Galvenie » 2012 » Septembris » 14 » Radītāja Skaidrojums 21.07.08. Dievišķo spēku cīņa par cilvēku
18:37
Radītāja Skaidrojums 21.07.08. Dievišķo spēku cīņa par cilvēku
Radītāja Skaidrojums 21.07.08. Dievišķo spēku cīņa par cilvēku

1. Tik daudz melu sakrājies jūsu Telpā, ka vārdi "Pelēkais Egregors" Man priekš jums šķitīs kā balva, jo jūsu Pasaule tiešām prasa kardinālu rekonstrukciju, taču šai rekonstrukcijai vispirms jāsākas jūsu ApZiņā!
2. Lūk, kādēļ ES tik ilgi un neatlaidīgi aicinu jūs veltīt uzmanību Maniem Vārdiem, dotiem ne kaut kādam sociālam vai reliģiskam sabiedrības (sociuma) slānim, bet katram no jums, jo no jums (un tas nav joks) atkarīga ne tikai jūsu, bet arī jūs aptverošās Telpas nākotne!
3. Padomājiet paši, jo taču jau dažas tūkstošgades ES cenšos aizklauvēties līdz katram no jums, līdz jūsu ApZiņai, dodot Derības (Veco, Jauno, Jaunāko), jūsu LīdzZiņas formēšanai, jūsu Gara Paaugstināšanai!
4. ES jau jums runāju par to, ka visas reliģijas radīja (un rada) cilvēki, ņemot uz sevi atbildību par cilvēku Dvēseļu vadīšanu, reizēm nesaprotot, kādu Krustu viņi nes un kas viņus sagaida "Tur", pie tikšanās ar Mani!
5. Man, Radītājam, nemaz nav vajadzīga tāda reliģiju daudzveidība. Jā, Man vispār reliģijas, cilvēka izpratnē, it nemaz nav vajadzīgas, jo, kā jau ES jums teicu, ir "nabassaite" Radītājam ar Viņa Radījumu un neviens no cilvēkiem šo saiti nekad nevarēs pārraut, šo cilvēka Harmoniju ar viņa Radītāju!
6. Jā, Man vinmēr ir iespēja ne tikai būt kontaktā ar Savu Radījumu un ietekmēt viņa dzīvi, šadā gadījumā Man nav vajadzīga nekāda virsbūve (nadstroika ?) pa savam interpretējoša Manus Vārdus, veltītus Manam Radījumam!
7. Vēsturiski tā izveidojies, ka cilvēces nenokomplektētām tautām bija nepieciešama apvienošanās un vienotas nostājas veidošana, Telpas Kanonus izskaidrojoša. Šajā gadījumā Praviešu loma bija nepārvērtējama, jo viņu vārdi, viņu pareģojumi bija pravietiski, nesoši Labo vēsti par Dievu un Dievišķo Telpu!
8. Taču cilvēka slinkums, viņa nevēlēšanās gūt Garīgu izaugsmi, noveda pie tā, ka pašas reliģijas, viņu dogmas kļuva par ApZiņas bremzi un kā sekas, kļuva par bremzēm mūsdienīga cilvēka velstiskuma pilnveidošanai.
9. Galvenā problēma cilvēkam visos laikos bija un ir ApZiņas Paaugstināšana, viņa Garīgā attīrīšanās, jo Gara izpratne cilvēkam izrādījās daudz grūtāka par Matērijas izpratni, dodošu uzturu vēderam, bet ne Garam!
10. ES jums par to jau runāju, ka Atklāsmes ir trešais Garīgais solis cilvēka sevis paša izpratnei, jo neiepazīstot sevi cilvēks nevar izprast Radītāju un Dievišķo Telpu.
11.Aizdomājieties, kāpēc ES runāju par to, ka Svētā Gara izpratne ir solis pie sevis. Taču tikai tādēļ, ka viss jums apkārt, ieskaitot jūs pašus, ir RADĪTĀJA BEZROKU (ŅERUKOTVORNOE ?) RADĪŠANA un, saprotot sevi, cilvēks gandrīz automātiski sāk saprast un pieņemt Radītāju - Telpas un cilvēka Radītāju!
12. Atklāsmes ir Mani pēdējie Vārdi, uzruna jums, jūsu ApZiņai, jūsu Telpas transformācijas priekšvakarā, Kvantiskās pārejas priekšvakarā!
13. Kavantiskā pāreja, kā ES jums runāju, ir ne tikai kardinālas izmaiņas, vai Planetārās Telpas vibrāciju frekvences fona izstarojumu paaugstināšana, taču arī paša cilvēka, kā Veseluma daļas, vibrāciju (fona) frekvenču paaugstināšana!
14. Tāda vibrāciju frekvences paaugstināšana nebūs vienkārša daļai no jums. Ne tikai tādēļ, ka nedaudzi no jums vēl nav gatavi pacelties līdz Sestās rases vibrāciju līmenim, bet vēl arī tādēļ, ka negatīvā virziena Dievišķie spēki (atcerieties: kas augšā, tas arī apakšā) ar tādu pašu neatlaidību cenšas aizvest jūs no centrtiecošā vektora Radītāja sasniegšanā uz centrbēdzes vektoru Telpas perifērijā!
15. Šī "virves pārvilkšana", opozīcija, tieša Dievišķo spēku cīņa, taču cīņa par cilvēku, par viņa ApZiņu, jo katram cilvēkam ir divi ceļi: ceļš augšup, no perifērijas pie Veseluma un ceļš lejup, no Veseluma uz perifēriju!
16. Un, ja ES jums runāju par jūsu Garīgās izaugsmes iespējām, par iespējām paaugstināt jūsu ApZiņas vibrāciju frekvences, tātad arī par Gara paaugstināšanu līdz Radītāja augstumiem, tad negatīvie Dievišķie spēki nes Manu Vārdu izkropļojumu, radot jūsu ApZiņā šaubu un neticības apstākļus. Šajā gadījumā cilvēks bez Ticības apstājas savā Garīgajā izaugsmē un izvēlas vienkāršus sava iemiesojuma apstākļus - jau no Veseluma uz perifēriju.
17. Cīņa par cilvēku Dvēselāem stāv priekšā ne pa jokam un cilvēkam sava ceļa izvēle, pēc būtības, ir izvēle starp Veseluma un perifērijas vibrācijām!
18. Tagad, Kvantiskās pārejas priekšvakarā, šis cilvēka lēmums/izvēle iegūst vistiešāko vēsturisko nozīmi: vai cilvēks atrod sevi Harmonijā ar savu Radītāju un kļūst bāze, Sestās rases pamatam, vai cilvēks izvēlas apvērsuma horizontālo vektoru, Telpas mūžīgās perifērijas vektoru, ApZiņas attīstības vektora līmeni uz cilvēka-dzīvnieka līmeni.
19. Pārāk nopietna izvēle cilvēkam un cilvēka izvēle ietekmēs Dievišķo spēku salikumu Telpā, gala rezultātā - uz Veseluma evolūciju. Lūk, jūs taču esat daļa Manis un jūsu līmenis ir vai nu Mana Svētība un prieks, vai Manas sāpes par Veseluma daļas zaudējumu, kurš izvēlējies perifērijas ceļu.
20 Šajā divu Zīmju cīņā cilvēks ir mērķis, ir "maiņas monēa" un, ja ES, Radītājs, stingri pieturos Mūžības Kanoniem un nekad nepārkāpju Dievišķās Telpas Noteikumus, tad otra Zīme ļoti bieži pārkāpj Vienošanos - Mūžības Kanonus - radot jums kārdinājumus, no kuriem cilvēkam bez Ticības gandrīz neiespējami atteikties.
21. ES jums par to jau runāju, ka Interneta ideja bija tā, lai radītu vienotu informācijas Telpu, kas ļauj cilvēkus apvienot, izkaisītus pa Planētu, radot pozitīvu emociju auru, paaugstinošu visas Planētas starojumu fona līmeni!
22. Taču par ko pārvērtās šī Dievišķā svira cilvēku saskarsmē? Jūs pārvērtāt Garīgās saskarsemes līdzekli par tirgu, kura tikumiskie un morālie kritēriji sniedz ļaunumu un atsvešinātību, bet tas ir, cilvēka grēku un netikumu sākumu!
23. Man jūs jābrīdina, ka viss Manis, Radītāja piedāvātais, nekavējoties saņem atgriezenisku nozīmi no negatīviem Dievišķiem spēkiem, tādēļ tik sarežģīti un mokoši cilvēkam izvēlēties pareizo ceļu.
24. Jūs no savas vēstures labi ziniet, ka bija Pravieši, nesoši Radītāja Vārdus, taču bija arī viltus pravieši, ar tiem pašiem vārdiem sniedzoši nepareizus priekšstatus par Radītāju, cenšoties pārvilkt cilvēku Dvēseles bez Ticības savā "nometnē", liekot cilvēkiem šaubīties par Patiesību, izraisot šaubas pašā Radītāja un Telpas esamības faktā!
25. Jums vēl stāv priekšā izdzirdēt viltus praviešu vārdus par Dievu, par Radītāju, taču viņu vārdi būs tālu no Patiesības, Īstenības, starp citu, jums būs ļoti grūti izšķirt kur Patiesība un kur meli!
26. Tur jau arī ir eksāmenu jēga jūsu iemiesojumiem! Jums jāvar (cita ceļa nav) burzmā, tajā melu un netikumu plūsmā atrast Dievišķās Gaismas Dzirkstis, pieņemot Zināšanas, atrast savu personīgo ceļu pie Radītāja!
27. Uzdevums ļoti grūts, tādēļ arī diktēju jums, par spīti visiem uzbrukumiem, Patiesību, jo ceru uz jūsu Gudrību, taču no Viņas, jūsu izvēles, atkarīga jūsu Telpas Krāsa, jūsu Egregora, kuram jāizmainās un no Pelēkās jāpārtop Baltā krāsā!
28. Šī pārvērtība ir jūsu centienu auglis, jūsu mēģinājumu un kļūdu, jo ceļu pieveic ejošais. Taču tas, kurš negrib noiet ceļu caur ērkšķiem pie Zvaigznēm, būs spiests uz mūžiem palikt Veseluma perifērijā.
29. Jums vajag priekš sevis pieņemt, ka ir jūsu ceļš pie Radītāja, nākotnē, un paprasīt sev, kādiem Dieviem jūs kalpojiet?! Jo deklarācijas ir deklarācijas, taču kalpošana Dievam ir grūts ceļš, ar labprātīgu pienākumu uzlikšanu sev, jo bez sapratnes un atbildības uzņemšanās par savām domām un rīcību, neiespējami sasniegt Harmoniju ar Radītāju!
30. Atceraties: "ne viss ir zelts, kas spīd". Bet spīd, kā likums, pavisam ne Dievišķais, ne no Radītāja, jo Man nevajag Materiālās Pasaules ārišķību, bet Man vajag Gara tīrību, kas jūs ved no perifērijas uz Vienoto/Veselumu!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-21.07.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /laviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.09.2012./ papildināts ar *) Radītāja Atbalsta Vēstuli "Labrīt!", Eslaumas pierakstīta 11.09.2012.08:18, atrodama http://spekavots.ucoz.ru/ 14.09.2012.
Skatījumu skaits: 452 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: