Galvenie » 2014 » Janvāris » 6 » Radītāja Skaidrojums 08.03.10. Svētā Krievzeme jau iezīmēta Eiropā
03:23
Radītāja Skaidrojums 08.03.10. Svētā Krievzeme jau iezīmēta Eiropā
Radītāja Skaidrojums 08.03.10. Svētā Krievzeme jau iezīmēta Eiropā

1. ES turpinu jūs gatavot, bet tas nozīmē, ka turpinu dot jums Zināšanas, jo tikai Zināšanas arī ļauj noformēt jūsu LīdzZiņā Patiesu TICĪBU, jo viss cits - ne Ticība, bet tikai deklarācijas, vai vēl ļaunāk, meli!
2. ES nevaru jūs atstāt pusceļā, TICĪBA taču neparādās tā vienkārši pie Tempļu atvēršanas, jo Tempļi, GARA Mājokļi, tādi kļūst tikai tad, kad cilvēka Gars un Radītāja Gars savienojas zem baznīcas vai mošejas kupola!
3. Jums jāapgūst, ka Tempļi sāk DZĪVOT tikai tad, kad Viņus piepilda Svētais Gars, Patiesa TICĪBA, bet tas nozīmē, ka cilvēka ApZiņas Tīrā Gaisma dod dzīvību senatnes akmeņiem, bet Mīlestības enerģija RADA BRĪNUMU ikonu ... (мироточения ?) un Tempļu mirdzēšanas BRĪNUMU, jo TICĪBAS cilvēka SVĒTAIS GARS un Radītāja Gars apvienojušies, RADA TELPAS PĀRVEIDOŠANĀS BRĪNUMU!
4. Kad ES runāju "cilvēks", tad ES domāju par cilvēkiem, bet ne vienkārši par cilvēkiem, bet cilvēkiem, apvienotiem Vienā trauksmē pārveidot Telpu un radīt Mīlestību, jo, izejot no lietderīguma Kanona, Pasauli var pārveidot tikai TICĪBA, un tikai Mīlestība, bet kopā Viņi dod impulsu Patiesai Garīgai Vienošanai, kā tik ļoti pietrūkst citām Planētas tautām.
5. ES jau jums paskaidroju, kādēļ jūs tikāt izraudzīti un kādēļ ES tik ilgi vedu sarunu ne tikai ar katru no jums, bet arī ar visu Tautu, gatavojot jūs grūtai, bet Svētai misijai - būt cilvēces Pavadonim tuvākajos gados - Galaktiskās Telpas Pārveidošanas gados.
6. Šī Svētā Misija, pieņemta jau Smalkajā plānā, sāk pieņemt materiālas iezīmes ne tikai jūsos, jūsu ApZiņā, bet arī visas cilvēces ApZiņā (lai arī pagaidām ne ļoti redzami), jo jūsu iekšējā Pārveidošana iezīmēta Planētas Smalkajā plānā, bet tas nozīmē, ka citas tautas pagriezās uz jūsu pusi un jau gaida jūsu Tautas Dižo pārveidošanu!
7. Nekā nejauša šajā Pasaulē nav, jo Smalkajā plānā visas Pasaules Tautas ir Viens Veselums, taču pats galvenais, visi planetāra mēroga notikumi visos līmeņos notiek vienlaicīgi!
8. Tas nozīmē tikai vienu - nevar noslēpt vai tēlot, ka nekas nenotika Materiālajā Pasaulē, jo viss, kas noformēts Blīvā plāna domtēlos, obligāti realizējas Smalkajā plānā un otrādi.
9. Jūs jau devāt piekrišanu jūsu valsts Telpas Pārveidošanai (un šīs valsts cilvēku), jūs jau Man, Manam Vēstījumam piekritāt, savā brīvā izvēlē jūsu valsts nosaukumam un vārdus "Svētā Krievzeme" jūs pieņēmāt ar sirdi un lielu prieku!
10. Un, ja Blīvajā plānā jūs vēl turpinat apspriest, tad Smalkajā plānā, jūs ne tikai piekritāt, bet sākāt arī formēt Svētas Tautas Vienotu ApZiņu, izplatot šo ApZiņu, šo Radītāja Vēstījumu uz visu jūsu Svētā Gara Teritoriju!
11. Jūsu Patiesā TICĪBA valsts pārveidošanai Svētā Krievzemē, jau dod savus augļus, jo jūsu TRAUKSME/TIEKSME tik spēcīga, ka pat tie cilvēki, kuri nekad nedzirdēja par Manu Uzrunu (jums caur Atklāsmēm), pēkšņi izrādījās esam iegremdēti šajā Svētā Gara vēsturiskajā triumfā un negaidīti, pašiem priekš sevis, kļuvuši Lielās Pārveidošanas līdzdalībnieki!
12. Un tas, ka pēkšņi, šķietami negaidīti, prezidents nosauca Krievijas gadu (lai arī pagaidām tikai Francijā), Svētās Krievzemes gadu, tikai apstiprina, jūsu ApZiņas lavīnveidīgās pārveidošanās sākumu un apzināšanos sevī Tautu, ņēmušu uz sevi atbildību par Planetārās Telpas pārveidošanu kopā ar Radītāju!
13. Atkārtoju: nav šajā Pasaulē nekā nejauša, jo Smalkajā plānā jūs ne tikai Vienoti, bet esiet arī cilvēces Garīgais Līderis, un citām tautām nav pat šaubu ēnas par jūsu Dižo Misiju - cilvēces Glābēju!
14. Smalkajā plānā jūs jau apzīmēti kā Svēta Tauta; un, ja pagaidām tikai Francija pieņēma pazemīgi jūsu Svēto Tautu, tad, ticiet, tas tikai Sākums, jo ne tikai Eiropa, bet arī visa Pasaule gaida jūsu Lielo Pārveidošanos, jo Pārveidošanas Dievišķā Gaisma tiešām atrodas tikai jūsu rokās!
15. Tāda augsta vieta cilvēces vēsturē jums, jūsu nevienkāršās Vēstures likteņa nolemta, bet galvenais, Manis izvēlēta, un tagad jūs arī sagatavoti, jo Atklāsmes, nodotas jums, lūk, jau septīto gadu, ir Zināšanas, formējošas jūsos PATIESU TICĪBU - sev un Radītājam, un tas jūs izvirza citu tautu vidū, vēl neesošu gatavu, iziet Garīgās pārveidošanas eksāmenu!
16. Oficiāla Svētās Krievzemes gada vadīšana (Francijā), ne formāls eiropas politiķu pasākums, bet izpausme Blīvajā plānām tam, kas notiek jau Smalkajās Pasaulēs; bet Pasauļu cauraušanās šajos Svētajos Vārdos runā tikai par to, ka jūsu ApZiņas pārveidošanās procesi jau neatgriezeniski un kā neatgriezeniski viņi visās Pasaules teritorijās!
17. Jūs jau iezīmēta kā Svēta Teritorija Eiropā, tādēļ jūs tagad ne tikai nevarat atkāpties, bet arī tiesību nav domāt citādi, jo jūs pieņēmāt MANU VĒSTĪJUMU ar visu sirdi. Taču, kas ļoti svarīgi, MANU VĒSTĪJUMU pieņēma arī citas tautas un tagad tiešām visa Pasaule gaida jūsu Apskaidrību, Apzināšanos un Pārveidošanos!
18. Tagad jau jūs neko nevarat iebilst pret MANU VĒSTĪJUMU, jā, un arī atteikties jūs jau vienkārši neesat spējīgi, jo jūs uz sevi pieņēmāt (Smalkajā plānā) ATBILDĪBU par visām Planētas tautām un vēl vairāk, jums jau nozīmēti arī termiņi personīgai Pārveidošanai!
19. Pievērsiet uzmanību: Pārveidošanas termiņi nozīmēti ne Manis, bet jūsu, jo jūs paši noteicāt gadu (Svētās Krievzemes gads Francijā) uz savas Dižās Misijas apzināšanos un uz 2011. gadu jums jābūt gataviem personīgai Pārveidošanai!
20. Es vēlreiz gribu pasvītrot, ka piedāvājot jums Garīgi apvienoties zem vārdiem "SVĒTĀ KRIEVZEME", Dvēselē ES negribēju izdalīt tieši krievu nacionalitāti, jo uz šīs SVĒTĀS TERITORIJAS dzīvo daudzskaitlīgas tautības un tautas, izdalītas pēc nacionālām īpatnībām, bet, ticiet, VIENOTAS GARĀ, tādēļ arī TĀ ir SVĒTĀS MISIJAS TERITORIJA - PASAULES GLĀBĒJA!
21. Paskataties uz savām saknēm: jūs taču paši arī īsti nezinat, kas jūs un, īstenībā, kas jūs esat - jūs sen jau kļuvāt VIENA TAUTA, jo vienmēr galvas galā likāt Garu, ne Matēriju un, jo mazāk Mamonu, tādēļ, citu tautu vidū, tas ne tikai izvirza, bet arī apstiprina brīvību no Materiālās Pasaules dogmām, pavisam ne veicinošām Garīgo pilnveidošanu!
22. Cilvēks nevar kļūt LĪDZRADĪTĀJS, ja cilvēks nesaprot Pasaulsēkas struktūru un savu vietu Viņā!
23. Tikai saprotot un apzinoties Pasaulsēkas struktūru, cilvēki var noformēt VIENOTU GARĪGU VESELUMU, kurš kopā ar Radītāju var RADĪT JAUNU TELPU un tāda KOPĪBA var pienākt tikai tad, kad cilvēku ApZiņā noformējas GARĀ VIENOTS UZLIESMOJUMS, spējīgs saliedēt cilvēkus, ar sevi pārstāvošus varenu daudzumu Radītāja izpausmju Blīvajā plānā!
24. Jūsu Garīgā Vienošana sāk materializēties arī citās tautās un tagad jau jūs nevariet atkāpties no savas SVĒTĀS MISIJAS, tagad jūsu nodarbei jābūt virzītai uz to, lai apstiprinātu savu SVĒTO MISIJU ar personīgo Pārveidošanos, bet laika uz šo Pārveidošanos palika ļoti maz!
25. Gads, jums Eiropā iezīmēts, no vienas puses apstiprina jūsu Garīgo potenciālu, bet no citas puses, uzliek jums pienākumu Garīgai Pārveidošanai, bet tā jau ne pavisam ne vienkārša (ticiet Man) nodarbe, ne tikai atsevišķam cilvēkam, bet ļoti grūta nodarbe arī priekš visas Tautas, pat Vienotas Garā!
26. Priekš sekmīgas šīs nodarbes realizācijas, vajadzēs visu jūsu iekšējo rezervju mobilizāciju, bet jūs taču arī paši brīvi (bez spiediena) izvēlējāties tādu grūtu ceļu ApZiņas/LīdzZiņas Pārveidošanai un tagad nekas nevarēs apturēt jūsu Tautas TIEKŠANOS iziet Attīrīšanos, Nožēlu un Pārveidošanu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-08.03.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.01.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.01.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.01.2014.

Skatījumu skaits: 527 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: