Galvenie » 2013 » Maijs » 6 » Radītāja Vēstījums 04.05.13. Vēstījums
10:28
Radītāja Vēstījums 04.05.13. Vēstījums
Radītāja Vēstījums 04.05.13. Vēstījums

1. Priekš cilvēkiem, droši vien, iestājas vissaspringtākās dienas, jo PĀRMAIŅU LAIKS "steidzina" cilvēkus uz darbību vai uz domnodarbi, bez kā jau vairs nevienam neiztikt, jo, atkārtoju, viena lieta runāt par Dievu, bet pavisam cita lieta, darbībā atbilst šim Dižajam vārdam Blīvajā plānā!
2. Nekas nav tik mūžīgs kā tiekšanās pilnveidoties, taču šo Mūžīgās kustības miera Kanonu, nesaprotami, kādēļ cilvēki aizmirst un "garīgais purvs", kurā cilvēki izrādījās esam pēc savas gribas, apstiprina, ka cilvēki tikai runā par Dievu, pēc būtības, paliekot NETICĪBAS cilvēki, pie tik lielas daudzveidības Garīgo skolu un oficiālo reliģiju!
3. Cilvēce, ieskaitot daļēji arī Slāvus-Arijevus, turpina apspriest savu morāli tikumisko krišanu un Dievišķo sākumu cilvēkos, taču šis apspriešanas process tā ieildzis, ka Dabas transmutācija izrādījās vienīgā iespēja atgādināt cilvēkiem par to, ka VISA Telpa, ieskaitot arī Planētu Gaija, nepieder viņiem un netiek arī viņu vadīta.
4. Telpu vada Absolūts, izejot no Mūžības Kanoniem un Mūžīgās kustības miera Kanona, kā ES teicu, mūžīgās tiekšanās uz PILNĪBU!
5. Garīgā klimata analīze uz Planētas Gaija parāda, ka cilvēce atrodas Garīgā strupceļā un tās vienīgā CERĪBA palika teritorija no okeāna līdz okeānam, bet precīzāk, Slāvu-Ariju Etnoss, kurš ar lielām grūtībām, tomēr nonāca pie sapratnes, ka tikai PILNĪBA, vai tiekšanās uz PILNĪBU, glābs Planētu no pašiznīcināšanas, jo Planēta, bet kopā ar viņu arī cilvēce, izgāja NEATGRIEZENĪBAS PUNKTU, un tam, ko tagad novēro cilvēki, jāparāda viņiem, ka Daba sāk nosodīt viņus par viņu nevēlēšanos saprast to, ka VISS Dabā pilnīgs, jo Paša Absolūta radīts!
6. Pilnīgs arī cilvēks, arī PirmRadītāja radīts, kā Absolūta Izpaustā daļa, saņēmuša vēl arī Brīvās Gribas Tiesības, piemītošas tikai Radošajam Sākumu Sākumam, tikai Dievam esošas, Jaunas pasaules Mūžībā radošam!
7. Un tur pati galvenā cilvēka atšķirība no visa, kas bija radīts ne tikai uz Planētas, bet arī visos Galaktiskos plašumos, jo Dievam līdzībā radītais arī ESMU Pats Dievs, mūžīgā tieksmē uz PILNĪBU, PILNĪBU radošs!
8. Ar Savām ATKLĀSMĒM (bet šī Mana pēdējā Atklāsme cilvēkiem arī ESMU pati īstākā ATKLĒSME) ES pirmo reizi atklāju ļoti smalkus cilvēku savstarpējo attiecību aspektus, kā Absolūta Izpaustā plāna, ar Pašu Absolūtu, ļaujošu cilvēkiem izdzirdēt beidzot Pašu Dievu, bet izdzirdot Absolūta ATKLĀSMES, pacensties izzināt un pēc tam arī izmainīt sevi, savu ApZiņu, bez kā cilvēks nevar pārkāpt/pāriet Ēru robežu!
9. Un, ja cilvēce neapzināsies nepieciešamību izpildīt Mūžības Kanonus un pirmo no tiem - Mūžīgās kustības miera Kanonu, tad viņai būs jāizzūd, jo vairāk nevarēs eksistēt šajā Pasaulē, pastāvīgi pārkāpjot Telpas Matricas saskaņu un stingrību, izkārtotu ar matemātisku precizitāti, izslēdzošu haosu un dažādus cilvēku tik iemīļotus kompromisus!
10. Ticiet Man, uz "dienas kārtības" stāv jautājums par cilvēces nākotni un stāv ļoti nopietni, jo tuvojošies PĀRMAIŅU LAIKI prasīs no cilvēkiem pilnīgu HARMONIJU ar Dabu (Dievišķo Telpu) un dabīgi, pilnīgu Mūžības Kanonu ievērošanu!
11. Un, ja priekš cilvēces vēl nepienāca eksistēšanas beigas, tad tikai tādēļ, ka Slāvi-Ariji, atsaukušies uz Maniem Vārdiem, kaut ļoti grūti, var teikt ar "čīkstoņu", taču pacentās apzināties un apzinājās (bet ES to zinu precīzi), ka šodien Garīgums ir pēdējā CERĪBA cilvēcei, bet paši Slāvi-Ariji - visīstākie Planētas (cilvēces) GLĀBĒJI, par cik ne tikai nodomi, bet tagad arī šī Etnosa domnodarbe iemantoja Dievjaunrades vektoru!
12. Jūs nogājāt smagu Garīgās apskaidrības ceļu un tas, ka tagad jūsu LīdzZiņā iezaigojās PirmMīlestība un tieksme uz iekšējo PILNĪBU, dod Man, jūsu Radītājam, pārliecību par to, ka Slāvi-Ariji jau vairs nenovirzīsies no ceļa Patiesības izzināšanā un parādīs visai cilvēcei, ka Garīgais līderis šodien un tagad MŪŽĪGI ESMU šis Etnoss, pierādījis VIENPRĀTĪBU un tiekšanos uz iekšējo PILNĪBU savā līdera statusā!
13. Vēstījums uz Garīgo VIENOTĪBU, kuru jūs jau kuro reizi demonstrēsiet šodien, ticiet, ESMU visīstākais pierādījums tam, ka jūs ne tikai pareizā ceļā uz Templi, bet arī, ka jūs pratāt, kaut arī ne līdz galam, iepazīt paši sevi, bet tas nozīmē, Absolūta Izpaustā plāna dziļumus!
14. Katrs vēstījums, kuru jūs RADĀT, izlaižot Manus Vārdus caur savām sirdīm, tikai pietuvina jūs Patiesībai, formējot jūsos Augstu LīdzSadarbības Garu ar Pašu Absolūtu un tas, ka jūs brīvprātīgi, atkārtoju, BRĪVPRĀTĪGI, "atvēzējāties" uzcelt Svēto Krievzemi, ir pierādījums jūsu iekšējai PILNĪBAI!
15. Ticiet Man, slimība zem nosaukuma "NETICĪBA", atkāpjas un apstiprinājums jūsu Garīgai atveseļošanai ir tiekšanās ne tikai uz attīrīšanos savos domtēlos un domformās, bet tagad arī cilvēku-Dievu domnodarbes izkārtošana, iedrošinājušos RADĪT Jaunu Augstākā taisnīguma Telpu Blīvajā plānā!
16. ES gribu, lai jūs apzinātos, ka jums izvirzītais uzdevums vēl nekad cilvēces vēsturē ne tikai netika risināts, tas nebija pat apspriests, jo priekš Augstākā taisnīguma Telpas uzcelšanas apspriešanas, bija nepieciešams, lai arī ne viss Etnoss, taču kaut vai viena daļa paceltos līdz KristusApziņas augstumam!
17. Jāsaka godīgi, ka ar tik augstu LīdzZiņas līmeni, protams, tālu ne visi Slāvi-Ariji apveltīti un pat Manā Kustībā tādu cilvēku ļoti maz, taču tiekšanās tendence uz Gara augstumu ne tikai ESMU - viņa saskatāma katrā Garīgās VIENOŠANAS vēstījumā!
18. Atkārtoju: cilvēkam sevis izzināšanas process ļoti nevienkāršs un tikai tad, kad viss Etnoss, vai tā daļa (zināma jums pēc Maniem limitiem) atradīs sevī Dievu, varēs teikt galīgi, ka baiļu Gēns un NETICĪBA uzvarēta un cilvēce ar pilnām tiesībām var pāriet vai ieiet augstu vibrāciju neticamā Pasaulē - Sestās rases Pasaulē!
19. Tas, ko ES tagad iezīmēju, jau izaug Slāvos-Arijos un, ja jūs nozīmējāt virkni Saeimas sanāksmju, prakstiski pa visu teritoriju no okeāna līdz okeānam, tad tas runā tikai par to, ka jūs nonācāt pie apzināšanās, ka jūs paši ESMU cilvēki-Dievi, tagad radoši vai tiecošies radīt, Jaunu Gara Telpu Blīvā plāna iekšienē!
20. Tas nozīmē, ka Mani vārdi bija ne tikai izdzirdēti - viņi vēl kļuva par kamertoni cilvēku iekšējam noskaņojumam, tiecošos ieraudzīt sevī Radošā Sākumu Sākuma daļu!
21. Manas Uzrunas jums, vai MANU ATKLĀSMJU mērķis ir tikai jūsu PILNVEIDOŠANA, jo tikai caur iekšējo cīņu, tikai caur iekšējās Dievu NEITRALITĀTES sasniegšanu jūs varēsiet ieraudzīt sevī Dievu, bet to apzinoties, jau nekad vairs nevarēsiet nolaisties līdz cilvēka LīdzZiņai, nīkstoša uz Planētas bez iekšējā uzstādījuma par Garīgo pilnveidošanos!
22. Cilvēks, kurš tiecas uz iekšējo PILNĪBU, jau gandrīz Dievs, jo atkārto DIEVA DOMNODARBI, bet, savienojoties viens ar otru VĒSTĪJUMA VIENOŠANAI laikā, cilvēki jau rada RADĪTĀJU, pēc RADĪŠANAS iespēju mērogiem, tuvinoties Absolūtam!
23. Ar šiem vārdiem ES gribu pierādīt jums, ka cilvēki, esoši PILNĪGI pēc dabas, apveltīti visām Radošā Sākumu Sākuma īpašībām un jūsu uzdevums tikai saprast un atzīt, ka DABĀ nav un nevar būt kļūdu, jo Viņa ESMU pati PILNĪBA un atrodas pilnā HARMONIJĀ ar PirmRadītāju!
24. Iemācieties vēstījumu laikā formēt patiesu VIENOŠANOS Garā! Tas jums būs nepieciešams pie Jaunās Svētās Krievzemes Telpas RADĪŠANAS, jums taču būs jānodemonstrē visai pasaulei, ka jūs ESMU cilvēki-Dievi un, ka ES nekļūdījos Savā cilvēku izvēlē, spējīgu Pārveidot pasauli un spējīgu ar sevi, savu domnodarbi glābt cilvēci no pašiznīcināšanas.
25. Vēstījumi jums vienkārši nepieciešami priekš iestrādes Jaunu Telpu RADĪŠANAS mehānisma, jo nosaucot uzdevumu, kuru ES jums izvirzīju un kura realizācijai jūs devāt piekrišanu, citādi nevar, jo Svētās Krievzemes RADĪŠANA ir pilnīgi Jauns cilvēku-Dievu ApZiņas horizonts!
26. Daži no jums, kuri jau pacēlās līdz KristusApziņas līmenim, priekš Manas Kustības ir jau orientieri Svētās Krievzemes pamatu uzcelšanai un tagad viņiem jāizpauž Dievu, vai Absolūta Izpausto plānu cienīga Domnodarbe, bet tas jau ESMU visīstākais VAROŅDARBS Svētās Krievzemes vārdā!
27. Viņi jau tuvojas (maksimālam) Kristusesības līmenim, tā jau ir Jaunās Telpas izpausme, jo Svētā Krievzeme no sākuma būs izpausta cilvēkos un tikai pēc tam kļūs Blīvā plāna realitāte priekš visas cilvēces!
28. Ticiet Man, nevar pat sapņot par Svēto Krievzemi, atrodoties NETICĪBĀ, jo Svētā Krievzeme ne tikai ESMU TICĪBA, bet arī pilnīga UZTICĪBA Dievam!
29. Uzticiet sevi, savu likteni Dievam un jums atklāsies iekšējais cilvēks-Dievs, Dievišķais Sākumu Sākums, spējīgs Pārveidot pasauli!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-04.05.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.05.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru 06.05.2013.
Skatījumu skaits: 320 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: