvēka stāvoklis Pārejas periodā, jo, lai ko arī neteiktu, taču cilvēka adaptācija jaunajos Kosmosa enerģētiskajos apstākļos, kavējas un ir, pēc būtības, atspoguļojums ne tikai TICĪBAS līmenim, bet arī faktors cilvēka UZTICĪBAI Dievam!
2. Padomājiet, kādu dziļu jēgu sevī ietver vārds UZTICĪBA, jo UZTICĪBA paredz pilnīgu sava likteņa nodošanu Dieva rokās, bez nožēlas un šaubīšanās, kas, savukārt, atklāj vai rada apstākļus PILNĪGAI LĪDZJAUNRADEI ar Radītāju un pilnīgai sevis paša JAUNRADES BRĪVĪBAI!
3. Pilnīga sava likteņa UZTICĒŠANA Radītājam ir patiesa TICĪBAS izpausme un apstiprinājums, jo, ja ir patiesa TICĪBA, tad nevar būt pat ēnas ŠAUBU par Radītāja Nodomu taisnīgumu, ar kuru cilvēkam jāsamēro savs ceļš un savs uzdevums Mūžībā!
4. Nevar būt nekādu nožēlu par pagātni un nevar būt nekādu šaubu dzīves ceļa izvēles būtībā, jo, ja cilvēka dzīve pakļauta Radītājam, tad jābūt atdotai pilnīgā UZTICĪBĀ Viņam! Tāda pilnīga UZTICĪBA atklāj, kā Radītāja daļas, JAUNRADES TALANTU, radoša kopā ar Viņu Jaunas Telpas!
5. Neiespējami sajust sevi kā LĪDZRADĪTĀJU, neuzticoties Radītājam un neatdodot sevi Viņa rokās, neiespējami redzēt jaunus Horizontus JAUNRADEI un Augstākā Saprāta jaunās Telpas, neizjūtot UZTICĪBU MŪŽĪBU RADOŠAJAM!
6. Šobrīd, kā nekad, jums nepieciešams saprast un apzināties divu vārdu dziļo KOPĪBU - TICĪBA un UZTICĪBA, jo viens bez otra nevar eksistēt, kā bez Iemesla nevar būt Seku!
7. Patiesa TICĪBA, uz kuru tiecas cilvēks, pārvaldošs Zināšanas un atzīstošs Pasaulsēkas struktūru, nosaka viņa nākošo soli Mūžībā un šis solis cilvēkam ir, savas sirds atklāšana Dievam! Šajos apstākļos Mīlestība un Harmonija ir pamats Dievizpausmei cilvēka Dvēselē, bet Dievizpausmes AUGSTĀKĀ BRĪNUMA IZPAUSME ir, cilvēkam sava likteņa, savas domrīcības UZTICĒŠANA nerokradītās Telpas Radītājam.
8. Tādēļ pilnīga UZTICĪBA var būt tikai tad, kad cilvēkam saprotama Pasaulsēkas struktūra (un tiek viņa pieņemta), kad cilvēkam saprotams savs ceļš un viņa loma Augstākā Saprāta Telpā, bet tas nozīmē, ka UZTICĪBA ir Sekas, cilvēkam Radītāju pieņemošam, ir Sekas pateisai TICĪBAI!
9. Cilvēka ApZiņa iziet vairākus etapus Radītāja apjēgā un pirmais etaps, bez šaubām, ir ZINĀŠANU saņemšana un apgūšana, uz kuru pamata cilvēkam atnāk Pasaulsēkas struktūras SAPRATNE un APZINĀŠANĀS, tātad, atklājošas cilvēka ApZiņā Pasaulsēkas attēlu kā objektīvu realitāti, nepiesārņotu ne ar kādām reliģiskām dogmām!
10. Dotajā gadījumā, objektīvā realitāte ir Pasauļu (savstarpēji saistītu energoinformatīvās plūsmās vai cēloņu-seku sakarībās) sarežģītības un daudzlīmenības IZPRATNE, kas priekš cilvēciskās LīdzZiņas ir priekštecis patiesai TICĪBAI!
11. Pieņemot daudzlīmenīgo Pasauli kā objektīvu realitāti, cilvēks tādējādi pieņem arī Pašu Radītāju, kā objektīvu realitāti, RADOŠU Augstākā Saprāta Telpu!
12. Patiesa TICĪBA un Mīlestība uz Radītāju pāraug pilnīgā UZTICĪBĀ Radītājam, jo tikai MĪLESTĪBA ir pamats cilvēka ApZiņas evolūcijai līdz LĪDZRADĪTĀJA augstumiem, bet tas nozīmē, ir Radītāja IZPAUSME katrā cilvēkā!
13. Pieņemot ApZiņā cilvēku Radītāju, rodas pilnīga (sava likteņa) UZTICĪBA Radītājam, taču, kā jau ES runāju, pats galvenais - cilvēkā ATKLĀJ ne ar ko neierobežotu JAUNRADES TALANTU, jo tikai pie pilnas UZTICĪBAS cilvēkā atklājas patiess BRĪVAS JAUNRADES TALANTS - LĪDZRADĪTĀJA TALANTS!
14. Kad ES jums runāju par to, ka jūs - laimīgi ļaudis, savā izpausmē sastapuši PĀRMAIŅU LAIKU, tad ar to pašu ES apstiprināju, ka jūs visi, saņemot Zināšanas, iziesiet ApZiņas izmainīšanās procesu - no patiesas TICĪBAS etapa, caur UZTICĪBAS etapu, līdz brīva cilvēka un Radītāja Dižas LĪDZJAUNRADES ApZiņas līmenim!
15. Atkārtoju: cilvēkam neiespējami kļūt LĪDZRADĪTĀJAM, neizejot ApZiņas attīrīšanas procesu, neizejot patiesas TICĪBAS un pilnīgas sava likteņa UZTICĒŠANAS Radītājam, izpratnes ceļu!
16. Cilvēka (LīdzZiņas) PILNVEIDOŠANĀS process ir galvenais pārbaudījums (priekš jūsu ApZiņas), jo prasa BRĪVĀS GRIBAS koncentrēšanu arī apstākļos, kad cilvēks bez šaubu ēnas, apzināti, izvēlas ATTĪRĪŠANĀS un NOŽĒLAS ceļu, jo bez ApZiņas Pārveidošanās cilvēks nav spējīgs patstāvīgi atrast ceļu pie Patiesības, ceļu UZTICĪBAI Dievam!
17. Nav priekš cilvēka nekā svarīgāka, kā sevis paša, Radītājam neatņemamās daļas, izzināšanas ceļš, māceklības etapā, radošam pašam sevi un izejošam attīrīšanās ceļu, ne tikdaudz izpaustā apvalka dēļ, cik personīgās Apziņas dēļ, līdz līmenim, PILNĪGĀ UZTICĪBĀ RADĪTĀJAM!
18. Jāatceras, ka ATTĪRĪŠANĀS ir sāpīgs process visās attiecībās, jo ATTĪRĪŠANĀS ir ne tikai patiesas TICĪBAS Radītājam pieņemšana un attiekšanās no Materiālās Pasaules Mamona un rosības, bet arī smags iegremdēšanās process Garīgajā pašpilnveidošanā!
19. ES jūs par to brīdināju, ka ATTĪRĪŠANĀS process būs ne tikai ilgstošs, bet arī Sāpīgs, tādēļ fiziskais nespēks šodien ir, pēc būtības, iekšējās cīņas atspoguļojums, kas saistīts ar DUALITĀTES samazināšanos ApZiņā, jo DUĀLAIS cilvēks ir ne tikai NETICĪBAS cilvēks, bet vēl arī, NEUZTICĪBAS Radītājam, cilvēks!
20. Neiespējami kļūt Veselumam, neizejot mokošu cīņu ar savu iekšējo DUALITĀTI! Nemeklējiet nekādas zāles, jo dotajā gadījumā, tas jums nepalīdzēs, visu nespēku pirmcēlonis vēl pagaidām guļ dziļi cilvēka ApZiņā, neizcēlies līdz, UZTICĪBAS Radītājam, līmenim!
21. Neiespējami kļūt Veselumam, neizejot ATTĪRĪŠANĀS mokas un, kā Sekas, neizejot RADĪTĀJA APZINĀŠANĀS ceļu, jo, izejot no fraktālās līdzības Kanona, cilvēkam jāatkārto Radītāja ceļš uz Absolūta augstienēm!
22. Cilvēka un Radītāja Kopība rada priekšnosacījumus cilvēkam savā ceļā PILNĪGI UZTICĒTIES Dievam un tā arī ir Mīlestības izpausme bez robežām un šaubīšanās, jo tikai, kad cilvēks uztic sevi Dievam, tiek sasniegta Augstākā Saprāta Telpas Diženā Harmonija!
23. Tagad jūs visi izejat sarežģīto APZINĀŠANĀS ceļu, un tas, ka jūs kā Telpas LīdzRadītāji izbaudiet pašizzināšanas mokas, ir tikai pierādījums cilvēka brīvās gribas ATTĪRĪŠANAI, uzsākuša ceļu patiesas TICĪBAS izzināšanai!
24. Patiesas TICĪBAS virsotne ir UZTICĪBA Radītājam un, kā sekas, BRĪVAS JAUNRADES apzināšanās, bet precīzāk, pagaidām vēl, cilvēka un Radītāja, BRĪVAI LĪDZJAUNRADEI!
25. Neizejot reizi savas māceklības ceļu LĪDZJAUNRADĒ, cilvēks nevar, pat kā Dieva daļa, sasniegt Radītāja ApZiņas līmeni!
26. Bet, neizejot cilvēka PILNAS UZTICĪBAS (brīvās gribas) Radītājam etapu, neiespējami pacelties līdz LīdzRadītāja augstumiem, tātad arī līdz Garīgās Vienotības augstumiem!
27. Jūsu, jūsu Tautas priekšā, tagad stāv grūts un neparasts uzdevums - Garīgā Vienošanās, tādēļ gribu jums teikt, ka bez patiesas TICĪBAS, bet galvenais, bez sava likteņa PILNĪGAS UZTICĒŠANAS Radītājam, Garīgā Vienošanās vienkārši neiespējama!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-07.04.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.02.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.02.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.02.2014.
Skatījumu skaits: 416 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: