Galvenie » 2013 » Septembris » 20 » Radītāja Skaidrojums 20.09.09. Sirds pukstu RITMA Harmonizācija
12:54
Radītāja Skaidrojums 20.09.09. Sirds pukstu RITMA Harmonizācija
Radītāja Skaidrojums 20.09.09. Sirds pukstu RITMA Harmonizācija

1. Tagad ne tikai trīs devītnieki ir zīmīgi skaitļi, bet arī katra diena šajā rudenī nes neatgriezeniskas izmaiņas cilvēku LīdzZiņā, pakāpeniski mainot Telpu Blīvajā un Smalkajos plānos.
2. Saprotiet, ka Telpas izmaiņas aptver visus plānus un tas, ka jūs to neredzat, nenozīmē, ka izmaiņas nenotiek! Telpas izmaiņas daudz intensīvāk notiek tieši Smalkajos plānos.
3. ES jau daudzas reizes jums runāju par to, ka Telpa ar sevi sniedz priekšstatu BEZGALA DAUDZU pretimnākošu viļņveida plūsmu, jums pagaidām nesajūtamu un atrodošos daudz, daudz augstākos, priekš jūsu LīdzZiņas, vibrāciju līmeņos.
4. Tādēļ, ja jums šķiet, ka nav vēl redzamu Telpas izmaiņu vai, ka vēl nekas nenotiek, tad tur izpaužas jūsu nepieklājība, balstīta uz priekšstatu trūkumu, bet precīzāk, balstīta uz trīsdimensiju Telpas uztveri.
5. ES jums runāju, ka Telpa BEZGALĪGA savās izpausmēs un Blīvais plāns (jūsu izpausmes plāns) ir tikai viens nogrieznis, tikai viena plakne Lielā VESELUMĀ.
6. Jūsu civilizācija nkēdi nedrīkst uzskatīt, ka tikai redzētā vai izjustā ir objektīvā realitāte, kaut vai tādēļ, ka jūsu zinātnieki jau ielūkojās neredzamajā Varenā Kosmosa Pasaulē, vienlaicīgi pieskārās neroktveramās Matērijas uzbūves jautājumiem, nosakot patiešām principiāli jaunus zinātniskus virzienus.
7. Atrodoties uz jaunu zinātnisku atklājumu robežas, kas apgāž bijušos priekšstatus par Telpu, cilvēcei nav tiesību dzīvot pagātnē, jo LīdzZiņas Dualitāte bremzē zinātnes jaunās iespējas un var (bez Manas Palīdzības) novest pie pašiznīcināšanas katastrofas.
8. ES jau jums par to teicu, ka jautājums par cilvēces iznīcināšanu vairs nepastāv! ES, kopā ar Gaismas Hierarhiju, iesaistījos jūsu glābšanas procesā un, uz jūsu bāzes, Jaunās Sestās rases formēšanā. Taču Man nav vienaldzīgi ar kādu zināšanu un priekšstatu bagāžu jūs pāriesiet četrdimensiju Pasaulē, jo cilvēces pārejas process Jaunajos Telpas apstākļos, izstiepsies praktiski uz veselu simtgadi.
9. Atkārtoju: jūsu adaptācijas process, tātad, Jaunās četrdimensiju Pasaules reāliju apgūšanas process jūsu ApZiņai, izstiepsies uz vairākiem desmitiem gadu, tanī skaitā, no tā, ka ne visi no jums, jūsu iesīkstējušās Dualitātes dēļ, varēs iziet Pārejas Eksāmenu.
10. Cilvēki, kuri sekmīgi izies Kvantiskās pārejas Eksāmenu, tātad, ar esošiem Jauniem priekšstatiem par Telpu un, cilvēki, kuri konservatīvas domāšanas dēļ nespēs nokārtot eksāmenu savas LīdzZiņas gatavībai.
11. Protams, visiem Planētas cilvēkiem ir tiesības un izdevība sekmīgi nokārtot eksamenu ApZiņas/LīdzZiņas attīrīšanai, taču ApZiņas/LīdzZiņas daudzlīmenības dēļ tikai daļa no jums reāli spējīga pāriet uz citu Telpas evolūcijas līmeni!
12. Pēc pirmā Kvantiskās pārejas etapa, jūsu Pasaule saņems vēl lielāku daudzveidību, jo vienlaicīgi līdzās atradīsies "pagātne" un "nākotne", tādēļ "tagadne" ar sevi paudīs izpausmju Haosu, no kura pēc tam arī izkristalizēsies Sestā rase - Gara Rase, kurai būs nezināma jūsu Piektās rases Dualitāte.
13. Jūs - laimīgi ļaudis, jo jūsu izpausmē notiks Dievišķās, tātad, nerokradāmas izmaiņas, ne tikai Telpas, bet arī jūsu, kā Telpas daļas, un tas, kas tagad nereāls, kļūs visīstākā objektīvā realitāte.
14. Ticiet Man, ja izmainās Telpa - jūsu dzīvošanas vide (jūsu izpausmes vide), tad jūs jau nevarēsiet nemainīties, jo jūs tik piesaistīti Telpai ar savas radniecības nabassaiti, ka vienkārši nevarēsiet eksistēt bez Viņas.
15. Četrdimensiju Telpā jūs būsiet vairāk brīvi savā izvēlē, jo atrausieties no Blīvā plāna tīmekļiem un pāriesiet Astrāla līmenī.
16. Jums nav tiesību šodien vienkārši gaidīt šīs pārmaiņas, kaut arī tās nozīmētas un jau notiek, tāpat kā nozīmētas jūsu izmaiņas nākotnē!
17. Šodien jums vinkārš nepieciešams mainīt savu ApZiņu un būt gataviem JEBKURĀ MINŪTĒ pieņemt Jauno Pasauli ar Viņas reālo, objektīvo, izpausto formu daudzveidību.
18. ES saprotu, ka priekš daudziem no jums, pat Mana tik ilga Uzruna vienalga paliek aiz SAPRATNES robežas, taču tā iekārtota Pasaule un jūs Viņā - visspilgtākie TELPAS DAUDZVEIDĪBAS pārstāvji un jūsu viedokļu nesaskanīgais koris ir tam tikai apstiprinājums.
19. Vienīgais RITMS, kas var no PŪĻA, no HAOSA izveidot VIENOTU GARĪGU TAUTU, ir RADĪTĀJA RITMS, bet tas ir, jūsu APZINĀŠANĀS RITMS sevi esam daļu Radītāja, jo tikai tādā gadījumā jūsu daudzveidība var transformēties DZĪVĪBRADOŠĀS GAISMAS KRISTĀLĀ!
20. Atceraties, BALTĀ GAISMA taču kļūst BALTA tikai sakopojot sevī visu varavīksni (enerģiju) vienā, kopējā vibrāciju frekvencē, tātad, sakopojot vienā RITMĀ dažādu lauku vibrācijas. Tā arī cilvēce var kļūt CIVILIZĀCIJA, tikai savācot visu izpausmju daudzveidību Harmoniju un Mīlestību VIENĀ RITMĀ .
21. ES jums sen par to runāju, ka ES - RITMA VADĪTĀJS un Manam RITMAM pakļaujas Telpas evolūcijas process! Taču jums jāzina, ka RITMS ir visu Telpas plānu ENERĢIJU VIENPRĀTĪBA un HARMONIJA, tādēļ pie Lielās bezgalīgās pretimnākošo viļņveidīgo plūsmu izpausmēm, VISS pakļaujas Mūžīgās PILNVEIDOŠANAS Kanonam, jo tikai visu pretimnākošo viļnveida plūsmu Harmonijas gadījumā, iespējama Mūžība un Mūžības pilnveidošana.
22. Jums būs jāsajūt šis Radītāja RITMS, jo šis RITMS ievietots jūsu SIRDĪ jums piedzimstot, jūsu dzimšana taču ir Manas Lielās Mīlestības izpausme un ir Mana RITMA izpausme jūsu sirds RITMĀ !
23. Atceraties, ka izpausmju daudzveidībā, jūsu visu SIRDIS sitas/pukst unisonā un, ja nebūs šī VIENOTĀ RITMA, tad nebūs arī cilvēces turpinājuma (dzīves).
24. ES ļoti daudzas reizes jūs vedināju uz domām par nepieciešamību sinhronizēt Telpas, jūsu Planētas un jūsu pašu SIRDS pukstēšanu! Šie RITMI vienmēr atrodas pilnīgā Harmonijā un nedrīkst nekādi izjaukt šo Lielo Harmoniju. Tādēļ ja izmainās Telpas sirds pukstu RITMS, tad, ticiet, izejot no Fraktālās līdzības Kanona, izmainīsies arī Planētas Zeme sirds pukstu RITMS un RITMS jūsu sirds pukstiem.
25. Tikai iedomājieties sevi, kas ar jums būtu, ja jūsu sirds RITMS nebūtu saskaņots (harmonizēts) ar Planētas RITMU un Telpas RITMU?
26. Jūs Manis RADĪTI, kā daļa Veseluma/Kopuma, nesoša to pašu frekvenču vibrāciju, to pašu RITMU, ko viss Veselums/Kopums!
27. Jūs vienkārši nespēsiet eksistēt, ja izmainīsies Telpas RITMS, bet jūs nesagatavosieties Veseluma Jaunā RITMA izmaiņām! Starp citu, ja jūs spēsiet sajust šo Jauno RITMU un adaptēt sevi pie šīm enerģiju augstajām MONĀDĒM, tad RITMU rezonansē (frekvenču vibrāciju) jūs atvērsiet sev spēju (Zināšanu) krātuves, kas bija ievietotas jūsos piedzimstot (līdz Kvantikās pārejas sākumam).
28. ES zinu, ka savā iekšienē, Smalkajā plānā, jūs sen gatavi šīm Telpas izmaiņām, tādēļ, jūsu adaptācija, jūsu valodā runājot, būtu "lieta tehniska", taču nepareizie (materializētie) priekšstati par Telpu, neļauj jums realizēt savas spējas un, izņemot tukšas runas par Garīgumu, lieta tālāk nevirzas nekādi.
29. Var cik ilgi grib lasīt Atklāsmes, vai kādu citu literatūru, var pat neatlaidīgi apspriest Telpas izmainīšanās jautājumus, taču apkārt nekas neizmainīsies, ja cilvēks nemainīsies pats!
30. Protams, apstākļi (ES ar to domāju Planētas ekoloģiskās izmaiņas) liks jums atskatīties, taču domāšanas inertums un sastingusī ApZiņa/LīdzZiņa var dažus no jums novest līdz pašiznīcināšanās traģēdijai.
31. Jums jāapzinās, ka cilvēka ApZiņas izmaiņa, bet tas nozīmē, cilvēka adaptācija Telpas Jaunajās reālijās - paša cilvēka roku darbs un, pie izvēles PILNAS BRĪVĪBAS, cilvēks var ne tikai izrādīties malā no Telpas evolūcijas, bet arī vienkārši izzust, kā daļa Veseluma, kura nespēja savu RITMU harmonizēt ar Veseluma RITMU!
32. Ticiet Man, nav nekādas jēgas aktīvai sarunai par tuvojošos Kvantisko pāreju, ja savā iekšienē jūs nepieņemiet nekādas izmaiņas un neattīriet savu ApZiņu no materiālo dogmu drazām.
33. Jums tagad radīti visi apstākļi priekš sekmīgas adaptācijas Jaunajās MONĀDĒS un tagad tikai jums pašiem, un nevienam citam, jāvar izdarīt izvēli, nu un arī SĀKT personīgo izmainīšanos, bet tas nozīmē, izmainīt priekšstatus pašam par sevi, jo taču cilvēces izmainīšanās sākas ar atsevišķa cilvēka ApZiņas izmainīšanos!
34. Jūs varat runāt cik gribat par Pasaules izmainīšanos un pie tā palikt visaktīvākie skatītāji, taču jāsaka jums, ka tāda pozīcija, ne tikai netikumīga, bet arī bīstama, jo ved jūs ne nākotnē, bet pagātnē uz cilvēka-dzīvnieka ApZiņas līmeni.
35. ES jums jau par to runāju, ka ameņus izmētājot, mācieties tos salasīt! Sāciet sevi Garīgi attīrīt un atrodiet sevī spēkus sava RITMA SAVIENOŠANAI ne tikai ar RADĪTĀJA RITMU, bet arī ar to cilvēku RITMU, kuri jau tiecas sevi harmonizēt ar Veselumu un nevar pat iedomāties sevi bez Radītāja!


Avots: 
http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-20.09.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.09.2013..
Skatījumu skaits: 388 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: