Galvenie » 2014 » Februāris » 19 » Radītāja Skaidrojums 10.03.10. Garīgās Vienošanās sarežģītā domrīcība
07:39
Radītāja Skaidrojums 10.03.10. Garīgās Vienošanās sarežģītā domrīcība
Radītāja Skaidrojums 10.03.10. Garīgās Vienošanās sarežģītā domrīcība

1. Visu laiku brīdinu jūs par to, ka LAIKA pārdomām atlika pavisam nedaudz, bet jūsu Francijā iezīmētais Krievijas laiks, vienkārši skubina jūs lēmuma pieņemšanai, kuram arī jānosaka Krievijas Telpas nākotne, bet galvenais, cilvēces nākotne.
2. Tāds uzdevums un tāda ATBILDĪBA var tikt izvirzīta tikai Tautai, kurai liktenis lēmis savas, bet pēc tam arī citu tautu Pārveidošanas Misiju
3. Tagad jau dažāda veida tukšām spriešanām, bet jo vairāk dažāda veida ezotēriskām mācībām, jāatbrīvo vieta Atklāsmju dziļai analīzei un reālai Garīgai Vienošanai, jo, lai cik arī runātu, nekas nemainīsies bez pūlēm par sevi, nepārvarot domāšanas kūtrumu un aizspriedumainību priekšstatos par Pasaulsēku un, dabīgi, Radītāju.
4. Sākas "X" laiks, kad katram no jums būs jāapzinās savas ATBILDĪBAS mērs jau ne tikai un ne tikdaudz par sevi, cik par visu savu Tautu.
5. Pie jūsu daudzveidīgām izpausmēm, vienīgais kas var jūs saliedēt un izveidot par nedalāmu, enerģētisku klasteru, tad tā ir tikai PATIESA TICĪBA savai misijai un savai cilvēces Pavadoņa Dižajai Misijai!
6. Mani Vārdi skar visus jūsu Teritorijas cilvēkus, neatkarīgi no nacionalitātes un sociālā līmeņa, jo jūsu ATBILDĪBA cilvēces priekšā un īpaši Manā priekša tik nozīmīga, ka šaubas, pat nelielas jūsu Tautas daļā, var novest pie planetāras katastrofas.
7. Jums vienkārši nepieciešams (jūs taču paši nozīmējāt tikai vienu gadu) apzināties situācijas sarežģītību, kas vēl saasinās arī sakarā ar to, ka uz jūsu Materiālo plānu veļas milzīgs informācijas apjoms ne tikai no Radītāja, bet arī no Tumsas spēkiem, kuri savas rindas sāk palielināt uz NETICĪBAS cilvēku rēķina.
8. Nedrīkst arī aizmirst, ka pie šīs dabīgās DUALITĀTES piejaucas oficiālie un neoficiālie reliģiskie virzieni un strāvas, dezorientējošas nenostiprinājušos ApZiņu (cilvēku) ar pilnīgi nevajadzīgām un liekām dogmām, kas tikai apgrūtina cilvēka jau tā nevieglo izvēli, pārvēršot viņu NETICĪBAS cilvēkā un kā sekas, palielinot Tumsas spēku potenciālu!
9. Tagad, kā nekad, nepieciešama jūsu saliedētība un TICĪBA - ES ar to domāju, Patiesa TICĪBA, kas veidojas uz ZINĀŠANĀM, uz cilvēka sapratni un Pasaulsēkas pamatu pieņemšanu un, protams, savu lomu cilvēces vēsturē.
10. Cilvēkam vienkārši pienākums, atmetot pagājušo gadsimtu dogmas, paskatīties uz savu Dievišķo DABU ar laikmetīgu skatienu, turpinot ievērot senču tradīcijas, tomēr, pacelties savā Telpas izpratnē līdz LĪDZRADĪTĀJA ApZiņas līmenim, jo NETICĪBAS cilvēks, bet tas ir - NEZINĀŠANAS cilvēks, nevar tikt pielaists ne tikai Sestajai rasei, bet pie Eksāmena zem nosaukuma "Kvantiskā pāreja"!
11. Lūk, kad jums jāizpauž ne tikai TICĪBA, bet arī GUDRĪBA, jo šajā vilinājumu un netikumu riņķa dejā, nepieciešams pārkāpt savam Ego, savam iekšējam "Es" un, pārsvītrojot visus jūs izdalošos reliģiskos un ezotēriskos virzienus, apvienoties Garā, bet tas nozīmē, pieņemt Manas Zināšanas kā pamatu savai personīgai PILNVEIDOŠANAI un dažādu uzskatu un pozīciju tuvināšanai.
12. Jūs pat cerēt nevarat uz jūsu iemiesojumu Garīgo Vienošanu, ja nevarat viskopīgi pieņemt Manu AICINĀJUMU, un tas, neskatoties uz to, ka Smalkajā plānā jūs jau sen Viens Veselums!
13. BRĪVĀS GRIBAS Tiesības, ko jūs no Manis saņēmāt, no vienas puses dod jums izbaudīt LĪDZJAUNRADES prieku, bet no citas puses, liek jums meklēt savu personīgo un neatkārtojamo ceļu Mūžībā.
14. Pie jūsu izpausmju lielās daudzveidības, tagad jums vienkārši nepieciešams (un cita ceļa priekš jums jau vairs nav) atrast apvienojošu SĀKUMU, kas varētu samazināt visas jūsu ambīcijas, Ego un Lepnību un darītu jūs monolītu, spējīgu RADĪT Telpu un būt Augstākā Saprāta LĪDZRADĪTĀJAM!
15. ES tā runāju, jo zinu jūsu ceļu un jūsu problēmas, ar kurām jūs saskarsities jau tuvākajā laikā, jo Garīgā Vienošana ir ļoti grūts un vienlaicīgi, ļoti smalks process!
16. Viņā slēpjas Vienošanas sarežģījumi un problēmas, kas liek jums atcerēties otru atslēgas vārdu, aiz Vārda "TICĪBA" un tas Vārds ir "MĪLESTĪBA"!
17. Tikai Mīlestība arī var samierināt, bieži lepnības dēļ, naidojošos cilvēkus, un tikai Mīlestība uz tuvāko var nomierināt jūs pirms sagaidāmā etapa Garīgai Vienošanai!
18. ES uz Garīgo Vienošanos jūs pabīdu ļoti piesardzīgi, paskaidrojot iespējamās problēmas, kas (pasvītroju: pie jūsu izpausmju daudzveidības) var tikt atrisinātas tikai pieņemot savus tuvākos, kā daļu Viena Dieva, radoša ne tikai Pasaules, bet arī cilvēkus - Radītāja LĪDZRADĪTĀJUS!
19. Jums nepieciešams aizmirst (kaut vai uz laiku), ka jums katram ir savs neatkārtojams ceļš un ir savs KRUSTS Mūžībā, jo šodien priekšplānā izvirzas GARĪGĀ VIENOŠANĀS un cilvēka Dievišķā DABA, par ko svarīgāka šodien jums nekā nav!
20. ES jums jau sen runāju par to, ka ES, jūsu Radītājs, ar sevi parādu PILNĪBU, kuras neaizsniedzamā robeža ir Absolūts, un runāju par to, ka arī jūs (visi bez izņēmuma) nesiet sevī Radītāja Gaismu, tātad, ar sevi paudiet Garīgo PILNĪBU.
21. Pie jūsu Izpaustā plāna daudzveidības, Smalkajā plānā jūs esat Radītāja PILNĪBA, un jums to nepieciešams atcerēties, kā par daudznacionālas Tautas, izkaisītas uz GAISMAS TERITORIJAS, apvienojošo pamatu; jo taču Garīgi (kā ES runāju) jūs jau sen Viens Veselums un nav nekādu spēku, spējīgu jūs izšķirt, izņemot jūs pašus!
22. Tikai jūsu Tautai ir Telpas Pārveidošanas sekmīga vēsturiska pieredze (ES ar to domāju Svētās Uguns nolaišanos un Svētā ūdens pārveidošanos) un tāda Tautas Pārveidošana varēja notikt tikai Patiesā TICĪBĀ Pārveidošanas Brīnumam un jūsu Garīgās Vienošanās gadījumā.
23. Ticiet, notikt tas varēja tikai tādai Tautai, kura par spīti māņticībai, meliem un apmānam, varēja pacelties Garā virs Matērijas, NOTICĒT savām LĪDZRADĪTĀJA iespējām un realizēt šo DĀVANU, pārveidojot Vienā domtēlā Blīvā plāna Telpu!
24. ES jums pateicu priekšā Svētus Vārdus Vienošanai - "Svētā Krievzeme" un tikai tādēļ, ka šie Vārdi ļoti sen un ne vienu vien paaudzi bija un ir cilvēku ApZiņā! Priekš tāda Vienota Garīga UZLIESMOJUMA (ПОРЫВА ?), taču jau UZ VISIEM LAIKIEM, jums nepietika tikai Mana Atbalsta Smalkajā plānā.
25. Tagad viss sarežģījums! Mana Palīdzība, jūsu iekšējais uzstādījums, tanī skaitā arī senču sauciens, un arī Pārejas perioda realitāte, ļauj jums vēlreiz un tagad tiešām UZ VISIEM LAIKIEM, izmainīt savu Tautu, bet precīzāk, izmainīt Tautas ApZiņu!
26. Nav vairs nepieciešams to visu apspriest, kas apgrieza jūsu ApZiņu, jo jūs jau sava personīgā laimīgā likteņa gūstā, un tagad jau jums vienkārši pienākums TICĪBĀ pieņemt savu Zvaigzni - jo Telpas Pārveidošanas Visuma Programma, ar jūsu dalību, jau palaista!
27. ES jau par to runāju, ka jums stāv priekšā izbaudīt sarežģītu personīgās Pārveidošanās domnodarbi un palīdzībai šajā domnodarbē, bez Menis, vēl jums jābūt arī patiesai TICĪBAI un milzīgai MĪLESTĪBAI uz savu tuvāko, radoša jums blakus Jaunu, Sestās rases, Telpu!
28. Jūsu Garīgās Vienošanās UZLIESMOJUMS jau sāk izpausties, jo tas nes Garīgo Pārveidošanos ne tikai jūsu Tautai, bet arī visai cilvēcei.
29. Smalkajā plānā viss jau izlemts un atlika tikai iziet jūsu Vienošanās materializācijas etapu, priekš tā, lai atlikusī cilvēces daļa ieraudzītu vienīgo ceļu priekš Piektās rases cilvēkiem - ceļu Pārveidošanai un Glābšanai.
30. Kā ES runāju, jums stāv priekšā sarežģīts, taču Gaišs Garīgās Vienošanās ceļš caur pārvarēšanu, tanī skaitā, Garīgo domstarpību, taču jums jau Vienošanās ceļš pazīstams, un tas vēlreiz izskanēja šajā Manā Uzrunā jums, tādēļ ES neredzu nopienas aiztures vai problēmas jūsu ApZiņas Pārveidošanai.
31. Jums nepieciešams pavisam nedaudz un tas nedaudz ir ZINĀŠANAS, ir TICĪBA un, protams, MĪLESTĪBA, ne tikai uz Mani, bet arī uz jūsu tuvāko. Tad arī notiks tā tik ilgi gaidītā jūsu ApZiņas Pārveidošanās, bet Garīgā Vienošanās attīrīs jūs no NETICĪBAS, dogmām un reliģiskām domstarpībām, neesošām nekā kopēja ar Patiesu TICĪBU!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-10.03.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.02.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/19.02.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.02.2014.
Skatījumu skaits: 395 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: