Galvenie » 2012 » Augusts » 23 » Radītāja Skaidrojums 21.06.08. Cilvēkam jāsper pirmais solis.
14:16
Radītāja Skaidrojums 21.06.08. Cilvēkam jāsper pirmais solis.
Radītāja Skaidrojums 21.06.08.Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis

1. Laiks, tas pats pirmais Telpas faktors, kurš zaudēs savu jēgu netālā nākotnē, sāk sapresēties un tā praktiski vairs nav priekš jūsu pārdomām un lēmuma pieņemšanas par jūsu personīgo attieksmi pret Dieviško Telpu un Radītāju!
2. Jau laiks (vajadzīgs) būt savam viedoklim, jo nav iespējams iet tālāk, Jaunajos laikos, neizlemjot priekš sevis, vai gribu es virzīties tālāk, pie Radītāja, vai es izlēmu apstāties ortodoksālā materiālisma pozīcijās.
3. Jautājums tiešām strikts priekš katra no jums, jo tikai gatavība pieņemt Dieviško Telpu un Viņa Kanonu krājumu par realitāti, tātad, izmainīt savu ApZiņu, ir tas nepieciešamais un pietiekamais, kas jūs iedalīs nākotnes cilvēkos un pagātnes cilvēkos!
4. Skan draudīgi un dod dažiem no jums iemeslu tenkot attiecībā uz Radītāja Domām un Darbībām! Taču, tiesības, tikai domāšanas šaurība un vai vispār tās trūkums, var izprovocēt tādu attieksmi pret Tā Vārdiem, kurš VisumTelpu vada, kurā jūs esat, taču galvenais, kas jūs arī radīja pēc Saviem Plāniem, jums pagaidām nezināmiem, un arī Sevis dēļ!
5. Var nereaģēt uz Maniem Vārdiem, taču tuvojošies apstākļi vienalga liks visiem un katram pieņemt lēmumu par savu nakotni, jo tā (nākotne) jau ir pretimnākošo viļņveidu procesu Telpas reāls faktors, kurā jums laimējās piedzimt, jūsu pašu nākotnes dēļ, dēļ Saprāta Sfēras, Radītāja Sfēras paplašināšanas dēļ!
6. Iestājas laiks, kad beidzot jums visiem vajag pieņemt lēmumu tam, kādā Laiku robežu pusē jūs atradīsieties, jo pilnībā atklāt Smalko plānu robežas ES varu tikai tiem no jums, kuri pieņēma izsvērtu un atbildīgu lēmumu iet LīdzZiņas pilnveidošanas ceļu.
7. Jūs paši labi ziniet, cik viegli jūs dodiet solījumus un tikpat viegli pārejiet no galējības galējībā. Taču šī cilvēciskās komēdijas izrāde izbeigta uz visiem laikiem, un tagad jau atbildīgs lēmums, bet tas nozīmē, arī nodarbe, ir tā realitāte, kurai jāizpildās.
8. Bez jūsu lēmuma nav jēgas jūs vest "Rītdienā", kad jūsu galva un ne tikai, vērsti uz pagātni, tik saprotamo un pierasto priekš jums, pagātni!
9. Taču X laiks jau sākas un vienlaicīgi ar cilvēku izmainas Telpa, ieskaitot jūsu planētu, jo Blīvā un Smalko plānu evolūcijas cikliskumu neviens neatcēla!
10. Sākas tas laiks, kad Telpas pāreja uz nākošo Mūžības spirāli ir visīstākā realitāte, bet tuvojošās Telpas koordinātu izmaiņu atbalsis, sāk skanēt katrā no jums.
11. Tuvojas jūsu izvēles laiks un tur jau neviens no varupieturošajiem nespēs piedāvāt jūsu izvēlei zāļu komplektu jūsu iekšējam "Es", jūsu Dvēselei, bet galvenais, priekš jūsu Smalkā plāna (Mūžīgā Gara).
12. Jums jāieņem pozīcija un jānoskaņojas uz to, ka Viss šajā Telpā ir ENERĢIJA un tās blīvums ir raksturojums tam, ka jūs pagaidām vērojiet tikai Blīvo plānu (enerģijas), kas pieejams jūsu LīdzZiņai, jo Telpas sarežģītību, daudzlīmenību jūs vēl nevarat pieņemt savas LīdzZiņas vai personīgās izpratnes izmainīšanās dēļ, par Telpu, par Viņas ārpuszemes izcelšanās raksturu.
13. Tur jau arī ir galvenā problēma priekš jums, jo pieņemt un apzināties, vēl jo vairāk, darboties, var tikai tas no cilvēkiem, kurš pieņem Dievišķo Telpu ar savu iekšējo "Es", bet ne zem ārējo apstākļu spiediena.
14. Cik daudz reizes vēsturē bija, kad jūs ar vieglumu pieņēmāt Radītāja Vārdus, taču ar to pašu vieglumu jūs nekavējoties no Viņiem atteicāties!
15. Cik tūkstošgades jūs no manis atsakāties, jo jums pastāv priekšstats, ka Dievs visu piedos, bet jūsu grēki, gribēti vai negribēti, noteikti tiks atlaisti un tikai pēc cilvēka lūguma Radītājam, lai piedod viņam.
16. Nu nevar būt tāda patērētāja attieksme pret Radītāju, jo nesaprotot, bet galvenais, nepieņemot Telpas dabu, viņas Dievišķo izcelšanos, ieskaitot arī cilveku, nevar iet uz priekšu, uz savas LīdzZiņas paaugstināšanu!
17. Jūs atceraties teicienu "zināšanas dod grūtsirdību"? Jums tagad vajadzīgas ne tikai Zināšanas (jo jums jau viņas ir ar uzviju), bet Viņu pieņemšana ir tas, kas jums tagad vienkārši nepieciešams!
18. Laiks no jums jau pieprasa ne domas vai Manu Vārdu tukšu apspriešanu, bet darbības ar sevi, savu LīdzZiņu, jo Manu Vārdu pieņemšana ir priekštecis jūsu izmainīšanai, jo pieņemt Zināšanas un nemainīt sevi jau vienkārši neiespējami!
19. Ja jūs pieņemiet Manus Vārdus, ja pasaule priekš jums vairs nav duāla, ja jūsos pamodās Gudrība pieņemt lēmumu, tātad jūs jau gatavi tam, lai izmainītu sevi, gatavi sajust to energoapmaiņu, kas ir cilvēka, Telpā dzimuša un pašas Telpas, tātad, Radītāja, savstarpējo attiecību pamats!
20. Pie tādas izvēles jums nav nepieciešamas nekādas pasaules reliģijas, jo viņas pieprasa jūsu grūtsirdību, viņas taču apmierina jūsu domāšanas dogmatisms, kas apstiprina jūsu LīdzZiņas involūciju, vai viņas izmainīšanas trūkumu.
21. Priekš Telpai dzimuša cilvēka, tehniskais progress, neizrādījās progress un neko jums nedeva atoma uzbūves izzināšana.Jo pat tik smalkas zināšanas jūs nevarat izmantot pareizi vai efektīvi, jo nesaprotiet Telpas pirmcēloņus.
22. Telpas viļņotajam raksturam vajadzēja jūs pabīdīt uz sapratni un jūsu Blīvā plāna uzbūves nezemes (rakstura) pieņemšanu, jo Blīvais plāns kā arī Smalkie plāni ir vienas kopīgas vai Vienotas Telpas līmeņi, saucama Saprāta Sfēra (Okeāns)!
23. Radītāja, priekš cilvēces, pieņemtā Programma ir Gara paaugstināšanas etapi, jo kritērijs vai cilvēka iekšējās jaunrades virsotne ir Absolūts, ir tas, ko jūs meklējiet mūžīgi, ir Patiesības izzināšanas process un augstāk par to nekā nav!
24. Taču saprast Patiesību, bet gavenais pieņemt Viņu, nav dots nevienam, jo Patiesības pieņemšana ir pilnības augstākais pakāpiens, kuru var uzzināt tas no jums, kurš ne tikai deklarē un atzīst Radītāja klātbūtni, bet arī pietuvina Viņu sevī!
25. ES runāju par tiem, kuri ne tikai domā, kā Radītāji, bet kurš materiālizē savas domas kā Radītājs!
26. ES zinu cik jums grūti stāties uz tāda Patiesības izzināšanas ceļa, jo viena lieta - labi padomāt, bet pavisam cita lieta - izdarīt labi, izdarīt kā Radītājs. Taču tas arī ir tas, kas klauvējas jūsu "durvīs", jūsu netālā nākotnē!
27. Pirmais sevis izzināšanas etaps saistīts, kā jau ES runāju, ar nodomu attīrīšanu, jo jūsu domas ir enerģija, ir enerģētisks signāls, Manis saņemams no jums, kā jūs runājiet, reālā laika mērogā, jeb aucumirklīgi!
28. Jā, tas tā arī ir, tādēļ jūsu reakciju uz Maniem Vārdiem viegli uzskaitīt un Mana reakcija uz jūsu domām ir tā, par ko ES ar jums runāju, liekot jums domāt, jo zināšanas izraisa ne grūtsirdību, bet Gudrību!
29. Jūs ziniet, ka Gudrība ir nosvērtība lēmuma pieņemšanā, ir LīdzZiņas pilnveidošana, jo bez Gudrības nav kustības uz priekšu uz Patiesības izzināšanu!
30. Gudrība - tā Dualitātes neesamība Blīvajā plānā!
31. ES jums runāju vairākkart, ka Telpa ir daudzlīmenīga, daudzrobežīga un nepavisam ne primitīvā - Duālā Pasaule!
32. Telpa ir sarežģīta Saprāta Sfēra, jo evolūcija, tātad, attīstība paredz/pieļauj pretimnākošo enerģētisku, dažāda blīvuma (enerģiju) straumju esamību, viņu caurvīšanos, taču ne cīņu, bet pretstatu vienību, viņu savstarpējo caurplūsmu, viņu komplementaritāte arī rada Lielo Vienoto Veselumu!
33. ES saprotu, ka jums vienkāršāk un saprotamāk dalīt Baltajā un Melnajā, Labajā un Ļaunajā, bet cik robežu ir visā un kas atšķir šīs galējības?
34. Visu plānu viļņveidu procesu Telpa ir, kā ES jums runāju, visu krāsu mozaika, jo nevar būt vienas krāsas bez citām, taču tur arī slēpjas Lielā Gudrība, izsvērta lēmuma pieņemšanai!
35. Jums jau vienkārši nepieciešams spert pirmos, lai arī ne visai drosmīgus, soļus nākotnē un tas, ko jūs Man savās lūgšanās prasiet, piepildīsies, jo Mīlestību jau jūs uzzinājāt, bet Harmonija pati par sevi ir tā, kas jūs tuvinās Radītājam, ES taču jums runāju, ka mūsu radniecības nabas saiti neviens nepārgrieza, bet tas ir, pieņemot jums pašiem sevi, jūs pieņemiet Radītāju un cita ceļa priekš jums nav!
36. Taču, lai bez jūsu Harmonijas ar Radītāju, jūs iegūtu arī Radītāja Gudrību, nepieciešamas darbības, nepieciešama jūsu domu (nodomu) izmaiņa, lai arī pagaidām nedroši, taču darbības saistītas ar personīgās LīdzZiņas attīrīšanu!
37. Man ārkārtīgi nepieciešams to sajust, jo tukšu deklarāciju laiks pagājis!
38. ES jūsu LīdzZiņas sagatavošanai iztērēju četrus gadus un ES esmu tiesīgs novākt jūsu Gara tīro ražu, jo Gara tīrība ir tā augstā vibrācija (Monādu), kas Manis sagaidāma un ir priekštecis Sestās rases - cilvēka-Radītāja rases veidošanai (no jums)!
39. Jūs ziniet vai nojautiet, ka cilvēks-Dievs - tā jau LīdzZiņas virsotne, tā domu un nodarbju tīrība, jo jūs esiet ES, bet ES esmu jūs!
40. Ar to viss pateikts, jo fraktālā līdzība (pašlīdzība) paredz Matrices, Veseluma un perifērijas pretimnākošu kustību!
41. Jums vienkārši jāizdara pirmais solis - pat ne pie Dieva, bet pašam pie sevis, par cik ES esmu Viss, tad kustība pie sevis ir arī kustība pie Dieva!
42. Pamēģiniet izdarīt kaut pussolīti un ES jūs atbalstīšu un došu jums atbildei tik daudz Zināšanu, ka viņas no jums izveidos to, par ko mēs sapņojam kopā: ES no jums izveidošu Dievus! Jo jūs jau arī radīti būt Dieviem, būt ne perifērija, bet Veselums!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-21.06.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.08.2012.,pievienota Nezināma Avota Domu Vēstule "Neguli, Saulīte...", Eslaumas pierakstīta 10.08.2012.07:46.Skatījumu skaits: 394 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: