Galvenie » 2013 » Augusts » 13 » Radītāja Skaidrojums 29.07.09. Kas ir cilvēks priekš Radītāja?
07:49
Radītāja Skaidrojums 29.07.09. Kas ir cilvēks priekš Radītāja?
Radītāja Skaidrojums 29.07.09. Kas ir cilvēks priekš Radītāja?

1. Šodien ES, beidzot, gribu jums paskaidrot, kur slēpjas jēga Manu ilgo diktātu laikam un, beidzot, ar to pašu izklīdināt jūsu šaubas un, dažu no jums, apgalvojumus par to, ka ES katrā diktātā atkārtojos!
2. Kas tas ir cilvēks priekš Manis? Protams, cilvēks priekš Manis - ne jūsu materiālais apvalks, ne jūsu izpausmes izskats Blīvajā plānā, bet jūsu ApZiņa - "lodziņš" Smalkajās Pasaulēs, no kura sagatavotības līmeņa atkarīga ne tikai cilvēka uzvedība Blīvajā plānā, bet arī viņa evolūcija, vai pilnveidošana no cilvēka-dzīvnieka līdz Cilvēka-Radītāja līmenim!
3. Cilvēka ApZiņa vai viņa Dievišķā daļa - ļoti smalks instruments Pasaules izzināšanai, bet vispirms instruments sevis paša izzināšanai, kurš ļoti jūtīgi reaģē uz Telpas enerģētiskajām izmaiņām, ne tikai Kosmosa ģenerētām, bet arī cilvēciskā etnosa.
4. ApZiņa uzkrāj un glabā visus cilvēka evolucionāros sasniegumus, jo cilvēciskā dzīve visā viņas daudzveidībā ir "eksaminācijas lapa", kurā glabājas ne tikai cilvēka vērtējums, saņemts no Radītāja, bet arī tie uzdevumi, kuri cilvēkam tika izvirzīti viņa katrai kārtējai inkarnācijai.
5. Stādaties priekšā kādus ZINĀŠANU DĀRGUMUS nes cilvēks savā ApZiņā viņa tūkstošgadīgajā visu iemiesojumu vēsturē, un, kāds potenciāls ielikts katrā cilvēkā kā LīdzRadībā, jo CILVĒKA MĒRĶIS TIKAI VIENS - SAVAS LIDZZIŅAS EVOLŪCIJĀ SASNIEGT CILVĒKA-LĪDZRADĪTĀJA LĪMENI, atklāta un spējīga RADĪT līdzās/blakus RADĪTĀJAM, būt RADĪTĀJA JAUNRADES līmenī!
6. Kā ES tikko teicu, cilvēka ApZiņa - ļoti smalks instruments Pasaules izzināšanai, formējošs cilvēkam, cauri visām inkarnācijām, cauri Blīvā plāna izpausmju ĒRKŠĶIEM, izpratni par savu līdzpiederību Dievišķajai Telpai.
7. Cilvēka ApZiņa nevar izmainīties pēkšņi un uzreiz, jo, jebkurā gadījumā, evolūcijas process - ilgs process, bet jo sevišķi cilvēka ApZiņa - tas no AUGŠAS ieprogrammets ilgs process! Ja novērojas evolūcijas process, tātad, ir pilnveidošanās, un tas attiecas uz visu MŪŽĪBU - VESELUMU, un, atbilstoši, uz visām Viņa daļām!
8. TĀ IR UN TĀ BŪS VIENMĒR!
9. Starp citu, mēdz būt kritiskas situācijas, kas, neizjaucot evolucionārās programmas kopējo Kanonu, tomēr, piespiež notikumus sapresēt vienā "kulakā" un šis "kulaks" ir pāreja, ir līnijas pārvarēšana, sadaloša ĒRAS un ir lēcienveidīga Telpas izmainīšana.
10. Kvantiskā pāreja, par kuru tagad nerunā tikai pavisam slinkais, kā reizi, arī ir Telpas izmainīšanas etaps, noteicošs jūsu Galaktiskās Telpas evolūcijas Dievišķās programmas izpildīšanu.
11. ES ne nejauši teicu par visu evolucionāro notikumu sapresējumu šajā punktā (šajā momentā), jo tāda Pāreja ir ne tikdaudz kvantitātes cik, galvenais, kavalitātes izmaiņa Telpai!
12. Sākas vēsturisks Telpas PĀREJAS periods uz Jaunu evolūcijas vītni, principiāli izmainītu enerģētisko līmeni!
13. Lūk, kādēļ ES runāju par Jauniem ENERĢIJU PORTĀLIEM, jo Telpas izmaiņas, šajā Pārejas periodā, ir ne tikai enerģiju līdzsvara izmaiņas, bet galvenais, ir enerģētisko lauku frekvenču (kvalitātes) raksturojumu izmaiņas, bet precīzāk, Telpas pāreja uz Jaunām augstfrekvenču vibrācijām, pārvedošām Pasauli uz jaunām koordinātēm.
14. Tādēļ šajā pārejas periodā ne tikai Telpa, ne tikai Veselums, bet arī visas Viņa daļas obligāti izies caur bifurkācijas punktu - neatgriezenības punktu, jo evolūcija vai pilnveidošana vienmēr bija un ir KUSTĪBA pa Mūžības spirāli augšup uz Absolūta virsotnēm.
15. ES jums jau vairākkārt runāju par to, ka jūs - laimīgi ļaudis, jo jūsu izpausmes laikā risinās tādi vēsturiski notikumi, kas pēc pārveidošanas mērogiem ir globāli un vienotā Mūžības evolūcijas spirālē, tagad atkārtosies tikai nākošajā Ērā - Septītās Saules Ērā!
16. Cilvēciskā ApZiņa šiem notikumiem gatavojās vairākas tūkstošgades, un katram no jums bija sevi, savu ApZiņu, jāpārbauda visās izpausmēs, jo tikai izejot visas "durvis" Paradīzē un Ellē, cilvēks var saprast PATIESĪBU, kas ir Radītāja GUDRĪBAS izpausme, kuru cilvēks var sasniegt tikai PAŠIZZINĀŠANAS sūrā/grūtā darbā!
17. Jāsaka jums, ka iemiesojumu etapi vienmēr bija pašizziņas etapi, jums taču sen bija zināms par to "kas iekšķīgi, tas arī ārpusē" tādēļ, neiepazīstot sevi, cilvēks nav spējīgs izzināt Pasauli!
18. Cilvēks, kā Veseluma daļa, ar sevi pauž precīzu KOSMOSA MIKROATTĒLU ar visām sakarībām, ar visām DAUDZVEIDĪGĀM izpausmēs, bet ar to pašu, sasniedzošu Universālumu un Veseluma Kopību.
19. Nav vērts skatīties teleskopā, lai saprastu kā iekārtota Pasaule, pietiek paskatīties uz sevi, caur savu iekšējo redzi, lai ieraudzītu izpausmju DAUDZVEIDĪBU un iespēju sasniegt VIENOTU SIRDSČAKRAS RITMU ar Radītāju, tātad, ar visām pretimnākošajām Mīlestības un Harmonijas viļņveidīgajām plūsmām.
20. Vēlreiz atgādinu jums vienkāršu PATIESĪBU par to, kas "AUGŠĀ, tas arī APAKŠĀ" un spoguļi, jūsu mājās izvietotie, neatlaidīgi apstiprina cilvēka IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS PASAUĻU korelācijas (korreļaciji ?) faktu, un šī fraktālā līdzība pārvietojas (mērogojas) uz jebkuru Telpas objektu.
21. Telpa ir savstarpēji saistītu procesu (cēloņu-seku) dziļš mērķis, pakļaujošies VIENOTAM KOSMOSA RITMAM un mūžīgā pilnveidošanās (evolūcija) ir pamats MŪŽĪGI PIENĀKOŠAI KUSTĪBAI, kuras apgriezienu vektoram kalpo Absolūta pilnības līmenis!
22. Šajā Lielajā bezgalīgās pilnveidošanās procesā viss nolīdzsvarots līdz tādai pakāpei, ka pat maza novirze var izsaukt, labākajā gadījumā, Mūžīgās Kustības Sistēmas pārskaņošanos (perenastroiku ?), bet pie ievērojamas nelīdzsvarotības - arī Sistēmas kolapsi, jums stādošos priekšā kā Kosmosā izraisījušos melnos caurumus!
23. Ticiet Man, ka pie Telpas Harmonijas augstā līmeņa, pat HAOSA iedīgļa (začatka ?) parādīšanās var Sistēmu novest pie pašiznīcināšanās.
24. Tādēļ, šodien mūsu sarunā ES arī uzdevu retorisku jautājumu: kas ir cilvēks priekš Manis, Radītāja un Talpas Ritma vadītāja?
25. Mani maz interesē jūsu Blīvā plāna modrība, jo Blīvais plāns ir tikai viena no TELPAS DAUDZLĪMENĪBAS plakanībām, taču, lūk, cilvēka ApZiņa Mani satrauc, tādēļ, ka tikai ApZiņa ir sākums/pamats cilvēka, kā Veseluma daļas, tomēr, esoša VIENOTĀ VESELUMĀ, uztverei, VISAS PASAUĻU DAUDZVEIDĪBĀS!
26. Lielās Pārejas Laiks, Lielo Pārmaiņu Laiks jau "pie sliekšņa", bet precīzāk, Pārejas ātrums jau sāka "uzņemt pagriezienus" un, kā vienmēr, cilvēks - brīvas izpausmes griba - izrādījās viens pret vienu ar neatgriezeniskiem Telpas izmaiņu procesiem, apstākļos, kad viņa gulošā LīdzZiņa izrādījās negatava pieņemt augstu vibrāciju Pasauli.
27. Šādos apstākļos vienīgais paņēmiens jūsu GLĀBŠANAI ir LīdzZiņas ATTĪRĪŠANA, LīdzZiņas Attīrīšanu pavada jūsu lēmuma pieņemšanas laika sablīvēšanās, kas vienstundīgi no tūkstošgadēm pārvērtās gados!
28. Mani diktāti priekš jums arī ir tieši LīdzZiņas ATTĪRĪŠANAI, jo informācijas pasniegšanas dinamika atbilst Telpas izmaiņu dinamikai un jūsu reakcija uz Maniem Vārdiem, priekš Manis, ir jūsu sagatavotības vērtējums, pieņemt un pāriet LAIKU robežu!
29. Gribat jūs to vai nē, taču Atklāsmes priekš jums tagad - "glābšanas riņķis", no vienas puses sniedzošs Zināšanas, bet no otras puses, liekošs DOMĀT, ANALIZĒT Pasaules izmaiņas, ATTĪROT ApZiņu no pagātnes noslāņojumiem, kas uzkrājušies jūsu LīdzZiņas gulēšanas simtgadēs!
30. ES jums runāju ne vienreiz vien par to, ka Kvantiskā Pāreja nebūs vienstundīga GOLGĀTA un tā izstiepsies uz šo simtgadi. Taču, izejot TELPAS IZMAIŅU PIRMO ETAPU, jums vienkārši pienākums būt gataviem un šī gatavība slēpjas, vispirms, LīdzZiņas ATTĪRĪŠANĀ .
31. Manu diktātu jēga un raksturs ietverts vienā - atmodināt jūsu ApZiņu, likt jums DOMĀT un, tātad, sagatavot jūs Pārejai nākotnē, taču nekādi ne aizmirstībai!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-29.07.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.08.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.08.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.08.2013.
Skatījumu skaits: 527 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: