Galvenie » 2014 » Janvāris » 12 » Radītāja Skaidrojums 19.01.10. Pirmcēlonis un Jaunrade
12:14
Radītāja Skaidrojums 19.01.10. Pirmcēlonis un Jaunrade
Radītāja Skaidrojums 19.01.10. Pirmcēlonis un Jaunrade

1. Priekš cilvēka jautājums nevienkāršs - pieņemt apzināti tādu Pasaultelpas struktūru; pie tam, zinātnieku vēlēšanās atrast Patiesību, vai Sākumu Sākuma graudiņu, ir dabīgs cilvēku mēģinājums vienkāršot Pasaules attēlu priekš tā, lai to saprastu ar savu nesagatavoto ApZiņu.
2. Nevar atvēzēties uz Veseluma saprašanu, nesaprotot sākotni, organizatorisko struktūru mazumā! Tādēļ, pastāvīga atgādināšana par jūsu līdzību ir Mana priekšā teikšana, vai vēlēšanās dot jums saprast, ka Patiesība slēpjas jūsos pašos, jo jūs paši, lai arī mikromērogā, bet esat Kosmoss, ģenerējoši un pieņemoši enerģiju vienlaicīgi.
3. ES taču neko pārdabīgu vai ļoti sarežģītu vēl jums nepiedāvāju, jo zinu, ka pat vērīgs prāts (bez sagatavošanas) nav spējīgs sasniegt savos mēģinājumos Patiesības sapratni. Jūsu prāts rada vai domā, pagaidām tikai virspusēji, bet, kā zināms, virspusējs skats ir skats, no kura aizslīd dziļu zināšanu kristāli, kaut arī tur slēpjas lietu jēga!
4. Nevar uzreiz censties saptrast Pasaulsuzbūvi, iedziļinoties pat molekulārās fizikas līmenī, tādēļ, ka jums sasniegtais dziļums (zināšanu) ir tikai Izpaustā plāna kopija, kas nekādi ar sevi neatspoguļo sarežģījumus un, vienlaicīgi, Pasaules enerģiju skaistumu, bet jo mazāk, nekad neatklās Sākumu Sākuma cēloņu-seku sakarus!
5. Visas Pasaules vai Pasauļu izpaustie plāni, sevi radoši, saistīti Vienotā RITMĀ, bet tā Mūžības elpa piedāvā JAUNRADES virzienus, neesoša nekā kopēja ar jūsu ApZiņas Izpaustā plāna plakano attēlu!
6. To, ko jums izdodas ieraudzīt mikroskopā vai teleskopā, ir tikai nožēlojami zināšanu zibšņi (ticiet, dziļas zināšanas, ļoti droši paslēptas no nesagatavotas ApZiņas/LīdzZiņas)! Tikai sagatavota ApZiņa spējīga ieraudzīt PIRMCĒLONI un sākt RADĪT Pasauli visā viņas pirmradītā daudzveidībā un Harmonijā vienlaicīgi.
7. Jūs, nevariet RADĪT, neiepazīstot sevi, jo iepazīšana sākas ar cēloņu-seku sakaru izpratni, esošu Mūžības Kanonu iemiesotiem atspoguļojumiem katrā jūsu Būtnes mikrodaļiņā, atrodošās (izpaltošās) uzreiz visās paralēlās Pasaulēs.
8. ES visu laiku runāju par jums, kā par Izpaustu plānu, dodot saprast, ka jūs Pasauli uztverat, tikai izejot no jūsu iespējām Telpu uztvert, tādēļ ar Mani mijiedarbojas tikai maza daļa tā, ko jūs ar sevi atklājiet!
9. ES saprotu, ka tāda veida informācija priekš jums pārāk sarežģīta, jo jūs pagaidām vēl nevarat redzēt Pasaules apjomīgo attēlu; taču jūsu Eksāmena jēga tur arī ietverta, lai iedziļinot sevi centībā, pacenstos atklāt apjomīgo redzējumu, atklājošu, lai arī ne pilnībā, taču tomēr objektīvās realitātes apjomīgo Pasauli, bet ne plakano, hologrāfisko Pasaulsēkas attēlu.
10. Nepieņemot, nesaprotot savus uzdevumus Pasaules izzināšanā caur personīgo pilnveidošanos, cilvēki nevarēs sasniegt ne tikai LīdzRadītāja virsotnes, bet arī vienkārši domājošu Būtni Smalkajā plānā; cilvēki pagaidām neredz, bet precīzāk, nesajūt savu dziļumu, jo neizmainās viņu ApZiņā apkārtējās Telpas uztveres attēls.
11. Jūsu civilizācija stāvēja uz Telpas struktūras atklāšanas sliekšņa, jūs stāvējāt pie "atvērtām durvīm", taču paši brīvprātīgi atteicāties no Zināšanu Gaismas, lai pēc tam "tumšā istabā" nesekmīgi meklētu to, kā nav un nevar būt!
12. Pirms, lai aizvērtu priekš sevis Pasauli, jūs cilvēciskojāt sevi aptverošās Telpas attēlu un tā vietā, lai pieņemtu un, izkūstot Viņā, ieraudzītu PIRMAVOTA GAISMU, vai šīs Pasaules radīšanas Sākuma Sākumu, jūs gājāt citu ceļu - jūs no Viņas izgājāt!
13. Jūs nesapratāt šo Pasauli, Viņas struktūru, un, atdalījušies no Viņas, nonācāt pie pārliecības, ka Izpaustais plāns nosaka eksistēšanas jēgu, tanī laikā, kad Izpaustais plāns bija un paliek tikai Mūžīgās dzīves mirklis.
14. Tādēļ ES sāku dot jums Zināšanas un gatavot jūs Kvantiskai pārejai, paskaidrojot, ka Jaunos Saprāta Telpas apstakļos, izpaustais plāns, vai patstāvības parbaudījumi, arī izmainīsies, kaut arī vairākumam no jums parādījās panisks noskaņojums, ES sapratu, ka jūsu izpratnē noturīgi iestrēga (kā atbalsta punkts) Blīvās (Materiālās) Pasaules priekšstats.
15. Gribu jums teikt, ka Izpaustais plāns, vai jūsu daļa blīvās enerģijas Pasaulē, nav jūsu galvenā daļa, jo jūsu SĀKUMS ir tikai jūsu Smalkais plāns.
16. Kad ES to runāju, ES, dabīgi, vēršu uzmanību uz jūsu nespēju redzēt sevi Smalkajās Pasaulēs divu iemeslu dēļ. Pirmais no tiem ietver to, ka, esot Blīvajā plānā, jūs pat necenšaties izrauties no Matērijas gūsta, nesaprotot, ka Matērija arī ir enerģija, tātad, jūsu Dievišķās Būtnes - cilvēka kopējās energosistēmas vadāma daļa!
17. Otrs iemesls un tiešām, pats galvenais, ietver to, ka cilvēks vispār nesaprot savas dzīves (savas izpausmes) jēgu un, dabīgi, neredz esam sevi daļu Kpējās Mūžīgās energosistēmas.
18. Mēģiniet apstāties savā skrējienā uz nekurieni un saprast jūsu RADĪŠANAS jēgu un, protams, jēgu jūsu, tādai īsai izpausmei Blīvajā plānā.
19. Jums jāsaprot, ka cilvēks - mūžīgi evolucionējoša Augstākā Saprāta daļa! Viņa savā PILNVEIDOŠANAS procesā, iziet JAUNRADES stundas visos plānos VIENLAICĪGI, sevī nesot abas sastāvdaļas, jo RADĪJUMAM vienmēr ir otra robeža ar nosaukumu ATBILDĪBA un šīs attiecības, brīvībai un atbildībai, tieši arī paredz Jaunrades LIETDERĪGUMU, RADOŠĀS SAPRĀTA TELPAS jebkurā līmenī.
20. Jums jāsaprot, ka pēc Pasauļu struktūras tikai ABSOLŪTAM (kā Mūžības Piramīdas virsotnei) vienmēr ir pozitīvs attīstības vektors, jo NESASNIEDZAMS, jo BEZGALĪGS SAVOS RADĪJUMOS UN BEZROBEŽĪGS IESPĒJĀS SAVĀS!
21. Visi pārējie RADĪŠANAS līmeņi savā pilnveidošanā iziet vienotības un pretestību cīņas etapus, sasniedzot JAUNRADES virsotnes, līdzsvarojot un Harmonizējot dažādu zīmju enerģijas (augstākās Kārtības vakuuma KLASTERUS)!
22. Jūs - arī RADĪŠANAS ENERĢIJAS daļa un jums savu RADOŠO iespēju APZINĀŠANĀS var atnākt tikai pie jūsu PRETSTATU VIENOTĪBAS, bet precīzāk, pie JŪSU PLĀNU VIENOŠANAS, bet šī VIENOŠANA SASNIEDZAMA, izprotot un APZINOTIES savu lomu Mūžībā (ir SOLIS pie SEVIS)!
23. Tas, ko ES jums sāku runāt, par nepieciešamību izmainīt ēšanas struktūru un principus, ir Mans mēģinājums pievērst jūsu uzmanību nepieciešamībai sasniegt VESELUMU, KOPĪBU, neskatoties uz blīvuma dažādu līmeņu klātbūtni jūsos, vai dažādu Pasauļu - Augstākā Saprāta daļu, savienošana vienā, vienīgā Veselumā!
24. Jūs nevarat kļūt LīdzRadītājs, nekļūstot VIENS VESELUMS, jo pagaidām jūsu Blīvais plāns nav līdzsvarots RADOŠĀ LīdzZiņā ar jūsu augstu enerģiju RADOŠO SMALKO PLĀNU!
25. Lai tuvinātu jūsu IEKŠĒJĀS VIENOŠANAS momentu, tātad, pāreju Jaunā stāvoklī, jums vienkārši vajag PAKĀPENISKI atslēgties no Blīvā plāna NEGATĪVISMA, kur galvenais NEGATĪVS ir, lai cik dīvaini, jūsu energoapgāde, orientēta uz planetāro biovidi (биоту ?).
26. Jums kaut kā šķita, ka galvenais enerģijas avots ir jūs aptverošā Pasaule un vispirms Planētas biovide; tādēļ, izslēdzot citus planetāra un galaktiska rakstura enerģiju avotus, jūs nolaidāties zemu vibrāciju dzīvnieku līmeņa enerģijās, ar to pašu nosakot arī energoapgādes līmeni un kā sekas savas ApZiņas attīstību!
27. Izeja tikai viena - nepieciešams pārslēgties vai pāriet uz ārējiem augstfrekvenču enerģijas avotiem ar kuriem pārņemta visa Telpa; cilvēks taču jau no sākuma RADĪTS Radītāja līmenī, pārejot uz zemo frekvenču enerģijas avotiem, kļuva nespējīgs RADĪT augstu enerģiju Telpā!
28. Mēģiniet ielūkoties sevī un pacenšaties (taču bez sāpēm tas neizdosies) pārslēgties uz augstu vibrāciju enerģiju iztiku, caur APZINĀŠANOS, ne tikai savu LĪDZPIEDERĪBU augstu vibrāciju Telpai, bet arī caur APZINĀŠANOS sevi esam daļu Dievišķās Telpas, PASAULES RADOŠAS!
29. Nesteidzieties, nepārprotiet, ka zemu vibrāciju enerģiju avots nevar būt Telpas Radītāja enerģijas avots un, neatsakoties no viņa, neiespējami kļūt LīdzRadītājam, bet jo vairāk Radītājam!
30. Jūsu Sākums, kā arī Pasauļu Sākums, bija DOMA - RADOŠĀ SAPRĀTA enerģija, apzinājoša sevi RADĪTĀJU un sasnieguša tanī ABSOLŪTA augstumu, tādēļ jums jāsaprot, ka šajā Saprāta Telpā (VIENS un NEDALĀMS, neskatoties uz DAUDZLĪMENĪBU) VISS LĪDZĪBA, jo viss RADĪTS - no VIENA, VIENĪGĀ RADĪTĀJA!
31. Katram Telpas līmenim atbilst savs PILNĪBAS līmenis! Evolūcija - neaptverams PILNVEIDOŠANAS process, kur DOMCĒLONIS un PAMATS vienlaicīgi ir PRETESTĪBU VIENOTĪBA, kuras viena otru PAPILDINOT un darbojoties LIETDERĪBAS ietvaros/robežās, sasniedz PILNĪBAS virsotnes!
32. Cilvēks, kā RADOŠA enerģija (spēks), bezgalīgs savās iespējās, taču tikai, sasniedzot VIENOTĪBAS augstumus!
33. Pārejiet PAKĀPENISKI Smalkajos plānos (Telpa pāriet uz nākošo evolūcijas vītni un jau pārgāja NEATGRIEZENĪBAS (bifurkācijas) punktu), atslēdzot sevi no enerģijas avotiem, neatbilstošiem jūsu līmenim un Jaunrades uzdevumiem.
34. ES jums vēlāk paskaidrošu, kā visvienkāršāk iziet energoapgādes nomaiņas procesu, taču tagad jums stingri jāapgūst jūsu stāvokļa pirmcēloņi un neatbilstības iemesli JAUNRADES uzdevumiem augstu vibrāciju līmenī un uzturēšanās (izpausmes) laikā zemo vibrāciju laukā.
35. Jaunā Pasaule pieprasīs jaunu enerģijas avotu izmantošanu, jo ApZiņa "cilvēks-dzīvnieks" un ApZiņa "cilvēks-LīdzRadītājs" - absolūt dažādas enerģētiskās sistēmas!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.01.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.01.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.01.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem, 12.01.2014.
Skatījumu skaits: 445 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: