Galvenie » 2013 » Marts » 1 » Radītāja Skaidrojums 30.12.07. Jauni laiki un cilvēka jaunas iespējas ...
17:38
Radītāja Skaidrojums 30.12.07. Jauni laiki un cilvēka jaunas iespējas ...
 Radītāja Skaidrojums 30.12.07. Jauni laiki un cilvēka jaunas iespējas ...

1. Sākas jauns garais gads, kas atnesīs jaunus etapus cilvēces attīstībai nākošā cikla, saucama Kvantiskā pāreja, priekšvakarā.
2. ES jau jums runāju par to, ka cilvēku Apziņā daudz kas izmainījās un notikušās izmaiņas, lai arī pagaidām neredzamas, taču cilvēci, pārejošu no Piektās uz Sesto rasi, ved uz jauniem cilvēku attīstības un pārveidošanās horizontiem.
3. Praktiski jautājums izlemts par katru no jums, jo saņemtas jūsu atbildes Smalkajā plānā, atlicis vien veikt dažas   Apziņas  attīrīšanas un var teikt, ka cilvēce sagatavota Pārejai uz Smalko plānu!
4. Lai jūs nesamulsina Manis teiktā frāze par to, ka Mēs, Dievišķie spēki, saņēmām atbildes no jums katra, jo ES runāju par Smalko plānu, kur jūsu Dvēsele, jūsu Gars pakļauti Manai Gribai un, kur viņi var pieņemt lēmumu par jūsu Nākotni!
5. ES daudzkārt runāju, ka jums nepieciešams sasniegt cilvēka un Dabas (Blīvās pasaules apkārtnes) Harmoniju, taču, galvenais, cilvēkam sasniegt Harmoniju pašam ar sevi!
6. Tas nozīmē, Blīvā un Smalkā plāna Harmonijas sasniegšana, kas iespējama tikai apzinoties (atzīstot) pašam sevi, kā vienīgo, sabalansētu enerģētisku Būtību, kurā visi enerģiju veidi un viņu spriegumi atrodas Harmonijā un tiek Gara vadīti!
7. Ja tāda atbilstība vai Harmonija tiek sasniegta, tad Blīvais plāns (materiālais ķermenis) tiek Smalkā plāna vadīts, saskaņā ar Gara paaugstināšanu vai cilvēka Apziņas, iekšējā "Es" pilnveidošanu, atbilstoši vienotai Programmai.
8. Taču, ja cilvēkā nav plānu Harmonijas, tad Blīvais plāns iziet no kontroles un nenodrošina iekšējā "Es" pilnveidošanas apstākļus, tad cilvēks it kā sadrumstalojas enerģētiskajos laukos (nesaderības) pēc individuālas apakšprogrammas, tiecoties atrast Plānu Harmoniju!
9. Atceraties uz ko aicināja Kristus! Viņš runāja "par tuvākā Mīlestību, kā sevi pašu", paredzot, ka cilvēkam jābūt sabalansētam un harmonizātam savos Plānos (enerģētiskos laukos), kas tiek sasniegts pirmajā posmā (kad cilvēks vēl nebija sagatavots un viņam vēl nebija nekādu zināšanu par Mūžību caur cilvēkam saprotamām jūtām, caur Mīlestību!
10. ES jums runāju par to, ka Mīlestība ir Harmonijas jūtas cilvēkam pašam ar sevi, ar savu pusīti un ar aptverošo Telpu.
11. Cilvēka reālais līdzsvars/balanss, tas ir visu viņa Plānu enerģētiskie lauki, kas tiek sasniegts tikai tad, kad cilvēks apzinājies savu piederību Dievišķajai Telpai, koriģē savu dzīvi, saprotot savu misiju un saprotot kārtējā iemiesojuma uzdevumus, kā posmus Smalko Plānu Harmonijas sasniegšanā un Gara paaugstināšanā!
12. Tas ir ļoti svarīgi, jo jūsu Pasaule daudzdimensionāla un atrodas Lielā Harmonijā ar Veselo, kas ir daudzlīmenīga enerģētiska Telpa!
13.Cilvēks ir kopija, samazināta kopija Telpai (Pasaulei), kurai jāsaprot sava uzbūve un jāsabalansē visi savi Plāni, savedot viņus Harmonijā (savu iekšējo "Es") ar līdzību VisumTelpas Harmonijai.
14. Tikai apzinoties šo uzdevumu, saprotot ceļu Harmonijas augstumu sasniegšanai, cilvēks nonāks pie izpratnes par savu lomu, kā vadošo spēku Mūžībā, jo tur arī ir cilvēka Lielā misija.
15. Lūk, kādēļ pielieku pūles, paskaidrojot jums gandrīz "uz pirkstiem", jēgu jūsu esamībai uz planētas Zeme, kura pieņēma jūs un uz kuras bija radīti gandrīz ideāli apstākļi Gara pilnveidošanai, jo viss pārējais (nepieciešamais) priekš jūsu Blīvā plāna eksistēšanas ir pārpalikums.
16. Jo ne jau taču Blīvais plāns ir cilvēka eksistēšanas mērķis, bet tikai Smalko plānu pilnveidošana diktēja nepieciešamību radīt tādus Blīvā plāna eksistēšanas apstākļus, lai visi spēki būtu virzīti uz Smalko plānu pilnveidošanu, uz cilveka iekšējā "Es" pilnveidošanu.
17. Tanī vietā, lai nodarbotos ar savas iekšējās Pasaules, sava Smalkā plāna pilnveidošanu, cilvēki metušies (un tas tiek novērots jau tūkstošiem gadu) izdabāt savam Blīvajam plānam (savam materiālajam apvalkam), izmantojot visas pieejamās un nepieejamās metodes, ieskaitot varu pār sev līdzigiem, cilvēcisko Dvēseļu vadīšanu, bet, tātad, Smalko plānu vadīšanu!
18. Lūk, kādēļ lepnums, vara ir cilvēka galvenais grēks, jo nav dots cilvēkam iejaukties Smalkajos (Dievišķajos) laukos, pie tam taču cilvēciskā vara novirza cilvēkus no nepieciešamības augt Garīgi, pielīdzinot brīvu cilvēku vergam!
19. Cilvēciskā vara aizvirza cilvēku no galvenā eksistēšanas mērķa uz Zemes - no Gara pilnveidošanas un no Harmonijas sasniegšanas visos cilvēka Plānos (Enerģētiskajos laukos)!
20. Kāda var būt Mīlestība un Harmonija, ja cilvēki atļaujas iejaukties Gara pilnveidošanas Programmā, Radītāja (Manis priekš jums katra) sagatavotā, bet tas nozīmē Dievišķajā Nodomā, neesot nekādām tiesībām un iespējām uz to, jo jūsu Apziņa akla un zems jūsu Gars, neizgājis Harmonijas pārbaudījumus.
21. Tādēļ, ka Harmonija arī ir viens no šiem posmiem pārbaudījumos un Smalko plānu sasniegšanā, jo tikai Harmonijā cilvēks sasniedz savu atbilstību apkārtesošai (Dievišķai) pasaulei vai Mūžībai.
22. Kļūsti līdzīgs Mūžībai: lūk, lozungs, cilvēkam Manis dots, jo Mūžība esmu ES, jūsu Radītājs; kļūsti līdzīgs Man, esi ES un tad Mūžība pieņems cilvēku, kā neatņemamu un nepieciešamu Lielās evolūcijas daļu.
23. Tur ir cilvēces Nākotne un viņa skan brīnišķīgi, taču šodien, tagad nepieciešams iziet visus sākumus (azi ?) savas iekšējās Harmonijas sasniegšanai, jo cilvēks ir enerģētiska sistēma, radīta līdzībā Dievam, vai līdzībā Dievišķai Telpai, kur visi Plāni (lauki) līdzsvaroti un pārbaudīti ar nepieciešamo precizitāti.
24. Paskataties uz sevi uzmanīgi un jūs sapratīsiet, ka visi cilvēciskā ķermeņa (apvalka) orgāni ir sabalansēta enerģētiska sistēma, Gara vadāma, jo tikai Gars atbild par cilvēka attīstību (pilnveidošanu), sagatavojot viņu (cilvēku) līdz "Cilvēka-radītāja"  līmeņa sasniegšanai!
25. Jūsu organisma nenolīdzsvarotība, vai blīvā apvalka problēmas saistītas vispirms ar pārkāpumiem visu ķermeņa šūnu (orgānu) enerģētisko frekvenču Harmonijā, atrodoties Blīvā lauka (vai jūsu Apziņas Blīvā plāna vadības) un Gara, atbildoša par Apziņas attīstību) disharmonijā.
26. Apziņa atbild par Blīvo plānu, tanī pat laikā, kad Gars atbild par cilvēka Apziņas līmeņa attīstību un atbild par Smalkajiem laukiem, tādēļ ir tik svarīgi sasniegt Apziņas un Gara Harmoniju, jo Gars ir pirmkārt, bet blīvais plāns (Matērija) otrkārt!
27. To saprast ir ļoti svarīgi, jo viss pārējais ir vai nu grēks, vai maldīšanās, kas cilvēku noved pie disharmonijas stāvokļa visos laukos (plānos), bet tas nozīmē, ka noveduši cilvēku pie savas eksistēšanas kontroles trūkuma, galu galā, novedot pie letāla iznākuma, jo nav jēgas atbalstīt Būtības eksistēšanu, atrodošos disharmonijā ar savu Iekšējo un Ārējo pasaulēm.
28. Lūk, kas cilvēkam jāsaprot, jo sākas jauni laiki, kad cilvēks tiek pārvests uz daudz Smalkakiem laukiem, nosakot Jaunas iespējas cilvēka jaunradē, kad jaunrade, bet ne eksistēšana būs kritērijs (uzdevumiem) Sestās rases cilvēka iemiesojumam.
29. Posmu cilvēka Gara pilnveidošanai caur Blīvo plānu jūs jau veicāt, var apspriest, kā un ar kādiem panākumiem, taču viņš jau veikts, jo Mana iejaukšanās pavelk svītru jūsu iepriekšējiem iemiesojumiem, iezīmējot nākotnes horizontus.
30. Blīvais plāns palika pagātnē, jūs pārejat uz pēdējo stadiju Gara formēšanā un pilnveidošanā caur jaunradi Smalkajā plānā.
31. Jums tiks noteikti ne tikai jauni uzdevumi jūsu iemiesojumiem, bet vēl arī jauni apstākļi eksistēšanai, jo Smalkajā plānā, kur jūs tagad pārejat, ir daudz augstākas  vibrācijas, tātad, cilvēkam jaunas iespējas Pasaules izzināšanai, enerģētiskās Telpas izzināšanai.
32. Pārejot uz jaunu vibrāciju frekvencēm, pārejot Smalkajos laukos, jūs mainiet savu ārējo veidolu, taču pagaidām nemanāmi, bet, lūk, jūsu iespējas Telpas uztverei atveras ievērojami, kas jums ļauj sakoncentrēties jaunradei un, vienkāršāk runājot,  uz sava iekšējā "Es" jaunradi, jo neviens neatcēla  jūsu Gara pilnveidošanu!
33. Taču, lai kā arī mainītos Pasaule un lai kādos laukos jūs pārietu, cilvēka galvenais uzdevums paliek vienmēr viens un tas pats: Gara paaugstināšana līdz Radītāja augstumiem!
34. ES jums par to runāju, ka jums vienkārši nepieciešams ne tikai pilnveidot savu Garu, bet arī atzīt savu radniecību ar Mani, jo tikai šajā gadījumā ES varu būt pārliecināts jūsu gatavībai pieņemt patstāvīgus lēmumus Mūžībā un nest atbildību par jūsu darbībām.
35. No jūsu darbībām tagad atkarīga pasauļu Harmonija ne tikai Planetārā, bet arī Galaktiskā mērogā.
36. Jūs pārāk ilgi bijāt "guļošā" civilizācija, laiks apskaidrībai iestājies un jūs (gribat to vai nē) pārejiet pie aktīvām atbilstošās civilizācijas darbībām, pietuvinoties līdzvērtīgam planētas Zeme stāvoklim Galaktikā.
37. Tagad jūs visi un katrs no jums, no "guļošām" enerģētiskām Būtībām pārejiet uz Cilvēka-radītāja līmeni (stadiju), kas rada iespējas  planētas Zeme aktīvas pozīcijas nostiprināšanai Galaktiskajā Telpā.
38. Tagad vairs nav laika pārdomām par pieņemt vai nepieņemt Manu Programmu Gara pilnveidošanai, jo lēmums jau pieņemts un atpakaļ ceļa vairs nav!
39. Jums vēl atliek izvēles tiesības, taču šī izvēle ierobežota: vai nu iespējas turpinat cilvēka Apziņas, iekšējā "Es" , tātad Gara augšanu, vai arī aiziešanu uz nekurieni, jo laika pāraudzināšanai vai vienkārši audzināšanai vairs patiešām nav!
40. Kā jau ES jums teicu: "lēmums pieņemts" un jūsu piekrišana saņemta Smalkajos plānos, tādēļ jums palika laiks  tikai priekš tā, lai sakārtotu Harmonijā jūsu Blīvo plānu un Smalkos laukus, citiem vardiem sakot, sakārtot Harmonijā Apziņu un Garu, jo citam nekam nav jēgas!
41. Sākas Jauni laiki!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-30.12.07.html/  pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.04.2012., ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.03.2013.
Skatījumu skaits: 446 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: