Galvenie » 2012 » Augusts » 18 » Radītāja Skaidrojums 09.06.08. Dievišķā aizsardzība noņemta cilvēkiem, kuri atteikuši Patiesībai
15:59
Radītāja Skaidrojums 09.06.08. Dievišķā aizsardzība noņemta cilvēkiem, kuri atteikuši Patiesībai
Radītāja Skaidrojums 09.06.08. Dievišķā aizsardzība noņemta cilvēkiem, kuri atteikuši Patiesībai

1. Ko jūs joprojām šaubāties par Maniem Vārdiem? Kādēļ jums nepieciešams Viņu apstiprinājums ar brīnumu? Taču brīnuma nebūs viena vienkārša iemesla dēļ: pats Zināšanu nodošanas fakts tik ilgu laiku ir Brīnums!
2. ES jūs pierunāju un vienlaicīgi brīdinu, ka neviens, izņemot jūs pašus un Mani, nevar iejaukties jūsu LīdzZiņas evolūcijas procesā. Un pat tas no jums, kurš cenšas pretoties šim acīm redzamajam faktam, ļoti drīz izbaudīs pats Manu Vārdu spēku!
3. Jūsu pasaule šodien, kā vēl nekad, atrodas uz robežas, atdalošas pagātni un nākotni, tādēļ, izvairīties no šīs svītras, neizdosies nevienam!
4. Visi, ES atkāroju, visi pāries šo robežu un jūsu domas, Zināšanu Vārdiem apvējotas, ir caurlaide jūsu Planētas nākotnē!
5. Ar pēdējiem diktātiem Es centos nodot jums Kanonu komplektu, bez kuru zināšanas nav nekādas iespējas iziet Kvantisko pāreju, ņemot uz sevi atbildību par uzvedību četrdimensiju Telpā!
6. ES jau ne vien mājienu devu, bet vienkārši teicu to, ka jūs aptverošā Pasaule ietver sevī daudzrobežīgu un daudzlīmenīgu Telpu, kur Viņas daļas atšķiras ar fraktālo līdzību, sākot ar Mani un beidzot ar cilvēku, taču pie tā Telpa nav nekomplekta (ņe razrozņenno ?), bet VIENOTA, jo Viņa arī ir VESELUMS!
7. Tādēļ, viss tas, kas jūs saista ar negatīviem spēkiem, viss ir klāt arī Veselumā, jo Viņš ir Viss un Viņā sadzīvo visi Mūžības spēki! Taču starp Dievišķiem spēkiem nav cīņas, bet ir Harmonija un atbilstoši papildinātības Kanonam, pretējo zīmju spēki viens otru papildina, panākot Visas Dievišķās Telpas neitralitāti (Komplimentaritāti)!
8. Man jums jāsaka par to, ka atklājot jums Smalko plānu sākumus, ES, dabīgi, paredzēju, ka jūs pārskatīsiet savas pozīcijas uz Veselumu un nonāksiet pie Viena Dieva vai Planētas Logosa pieņemšanas!
9. ES jums runāju par to un tas ļoti svarīgi, ka evolūcija ir pastāvīga tiekšanās uz pilnību, kurai pakļaujas  ne tikai cilvēks, bet arī ES, jūsu Radītājs, jo mums ar jums mērķis  ir ne tikai Materiālajā Pasaulē, bet arī Smalkajos plānos, tā mūžīgā pilnveidošanās, tā mūžīgā tuvošanās Absolūtam!
10. ES negribu ar spēku mainīt jūsu ApZiņu, taču aicinu jūs pieņemt tikai vienu: neturēties pie vecā, jo viņā nav jaunā. Nenoraidot, pārskatiet cilvēces visas reliģijas un pieņemiet sev to, kas izsauc sirds trīsas un to, ko pieņem jūsu Dvēsele, kuru nevar neviens apmānīt, pat cilvēks pats!
11. Jūs izejiet Ticības pārbaudījumu, jo tikai jūsu Ticība dod Man Cerību, ka visas Dievišķo spēku darbības nebija veltīgas un cilvēce tomēr pamodīsies no pagātnes dogmām, attīroties no tām, stāsies Manā priekšā attīrītā Dievišķā tēlā, cienīgā Dieva - cilvēka lielajai misijai!
12. Jūs variet Manus Vārdus nepieņemt un bārt cik vēlaties, cilvēku, kurš Tos pieraksta, bet tas ne pie kā laba nenovedīs, jo viņš zem Manas Aizsardzības!
13. Man jums jāsaka par to, ka Dievišķo spēku aizsardzība noņemas no tiem cilvēkiem, kuri atteikušies no Manu Vārdu Patiesības un nepieņem Viņus kā norādījumus LīdzZiņas pilnveidošanai!
14. Jūsu valsts un visa Pasaule parāda sevi kā pasaules reliģiju "strēmeļotu segu" un būtu muļķīgi apspriest, bet vēl ļaunāk, strīdēties par to, kura no reliģijām labāka vai tuvāk Dievam!
15. Jo tuvāk Dievam var būt tikai Pats Dievs, tādēļ, pretēji iesīkstējušam uzskatam par to, ka ES kaut kur tālu, ES demonstrēju savu klātbūtni caur cilvēku, kurš pieraksta Manus Vārdus!
16. Vēl vairāk, ES gatavoju šo cilvēku priekš tā, lai noliktajā Patiesības Momenta stundā, ES caur viņu varētu jums atklāties, jo Vārdi "ES atnācu" pieder ne cilvēkam, bet Dievam!
17. Sakot šos Vārdus, ES spriedīšu Sodu tiem, kuri neatlaidīgi turas pie pagātnes dogmām par Dievu, par Veselumu un nepieņem tos Mūžības Kanonus, kas vada Telpu ar stingrām ģeometriskām ierīcēm!
18. Jūs, cilvēki, sasniedzāt lielu progresu, izzinājuši atoma struktūru un tur, ka pretimnākošie viļņotie procesi formē blīvās enerģijas Pasauli, taču jums nav dots uzzināt lietu dabu, jo tām ir Dievišķa izcelsme!
19. Priekš tam, lai izprastu lietu un notikumu dabu, nepieciešams saprast Dievu, Radītāju, kā Realitāti, radošu, Pasaules jaunradošu!
20. Ja zinātnieki priekš sevis pieņems, savā LīdzZiņā šo neapgāžamo faktu, tad Zināšanas jums būs atklātas jaunā līmenī, paskaidrojot visu viļņoto lauku dabu un izcelšanos, kā attiecībā uz atomu, tā arī planetārām sistēmām.
21. Patiesība par to, ka "augšā viss tāpat kā apakšā" un Telpas fraktālā pašlīdzība, sākot no mikropasaules un beidzot ar Galaktiskiem veidojumiem, raksturojas ar vieniem un tiem pašiem Mūžības Kanoniem uz kuriem ES jūsu uzmanību jau virzīju.
22. ES pašlaik nevaru vairs sīkāk izskaidrot jums lauka struktūru uzbūvi vai viļņoto procesu lomu Telpas uzbūvē, bet runāju jums, ka katram tiks dots pēc viņa Ticības un pēc Dievišķās Telpas apzināšanās!
23. ES jau jums runāju par Telpas iekšējo pašlīdzību un tikai priekš tā, lai jūs apzinātos Vārdus par cilvēka līdzību Dievam, kas doti Senajos Rakstos!
24.Taču Senie Raksti gatavoja cilvēkus, izejošus uz kontaktiem ar Dievišķiem spēkiem, vai Gaismas Hierarhiem, Katram laikmetam atbilstošas Zināšanas, izejot no cilvēka LīdzZiņas sagatavotības, jo nesagatavota ApZiņa var sagrozīt Dievišķo Vēstījumu jēgu!
25. Tā bija jau ne reizi vien, taču cilvēce neatceras savas kļūdas un turpina savu bēgšanu no Radītāja, uzskatot, ka nākošais Glābējs visu nokārtos, būs tiesnesis un skolotājs vienlaicīgi, kā jau cilvēces vēsturē bija.
26. Taču tagad viss būs ne tā, jo jūs sasniedzāt Pasaules izzināšanas progresu un jūsu šaubas vecajos priekšstatos ir apstiprinājums tam, ka cilvēce gatava pāriet Pasauļu robežu, Piektās un Sestās rases robežu!
27. Jums atlicis pavisam nedaudz, jo jūsu ApZiņa kā sūklis uzsūc Manus Jaunos Vārdus par priekšā stāvošo Pāreju pilnīgi bez panikas, par cik lielākais vairākums no jums jau saprot, ka nebūs fiziskās izrēķināšanās, un pasaule paliks iepriekšējā, taču pārejoša Astrālā!
28. Jāsaka jums, ka Astrāls pieņems tikai tos no jums, kuri Tic Radītājam un pieņem priekš sevis Smalko plānu apzināti, jo evolucionārais process nav Golgāta tiešā šī vārda izpratnē, bet ir Gara paaugstināšana!
29. Lai jūs nemulsina tas, ka agrāk (apmēram gadu atpakaļ) ES jums runāju par to, ka Kvantiskā pāreja ir Golgāta priekš cilvēces, jo informāciju ES dodu, vadoties pēc jūsu sagatavotības un izejot no augstākā lietderīguma Kanona, kas dod Man tiesības dozēt informāciju un tikai pakāpeniski noņemt pagātnes baznīcas dogmu sanesu čaumalas!
30. Nedrīkstu pat ES izmantot "skalpeli" pie jūsu LīdzZiņas evolūcijas līmeņa analīzes!
31. Bet jums ar to pašu, jāsaprot, ka vecais, lai cik arī dārgs jums nebūtu, nevar sekmēt jūsu paaugstināšanu. Bet vēršanās pie Dieva, lai kur arī jūs atrastos, ieskaitot Manus Namus, ir Labklājība, ir GLĀBŠANA!
32. Glābšanu saņems katrs cilvēks, atzīstošs savu Dievišķo izcelšanos un piederību Radītājam Jaunradē, cilvēka LīdzZināšanas jaunu Horizontu Radīšanā!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-09.06.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.07.2012., pievienota Nezināma Avota Domu Vēstule "Es Visā Pasaulē!", Eslaumas pierakstīta 31.07.2012.08:00.
 
Skatījumu skaits: 422 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: