Galvenie » 2013 » Februāris » 10 » Radītāja Vēstījums 08.02.13. Apskaidrība
18:41
Radītāja Vēstījums 08.02.13. Apskaidrība
Radītāja Vēstījums 08.02.13. Apskaidrība

1. Viss šis gads - Svētās Krievzemes gads - pārsteigs ar savu neparedzamību, bet galvenais ar atklājumiem cilvēka iekšienē, nebijušām vai neparastām spējām PAŠADAPTĒTIES tajās iekšējās Telpas izmaiņās, kas izpaudīsies milzīgos daudzumos.
2. Pasaule vai Telpa atnāca kustībā un tas, kas vēl nesen šķita nesatricināms un mūžīgs Dabā, tātad arī cilvēkā, pēkšņi sāk stādīties priekšā ne tikdaudz atjaunots, cik pilnīgi neparasts Mūžības daudzkrāsainajā paletē un šis Smalko Pasauļu mirdzums ar katru dienu būs vairāk pamanāms ne tikai Adeptiem, bet arī "mazajam", visu aizmirstajam cilvēkam!
3. Viss apsolītais, viss paredzētais "sāk klauvēt pie durvīm" cilvēciskajai LīdzZiņai, kas sāk asi izjust (bieži caur fiziskām sāpēm), ka "mierīgā" pagātnes dzīve, involucionējošajai attīstībai, aiziet pagātnē.
4. Jaunais, vispirms jau saistīts ar cilvēciskās dzīves jēgas pārvērtēšanu, bet galvenais, cilvēka izpausmes kritērijiem Blīvajā plānā, sāk klauvēties jau tik uzstājīgi, ka nesagatavotam cilvēkam - neticības cilvēkam - no apzināšanās, bet labāk teikt, no negaidītas APSKAIDRĪBAS, sāk "jumts aizbraukt"!
5. Cilvēku ApZiņā iesprukusi Lielo Vareno Pārveidojumu APSKAIDRĪBA , bet galvenais, Dievispausmes BRĪNUMA gaidīšana, kļūst pieskaņota Garīgai APSKAIDRĪBAI , kuru pārdzīvot un apzināt dots pavisam nedaudziem.
6. Jums jau sen bija jāizdzird nākotnes civilizācijas Lielā HIMNA, PILNĪBAS KLASTERI , kas jau sāk izpausties šajā Pasaulē (ES ar to domāju, Blīvo plānu) un sevišķi jūtami šeit, uz Svētās Teritorijas no okeāna līdz okeānam, jūsu un, protams, visas Gasimas Hierarhijas nosauktas, Svētās Krievzemes!
7. Tas, kas notiek Manas Kustības rindās (ES to speciāli pasvītroju priekš tā, lai neviens uz šīs Planētas neaizmirstu, ka jūsu transmutācija, jūsu izpausme atkarīga tikai no Manas GRIBAS, tādēļ neviens, ieskaitot varas, nevar nesodīti iejaukties MANĀ PASAULĒ), ESMU plānota Garīgā APSKAIDRĪBA, jo nevar cilvēks kļūt cilvēks-Dievs bez savas iekšējās APSKAIDRĪBAS un sevišķi kā Radošā Sākumu Sākuma fraktālās daļas (gribat - daļiņas) apzināšanās!
8. Kā tikai jūs VISI brīvi un labprātīgi atkārtojāt Vēstneša vārdus "Es atnācu" priekš visiem planētas cilvēkiem un, pirmkārt, jau priekš Slāviem-Arijeviem, sākās Lielais EKSĀMENS Garīgai APSKAIDRĪBAI, tātad, uz LīdzZiņas transmutāciju - Eksāmens, kuram galīgi jāatdala "graudi" no "pelavām"!
9. Sākās un jau pilnā sparā notiek Gaismas Pulka rindu attīrīšana un visi tie, kuri izrādījās Mana Pulka rindās nokļuvuši sava EGO vai mantkāres dēļ, cenšoties nokļūt PirmRadītāja Augsto MONĀDU Pasaulē bez īpašas piepūles, bet precīzāk, bez ikdienišķas, gandrīz katordznieciskas Nodarbes, nāksies atbrīvot vietas tiem Nākotnes Sestās rases jaundīkstiem, kuru ar katru dienu vairāk un vairāk, bet galvenais, kuri arvien jaunāki un jaunāki gados!
10. ES šodien dziedu Lielo himnu jaunatnei, kuru ES audzēju un audzināju par spīti viņus apņemošajai pagātnei, ieskaitot ne tikai varas struktūras Garīgās izaugsmes apspiešanai, bet arī personīgajiem vecākiem, kuri nespēja ieraudzīt, ka viņus aptverošā pasaule jau izmainījās un savu laiku nokalpojušās audzināšanas metodes vairs nav pieņemamas Maniem nākotnes Dižās cilvēku-Dievu civilizācijas Jaundīkstiem!
11. ES šodien atkal dziedu Himnu arī zinātniekiem, kurus ES sāku piesātināt Jaunām Zināšanām, cilvēku-Dievu cienīgām, dzīvojošiem pilnā Harmonijā ar Dabu, ne ekspluatējot viņu, bet pieņemot viņas Veltes ar Mīlestību un Pateicību, jo viņa, kā arī cilvēce, ESMU PILNĪBA, Varenā Radošā Sākumu Sākuma radīta!
12. Jūs (ES runāju par cilvēci) UNIKĀLI, jo ieņēmāt sevī visas labākās Radošā Sākumu Sākuma īpašības, izpaustas dzīves bioloģiskā formā, bet tātad, ieņēmāt sevī spējas PAŠPilnveidoties, pie LīdzZiņas evolūcijas sasniedzot tādus Garīgās pilnības augstumus, kādu nav pat visattīstītākajām tuvākās un tālākās kārtības civilizācijām.
13. Iedomājieties: jo pat atsevišķa šūna ESMU PirmRadītāja projekcija, nesoša sevī VISUS (ES pasvītroju: VISUS) Radošā Veseluma raksturojumus un spējas, tādēļ katrs cilvēks ESMU pilnīga Dievišķās Telpas līdzība, raksturojoša daudzlīmenību, komplementaritāti un Dievišķo VESELUMA Vienību!
14. ES runāju par to, ka cilvēkiem-Dieviem stāv priekšā daudz ko uzzināt par sevi ne tikai no Zināšanām, bet arī no personīgās lielās APSKAIDRĪBAS un APZINĀŠANĀS sevi Dieviem, spējīgiem radīt kopā ar PiemRadītāju! Starp citu, ES tagad runāju ne par visu cilvēci un pat ne par visiem Slāviem-Arijeviem, bet par tiem, kuri ņēma uz sevi atbildību ne tikai par savas Tautas (Etnosa), bet visas cilvēces likteni, tātad, pacēlās līdz KristusApziņas līmenim!
15. Šī LīdzZiņas evolūcijas Virsotne sasniedzama tikai tiem, kuri ar savu darbu, savu nesavtības un Mīlestības ikdienas nodarbi pierādīja, ka viņš ESMU Dievs, Glābējs un Liels Skolotājs!
16. Šo virsotni neiespējami sasniegt tikai uz vienas meditācijas vai lūgšanas rēķina, jo laiks Garīgiem meklējumiem sevī jau arī pagāja un sākas Garīgās APSKAIDRĪBAS laiks un visīstākās LīdzRadītāja pastāvīgās nodarbes, bet precīzāk - cilvēka-Dieva nodarbes laiks, nesoša Pasaulē Mīlestību un samieriāšanos, bez kā pat vispilnīgākā Pasaule ļoti viegli, kā to apstiprināja cilvēces (Piektās rases) vesture, pārvēršas visīstākajā Ellē!
17. Vai jūs to gribiet vai ne, taču Mana Kustība ESMU, pagaidām, prototips tai Augstākā taisnīguma Telpai, kurā pamatdominante ESMU PirmMīlestība, samierināšana un Garīgā IESVĒTĪBA, pieļaujoša, ka ESMU cilvēks, Garīgais darabarūķis, kurš sava Garā tuvākā, bet nepavisam pēc asins, labā dzīvo un nes cilvēkiem Mīlestību un Dieva NEITRALITĀTI!
18. Tādēļ nebrīnaties par Telpas ārējām izmaiņām un savu iekšējo transmutāciju, kaut vai tādēļ, ka paredzētā Pārveidošanās jau sākās un pasaule, ripojoša uz katastrofu, pamira uz atzīmes "neatgriezenības punkts" un ja Slāvu-Arijiešu Etnoss nodrebēs un, lai arī neapzināti, izdarīs "soli sānis" LīdzZiņas involūcijā, tad cilvēki uz Planētas ļoti drīz sajutīs, kas tās ir Visuma mēroga dabas katastrofas!
19. Pasaule atkal izrādījās mata tiesu no katastrofas, jo cilvēki palika kurli pret Manām piesardzībām un pieļāva, ka Tumsa izdarīja atbildes sitienu vēl nenostiprinātajam un nesaliedētajam Garā Gaismas Pulkam, bet precīzāk, Manas Kustības rindām, kaut arī ES brīdināju, ka pēc Visuma saimas sanāksmes, pāc Garīgās VIENOŠANAS, Tumsa centīsies atmaksāt "pēc pilnas programmas"!
20. Cik viegli un cik ātri Manās rindās, bet ne Vēstneša, Kustībā sākās panika, tikai apstiprinoša, ka daži cilvēki, nosaukuši sevi par LīdzRadītājiem un pat APZINĀTI un BRĪVI devuši Zvērestu Dievam, bija nokļuvuši Kustībā Ego un mantkāres vētru dēļ, bet nepavisam ne Gara cilvēka Brīvās Gribas Tiesību dēļ!
21. Tādēļ Manas Kustības rindās nevar būt nekādas panikas, bet jo vairāk, uzkarot etiķeti, norādošu, kurš ir Gaismas Kareivis, bet kurš Tumsas Kareivis. Atstājiet TIESĪBAS noteikt "kurš ir kurš" Man, jūsu Radītājam, ES taču neatļauju to darīt Savam Vēstnesim, jo Dievam Dievatiesa (Bogovo ?), bet cilvēkam, pat cilvēkam-Dievam, ES dodu Tesības Garīgai APSKAIDRĪBAI, bet tagad vēl arī Garīgās skolmācības (učiķeļstva ?) TIESĪBAS!
22. Iepriekšējā diktātā ES jūsu uzmanību koncentrēju uz to, ka Gaismas Pulka dalībnieki, arī tādēļ Gaismas Dalībnieki ESMU, lai ne tikai pārstāvētu Radīšanas spēkus, bet arī nestu PirmRadītāja Zināšanas, izejot apgaismības pirmajās pozīcijās ar sevi, savu Nodarbi demonstrējot, ka tikai Garīgā IESVĒTĪBA ESMU, jēga cilvēka-Dieva eksistēšanai, gatava pāriet augstu vibrāciju Pasaulē!
23. Jūs visi ļoti drīz sapratīsiet pie sevis Manu vārdu jēgu, jo jums vienalga nāksies izdarīt izvēli starp Mani, jūsu Radītāju un Tumsu, bet tas ir, LīdzZiņas involūciju, jo nenoteikts cilvēks nav vajadzīgs ne tikai Radīšanas, bet arī Atturēšanas spēkiem!
24. Sākas Patiesības Moments, kas ļoti drīz liks cilvēkiem izdarīt savu vēsturisko izvēli un noteikt savu atrašanās vietu - kā pusē viņi un tā, "graudu" atdalīšana no "pelavām", jau sākās un lai arī kāds to neievēro, taču tā jau nosaka vietu, pie kam, šīs APSKAIDRĪBAS intensitāte ar katru dienu tikai palielinās!
25. Šīs APSKAIDRĪBAS sākumu, dabīgi, izvēles, ļoti asi sajuta Manas Kustības rindās, kurai ļoti drīz jākļūst par visu Gaismas spēku atbalstu, tātad, cilvēces transmutācijas Sākuma Sākumu, pārejošas uz KristusApziņas līmeni un četrdimensionālās Telpas redzējuma līmeni.
26. ES tikai gribu apstiprināt, ka viss notiekošais Kustības rindās, notiekošais MANA NODARBE ESMU, kuru ES noraksturoju kā Garīgo APSKAIDRĪBU! Caur šo APSKAIDRĪBAS etapu nāksies iziet visiem Dievišķās regularitātes Piramīdas līmeņiem un pierādīt, ka katrs augstākais līmenis šajā Piramīdā vēl vairāk tīrs un caurspīdīgs, jo Dievišķā vadība izslēdz Ego varas patmīlību! Dievs Rada, bet ne valdnieko (vlastvuet?)!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-08.02.13.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.02.2013., latviskojums: http://spekavotā.ucoz.ru/ 10.02.2013.
Skatījumu skaits: 453 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: