Galvenie » 2014 » Marts » 11 » Radītāja Skaidrojums 12.02.10. Izvēle izdarīta un atpakaļceļa vairs nav
07:56
Radītāja Skaidrojums 12.02.10. Izvēle izdarīta un atpakaļceļa vairs nav
Radītāja Skaidrojums 12.02.10. Izvēle izdarīta un atpakaļceļa vairs nav

1. Jūs no Manis saņēmāt ne vienkārši instrukciju savai Pārveidošanai, bet arī TIESĪBAS kļūt Svēta Tauta, ne tikai izpildoša Radītāja GRIBU, bet arī radoša kopā ar Viņu Dievišķās Gaismas Telpu!
2. Padomājiet tagad, ne tikai par Manas Uzrunas jums svarīgumu, bet arī par atbildības MĒRU, kas uzgula jūsu pleciem momentā, kad jūs PIEKRITĀT pieņemt šo Dieva NODOMRĪCĪBAS - Telpas Pārveidošanas Lielo Krustu!
3. Sāk piepildīties Mani vārdi par to, ka jūs būsiet vislaimīgākie cilvēki uz Planētas, tādēļ, ka tāda laime, nodzīvot dzīvi ne veltīgi, dodas tikai atsevišķām personām, bet šoreiz vesela Tauta, izgājusi visšausmīgākās ciešanas un pieņēmusi NOŽĒLU, saņem VELTI, iziet visiem kopā Garīgo Pārveidošanos!
4. Daži no jums (negribu teikt, vairākums) nevar nekādi saprast, kas notiek ne tikdaudz ar Telpu, cik ar jūsu Tautu, kuras ApZiņa neparasti trauksmaini tiecas atbrīvoties no vēl nesenās pagātnes Matērijas un dogmu tīkliem!
5. Ticiet, ES neizsvītroju to pamatu, kas jūs padarīja par Garā Vienotu Tautu, kas atļāva Man izdarīt Savu izvēli un nosaukt jūs Svēta Tauta!
6. Tagad jums jāapzinās, ka Manis teiktais ir reāla objektivitāte, tātad, jūsu Apskaidrībai, atbilstoši, jūsu ApZiņas izmaiņām, jo tas, ka jūs sāciet sevi apzināties LīdzRadītāja lomā, arī ir Pārveidošanās BRĪNUMS!
7. Apzinoties sevi esam daļu RADĪTĀJA, RADOŠA JAUNAS TELPAS, bet galvenais, RADOŠU JAUNU CILVĒKU, ir priekš jums pats svarīgākais un svarīgāka par to uz šodienu nekā nav, jo Jaunā ApZiņa ir LĪDZDALĪBA DIEVIŠĶAJĀ NODOMRĪCĪBĀ un iespēja kopā ar Mani RADĪT KOSMISKO TELPU.
8. ES tā runāju priekš tā, lai jūsu ApZiņā notiktu (kaut pēkšņi, kaut zem Mana spiediena) visu enerģiju - MONĀDU atklāšanās, kas vienkārši nepieciešama priekš jūsu iekšējā "Es" adaptācijas šajā sarežģītajā Fāzes pārejas ekstremālajā periodā!
9. Jums jāsaprot un jāpieņem, ka nosaucot jūs Svētās Krievzemes Teritorija, ES dodu iekšējo Vēstījumu un koncentrēju jūsu uzmanību, jūsu ApZiņu uz Visaugstāko Garīgās attīstības līmeni, kad jums avansā atklājas Radītāja Velte, no jūsu Smalkā plāna glabātavu apcirkņiem!
10. ES gribu, lai jūs saprastu, ka vienreiz dodot PIEKRIŠANU savas Misijas izpildīšanai, jūs jau vairs nevariet atkāpties, jo aiz jūsu piekrišanas - būt Garīgi Vienotai Tautai - jau formējas Jauna Kosmiska Programma Veseluma pilnveidošanai un paplašināšani Jaunās robežās. Atcelt šo Programmu neiespējami, jo Viņa jau ir Veseluma Evolūcijas Lielās Programmas daļa!
11. Jums jāsaprot, kurš labprātīgi, kurš šauboties, ka, nokļūstot uz Vienota Gara Teritorijas, jau neiespējami apstāties vai iziet, jo tas nav autobuss un neplānotu pieturu neviens neizziņos, kaut vai tā iemesla dēļ, ka jūsu Pārveidošanu un jūsu pārvešanu no Piektās rases uz Sesto, vada Pats RADĪTĀJS!
12. Cilvēks, atrodoties uz SVĒTĀ GARA Teritorijas, jau nevar izlocīties un pārskriet uz Tumšo spēku pusi, jo vairākums no jums brīvprātīgi, izmantojot BRĪVĀS GRIBAS Tiesības, piekritāt stāties uz ApZiņas Pārveidošanas ceļa un jūs bijāt VIENPRĀTĪGI savā izvēlē!
13. Tas jūsu kopīgs vai Vienots lēmums, ja gribat, bija jūs glābjošs solis, jo jebkurš cits jūsu Tautas lēmums varēja jūs atmest atpakaļ uz tālo perifēriju. Jaunās Telpas augstajās vibrācijās jebkura tauta, atzīstot atgriešanos pagātnē, vai evolūcijas regresā, ApZiņas involūcijā, kā jau ES runāju, tiks pārvesta jaunos planetāros apstākļos, priekš pilnveidošanās ilgā ceļa atkārtošanas no cilvēka-dzīvnieka ApZiņas līmeņa līdz cilvēka-LīdzRadītīja ApZiņas līmenim!
14. Jūsu Garīgās Vienošanās pieredze, lai arī pagaidām Smalkajā plānā, kļuva par jūsu Glābšanu un deva Man iespēju deliģēt jums TIESĪBAS pirmajiem izmēģināt uz sevi Materiālās Pasaules Pārveidošanu uz Astrālo ar pakāpenisku astrālā ķermeņa sablīvēšanu līdz redzamam apvalkam un mūsdienīgi jaunām daudzlīmenīgās un daudzdimensionālās Saprāta Pasaules uztveršanas iespējām!
15. Atrodoties uz šīs SVĒTĀS Teritorijas, jebkuram cilvēkam, vienkārši pienākums IZMAINĪTIES un tāda izmainīšanās priekš jums, vispirms savas ApZiņas attīrīšana, kaut vai tādēļ, ka GAISMAS Teritorijā Tumsa vienkārši nevar atrasties!
16. Tagad jūs pastāvīgi atrodaties Dievišķās Gaismas MONĀDU laukā un jau neatkarīgi ne no kā, būsiet spiesti mainīt savu dzīves veidu, savas domformas un šis TAUTAS GARĪGĀS PILNVEIDOŠANĀS process nevar tikt apturēts, jo stājoties vienreiz uz Gaismas ceļa, Tumsā atgriezties neiespejami!
17. Jums stāv priekšā vēlreiz izdarīt PATSTĀVĪGU izvēli starp Gaismu un Tumsu, precīzāk, starp Dievišķiem RADĪŠANAS spēkiem un Dievišķiem ATTURĪBAS spēkiem, taču tā jūsu īsteni vēsturiska sava likteņa izvēle notiks daudz vēlāk - pēc tā, kā jūs veiksiet Kvantiskās pārejas Eksāmenu un ieiesiet Gaismas Spēku Jaunajā Pasaulē!
18. Jums jāatceras tas, ka Brīvās Griebas Tiesības, jūs saņēmāt pie sevis RADĪŠANAS un šīs Tiesības, saradojošas jūs ar Radītāju, paliek ar jums visu jūsu MŪŽĪGO dzīvi un jūs tās vienmēr variet izmantot, neatkarīgi no laika un izpaušanās vietas.
19. Šīs Tiesības MŪŽĪGAS, kā MŪŽĪGI jūs paši, taču jums jāatceras, ka jūs GAISMAS SPĒKU RADĪTI un orientēti būt Jaunu Telpu Radītājiem, tomēr, Brīvās Gribas Tiesības dod jums iespējas iet savu ceļu, pat neskatoties uz to, ka jūs tikāt radīti pēc Radītāja Gribas!
20. ES jūs Radīju BRĪVAS izvēles apstākļos priekš tā, lai Mans Novēlējums "IZVĒLES BRĪVĪBA" būtu vienmēr jūsu iekšienē, būtu jūsu būtība un lai Mana Velte būtu vienmēr jūsu vadība pie jūsu ceļa izvēles iespējamo izpausmju bezgalībā!
21. Lai atvieglotu jums izvēles veikšanu, ES jums pietiekami vienkāršā izklāstā atklāju Telpas uzbūves būtību priekš tā, lai jūsu iekšējā "Es" noformētu izpratni ne tikai par Telpas sarežģītību, labāk teikt, Pasaulesēkas struktūru, bet arī Gaišo un Tumšo spēku eksistēšanas principus, Viņu Harmoniju Mūžībā un PAPILDINĀTĪBAS Kanona izpratni, kas arī nodrošina Varenā Kosmosa Telpas NEITRALITĀTI!
22. Taču tas viss "Rītdien", bet šodien jums jāsajūt ar sirdi, ka Garīgā Vienošana, lai arī pagaidām Smalkajā plānā, taču jau notika un katrā no jums arī ir tā apzināšanās, ka jūs paši (pasvītroju: paši) radījāt Svētā Gara Teritoriju un izjaukt šīs Teritorijas Harmoniju, vienkārši neiespējami!
23. Jums dots laiks (kaut arī nedaudz, taču pilnīgi pietiekami), lai apzinātos, ka jūs pieņēmāt cilvēces Pavadoņa Krustu no Radītāja rokām un tagad, jau neatkarīgi no jūsu iemiesojumu plāniem, jūs esat VIENS VESELUMS, personīgās intereses pakļaujošs Tautas kopējām intersēm!
24. Viss, ko ES jums teicu par pārmiesošanos no Matērijas Asrālā un par nepieciešamību izmainīt energoapgādes principus, kļūst dabīgs process jūsu EGREGORA Pārveidošanai, jo jūs VIENOTI savā vēlmē iziet pēdējo pārbaudījumu, apvienojoties Kopīgā Garā; bet jūs jau no savas pieredzes zinat, ka Kopīgs Gars spējīgs izmainīt Telpu.
25. Jums radās iespēja vēlreiz izmainīt Telpu, bet nu jau ne uz Pareizticības teritorijas, bet uz Vienotas Tautas Teritorijas un ne uz baznīcas Svētku dienām, bet uz visiem liekiem, MŪŽĪGI!
26. Jūs stāvat pie līnijas vai robežas, izdalošas cilvēkus un šī robeža, kaut arī ar vēsturisku nozīmi, ļoti smalka un prasa pastāvīgu un ļoti uzmanīgu cilvēka pašapziņas izmainīšanos, jo bez ApZiņas izmainīšanās atsevišķai personībai (Dievišķai Būtībai), Tautas Vienošanās vienkārši neiespējama!
27. Jūs Smalkajā plānā radījāt Vienota Gara Teritoriju; tagad nepieciešams, lai jūsu lēmums Smalkajā plānā izpaustos (materializētos) šeit, zemo vibrāciju Pasaulē, tātad, katram no jums jāpacenšas sasniegt visu savu plānu Harmonija!
28. Taču tas iespējams tikai pie jūsu Pārveidošanās VIENOTĀ MĒRĶA apzināšanās, ne tikai atsevišķa cilvēka, bet arī, kas daudz svarīgāk, visas Tautas, tātad arī planetārās Telpas Pārveidošanās!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-12.02.10.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.03.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.03.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.03.2014.
Skatījumu skaits: 412 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: